Toate cursurile

 • Fundamentele psihologiei

  - Etimologic termenul de psihologie provine de la grecescul „psyche” care semnifică suflet, spirit, duh și „logos” care semnifică cuvânt, cunoaștere, știință; îmbinând cele două semnificații putem spune că psihologia este știința despre psihic, suflet; știința care studiază viața interioară a omului și manifestările sale comportamentale I. Principalele momente în constituirea psihologiei ca știință - Psihologia are „un trecut lung, dar o istorie scurtă” (Ebbinghaus) - Orice știință are un...

 • Didactica

  1. Didactica domeniului si integrarea curriculara 1. invatamantul in ansamblul sau, pe toate treptele de scolaritate - didactica generală, vizeaza construirea conceptelor si teoriilor; poate fi folosita de toate cadrele didactice. 2. procesul de de invatamant din perspectiva pedagogică a predarii si invatarii obiectelor de studiu- didactica specială sau metodica: ramura pedagogică interdisciplinara care reprezinta aplicarea didacticii la predarea unei anumite discipline de invatamant...

 • Semiologia abdomenului acut chirurgical

  SEMIOLOGIA ABDOMENULUI ACUT CHIRURGICAL PRINCIPIILE GENERALE DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT - abdomenul acut chirurgical = urgențele chirurgicale abdominale; - abdomenul acut chirurgical cuprinde sindroamele abdominale acute din care bolnavul este salvat numai prin intervenție chirurgicală efectuată în timp util (variabil de la o afecțiune la alta); - diagnosticul abdomenului acut chirurgical cuprinde 2 etape: - diagnosticul pozitiv de abdomen acut chirurgical (decisiv pentru supraviețuirea...

 • Management

  1 Managementul - este un proces de planificare, organizare a activității și controlului asupra firmei pentru a coordona resursele umane și materiale spre atingerea scopurilor efective. în practică managementul deseori se reduce la un grup special de oameni atribuția cărora rezidă în organizarea și conducerea tuturor forțelor pentru atingerea scopurilor puse. Managementul îndeplinește următoarele funcții de conducere: prognozarea, planificarea, organizarea, comanda, coordonarea, controlul....

 • ISP Raspunsuri

  1. Cu care din tipurile de sisteme productive se asimilieaza, in general, o intreprindere industriala? c) un sistem de productie stocuri. 2. Intr-un system productive se realizeaza activitati asupra obiectelor muncii care se refera numai la: c) miscarea si transformarea obiectelor muncii. 3. In definitia sistemului productive sunt incluse urmatoarele 3 grupe mari de activitati: a) stocare, distributie, productie propriu-zisa. 4. O baza de aprovizionare teritoriala poate fi considerate...

 • Biobazele

  1. INTRODUCERE Animalele de laborator sunt folosite pe scară largă în lucrările de cercetare științifică de bateriologie, toxicologie, culturi de țesuturi sau organe, micologie, fiziologia pielii, imunologie, biologie reproducției etc. Lucările de cercetare ce utilizează animale impun acestora o bună condiție fiziologică și pretind cele mai bune condiții pentru cazarea și hrănirea lor. Statusul fiziologic al animalului de laborator depinde de un mare număr de factori, printre care și spațiul...

 • Rinduiala Aghesmei Cei Mari la Botezul Domnului Nostru Iisus Hristos

  După ce va zice preotul rugăciunea amvonului, ieșim la rîu, sau la locul unde este gătită apa, mergînd înaintea preotului cu sfeșnice și cu cadelnița, și cîntăm acest : tropar de 4 ori, gl. 8 Glasul Domnului peste ape strigă grăind: veniți de luați duhul înțelepciunii, duhul temerii de Dumnezeu, al lui Hristos Celui ce s-au arătat. Aceste tropare cîte 2 ori: Astăzi se sfințește firea apelor și se desparte Iordanul, și își întoarce curgerea apelor sale, văzînd pe Stăpînul botezîndu-se. Ca...

