Toate cursurile

 • Metoda biografica

  Metoda biografică este utilizată din plin în disciplinele socioumane și de aceea dorim să facem o prezentare a ei inclusiv din perspectiva etnobiografiei. I. Etnobiografia Cuvântul desemnează folosirea de către etnolog a metodei biografice, dar și prezentarea finală a cercetării întreprinse. Mai detaliat, etnobiografia „constituie, plecând de la informator, o metodă de maieutică socială (ajungere la adevăr pe calea discuțiilor, a dialogului) care-i permite subiectului să se regăsească pe...

 • Cercetarea sociometrica

  Termenul de sociometrie a luat naștere prin combinarea a două cuvinte de origine latină: socius care înseamnă societate și metrum care înseamnă măsură. La prima vedere sociometria ar presupune măsurarea fenomenelor sociale, însă sensul actual pe care îl are acest termen este unul diferit. Chiar definiția sociometriei este una destul de controversată. Când spunem acest lucru ne gândim la demersul sociologul danez A.Bjerstedt care a identificat 13 definiții ale sociometriei pe care le-a trimis...

 • Analiza documentelor sociale - Analiza de continut

  I. Analiza documentelor sociale Analiza documentelor sociale este utilizată mai ales în cazurile în care sociologul nu are acces direct, neîngrădit, la realitățile sociale pe care le dorește sa le studieze (I.Mihăilescu, Sociologie generală, 2000, p.53). Utilizarea unor astfel de documente în cercetarea sociologică impune elaborarea unei teorii a documentelor sociale care să plece de la răspunsul oferit întrebării: ce este un document social? În limbajul comun prin document se înțelege un...

 • Chirurgie toracica, cardiovasculara si nursing specific

  Notiuni de anatomie - Toracele este regiunea superioara a trunchiului - Are forma unui trunchi de con ,cu dimensiuni ce variază în funcție de sex, constituție, stări patologice Rol: -realizează protecția organelor interne -participă la mișcarea respiratorie - Alcatuit din schelet osos si muschi, delimitat inapoi de coloana vertebrala, inainte de stern, lateral de cele 12 perechi de coaste si in jos de diafragma. Scheletul toracelui este format din coaste, cartilaje costale, stern....

 • Finante

  CURS NR. 1 Finante publice si fiscalitatea. Notiuni generale. Finante - categorie economica cu caracter istoric Comuna primitiva, dupa cum se stie, nu a cunoscut statul. In aceasta oranduire, diferite functii publice - organizarea muncii in comun, aplanarea conflictelor intre ginti si triburi, supravegherea respectarii obiceiurilor, a ritualurilor religioase, apararea membrlor unui trib impotriva atacurilor altui trib - erau indeplinite de oameni alesi de catre intreaga populatie....

 • Teste Grila

  Test 1 Managementul științific este apreciat ca fiind: a) o parte a cunoașterii acumulate și recunoscute, care este sistematizată și formulată în concordanță cu adevărurile generale stabilite și cu legitățile generale; b) arta de a conduce oamenii în condițiile obținerii profitului necesar dezvoltării afacerii; c) o practică a conducerii, realizată pe bază științifică, care o constituie știința managementului, adică cercetările teoretice ale procesului de management; d) ansamblul...

 • Metode si substante de stingere a incendiilor

  1. FIȘA OBIECTIVULUI ANEXA nr. 1 la ORDINUL 163/2007 - NORME GENERALE de apărare împotriva incendiilor, art. 18, lit. b, prevede că documentele și evidențele specifice apărării împotriva incendiilor ale operatoriloreconomici/instituțiilor menționate la art. 5 lit. c) trebuie să cuprindă și fișa obiectivului, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență, aprobat prin Ordinul...

 • Dreptul proprietatii intelectuale

  CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL DE AUTOR Noțiune Instituția dreptului de autor, astfel cum este reglementată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, modificată și completată1, se referă la protecția operelor litarare, artistice sau științifice și a creatorilor acestor opere. În doctrină, instituția dreptului de autor este definită ca fiind ansamblul normelor juridice care reglementează relațiile sociale care se nasc din crearea,...

