Toate cursurile din domeniul Organe de Masini

 • Prelucrarea prin Ambutisare

  10.1. Schema procesului. Starea de tensiuni şi deformaţii Ambutisarea este operaţia de deformare plastică prin care se transform ă un semifabricat plan într-o piesă cavă sau se continuă prelucrarea unei piese cave cu scopul creşterii adâncimii ei (fig.10.1). Deformarea materialului la ambutisare este un proces complex care depinde de geometria şi materialul piesei, de tehnologia adoptată, de construcţia echipamentului tehnologic şi de alţi factori. Cu cât complexitatea formei piesei este...

 • Bazele Cercetarii Experimentale

  1.1. Definiţii - Măsurarea este un proces de cunoaştere care constă din compararea mărimii de măsurat cu o altă mărime de aceiaşi natură cu prima şi care este considerată unitate de măsură. Rezultatul măsurării este valoarea numerică a mărimii măsurate. - Măsura este mijlocul tehnic care materializează unitatea de măsură, cu o precizie determinată. - Unitatea de măsură este o cantitate dintr-o mărime definită după anumite reguli (sau arbitrar), servind la realizarea de comparaţii...

 • Calcul Numeric al Structurilor - Metoda Deplasarilor

  3. Metoda deplasărilor Metoda deplasărilor ocupă un rol preponderent în calculul structurilor mecanice deoarece permite o algoritmizare relativ simplă. Principial metoda constă în considerarea deplasărilor drept necunoscute ale problemei şi identificarea acestora în baza unor ecuaţii de echilibru. Metoda nu este adecvată calculului manual deoarece conduce la un sistem de ecuaţii cu număr mare de necunoscute. Faza preliminară a metodei porneşte de la ideea că orice structură poate fi...

 • Masini si Organe de Masini

  1.Lagare cu rostogolire. Materiale si tehnologie:Materiale:Inelele si corpurile de rulare se executa din otel aliat cu crom (Mn, Ni, în cantitati mai mici). Aceste oteluri sunt standardizate în STAS 1456 / 1 în 3 categorii. În ultimul timp s-au realizat rulmenti din mase plastice, însa pentru sarcini mai mici. S-au realizat rulmenti cu cai de rulare metalice si corpuri de rulare din mase plastice sau din materiale ceramice (nitrura de siliciu), numiti si rulmenti hibrizi. Coliviile se executa...

 • Ansamblari Filetate

  2. ASAMBLĂRI FILETATE ŞI TRANSMISII ŞURUB-PIULIŢĂ 2.1. DEFINIRE, CARACTERIZARE, DOMENII DE FOLOSIRE Asamblările filetate sunt asamblări demontabile utilizate frecvent în construcţia de maşini; se realizează prin intermediul a două piese filetate conjugate, una filetată la exterior numită şurub, cealaltă filetată la interior numită piuliţă (sau piesă cu rol de piuliţă). Avantajele asamblărilor filetate sunt: - realizează forţe de strângere mari cu forţe de acţionare relativ mici; - permit...

 • Tehnologii de Fabricatie

  CAPITOLUL 1 . PROCESE DE FABRICAŢIE, PROCESE TEHNOLOGICE ŞI ELEMENTELE LOR. 1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE. Totalitatea activităţilor desfăşurate de mijloacele de producţie şi a proceselor naturale care au loc în vederea transformărilor obiectelor muncii, activităţi organizate şi conduse de om reprezintă procesul tehnologic de fabricaţie (de producţie). În vederea realizării produsului finit societăţile comerciale desfăşoară două categorii de activităţi: - activităţi de bază; - activităţi...

 • Organe de Masini

  Introduction Primitive Gears Parallel gearing Right-angle gearing Leonardo da Vinci’s Endless Screw Antique Calculator Why Do We Use Gears? Gears are some off tthe mostt iimporttantt ellementts used iin machiinery.. There are ffew mechaniicall deviices tthatt do nott have tthe need tto ttransmiitt power and mottiion bettween rottattiing shafftts.. Gears nott onlly do tthiis mostt sattiisffacttoriilly,, butt can do so wiitth uniifform mottiion and relliiabiilliitty.. IIn...

