Procesarea Deșeurilor

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 10709
Mărime: 191.63KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

1. Introducere

2. Managementul integrat al deşeurilor

3. Cadrul legislativ în domeniul gestionarii deşeurilor

4. Sursele deşeurilor solide. Tipuri de deşeuri. Compoziţia deşeurilor solide

5. Caracteristicilor deseurilor

6. Colectarea si transferul deseurilor

7. Tehnologii pentru procesarea de baza a deseurilor solide

8. Reducerea deşeurilor şi recuperarea materialelor

9. Depozitarea controlata a deseurilor

10. Tehnologii de tratare şi distrugere a deseurilor. Incinerarea, piroliza, gazificarea, compostarea

Bibliografie

Extras din document

1. Antonescu N. N., ş.a, Gestiunea si tratarea deseurilor urbane. Gestiunea regionala, Ed. MatrixRom, Bucureşti, 2006.

2. Bold O.V., Maracineanu G.A., Managementul deseurilor solide urbane si industriale, Ed. MatrixRom, Bucureşti, 2004.

3. Capatina C., Racoceanu C., Deseuri, MatrixRom, Bucureşti, 2006.

4. Ianculescu, O., Solid waste engineering, Ed. MatrixRom, Bucureşti, 2004.

5. Paunescu I., Atudorei A., Gestiunea deseurilor urbane, Ed. MatrixRom, Bucureşti, 2004.

6. Voicu Ghe., Paunescu I., Procese si utilaje pentru ecologizarea localitatilor, Ed. MatrixRom, Bucureşti, 2006.

1. Introducere

Dezvoltarea culturală a umanităţii de la societatea nomadă la cele sedentare şi ulterior dezvoltarea oraşelor a creeat necesitatea gestiunii deşeurilor. Cele mai vechi forme de management al deşeurilor menţionate chiar în Biblie implicau îngroparea şi arderea, ambele continuînd să fie într-o formă mai rafintă opţiuni de management în sistemele moderne de management integrat al deşeurilor.

Conform dicţionarului explicativ al limbii române (DEX’ 98), prin deşeu (de la cuvântul francez déchet) se înţelege „rest dintr-un material rezultat dintr-un proces tehnologic de realizare a unui anumit produs, care nu mai poate fi valorificat direct pentru realizarea produsului respectiv”.

Odată ce o substanţă sau un obiect a devenit deşeu rămâne deşeu până când este recuperat în totalitate sau nu mai posedă un potenţial pericol pentru mediul înconjurător sau sănătatea umană.

Potrivit Directivei 2006/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deşeurile, care a înlocuit Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind deşeurile

(a) "deşeu" înseamnă orice substanţă sau obiect inclus în categoriile prevăzute de anexa I pe care titularul le elimină ori intenţionează sau are obligaţia să le elimine;

(b) "producător" înseamnă orice persoană ale cărei activităţi produc deşeuri ("producător iniţial") şi/sau oricine care realizează operaţiuni de prelucrare iniţială, amestecare sau alte operaţiuni care au ca rezultat schimbarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri;

(c) "deţinător" înseamnă producătorul de deşeuri sau persoana fizică sau juridică care este în posesia acestora;

(d) "gestionare" înseamnă colectarea, transportul, recuperarea şi depozitarea deşeurilor, inclusiv supervizarea unor asemenea operaţiuni şi supravegherea după dezafectarea spaţiilor de eliminare;

(e) "eliminare" înseamnă orice operaţiune prevăzută de anexa II A;

(f) "recuperare" înseamnă orice operaţiune prevăzută de anexa II B;

(g) "colectare" înseamnă adunarea, sortarea şi/sau amestecarea deşeurilor în vederea transportului.

ANEXA I. CATEGORII DE DEŞEURI

Q1 Reziduuri de producţie sau de consum, nespecificate altfel în continuare

Q2 Produse care nu corespund specificaţiilor

Q3 Produse al căror termen de garanţie a expirat

Q4 Materiale deversate în mod accidental, pierdute sau care au suferit alte incidente, inclusiv orice materiale, echipamente etc. contaminate ca rezultat al incidentului în cauză

Q5 Materiale contaminate sau pătate în urma unor acţiuni planificate (de exemplu, reziduuri de la activităţi de curăţire, ambalaje, containere etc.)

Q6 Piese inutilizabile (de exemplu, baterii rebutate, catalizatori epuizaţi etc.)

Q7 Substanţe a căror performanţă nu mai este satisfăcătoare (de exemplu, acizi contaminaţi, solvenţi contaminaţi, săruri de amestec epuizate etc.)

Q8 Reziduuri din procese industriale (de exemplu, zgură, reziduuri de la distilare etc.)

