Bazelele Tehnologiilor de Fabricare

Curs
8.8/10 (28 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 175 în total
Cuvinte : 40677
Mărime: 7.49MB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Capitolul 1. Problematica generala a tehnologiilor de fabricare 6

1.1. Procesul de productie specific întrepriderilor constructoare de masini

6

1.2. Tipuri de productie 6

1.3. Procesul tehnologic – structura – elementele lui componente

9

Capitolul 2. Proiectarea proceselor tehnologice de prelucrare mecanica prin aschiere

11

2.1. Informatii initiale necesare proiectarii proceselor tehnologice

11

2.2. Etapele proiectarii proceselor tehnologice 12

2.3. Principii generale de proiectare a proceselor tehnologice de prelucrarea mecanica prin aschiere

13

2.4. Principii în stabilirea succesiunii operatilor si fazelor 17

2.5. Documentatia tehnologica 20

Capitolul 3. Precizia de prelucrare 21

3.1. Metode statistice de determinare a preciziei de prelucrare 22

3.2. Determinarea analitica a preciziei de prelucrare 27

3.3. Cauzele aparitiei erorilor de prelucrare 29

3.4. Metode de obtinere a preciziei de prelucrare 44

3.5. Influenta deformatiilor termice ale sculei asupra preciziei de prelucrare

48

3.6. Influenta erorilor produse de imprecizia de executie a elementelor sistemului tehnologic (MDPS) de prelucrare asupra preciziei

57

3.7. Influenta tensiunilor interne asupra preciziei de prelucrare 62

Capitolul 4. Optimizarea proceselor tehnologice 65

4.1. Proces tehnologic, aspectul proiectare-optimizare 65

4.2. Tipizarea proceselor tehnologice 66

Capitolul 5. Calitatea suprafetelor prelucrate 69

5.1. Generalitati 69

5.2. Influenta rugozitatii asupra preciziei dimensionale 72

5.3. Influenta rugozitatii asupra rezistentei la uzura, oboseala si coroziune

72

5.4. Principalii factori care influenteaza rugozitatea suprafetelor prelucrate

75

Capitolul 6. Determinarea adaosurilor de prelucrare si al dimensiunilor intermediare

89

6.1. Generalitati 89

6.2. Calculul analitic al adaosurilor de prelucrare si factorii de care depind

90

6.3. Calculul adaosurilor (dimensiunilor) intermediare 92

Capitolul 7. Criterii tehnologice privind determinarea regimurilor de aschiere

99

7.1. Generalitati 99

7.2. Optimizarea regimurilor de aschiere în cazul prelucrarilor clasice (cu scule singulare), în domeniul vitezelor mici si mijlocii

101

Capitolul 8. Normarea tehnica în constructia de masini 113

8.1. Norma de lucru, norma de timp si norma de productie 113

8.2. Structura normei tehnice de timp NT si stabilirea elementelor componente

114

8.3. Metode folosite pentru determinarea normelor tehnice de timp, modalitati de masurare si analiza

116

8.4. Exemple de stabilire a principalilor timpi de baza la unele operatii de prelucrare pe masini-unelte

119

Capitolul 9. Notiuni de baza privind prelucrabilitatea prin aschiere a aliajelor feroase

125

9.1. Importanta cunoasterii prelucrabilitatii 125

9.2. Clasificarea procedeelor de determinare a prelucrabilitatii prin aschiere

126

9.3. Metode directe de determinare a prelucrabilitatii prin aschiere

127

9.4. Metode indirecte de determinare a prelucrabilitatii prin aschiere

162

9.5. Concluzii privind metodele de determinare a prelucrabilitatii prin aschiere

166

Bibliografie

172

Extras din document

Capitolul 1

1. Problematica generala a tehnologiilor de fabricare

1.1. Procesul de productie specific întreprinderilor constructoare de masini

Definim procesul de productie al unei întreprinderi constructoare de masini, ca fiind totalitatea actiunilor care concura la obtinerea semifabricatelor (turnare, forjare sau debitare, laminare matritare, etc.), toate formele de prelucrare a lor (mecanica, termica, chimica, electrica), controlul tehnic dimensional si al calitatii în toate etapele de prelucrare, transportul materialelor, semifabricatelor si produselor, asamblarea, vopsirea, împachetarea si expedierea produselor finite.[34]

În procesul de productie, pe lânga etapele legate nemijlocit de transformarea materiei prime sau a semifabricatelor în produse finite, numite procese de baza, mai intra si etapele de pregatire si deservire a fabricatiei: procese auxiliare (legate de realizarea S.D.V.-urilor, control tehnic al calitatii, transportul semifabricatelor, pieselor si produselor, expedierea etc.).