 • Tanatologie medico-legala

  TANATOLOGIE MEDICO-LEGALA Tanatos-zeul mortii logos- idee,stiinta Tanatologia medico-legala analizeaza fen. mortii prin prisma necesitatilor juridice - Realitatea mortii Felul mortii Cauza medicala a mortii Data mortii Cauzalitatea Clasificarea mortii Dpdv medico-legal Moarte violenta (hetero, auto agresiune, accident, eutanasie ) Moarte neviolenta ( patologica sau naturala) Moarte concuratoare ( violenta +patologica) Moarte prin inhibitie- actiune brusca dar de mica...

 • Traumatismele cranio-cerebrale

  Def: 1999 - Conditie patologica ce se instaleaza datorita act. unei forte mecanice: Modificarea starii de constienta Amnezie Fracturi Tulburari neurologice Modificari psihologice Leziuni intracraniene Generalități Particularități craniu Greutate mare comparativ cu dimensiunile Relativă instabilitate Craniu- cavitate rigidă Circumstanțe - Agresiuni - Accidente - Suicid Mecanisme de producere Directe Accelerație - leziuni loc impact Decelerație- contralovitură- frecv. mare...

 • Desfasurarea urmaririi penale

  1. Noțiunea desfășurării urmării penale ________________________________________ Desfășurarea urmăririi penale presupune efectuarea tuturor actelor procesuale și procedurale necesare pentru realizarea obiectului urmăririi, motiv pentru care majoritatea activităților se concentrează în jurul strîngerii și administrării probelor referitoare la existenta infracțiunii, la identificarea făptuitorului și la stabilirea răspunderii acestuia, în așa fel încît să se poată decide dacă este sau nu...

 • Matematica

  1. Introducerea datelor în SPSS În lucrul cu SPSS-ul avem două moduri de introducere a datelor: de la tastatură sau dintr-un program cu foi de lucru. În cadrul acestei lucrări ne vom referi la primul mod de lucru. Deschizând sesiunea de lucru cu SPSS pentru Windows, pe ecran va apărea o fereastră în care vom fi întrebați în legătură cu ceea ce dorim să realizăm: Având în vedere denumirea secțiunii, vom alege opțiunea de introducere de date noi după care vom da un clic pe butonul OK....

 • Psihoterapia de cuplu si familie

  1. TERAPIA DE CUPLU ȘI FAMILIE: ÎNCEPUTURI Terapia de familie s-a născut în 1950, a crescut în jurul anului 1960 și s-a maturizat în anii 1970. Dacă inițial a existat un val de entuziasm de a trata întreaga familie ca pe un întreg, ulterior a existat o diversificare a școlilor, fiecare în parte orientându-se spre o bucățică de adevăr și pe un anumit segment de populație. Perioada dintre anii 1975 și 1985 este considerată vârsta de aur a terapiei de familie. În această perioadă plină de...

 • Conspect dreptul muncii

  1. Dreptul muncii. Noțiune și obiect - munca și forța de muncă - munca prestată în afara (A) și în cadrul (B) unor raporturi juridice de muncă Dreptul muncii= este acea ramură de a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice care reglementează relațiie individuale și colective de muncă, atribuțiile organizațiilor sindicale și patronale, conflictele de muncă, aspecte ale inspecției și jurisdicției muncii. Privat vs public Dreptul individual vs dreptul colectiv de muncă:...

 • Conspect drept succesoral

  -SUCCESIUNI- Moștenirea = transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în ființă. FELURILE MOȘTENIRII: 1. legală= transmisiunea patrimoniului succesoral are loc în temeiul legii la persoanele, în ordinea și în cotele determinate de lege. intervine atunci când defunctul nu a lăsat testamnet sau atunci când manifestarea sa de voință nu produce efecte. Persoanele care moștenesc în temeiul legii =moștenitori rezervatari. Rezerva succesorală...

Pagina 2 din 1374