Q9 Reziduuri din procese de captare a poluanţilor (de exemplu, nămol de la epuratoare de gaze, praf de la filtre de aer, filtre uzate etc.)

Q10 Reziduuri din prelucrare mecanică/finisare (de exemplu, span provenit de la operaţiile de strunjire, zguri măcinate etc.)

Q11 Reziduuri din extracţia şi prelucrarea materiilor prime (de exemplu, reziduuri miniere, reziduuri din exploatarea zăcămintelor de petrol etc.)

Q12 Materiale contaminate (de exemplu, uleiuri contaminate cu bifenili policloruraţi PCB etc.)

Q13 Orice materiale, substanţe sau produse a căror utilizare a fost interzisă prin lege

Q14 Produse care nu mai au utilizare pentru deţinător (de exemplu, articole rebutate de agricultură, menajuri, birouri, magazine, ateliere etc.)

Q15 Materiale contaminate, substanţe sau produse rezultate din acţiuni de remediere a solului

Q16 Orice materiale, substanţe sau produse care nu sunt incluse în categoriile menţionate anterior

ANEXA II A. OPERAŢIUNI DE ELIMINARE*

D1 Depozitare pe sol şi în sol (de exemplu, depozite de deşeuri etc.)

D2 Tratarea în sol (de exemplu, biodegradarea deşeurilor lichide sau a nămolurilor depozitate în sol)

D3 Injectare la adâncime (de exemplu, injectare a deşeurilor care pot fi pompate în puţuri, domuri de sare sau falii geologice naturale etc.)

D4 Descărcare pe suprafeţe (de exemplu, descărcarea de deşeuri lichide sau de nămoluri în puţuri, iazuri sau lagune etc.)

D5 Loc de descărcare special amenajat (de exemplu, dispunerea în celule etanşe separate, acoperite şi izolate unele de altele şi de mediul înconjurător etc.)

D6 Evacuare în mediu acvatic, exceptând mările/oceanele

D7 Evacuarea în mări/oceane, inclusiv îngroparea în subsolul marin

D8 Tratare biologică, nespecificată în altă parte în prezenta anexă, având ca rezultat compuşi sau amestecuri finale care sunt eliminate prin intermediul oricăreia dintre operaţiunile numerotate D1-D7 şi D9-D12

D9 Tratare fizico-chimică, nespecificată în altă parte în prezenta anexă, având ca rezultat compuşi sau amestecuri finale care sunt eliminate prin intermediul oricăreia dintre operaţiunile numerotate D1-D8 şi D10-D12 (de exemplu, evaporare, uscare, calcinare etc.)

D10 Incinerare pe sol

D11 Incinerare pe mare

D12 Depozitare permanentă (de exemplu, amplasarea de containere într-o mină etc.)

D13 Amestecare sau mixare înainte de efectuarea oricăreia dintre operaţiunile numerotate D1-D12

D14 Reambalare înainte de efectuarea oricăreia dintre operaţiunile numerotate D1-D13

D15 Stocare în aşteptarea oricăreia dintre operaţiunile numerotate D1-D14 (excluzând stocarea temporară, până la colectare, în locul unde se produc deşeurile)

* Prezenta anexă vizează enumerarea operaţiunilor de eliminare, astfel cum apar în practică. Deşeurile trebuie eliminate fără a periclita sănătatea oamenilor şi fără utilizarea unor procese sau metode care pot fi dăunătoare pentru mediu.

ANEXA II B. OPERAŢIUNI DE RECUPERARE*

R1 Utilizarea mai ales sub formă de combustibil sau ca alt mijloc de generare a energiei

R2 Recuperarea/regenerarea solvenţilor

R3 Reciclarea/recuperarea substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solvenţi (inclusiv compostare şi alte procese biologice de transformare)

R4 Reciclarea/recuperarea metalelor şi compuşilor metalici

R5 Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganice

R6 Recuperarea acizilor sau bazelor

R7 Recuperarea componentelor utilizate pentru captarea poluanţilor

R8 Recuperarea componentelor din catalizatoare

R9 Regenerarea uleiurilor sau alte metode de refolosire a acestora

R10 Tratarea în contact cu solul în folosul agriculturii sau în scopuri ecologice

R11 Utilizarea deşeurilor obţinute în urma oricăreia dintre operaţiunile numerotate R1-R10

R12 Preschimbare de deşeuri înainte de efectuarea oricăreia dintre operaţiunile numerotate R1-R11

R13 Stocarea deşeurilor în aşteptarea oricăreia dintre operaţiunile numerotate R1-R12 (excluzând stocarea temporară, în vederea colectării, în locul unde se produc deşeurile).