 • Curs 2 Politici Agricole Comune

  Pilonii Tratatului UE (Tratatul de la Maastricht) PRIMUL PILON Dimensiunea comunitară Cetăţenia europeană Libera circulaţie a bunurilor, serviciilor, persoanelor şi capitalului Politici comunitare (în care sunt incluse Politica Agricolă Comună, Politica regională etc) Uniunea economică şi monetară AL DOILEA PILON Politica Externă şi de Securitate Comună (PESC) AL TREILEA PILON Cooperarea în domeniul Justiţiei şi Afacerilor Interne (JAI) INSTITUŢIILE U.E. Parlamentul European...

 • Sisteme Avansate de Productie

  sunt organizaţii complexe la a căror proiectare sa reproiectare apar o serie de probleme care, datorită întrepătrunderii dintre ele, se rezolvă fie în paralel fie într-o anumită ordine la proiectarea unei întreprinderi trebuie studiate ţi soluţionate o serie de probleme tehnice, economice, de construcţie şi de organizare, care prin natura lor sunt strâns legate între ele Problemele economice programul de producţie sursele şi modul de aprovizionare amplasarea convenabilă a întreprinderii...

 • Compresoare cu Piston

  Maşinile hidraulice care vehiculează fluide compresibile (aer, gaze), în scopul modificării presiunii lor se numesc compresoare. 4.1. Generalităţii Din punct de vedere energetic, compresorul este o maşină de lucru care ridică energia specifică a gazului care îl parcurge. Diferenţa esenţială între pompă şi compresor constă în faptul că, în timp ce pompa ridică energia lichidelor incompresibile, compresorul, lucrând cu gaze, modifică presiunea şi deci volumul lor (procesul modificării...

 • Ergonomia si Estetica Masinilor Unelte

  CURSUL NR. 1 INTRODUCERE Estetica este ştiinţa care se ocupă cu senzaţiile frumosului din natură şi din artă, şi cu sentimentele pe care aceste senzaţii le produc. Cuvântul provine din grecescul "esthesis", care înseamnă senzaţie. Esteticul cuprinde totalitatea fenomenelor în condiţiile cărora intervine problema unor complexe de trăiri, desemnat generic prin cuvântul sentiment, trăiri încercate exclusiv la nivelul completării formelor, dincolo de orice interes de natură...

 • Angrenaje Transmisii Mecanice

  Transmisiile mecanice sunt caracterizate prin raportul de transmitere a mişcării şi prin randamentul energetic: i = n η = unde n1, n2 sunt turaţiile la intrarea în transmisie, respectiv ieşire, iar P1 şi P2 sunt puterile la intrare şi ieşire. Se convine notaţia cu indicele 1 pentru intrarea şi cu indicele 2 pentru ieşirea din transmisie. Schema unei transmisii mecanice este indicată în fig.12.1 T.M. pot fi : - roţi cu fricţiune - roţi cu elemente elastice sau articulate (curele, lanţ)...

 • Organe de Masini

  1. PRINCIPII GENERALE DE PROIECTARE ALE ORGANELOR DE MASINI 1.1. Obiectul cursului de „Organe de maini” Definirea unor notiuni: · Masina: mecanism, (complex de mecanisme) transformarea unei forme de energie in alta, in scopul efectuarii de activitati utile omului (de forta, motoare, de lucru, de transport, frigorifice, de incercare, de uz casnic, agricole etc). · Masina de forta: transforma energia mecanica in alte forme de energie (electrica, hidraulica, pneumatica etc) pentru a fi...

 • Reductor de Turatie cu o Treapta

  TEMĂ DE PROIECTARE Să se proiecteze o transmisie mecanică necesară acţionării unui concasor compusă din : 1. motor electric trifazat cu rotorul în scurtcircuit; 2. reductor de turaţie cu o treaptă de roţi dinţate cilindrice cu dinţi înclinaţi; 3. cuplaj elastic cu bolţuri. Date de proiectare: P2 [Kw] – puterea necesară la maşina de lucru; n [rot/min] – turaţia motorului electric; ia – raportul de transmitere al reductorului; Lh [ore] – durata de funcţionare Transmisia funcţionează...

Pagina 3 din 5