Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice

Curs
9/10 (4 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 13388
Mărime: 6.69MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: emil avram
Materie: Organe de masini
Bucuresti

Cuprins

Tema proiectului.5

1. Alegerea motorului electric .7

1.1 Determinarea puterii necesare - diagrama de putere

1.2 Alegerea motorului electric.

1.3 Stabilirea rapoartelor de transmitere. (total şi parţiale) .11

1.4 Calculul puterilor, turaţiilor şi a momentelor la arborii reductorului

2. Calculul transmisiei prin curele trapezoidale. 12

2.1 legerea tipului de curea

2.2 Calculul geometric al transmisiei

2.3 Stabilirea numărului de curele trapezoidale.

2.4 Forţa care încarcă arborii

2.5 Roţile de curea

3. Calculul angrenajului conic cu dantură dreaptă.22

3,1 Alegerea materialelor pentru roţile dinţate.

3.2 Solicitarea periculoasă, numărul critic de dinţi

3.3 Alegerea numerelor de dinţi ale roţilor. Calculul de rezistenţă.

3.4 Calculul geometric al angrenajului. Gradul de acoperire.

3.5 Calculul sistemului de forţe din angrenaj.

4. Calculul angrenajului cilindric exterior cu dantură dreaptă.32

4.1 Materialul roţilor. Numărul critic de dinţi. Solicitarea periculoasă.

4.2 Alegerea numerelor de dinţi ale roţilor. Calculul de rezistenţă.

4.3 Calculul geometric al angrenajului. Gradul de acoperire.

4.4 Sistemul de forţe din angrenaj.

5. Calculul arborilor .45

5.1 Predimensionarea la răsucire

5.2 Schema de calcul. Calculul reacţiunilor

5.3 Diagramele de momente.

5.4. Alegerea materialului Predimensionarea la solicitarea compusă.

5.5 Calculul penelor,

5.6 Verificarea la oboseală

6. Alegerea cuplajului. 55

7. Alegerea rulmenţilor

7.1 Alegerea tipului de rulment.

7.2 Durabilitatea necesară.

7.3 Determinarea capacităţii dinamice de încărcare de bază necesare.

7.4 Stabilirea sarcinii dinamice echivalente.

7.5 Recalcularea sarcinii dinamice echivalente.

7.6 Calculul durabilităţii reale.

8. Calculul angrenajului melcat cilindric .70

8.1 Calculul de rezistenţă preliminar.

8.2 Calculul geometric al angrenajului melcat.

8.3 Verificare la rezistenţă adanturii roţii melcate.

8.4 Toleranţele angrenajului

8.5 Elemente pentru măsurarea grosimii dintelui

8.6 Verificarea arborilor melcului şi roţii melcate.

9. Calculul angrnajului conic cu dantură înclinată .79

9.1 Gradul de acoperire.

9.2 Calculul de rezistenţă.

9.3 Calculul geometric al angrenajulului conic cu dantură înclinată.

9.4 Forţele din angrenajul conic cu dantură înclinată sau curbă.

10 Calculul angrenajului cilindric exterior cu dantură înclinată.87

10.1 Calculul de rezistenţă.

10.2 Calculul geometric.

10.3 Forţele din angrenajul cilindric cu dantură înclinată.

11 Verificare la încălzire.90

12 Bibliografie .92

13. Anexe.93

Extras din document

INTRODUCERE

Proiectarea este una dintre cele mai importante activităţi desfăşurate de inginerul mecanic în construcţia de maşini. Este o activitate creativă complexă, care necesită pe lîngă un bagaj mare de cunoştinţe, experienţă şi chiar talent,

În activitatea de proiectare inginerul este obligat să respecte o multitudine de restricţii şi cerinţe - adesea contradictorii - impuse de caracteristicile funcţionale ale maşinii prevăzute în caietul de sarcini, de standardele în vigoare, de numeroase aspecte economice.

