Toate cursurile din domeniul Organe de Masini

 • Masini de Frezat

  Maşinile de frezat sunt maşini-unelte de mare productivitate, datorită regimurilor de aşchiere intensive care se pot utiliza. La operaţiile de frezare secţiunea aşchei nu este constantă, în timpul prelucrării, determinând variaţia permanentă a forţei de aşchiere şi ca urmare procesul de prelucrare este însoţit de vibraţii permanente. Această particularitate a operaţiilor de frezare impune o supradimensionare a subansamblelor maşinii şi montarea unui volant, pe arborele principal. Pe...

 • Sisteme Flexibile de Fabricatie

  CONCEPTUL DE FLEXIBILITATE Elementul de noutate în concepţia actuală despre automatizarea proceselor tehnologice îl constituie flexibilitatea sau capacitatea de adaptare rapidă şi sigură a sistemelorde la o serie de modificări ale tehnologiei de fabricaţie. SFF este un sistem de fabricaţie cu rol şi loc definite în sens clasic, dar cu o funcţionare flexibilã. Obună parte a beneficiilor furnizate de sistemele de fabricaţie flexibile,precum şi de celule flexibile de fabricaţie pot fi...

 • Organe de Masini

  IV. ORGANE ALE MIŞCĂRII DE ROTAŢIE OSII ŞI ARBORI IV.1. Caracterizare. Rol funcţional. Materiale Osiile sunt organe de maşini care susţin alte organe în rotaţie, în oscilaţie sau în repaos ale maşinilor, agregatelor sau vehiculelor, fără a transmite momente de răsucire, fiind solicitate în principal la încovoiere. Tensiunile la răsucire provocate de frecările în reazeme sunt neglijabile. Arborii sunt organe de maşini rotative în jurul axelor geometrice care transmit momente de torsiune....

 • Curs Mecanica-Asamblari

  Cuplajele realizează legătura permanentă sau intermitentă între două elemente consecutive ale unui lanţ cinematic, în scopul transmiterii momentului de torsiune şi a mişcării de rotaţie, fără a se modifica, de regulă, legea de transmitere. În afara funcţiei principale de transmitere a sarcinii (moment de torsiune) şi a mişcării de rotaţie, cuplajele pot îndeplini şi o serie de funcţii suplimentare, precum: - compensarea abaterilor de poziţie a elementelor legate prin cuplaj, abateri...

 • Curs Asamblari

  Asamblările prin pene longitudinale sunt asamblări demontabile de tip arbore – butuc, destinate transmiterii unei mişcări de rotaţie şi a unui moment de torsiune şi uneori ghidării deplasării axiale a butucului faţă de arbore. Organul de asamblare este pana, montată într-un canal executat parţial în arbore şi parţial în butuc sau numai în butuc. Direcţia canalului este paralelă cu axa arborelui, de unde vine şi denumirea de pană longitudinală. În funcţie de modul de transmitere a sarcinii,...

 • Organe de Masini

  1.GENERALITĂŢI Osiile şi arborii sunt acele organe de maşini care au rolul de a susţine elemente in mişcarea de rotaţie transmiţând sau nu moment de torsiune şi mişcare. Diferenţa între osii şi arbori e dată de faptul că osiile nu transmit momente de torsiune fiind solicitate numai la încovoiere. Având în vedere faptul că metodologia de calcul e similară aceste elemente sunt tratate împreună. Arborii sunt elemente nelipsite în transmisiile mecanice, de aceea ptr. proiectarea lor se...

 • Organe de Masini

  1. OBIECTUL DISCIPLINEI ORGANE DE MAŞINI Ca disciplină de sinteză, disciplina Organe de Maşini face legătura cu disciplinele tehnice de specialitate, care preiau metodicile de proiectare deduse la această disciplină, stabilindu-şi datele de proiectare, pentru diversele maşini şi utilaje cu destinaţie concretă, în funcţie de regimurile de funcţionare ale acestora. Procesul de proiectare este un proces complex, ale cărui etape principale sunt prezentate în figura Proiectarea începe în...

