Etica in Afaceri

Imagine preview
(7/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Etica in Afaceri.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 161 de pagini .

Profesor: Muresan Laura

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Negociere, Management

Cuprins

Introducere 1
Modulul 1. Noţiuni de bază privind etica în afaceri şi responsabilitatea socială
corporatistă 6
Introducere în etica afacerilor şi responsabilitatea socială corporatistă 6
Obiectivele modului 6
U1. Conceptul de etică în afaceri 7
M1.U1.1. Introducere în etica afacerilor 7
M1.U1.2. Obiectivele unităţii de învăţare 7
M1.U1.3. Conceptul de etică şi alte concepte conexe 8
M1.U1.4. Conceptul de etică a afacerilor 11
M1.U1.5. Etica de marketing şi comportamentul de piaţă a societăţilor comerciale ce
utilizează instrumente de marketing 15
M1.U1.6. Rezumat 31
M1.U1.7. Test de evaluare a cunoştinţelor 32
U2. Conceptul de responsabilitate socială corporatistă 34
M1.U2.1. Introducere responsabilitatea socială corporatistă 34
M1.U2.2. Obiectivele unităţii de învăţare 34
M1.U2.3. Evoluţia responsabilităţii sociale a societăţilor comerciale 35
M1.U2.4. Conceptul de responsabilitatea socială 37
M1.U2.5. Originea şi evoluţia reglementărilor juridice privind etica şi responsabilitatea
socială 45
M1.U2.6. Reglementări juridice comunitare privind responsabilitatea socială a
societăţilor comerciale 48
M1.U2.7. Reglementări juridice privind responsabilitatea socială a societăţilor
comerciale în România 52
M1.U2.8. Rezumat 54
M1.U2.9. Test de evaluare a cunoştinţelor 54
Modulul 2. Stakeholderii societăţilor comerciale responsabile social 56
Introducere 56
Obiectivele modului 56
U1. Protecţia consumatorilor de societatea comercială responsabilă social 57
M2.U1.1. Introducere 57
M2.U1.2. Obiectivele unităţii de învăţare 57
M2.U1.3. Societăţile comerciale ce desfăşoară activitate comercială în România 58
M2.U1.4. Protecţia consumatorului şi asociaţiile de protecţie a consumatorului 63
M2.U1.5. Mişcarea ecologistă şi protecţia consumatorilor 65
M2.U1.6. Organisme publice cu atribuţii în domeniul protecţiei consumatorului 67
M2.U1.7. Rezumat 71
M2.U1.8. Test de evaluare a cunoştinţelor 72
U2. Protecţia consumatorilor de servicii bancare în relaţia lor cu societatea comercială
bancară 74
M2.U2.1. Introducere 74
M2.U2.2. Obiectivele unităţii de învăţare 74
M2.U2.3. Societăţile comerciale bancare 75
M2.U2.4. Societatea comercială bancară şi consumatorul de servicii bancare în plan
internaţional 78
M2.U2.5. Societatea comercială bancară şi consumatorul de servicii bancare în
România 81
M2.U2.6. Rezumat 88
M2.U2.7. Test de evaluare a cunoştinţelor 88
U3. Protejarea mediul natural de societatea comercială responsabilă social 91
M2.U3.1. Introducere 91
M2.U3.2. Obiectivele unităţii de învăţare 91
M2.U3.3. Protecţia mediului element al responsabilităţii corporatiste şi obiect al
dreptului mediului 92
M2.U3.4. Produsele modificate genetic în plan internaţional, în plan comunitar şi în
plan naţional 99
M2.U3.5. Rezumat 106
M2.U3.6. Test de evaluare a cunoştinţelor 106
Modulul 3. Instrumente utilizate de societatea comercială responsabilă social 108
Introducere 108
Obiectivele modului 108
U1. Codul etic 109
M3.U1.1. Introducere 109
M3.U1.2. Obiectivele unităţii de învăţare 109
M3.U1.3. Definirea conceptului şi necesitatea adoptării codurilor etice 110
M3.U1.4. Codul etic şi regulamentul de ordine interioară. Aspecte economice şi
juridice 112
M3.U1.5. Elaborarea şi implementarea codurilor etice 115
M3.U1.6. Rezumat 123
M3.U1.7. Test de evaluare a cunoştinţelor 123

Extras din document

Introducere

Cursul intitulat Etica în afaceri are în centrul atenţiei etica şi responsabilitatea socială,

noţiuni care sunt transpuse în realitate mai mult sau mai puţin, de multe ori ignorate, de

principala categorie de comercianţi: societăţile comerciale. Cursul va aborda câteva dintre

cele mai importante aspecte teoretice şi practice. Comportamentul etic al unei societăţi

comerciale stabileşte legături puternice, bazate pe încredere şi respect, între aceasta şi

partenerii ei comerciali. Aspectele de ordin etic caracterizează totalitatea activităţilor umane.

Activitatea comercială trebuie să se raporteze la anumite cerinţe etice şi să aibă un fundament

moral fără de care comunitatea în ansamblul ei nu ar putea funcţiona. Societatea comercială

trebuie să identifice nevoile, dorinţele şi interesele pieţelor vizate, după care trebuie să

furnizeze clienţilor valoare superioară într-un mod care să protejeze sau să îmbunătăţească

existenţa materială şi spirituală a consumatorului şi a societăţii. În prezent, în domeniul

responsabilităţii sociale corporatiste se încearcă, la nivel global, la nivel european comunitar,

dar şi în România, găsirea unor metode optime de „educare” a societăţilor comerciale pentru a

cunoaşte avantajele oferite de această atitudine faţă de stakeholderi (cei care au un interes ori

sunt afectaţi de activitatea respectivelor societăţi comerciale: consumatori, angajaţi, mediul

natural etc.) dar şi faţă de propria activitate comercială în relaţie cu stakeholderii. Cunoscând

aceste avantaje se doreşte ca societăţile comerciale să integreze cerinţele responsabilităţii

sociale în propriile strategii de afaceri devenind astfel societăţi comerciale responsabile social.