Din această sumară enunţare de motive se vede limpede importanţa pe care o are în formarea inginerului mecanic realizarea primului proiect ingineresc - proiectul de la disciplina de Organe de Maşini. De regulă, activitatea de proiectare se face avînd la îndemînă o bibliografie bogată (colecţiile de standarde : Fonte şi oţeluri, Toleranţe şi ajustaje, Organe de maşini, etc) precum şi utilităţi pentru realizarea părţii grafice a documentaţiei tehnice (programe software adecvate, calculatoare, imprimante, plotere). Menţionăm că întregul memoriu de calcul se concretizează în portofoliul grafic: desenul de ansamblu , desenele de excuţie ale tuturor părţilor componente, tabele, etc. Acesta constituie “Documentaţia tehnică” care merge la inginerul tehnolog şi apoi se lansează producţia.

Din dorinţa de a veni în ajutorul studenţilor din A.T.M. de la profilul mecanic, autorul a întocmit acest Îndrumar de proiectare, care permite realizarea mai uşoară a proiectului de curs de la disciplina de Organe de maşini. Pe lîngă prezentarea algoritmului de calcul al părţilor componente ale reductorului au fost introduse şi numeroase extrase din standardele în vigoare, precum şi modele pentru realizarea desenelor de execuţie ale părţilor componente ale reductorului. Conţinutul lucrării este bazat preponderant pe bibliografia de la disciplina de Organe de maşini editată în ATM. Autorul mulţumeşte anticipat pentru orice observaţie sau recomandare făcută în scopul îmbunătăţirii viitoare a conţinutului lucrării.

PROIECT

Organe de maşini

Să se calculeze şi să se proiecteze transmisia de la un motor electric asincron trifazat la o maşină de lucru.

Lanţul de transmitere se compune dintr-o transmisie prin curele trapezoidale (TC) şi un reductor de turaţie cu două trepte (RED) avînd axele arborilor de intrare şi de ieşire cooplanare şi perpendiculare ca în figura1. Turaţia necesară la arborele maşinii de lucru( ML) este de [rot/min] iar puterea necesară antrenării este [KW]. Legătura cu maşina de lucru se face printr-un cuplaj elastic (CE). (Fig.1)

Fig.1 Schema transmisiei

Reductorul de turaţie se va calcula în trei variante:

1. Angrenajul conic şi cel cilindric sunt cu dinţi drepţi

2. Angrenajul conic cu dantură înclinată sau curbă şi cel cilindric cu dantură înclinată.

3. Transmisia este reprezentată printr-un redactor cu o singură treaptă (angrenaj melcat)

Memoriul de calcul va cuprinde:

• calculul transmisiei prin curele trapezoidale

• calculul angrenajului conic (două variante)

• calculul angrenajului cilindric (două variante)

• Calculul angrenajului melcat

• Calculul arborilor pentru varianta I

• Calculul penelor

• Alegerea rulmenţilor pentru varianta I

• Alegerea cuplajului elastic

Partea grafică va cuprinde;

• Desenul de execuţie al unui arbore,

• Desenul de execuţie al unei roţi de curea

• Desenul de execuţie al unei roţi dinţate conice

• Desenul de execuţie al unei roţi dinţate cilindrice

• Desenul de execuţie al roţii melcate

• Desenul de ansamblu al cuplajului

• Desenul de ansamblu al reductorului în minimum două vederi

• Desenul de ansamblu al transmisiei

NOTĂ:

Desenele vor fi executate cu mâna, pe hârtie ciocan sau pe calc în tuş şi vor respecta toate normele de desen tehnic.Desenul de ansamblu va avea minim 2 vederi şi va avea semnificate cotele de gabarit şi de montaj, numerotarea tuturor reperelor componente. Tabelul de componenţă va avea completate toate rubricile (Nr.de desen sau STAS, material, nr, de bucăţi, etc) Desenele componentelor vor fi cotate complet, conform normelor, vor cuprinde toleranţele aferente, abaterile de formă şi poziţie, indicaţii tehnologice. Hârtia va avea un format standardizat,iar desene vor fi împăturite conform normelor. Orice nerespectare a normelor în vigoare echivalează cu respingerea desenului şi prin urmare a proiectului, atrăgînd după sine imposibilitatea susţinerii examenului.