Preview document

Procesarea Deșeurilor - Pagina 1
Procesarea Deșeurilor - Pagina 2
Procesarea Deșeurilor - Pagina 3
Procesarea Deșeurilor - Pagina 4
Procesarea Deșeurilor - Pagina 5
Procesarea Deșeurilor - Pagina 6
Procesarea Deșeurilor - Pagina 7
Procesarea Deșeurilor - Pagina 8
Procesarea Deșeurilor - Pagina 9
Procesarea Deșeurilor - Pagina 10
Procesarea Deșeurilor - Pagina 11
Procesarea Deșeurilor - Pagina 12
Procesarea Deșeurilor - Pagina 13
Procesarea Deșeurilor - Pagina 14
Procesarea Deșeurilor - Pagina 15
Procesarea Deșeurilor - Pagina 16
Procesarea Deșeurilor - Pagina 17
Procesarea Deșeurilor - Pagina 18
Procesarea Deșeurilor - Pagina 19
Procesarea Deșeurilor - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Procesarea Deseurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Cercetari pentru Valorificarea Deseurilor Feroase Fine prin Procedee Neconventionale

Furnalul a jucat un rol important in productia de fonta datorita eficientei utilizarii caldurii si a gazelor precum si productiei de masa. In...

Biomateriale

1. ASPECTE GENERALE DESPRE BIOMATERIALE. CARACTERISTICILE MATERIALELOR CERAMICE SI COMPOZITE Biomaterialele sunt produse de natură anorganică sau...

Modelarea Dispersiilor Poluante

MODEL-MODELARE Simularea înlocuieşte sistemul de studiat folosind o altă formă de reprezentare care se numeşte model. Un model este o descriere -...

Marfuri Metalice

MĂRFURI METALICE 1.Marfuri metalice. Maºini de gatit. Convectoare. Centrale termice. Boilere. (fara caracteristici) 2.Marfuri metalice. Metode...

Echipamente de Sudare - Cursuri

4. INSTALATII PENTRU SUDAREA SUB STRAT DE FLUX Pentru marirea productivitatii sudarii si imbunatatirea calitatii imbinarilor sudate, in cazul...

Linii Tehnologice

1. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII DE PROIECTARE Prin proiectare se înţelege activitatea utilă, care are ca obiect elaborarea complexului de documentaţii...

Utilaje

1.Calc.rezist la inaintare-in mom.deplasarii corpurilor sau a echipaj. apare o forta.Dc deplasarea are loc la nivelul solului,at forta care treb...

Modelarea și Optimizarea Proceselor Metalurgice

1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND MODELAREA ŞI OPTIMIZAREA PROCESELOR Ţinând cont de caracteristicile industriei metalurgice, şi anume: - este mare...

Te-ar putea interesa și

Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale

1.Introducere 1.1.Definitie În conformitate cu Hotarârea de Guvern 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei...

Studii și Cercetari Privind Posibilitățile Utilizării unui Procedeu Performant de Prelucrare

CAPITOLUL 1 STADIUL ACTUAL AL DEPOZITARII SI VALORIFICARII DESEURILOR IN TARA SI STRAINATATE 1.1 Modalitati de depozitare si valorificare a...

Industria Alimentara in Cresterea Pasarilor

1.Prezentarea generala a industriei alimentare in cresterea pasarilor. 1.1 Introducere In cadrul industriei alimentare, industria carnii...

Celuloză

1.Prezentarea generala a industriei 1.1 Introducere Industria de celuloză şi hârtie este energo-intensivă, necesitând o cantitate mare de abur şi...

Studiu privind Procesarea si Valorificarea Deseurilor Metalice Marunte si Proiectarea unui Stand de Laborator de Procesare prin Procedeul de Aluminotermie

Această lucrare este structurată pe cinci capitole în care s-a dorit atingerea tuturor punctelor legate de gestionarea şi tratarea deşeurilor...

Procesarea Deșeurilor Solide

1. Structura deseurilor solide Dezvoltarea culturală a umanităţii de la societatea nomadă la cele sedentare şi ulterior dezvoltarea oraşelor a...

Valorificarea Subproduselor și Minimizarea Deșeurilor în Procesul de Fabricare a Preparatelor din Carne

I. Valorificarea subproduselor şi minimizarea deşeurilor in industria alimentara. I.1 Notă introductivă Lucrarea are ca obiectiv prezentarea...

Procesarea Deseurilor ca Oportunitate de Afaceri

1.Generarea deseurilor  dimensiunea problemei Economia globala a lumii in care traim este pe cale sa depaseasca limita de suportabilitate a...

Ai nevoie de altceva?