Toate cursurile din domeniul Negociere

 • Comunicare si Negociere in Afaceri

  INTRODUCTION 1. Communication - Definition and Characteristics Essentially, communication is a transfer of information. The basic diagram of linguistic communication, devised by Roman Jakobson, includes an addresser, an addressee, and a message to be conveyed. In its turn, message relies on a code meant to express thoughts (language), it is related to a context, and conveyed through a channel (face –to – face speech, telephone conversation, writing, etc). Therefore, the process of...

 • Negociere Comerciala

  Capitolul 1. 1.Explicati negocierea ca proces competitiv • Negocierea este un proces competitiv in care partile urmaresc realizarea unui acord care, in paralel cu satisfacerea intereselor comune, sa asigure obtinerea unor avanteaje proprii, de multe ori prepoderente. In esenta sa, negocierea trebuie sa conduca la un consens si nu la o victorie a unei dintre parti asupra celeilalte. In negociere, in ciuda aspectului competitiv care ia nastere spontan, exista parteneri mai curand decat...

 • Negociere si Piete de Capital

  1 – Definirea si caracteristicile promovarii 1.Definirea promovarii : Promovarea afecerilor economice - ansamblul conceptelor, mijloacelor si instrumentelor utilizate pentru a face cunoscut potentialul de export si cooperare al unei firme, ramuri sau economie, intr-o maniera specifica, in scopul cresterii si diversificarii afacerilor economice. Cuvantul « promovare » provine de la latinescul “ promovere”= a scoate in fata, a evidentia. In acceptiunea moderna, cuvantul promovare are si...

 • Tehnici de Comunicare si Negociere in Afaceri

  CAPITOLUL I COMUNICAREA Obiective - cunoaşterea procesului de comunicare şi a diferenţierilor între comunicarea verbală, scrisă şi nonverbală - prezentarea modalităţilor de întocmire a unui CV şi a unei scrisori de intenţie - cunoaşterea tehnicilor de comunicare cu clienţii - cunoaşterea regulilor de bază pentru un interviu Rezumat: În acest capitol sunt prezentate elementele procesului de comunicare, precum şi tehnicile de comunicare cu clienţii. Legat de comunicarea verbală, sunt...

 • Dimensiuni Culturale

  Cultura poate fi definită ca: “Mod de gândire general” Valori, credinţe, atitudini, comportamente, reguli, simboluri, ritualuri comune Politica unei corporaţii (cultura IBM, McDonald’s, etc) Element important: limba Edward Hall Modul de comunicare: culturi înalt vs. slab contextuale Structurarea timpului : monocronice vs. policronice Spaţiul :Proxemica Proxemica distanţa intimă (0-18 inci sau 0-4 cm , au acces senzorii tactili, gustativi şi olfactivi) este cea a comunicării...

 • Obiectul Contractului

  Tipul de produs / serviciu care face obiectul contractului Produse de baza Produse industriale Produse de consum curent Serviciile Se folosesc unitatile de masura si uzantele de pe piata clientului Pentru bunurile nefungibile problema este mai usoara Se poate accepta o toleranta (“about 10% from…) La determinarea cantitatii trebuie sa se tina cont si de caracteristicile tehnice Locul unde se face determinarea cantitatii Reclamatia de cantitate: ce documente, termenul de efectuare....

 • Vanzari Inteligente

  ARGUMENT ÎN FAVOAREA VÂNZĂRILOR INTELIGENTE Acest curs – adresat tuturor celor care au o afacere de dimensiuni restrânse sau medii - a fost conceput cu scopul de a oferi o imagine stil de perspectivă, în manieră profesională, asupra domeniului şi carierei vânzărilor. Cu toate că implicarea în domeniul vânzărilor este una dintre preocupările cele mai vechi din lume, este unanim recunoscută dificultatea de a găsi adevăraţi specialişti în domeniul vânzărilor, oameni cu experienţă care să...

 • Strategii de Negociere in Afaceri

  INTRODUCERE Fiecare dintre noi are o dorinţă, un interes sau măcar un punct de vedere numai “al său”. Fiecare convinge sau se lasă convins. Fiecare are ceva de schimbat cu altcineva şi trebuie să ajungă la o înţelegere cu el/ea. Totuşi, după cum bine se ştie, mai înainte de a ajunge la un acord oamenii trec, aproape inevitabil, printr-o stare de dezacord mai mult sau mai puţin conflictual. Aceasta se întâmplă indiferent dacă schimbă emoţii, sentimente, idei, opinii, bani sau produse. Arta...