1. ALEGEREA MOTORULUI ELECTRIC

- Motoarele electrice sincrone trifazate cu rotorul în scurtcircuit se simbolizează prin grupul de litere ASI, urmat de un grup de cifre şi o literă majusculă

Pentru alegerea motorului electric trebuie cunoscute condiţiile de exploatare (graficul de lucrări, temperatura şi umiditatea mediului înconjurător etc.), puterea necesară şi turaţia arborelui motorului.

1. 1 Determinarea puterii motorului electric

Deoarece motoarele utilajelor propuse lucrează în regim de lungă durată, cu sarcină constantă, determinarea puterii se face pentru această situaţie.

Puterea motorului electric se determină cu relaţia

(1.1)

Unde - puterea absorbită de la motorul electric [KW], este puterea necesară pentru acţionarea maşinii de lucru [KW] (dată prin tema de proiect), - randamentul transmisiei prin curele trapezoidale, - randamentul angrenajului conic, - randamentul angrenajului cilindric, -randamentul unei perechi de lagăre cu rulmenţi, randamentul ungerii. Se pot admite valorile = 0,87-0,935 în cazul transmisiilor prin curele trapezoidale, respectiv =0,92-0.98 în cazul transmisiilor prin curele late; = 0,95-0,97; = 0,96-0,98; = 0,99- 0,995; =0,99

1. 2 Alegerea motorului electric

Pentru alegerea seriei motorului electric trebuie să se cunoască puterea necesară acţionării eşi turaţia la arborele motorului electric

În funcţie de turaţia (dată prin temă), şi estimând rapoartele de transmitere realizabile cu cele 3 trepte de reducere (transmisia prin curele, treapta cu angrenaj conic respectiv cilindric) se optează pentru un motor ce are turaţia de sincronism 3000, 1500, 1000 sau 750 rot/. De regulă rapoartele de transmitere sunt supuse unor restricţii. Astfel, raportul transmisiei prin curele trapezoidale se recomandă să nu fie mare, pentru a obţine o transmisie compactă ( ); rapoartele celor două trepte ale reductorului trebuie să fie echilibrate, şi să nu depăşească valoarea 4 ( )

Ţinând cont că pentru aceiaşi putere motorul cu turaţie mai mare are greutatea mai mică, se selectează motorul procedându-se în continuare astfel:

Din tabelul corespunzător turaţiei de sincronism convenabile, se alege un motor a cărui putere P satisface condiţia . Se notează cotele de gabarit, înălţimea de la suprafaţa tălpilor până la axa arborelui motorului, cotele de montaj, greutatea şi se face o schiţă a motorului

Bibliografie

1. Dima,M. Organe de maşini vol.I, partea I , Editura Academiei Militare , Bucureşti, 1976.

2.Dima,M. Organe de maşini vol.I, partea I , Editura Academiei Militare , Bucureşti, 1976

3.Dima,M. Organe de maşini,vol.III. Editura Academiei Militare, Bucureşti

4.Dima.M, Nedelcu R, Organe de maşini vol. II, Editura Academiei Tehnice Militare Bucureşti, 2000

5. Avram, E., Nedelcu, R.,Organe de maşini vol. IV , Editura Academiei Tehnice Militare , Bucureşti, 2000

6. Manea, C. – Organe de maşini, vol.I, Editura Tehnică, Bucureşti, 1970.

7.Crudu, I., ş.a. Atlas de reductoare cu roţi dinţate, Ed. Didactică şi Pedagogică., Bucureşti, 1981

8. Drăghici, I., ş.a. Îndrumar de proiectare în construcţia de maşini, vol.I, Ed. Tehnică, Bucureşti,1981

9. Gafiţeanu, M., ş.a. Organe de maşini, vol. I, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1981

10. Gheorghiu, N., ş.a. Transmisii mecanice, Proiectare, Editura Felix, 1997.

11. Nicoară, I., ş.a. Bazele proiectării transmisiilor mecanice, Editura de Vest, Timişoara, 1996

12. Rădulescu, Gh., ş.a. Indrumar de proiectare în construcţia de maşini, vol. III, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1986.