Prelucrarile mecanice prin aschiere se încadreaza deci în cadrul proceselor de baza.

1.2. Tipuri de productie

Industria constructoare de masini este (în momentul de fata) caracterizata prin existenta a trei tipuri distincte de productie:

- productia individuala sau de unicate;

- productia de serie;

- productia de masa.

Elementele care definesc si categorisesc tipul de productie sunt: cantitatea produselor fabricate, ciclul de fabricatie, nomenclatura fabricatelor, tipul utilajelor folosite si al S.D.V.-urilor, modul de amplasare al utilajelor, tipurile de semifabricate, reglarea sculelor la dimensiune, calificarea personalului muncitor, indicii tehnico-economici si bineînteles pregatirea fabricatiei.

Productia individuala si de unicate. Se caracterizeaza prin fabricatia unui numar foarte mic de produse de acelasi fel, fie de unicate, S.D.V.-urile folosite sunt universale. În cazul tendintei moderne a rapiditatii în executia de prototipuri cu înalt grad de precizie si calitate este oportuna utilizarea masinilor-unelte cu conducere numerica.

În general, însa, amplasarea utilajelor se face pe tipuri (grupe) de masini. Documentatia tehnologica: fisa tehnologica. Reglarea sculelor la dimensiune se face dupa metoda trasajului si a aschiilor de proba. Semifabricatele sunt mai îndepartate ca forma de piesa finita, întâlnind-se mai des laminate la cald sau la rece, semifabricatele turnate în forme de nisip sau forjate liber.

Productia de serie este caracterizata prin faptul ca piesele sunt executate în loturi si serii care se repeta cu regularitate dupa un interval de timp dat. Nomenclatura produselor este mai redusa decât în cazul productiei individuale sau de unicate. Ca de exemplu: masinile-unelte, motoarele, pompele, utilajele tehnologice de diferite tipuri sunt fabricate în productia de tip serie.

Masinile-unelte folosite sunt universale, de regula dar se întâlnesc si masini specializate (folosite la operatii de acelasi fel, uneori cu dimensiuni diferite).S.D.V.-urile sunt de obicei universale, mai rar specializate, la asamblare utilizându-se metoda ajustarii. Amplasarea utilajelor se recomanda pe tipuri de masini, de regula în ordinea succesiuni operatiilor, fie dupa o combinatie avantajoasa profilului întreprinderii. Semifabricatele sunt mai aproape de forma finala a pieselor. Ele pot fi mai ales: turnate (în forme metalice), matritate sau forjate.

Cel mai important lucru îl constituie reglarea sistemelor tehnologice la dimensiune;(nu se folosesc metodele aschiilor de proba sau ale trasajului). Productivitatea este mai mare ca în cazul productiei individuale, putând fi utilizata mâna de lucru cu calificare mai redusa. La asamblare se utilizeaza metoda interschimbabilitatii totale (în cazul productiei de masini-unelte sau agregate tehnologice e folosita des ajustarea).

Documentatia: planuri de operatii si fise tehnologice.

Productia de masa, caracterizata prin faptul ca produsele în cantitati mari se executa în mod continuu, este specifica fabricatiei îndelungate a unor produse specializate (utilaje, autovehicule, piese de schimb, etc.).

Astfel nomenclatorul fabricatelor este redus, ciclul de fabricatie riguros stabilit si respectat. Masinile-unelte sunt specializate si speciale (deseori agregate, linii automate, etc.). S.D.V.-urile sunt speciale, echipamentele fiind amplasate numai în ordinea succesiunii tehnologice a operatiilor fabricatia fiind organizata cu predilectie în flux tehnologic. Documentatia de baza este planul de operatii si mai rar fisa tehnologica. Semifabricatele sunt foarte apropiate de forma finala a pieselor (turnate sau matritate cu precizie).