 • Comunicare de Afaceri si Negociere in IMM-uri

  CURSUL 1 COMUNICAREA INTERPERSONALĂ ÎN AFACERI. CUNOAŞTEREA POTENŢIALULUI CLIENT 1.1 Comunicarea interpersonală cu clienţii Fapt indubitabil, omul liber este un om bine informat şi, oricare ar fi nivelul său ierarhic, interesul fiecărui individ este de a lucra cu semeni capabili de iniţiative şi nu cu cei transformaţi în roboţi, în simpli executanţi de ordine venite „de sus”. Şi, putem adăuga, nu numai bine informat dar, mai ales, capabil să comunice într-o manieră clară, precisă şi...

 • Tehnici de Negociere

  1.1 Aspectele definitorii ale negocierii Negocierea reprezintă procesul prin care doua sau mai multe parti între care exista interdependenta dar si divergente optează în mod voluntar pentru conlucrare în vederea ajungerii la un acord reciproc avantajos. Din enunţul de mai sus se desprind câteva aspecte definitorii si anume: părţile angajate în negociere, interdependenta lor, divergentele dintre ele, conlucrarea lor pentru soluţionarea problemei comune si acordul reciproc avantajos. 1.1.1...

 • Introducere in Crearea de Imagine

  Curs 1. Orice curs care are ca obiect intelegerea modului in care se formeaza opinia publica, in care apar liderii de opinie, in care se incearca explicarea “imaginii” (cu sensul de reprezentare) pe care o au anumite persoane sau institutii publice sau private trebuie sa aiba in vedere doua directii: a) descifrarea mecanismelor de comunicare; b) descifrarea modului in care actioneaza mass-media. Pentru inceput vom incerca sa descifram cateva dintre mecanismele comunicarii. In 1949 doi...

 • Clasificarea Negocierilor

  Definitii ale negocierii: -Cresterea complexitatii vietii economice si socio-politice contemporane a condos la intensificarea preocuparilor pentru asigurarea,prin negociere,a unui cadru cat mai adecvat de desfasurare pe baza unor principii corecte,echitabile,a relatiilor dintre state,precum si a celor dintre firme. Clasificarea negocierii. Negocierile se pot clasifica in functie de mai multe criterii,dupa cum urmeaza: a) Luand drept criteriu domeniile in care se realizeaza,negocierile pot...

 • Derularea Negocierilor

  Stabilirea legăturilor cu partenerii externi în afacerile economice contemporane se pot face prin numeroase modalitaţi: contacte directe, corespondenţă, agenţii economice, intermediari etc. Fiecare din aceste metode prezintă avantaje şi limite, dar, în general, se consideră că cele mai bune rezultate se pot obţine prin contactul direct, cu toate că, uneori, aceasta metodă este mai costisitoare decât altele. Ca atare, practica trimiterii delegaţilor pe piaţa externă, care să stabilească...

 • Strategii de Negociere

  Negocierea este un proces la care obiectivele au fost deja fixate, echipa a fost numită şi s-a fixat strategia adecvată care să ducă la un rezultat final optim. Încă de la începutul negocierii trebuie să spunem că dorim ca, pornind de la buna credinţă a ambelor echipe, să ajungem la un rezultat care să satisfacă în egală măsură ambele tabere. Atac 1 Ameninţări ale adversarului că vom suferi consecinţe grave dacă nu vom accepta oferta făcută. Contraatac 1 Vom sublinia în răspunsul...

 • Negociere Comerciala Internationala

  PRINCIPII DE NEGOCIERE Negocierea este o comunicare specializată care necesită învăţare, experienţă, talent şi principialitate. - Este un proces comunicativ, dinamic, de ajustare, de stabilire a acordului în cazul apariţiei unor conflicte de interese. - Se presupune că două sau mai multe părţi care sunt animate, interesate de mobiluri diferite dar având obiective proprii îşi mediază poziţiile pentru a ajunge la o înţelegere mutual (reciproc) satisfăcătoare. Dintre toate formele de...

Pagina 2 din 6