13. Ripianu, A., Crăciun, I. Osii, arbori drepţi şi arbori cotiţi, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1977.

14.* * * - Organe de maşini, vol.I.d, Angrenaje. Reductoare (colecţie de STAS), Ed. Tehnică, Bucureşti, 1984.

Preview document

Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 1
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 2
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 3
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 4
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 5
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 6
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 7
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 8
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 9
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 10
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 11
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 12
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 13
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 14
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 15
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 16
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 17
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 18
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 19
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 20
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 21
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 22
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 23
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 24
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 25
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 26
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 27
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 28
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 29
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 30
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 31
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 32
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 33
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 34
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 35
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 36
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 37
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 38
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 39
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 40
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 41
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 42
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 43
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 44
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 45
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 46
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 47
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 48
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 49
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 50
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 51
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 52
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 53
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 54
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 55
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 56
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 57
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 58
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 59
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 60
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 61
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 62
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 63
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 64
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 65
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 66
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 67
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 68
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 69
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 70
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 71
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 72
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 73
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 74
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 75
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 76
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 77
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 78
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 79
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 80
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 81
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 82
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 83
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 84
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 85
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 86
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 87
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 88
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 89
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 90
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 91
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 92
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 93
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 94
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 95
Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turație cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice - Pagina 96

Conținut arhivă zip

  • Transmisii prin curele trapezoidale, reductoare de turatie cilindro-conice, reductoare cu angrenaj melcat, cuplaje elastice.doc

Alții au mai descărcat și

Functionarea si Repararea Cuplajelor Permanente

ARGUMENT Cuplajele sunt organe de masini ce asigura legatura permanenta sau intermitenta necesara transmiterii miscarii de rotatie de la un arbore...

Reductor Melcato-Cilindric in Doua Trepte

Memoriul tehnic Transmisiile mecanice dintre motor si masina de lucru au urmatoarele caracteristici tehnice : - maresc sau micsoreaza viteza,...

Calculul și construcția unui reductor

Să se proiecteze un mecanism de acţionare format din: motor electric, transmisie prin curele trapezoidale şi reductor de viteză cu angrenaj...

Organe de Masini

Introduction Primitive Gears Parallel gearing Right-angle gearing Leonardo da Vinci’s Endless Screw Antique Calculator Why Do We Use...

Reductoare

1. Notiuni teoretice Reductoarele de turatie cu roti dintate sunt mecanisme organizate cu ansambluri independente, formate din roti dintate,...

Reductor conic cu dinți drepți

I.MEMORIU TEHNIC Disciplina Organe de maşini studiază elementele care intră în construcţia maşinilor din punct de vedere al construcţiei,...

Angrenaje Transmisii Mecanice

Transmisiile mecanice sunt caracterizate prin raportul de transmitere a mişcării şi prin randamentul energetic: i = n η = unde n1, n2 sunt...

Organe de Mașini pentru Inginerie Economică

Masinile de lucru ML1 si ML2 sunt antrenate de motorul electric ME prin intermediul unei transmisii prin curele trapezoidale TCT- proiectata în...

Te-ar putea interesa și

Transmisii prin curele trapezoidale. reductoare de turație cilindro-conice. reductoare cu angrenaj melcat. cuplaje elastice

Proiect Organe de masini Să se calculeze şi să se proiecteze transmisia de la un motor electric asincron trifazat(AT) la o maşină de lucru...

Ai nevoie de altceva?