Preview document

Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 1
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 2
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 3
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 4
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 5
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 6
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 7
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 8
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 9
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 10
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 11
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 12
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 13
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 14
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 15
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 16
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 17
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 18
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 19
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 20
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 21
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 22
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 23
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 24
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 25
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 26
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 27
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 28
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 29
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 30
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 31
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 32
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 33
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 34
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 35
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 36
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 37
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 38
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 39
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 40
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 41
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 42
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 43
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 44
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 45
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 46
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 47
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 48
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 49
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 50
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 51
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 52
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 53
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 54
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 55
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 56
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 57
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 58
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 59
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 60
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 61
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 62
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 63
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 64
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 65
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 66
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 67
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 68
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 69
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 70
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 71
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 72
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 73
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 74
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 75
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 76
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 77
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 78
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 79
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 80
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 81
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 82
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 83
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 84
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 85
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 86
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 87
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 88
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 89
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 90
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 91
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 92
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 93
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 94
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 95
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 96
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 97
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 98
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 99
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 100
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 101
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 102
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 103
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 104
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 105
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 106
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 107
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 108
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 109
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 110
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 111
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 112
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 113
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 114
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 115
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 116
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 117
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 118
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 119
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 120
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 121
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 122
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 123
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 124
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 125
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 126
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 127
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 128
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 129
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 130
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 131
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 132
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 133
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 134
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 135
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 136
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 137
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 138
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 139
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 140
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 141
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 142
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 143
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 144
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 145
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 146
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 147
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 148
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 149
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 150
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 151
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 152
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 153
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 154
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 155
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 156
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 157
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 158
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 159
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 160
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 161
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 162
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 163
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 164
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 165
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 166
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 167
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 168
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 169
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 170
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 171
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 172
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 173
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 174
Bazelele Tehnologiilor de Fabricare - Pagina 175

Conținut arhivă zip

  • Bazelele Tehnologiilor de Fabricare.doc

Alții au mai descărcat și

Stanta Combinata cu Actiune Simultana de Perforat si Decupat

Materialul : Alama ; h=2mm ; D1=15mm ; D2=80mm ; A=10mm ; B=4mm ; C=6mm ; D=20mm ; R=2mm. Se va proiecta o stanta combinata cu actiune simultana...

Proiect Licenta Roboti Industriali

INTRODUCERE Lucrarea de licentă analizează cinematica mecanismelor din compunerea roboţilor, bazele teoretice ale dinamicii roboţilor industriali...

Metodologia de Proiectare a Cricului Telescopic

METODOLOGIA DE PROIECTARE A CRICULUI TELESCOPIC 1. STABILIREA SARCINILOR CARE INCARCA ELEMENTELE CRICULUI Fig.1.1 : 1-cupa; 2-surub principal;...

Reductorul

Reductoarele cilindrice sunt mecanisme cu roti dintate, montate în carcase închise si folosite pentru reducerea turatiei, concomitent cu...

Procesul Tehnologic de Prelucrare Mecanică prin Așhiere a Reperului Bucșă

1. STABILIREA TIPULUI DE SEMIFABRICAT În urma studierii desenului de execuţie a reperului de prelucrat, bucşa (desen), am stabilit ca...

Proiectarea unei Prese cu Excentric pentru Ambutisarea Pieselor de Dimensiuni Mari

INTRODUCERE Dezvoltarea impetuoasa a stintei si tehnicii, determina tendinte noi în prelucrarea metalelor, afirmându-se din ce în ce mai pregnant...

Ambreiaj Bidisc

Capitolul I NOTIUNI GENERALE 1.1 Nivelul tehnicii actuale privind constructia ambreiajelor pentru autovehicule DESTINATIA , CONDITIILE IMPUSE SI...

Optimizarea Tehnologiei de Prelucrare a Pieselor din Clasa Bucse pe Strungul cu Comanda Numerica Rn 40-200

Capitolul I PROGRAMAREA NUMERICĂ A MAŞINILOR-UNELTE 1.1 MAŞINA-UNEALTĂ ŞI PROGRAMUL SĂU Scopul unei maşini-unelte este de a prelucra piese prin...

Ai nevoie de altceva?