 • Management Tip Z

  - Managementul empiric - bazat pe experienţă şi intuiţie - Managementul clasic o Criteriile de clasificare - natura conceptelor şi metodelor utilizate - funcţiile conducerii - funcţiile organizaţiei o Şcoli manageriale - şcoala clasică - tradiţionalistă - şcoala relaţiilor umane - şcoala matematic-cantitativă - şcoala sistemică 1.Şcoala clasică Rezultă din: o abordarea anglo-saxonă - F.Taylor; o abordarea latină - H.Fayol. Caracterizare: - utilizează concepte şi instrumente...

 • SolidWorks

  III. BAZELE GRAFICE ALE PROIECTĂRII 3.1. Noţiuni generale Un prim pas în însuşirea metodelor de proiectare asistată de calculator este învăţarea procedurilor principale de desenare grafică la calculator. În acest domeniu sunt cunoscute diverse pachete de programe care includ şi elemente de desenare: CATIA, Unigraphics, Pro/ENGINEER, I-DEAS, Solid Edge, SolidWorks, Mechanical Desktop etc. Este important că în majoritatea din softurile nominalizate desenarea grafică a elementelor geometrice...

 • Tehnologii de Sudare - Asamblare

  INTRODUCERE Ca urmare a cerinţelor specifice din industriile alimentară, chimică, petrochimică, navală, etc. reducerea duratei de proiectare a tehnologiilor de asamblare şi realizare a unor construcţii sudate constituie o direcţie importantă de cercetare. Cel puţin din punct de vedere economic, este evidentă necesitatea stabilirii rapide a unor soluţii tehnologice optime prin analiza rapidă a sudabilităţii care, să satisfacă cerinţele impuse unor astfel de structuri. Materialele şi...

 • Desen Tehnic si Geometrie Descriptiva

  Capitolul 1 1.1.Informaţii transmise prin intermediul desenului tehnic Desenul unui produs finit (bun material) trebuie sã asigure exhaustivitatea informaţionalã cu privire la acel produs cu privire la: - forma şi dimensiunile produsului finit (bun material în construcţia de maşini), - elementele de precizie şi de calitate a produsului, - locul şi rolul funcţional în ansamblul din care face parte - dacã este vorba de un reper, adicã un element component al unui produs care are o...

 • Scule pentru Strunjit

  Scule pentru strunjit Cutite cu placute lipite Cutite cu placute schimbabile Fixarea placutelor schimbabile Codificarea placutelor schimbabile Codificarea suporturilor Clasificarea cuţitelor de strung. Cuţitele de strung se clasifică după următoarele criterii: materialul părţii active (oţel rapid, carburi metalice, materiale mineralo ceramice, diamant, nitrură cubica de bor); tipul constructiv (monobloc, cu plăcuţe lipite, cu plăcuţe fixate mecanic); sensul avansului (pe dreapta, pe...

 • Elemente Mecanice Constructive

  SUB. O1: ÎMBINAREA PIESELOR ÎN ANSAMBLE 1. Problematica ridicată de construcţia dispozitivelor mecanice Studiul diverselor tipuri de maşini mecanice a condus la concluzia existenţei în cadrul acestora a unor părţi comune în ceea ce priveşte forma constructivă, rolul în ansamblul mecanic din care face parte etc. Ca urmare, în vederea simplificării procesului de proiectare şi construcţie a unor astfel de maşini, s-a procedat la identificarea şi descrierea univocă a acestor părţi; ele au fost...

 • Utilajele Tehnologice si Actionari Electrice din Industria Hartiei si Cartonului

  9.1 Principii tehnologice şi constructive generale Hârtia a fost inventată în secolul al II e.n. de către chinezi, care s-au inspirat de la viespi, cum acestea amestecă lemnul cu apă pentru a-şi confecţiona cuibul. Progresul tehnico-ştiinţific de astăzi ar fi de neînchipuit fără hârtie. Însă mulţi consumatori de hârtie sau carton nu-şi dau seama de tehnologia complicată şi de consumul mare de energie electrică şi termică, necesare pentru producerea ei. De exemplu, pentru a produce 1 t de...

Pagina 2 din 5