Obiectivele cursului

Cursul intitulat Etica afacerilor are ca obiectiv principal îmbogăţirea cunoştinţelor

studenţilor Programului de studii Management, forma de învăţământ ID, îmbinând

elemente din sfera disciplinelor cu caracter filosofic, juridic şi economic. În acest

sens, la sfârşitul acestui curs, studenţii vor fi capabili:

- să opereze cu noţiuni precum: etică în afaceri, responsabilitate socială

corporatistă, cod etic, instrumente utilizate de societăţile comerciale responsabile

social;

- să identifice comportamente etice ori neetice ale managerilor;

- să identifice comportamente responsabile social ale societăţilor comerciale;

- să dezvolte coduri etice;

- să realizeze studii de caz în domeniul eticii în afaceri;

- să realizeze studii de caz în domeniul responsabilităţii sociale corporatiste;

- să dezvolte campanii responsabile social pentru societăţi comerciale având

diverse obiecte de activitate.

M1.U1.1. Introducere în etica afacerilor

Etica în afaceri este capacitatea persoanei de a răspunde în mod corespunzător la

presiunile competiţionale şi la pretenţile altora. Comportamentul etic se manifestă

în cadrul participării zilnice la activitatea desfăşurată de societatea comercială

căreia îi aparţine ca angajat. Respectarea principiilor eticii trebuie pusă în practică

atât în interiorul societăţii comerciale cât şi în exteriorul acesteia.

Din perspectivă macroeconomică, etica afectează întregul sistem economic;

comportamentul imoral poate distorsiona piaţa, ducând la o alocare ineficientă a

resurselor. Din perspectivă microeconomică, etica este asociată cu încrederea.

M1.U1.2. Obiectivele unităţii de învăţare

Această unitate de învăţare îşi propune ca obiectiv principal o familiarizare a

studenţilor cu aspectele teoretice ale eticii în afaceri.

La sfârşitul acestei unităţi de învăţare studenţii vor fi capabili:

- să cunoască conceptele de etică şi etică în afaceri;

- să înţeleagă importanţa respectării principiilor eticii în afaceri de societăţile

comerciale în activitatea lor economică;

- să identifice legătura existentă între principiile eticii şi politica de produs;

- să identifice legătura existentă între principiile eticii şi politica de preţ;

- să identifice legătura existentă între principiile eticii şi politica de distribuţie;

- să identifice legătura existentă între principiile eticii şi politica de promovare;

- să identifice comportamentele neetice în afaceri.

Durata medie de parcurgere acestei unităţii de învăţare este de 4 ore.

M1.U1.3. Conceptul de etică şi alte concepte conexe

Dicţionarul explicativ al limbii române [DEX 1] defineşte etica ca o disciplină

filosofică care studiază principiile morale, originea, dezvoltarea şi conţinutul lor. Conform

dicţionarului explicativ al limbii române etica este sinonimă cu morala.

În Dicţionarul explicativ de marketing [DRUŢĂ 2003] se consideră că originea

termenului de etică provine de la grecescul ethos tradus ca moravuri, ştiinţă a principiilor

moralei. Se consideră morale prescripţiile admise într-o epocă, într-o anumită societate;

precum şi efortul de a se conforma acestor prescripţii şi de a le urma neabătut. Termenul de

etică este perceput ca o reflectare conştientă a credinţelor morale şi a propriilor atitudini, prin

intermediul unor norme sau principii morale. Etica este o ştiinţă a binelui şi a răului.

Alţi autori consideră [CRĂCIUN 2005] că termenul de morală parvine de la latini şi

semnifică aproape acelaşi lucru ca şi termenul de etică. Termenul de etică este definit ca

incluzând acele atitudini, caracteristici, obiceiuri specifice unei culturi, popor sau grup uman.

Sunt şi autori [JOSEPHSON 1995] care consideră că etica priveşte un sistem sau un

cod de conduită bazat pe datorii morale şi obligaţii care reglementează o anumită conduită.

Etica tratează abilitatea de a distinge între bine şi rău şi promisiunea de a face bine.

Societăţile comerciale sunt deseori puse în situaţia de a alege între două variante opuse

din punct de vedere etic: fie să meargă pe calea onorabilă şi să ia decizia decentă, fie să

meargă pe calea dezonoarei şi să înşele încrederea partenerilor sociali. [6 KOTLER 2003]

Partenerii sociali sunt incluşi în categoria stakeholderilor de literatura de specialitate din

România [IAMANDI 2008, OPREA 2005] şi din străinătate; stakeholder fiind şi mediul

natural. Deşi termenul de „stakeholder” provine din limba engleză (la fel ca termenul de

„marketing”) el este utilizat şi în alte limbi, spre exemplu în literatura de specialitate din

Spania în domeniul responsabilităţii sociale corporatiste. [GAGO 2005]

În acest context, o concepţie etică este esenţială pentru a atrage suportul şi implicarea

pozitivă a tuturor participanţilor la succesul unei societăţi comerciale: angajaţi, clienţi,

acţionari, creditori, furnizori, precum şi a comunităţii în care respectiva societate comercială

îşi desfăşoară activitatea. Dacă aceşti stakeholderi au o mare încredere în societatea

comercială, dacă ei simt că sunt trataţi corect de către aceasta şi beneficiază de pe urma ei,

atunci vor contribui la bunul mers al afacerilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Etica in Afaceri.doc

Alte informatii

Curs Facultatea de Stiinte Economice Brasov