Toate cursurile din domeniul Optica

  • Optica Geometrica

    I. PRINCIPIILE ŞI LEGILE OPTICII GEOMETRICE 1.1. Noţiuni fundamentale Tratarea riguroasă a propagării luminii este dată de modelul ondulatoriu, bazat pe ecuaţiile lui Maxwell şi pe proprietăţile undelor electromagnetice. Multe probleme practice pot fi însă rezolvate mai simplu, pe baza noţiunii de rază de lumină şi a legilor opticii geometrice. Raza de lumină, considerată ca un fir pe direcţia de propagare a luminii, este o abstractizare ce rezultă prin neglijarea volumului îngust prin...

  • Optoelectrica - Baterii Solare

    Actual, bateriile solare sunt unul din cele mai importante surse de energie pentru sateliti. Utilizarea pe pamânt este legata cu utilizarea intensa a resurselor de energie traditionale si cu utilizarea ecologica a lor. Bateriile solare au un viitor impunator, deoarece Soarele este o sursa de energie cu un potential major. Prima celula solara a fost creata de Chapen, Fuller si Pearson în anul 1954 pe baza jonctiunii p–n pe Si. Radiatia solara este rezultatul unei reactii termoatomice. În...

Pagina 2 din 2