 • Aplicatii ale SM si cromatografiei

  Considerații teoretice Cromatografia este una din cele mai importante tehnici de separare a diferitelor substanțe dint-un amestec cu aplicabilitate în chimia organică și anorganică, biochimie, biologie, etc. Pe lângă calitățile deosebite de tehnică de separare, cromatografia se aplică cu deosebit succes și în chimia analitică ca metodă de evaluare calitativă și cantitativă a componentelor celor mai complexe amestecuri. Astăzi există un număr foarte mare de metode de separare care folosesc...

 • Psihologie sociala

  Prefață De ce este psihologia socială un curs atractiv pentru studenți? Pentru cineva avizat, întrebarea din titlu este retorică, întrucât, dacă răsfoim un curs de psihologie socială cum este cel de față, observăm că analizează teme de interes major apropiate vieții noastre de zi cu zi, preocupări constante centrate pe relația dintre noi și mediul înconjurător. Aceste probleme primesc explicații convingătoare prin argumente teoretice serioase propuse de științele socio-umane apărute la...

 • Mecanica fluidelor

  “When you think about it, almost everything on this planet either is a fluid or moves within or near a fluid.” (F. M. White) Fluidele - esentiale pentru viata: 2 - Corpul uman 70% apa - Suprafata pamantului este 2/3 acoperita de apa - Troposfera ~17 km de la suprafata pamantului 2/3 70% I. Generalitati 1. Obiectivul mecanicii fluidelor - studiul fluidelor: - in repaos - statica fluidelor ; - in miscare - dinamica fuidelor. 2. Clasificarea fluidelor: - lichide - nu au forma...

 • Tratamentul cirozei hepatice

  Obiective Principii generale de tratament Tratamentul ascitei Tratamentul HTP Tratamentul encefalopatiei hepatice Transplant hepatic Măsuri de ordin general: Repaus în caz de ciroze decompensate sau complicații Alcoolul - interzis! Lichide 1,5-2 l/zi, sare 2-4 g/zi Proteine: # fără encefalopatie - 1g/kg corp/zi # encefalopatie I, II - 20-40 g/zi # encefalopatie severă - exclude Tratament etiologic: pentru cirozele compensate de etiologie virală - tratament antiviral:...

 • Agentii economici

  Nevoile umane constituie punctul de pornire,impulsul activității economice.Prin volumul, structura și nivelul lor calitativ , nevoile determină activitatea economică , prin care trebuie să producă bunurile și serviciile solicitate ,menite să satisfacă trebuințe , dorințe și aspirații. Activitatea economică este rezultatul participării simultane a milioane de indivizi ce realizează milioane de acțiuni, de acte economice. Activitățile economice care au loc în cadrul economiei naționale a...

 • Raspunsuri examen bazele functionarii pietii de capital

  1.Caracteristica pietei de capital - segment al pietei financiare Piata - system al relatiilor economice ce permit sa functioneze efficient toate ramurile economiei in baza cererii si ofertei echilibrate prin prêt. Piața de capital reprezintă un ansamblu de relații de natură financiară prin care se realizează transferul de capitaluri de la investitori către utilizatori, prin intermediul unor instrumente, mecanisme și operatori specifici. Aceste relații dau naștere universului financiar,...

 • Contabilitate financiara

  CAPITOLUL 1: SISTEMUL INFORMAȚIONAL FINANCIAR - CONTABIL 1.1. Definirea, sfera de acțiune și reglementarea contabilității financiare Apărută din nevoia de a cunoaște și a gestiona în condiții de eficiență valorile economice separate patrimonial, contabilitatea se organizează în toate entitățile economice: întreprinderi, bănci și alte instituții financiare, instituții publice și organizații nonprofit. Dintre toate acestea întreprinderile sunt cele mai numeroase și mai semnificative „entități...

 • Sisteme de transport inteligente si optimizarea fluxurilor de transport

  SISTEMELE INTELIGENTE DE TRANSPORT Se poate spune ca un sistem inteligent de transport (Intelligent transportation systems -ITS), considerat in totalitatea sa, este aproape intotdeauna mai mare decat suma partilor sale individuale. Implementarea este adesea complexa si exista multe obstacole de inlaturat. Elementele esentiale pentru implementarea cu succes a unui ITS sunt planificarea riguroasa, comunicatii bune si o coordonare eficace intre partile interesate. In continuare sunt prezentate...

Pagina 5 din 1347