Toate cursurile

 • Metodologia cercetarii, cercetarea cantitativa

  CE NE PROPUNEM? ASPECTE DE AVUT ÎN VEDERE LA ALEGEREA UNEI TEME DE STUDIU - Dacă tema prezintă interes pentru student/masterand/doctorand; - Competența studentului în domeniul din care face parte tema; - Dacă tema este fezabilă/viabilă: se verifică dacă există date statistice disponibile cu referire la temă sau dacă datele trebuie culese prin aplicarea de chestionare, interviuri etc; - Noutatea/originalitatea: dacă tema a mai fost studiată și care este stadiul, respectiv care sunt...

 • Economie Europeana - Suport de Curs

  Modulul 1 Fundamentele teoretice ale Economiei europene Fără îndoială, istoria continentului european este una extrem de intensă, marcată de conflicte politice, de numeroase războaie, dar și de evoluții spectaculoase în sfera culturii, tehnicii, economiei. Civilizația europeană este cea care a stat la baza descoperirii și populării unor noi spații geografice, a amorsat fenomenul de globalizare, a inovat semnificativ în ceea ce privește tehnicile de producție, modul de viață al indivizilor,...

 • Chimie organica

  Istoric 1770 - Scheele, Rouelle - preocupări pentru izolarea, purificarea și studiul substanțelor organice. Acidul oxalic, maleic, citric - din plante; ac. uric, ureea - din animale. 1784 Aplicând metoda arderii, Lavoisier stabilește calitativ că substanțele organice sunt compuse din carbon, hidrogen, oxigen, azot 1809 J.J. Berzelius propune termenul de ”Chimie organică” - Teoria Forței vitale 1828 Wöhler - a sintetizat ureea AgNCO +NH4Cl NH4NCO +AgCl NH4NCO H2N―CO―NH2 1830 J. Von...

 • Notiuni elementare de otorinolaringologie

  Specialitatea O.R.L. face parte din grupul specialităților chirurgicale și se ocupă de diagnosticarea si tratarea pacienților cu afecțiuni ale nasului si sinusurilor paranazale, gâtului - faringe si laringe - și ale urechii. Inevitabil ne ocupăm si de patologia de vecinătate, mult timp considerată ca aparținând doar ORL-ului, si anume boli ale glandelor salivare, cavității bucale, esofag, trahee, bronșii. Medicii ORL sunt cei care cunosc cel mai bine anatomia regiunii cervicale, motiv pentru...

 • Rinologie

  Malformații nazale : 1. Stenoza ( îngustarea ) și atrezia ( lipsa lumenului ) narinară - se tratează chirurgical. 2. Atrezia coanală ( lipsa comunicării între fosa nazală și cavum ) are ca simptome o secreție cronică purulentă și obstrucție nazală. Diagnosticul este precizat prin rinoscopie , endoscopie și examen C.T. cranian, rezolvarea este chirurgicală. 3. Meningocelul este o herniere a durei mater printr-o dehiscență osoasă. 4. Chiste dermoide - apar ce niște formațiuni tumorale ce...

 • Sisteme integrate de avionica si armament

  INTRODUCERE Avionica (AVIation electrONICS - avionics) este termenul prin care, începând din perioada anilor 1930, sunt reunite echipamentele care asigură, în diverse forme, datele necesare pentru comanda și controlul aparatelor de zbor. Perioada celui de-al doilea război mondial și imediat următoare a stimulat dezvoltarea deosebită a acestei categorii de echipamente, în tehnologii digitale. Astăzi, peste 50% din costul unei platforme aeriene militare îl reprezintă elementele de avionică. În...

 • Drept

  Capitolul I INTRODUCERE ÎN TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI I.1. Introducere În cuprinsul acestui capitol sunt prezentate cunoștințele referitoare la drept, în generalitatea și esențialitatea sa, precum și conceptele, principiile și legitățile fundamentale ale fenomenului juridic, care au însemnătate principală pentru dezvoltarea celorlalte științe juridice. I.2. Competențe conferite După parcurgerea capitolului, studentul va fi capabil să prezinte sistemul științelor juridice și să definească...

 • Microeconomie

  Munca are in vedere efortul depus de o persoana pentru a pune pe piata un produs sau un serviciu. Munca este factorul activ si determinant al oricarei productii.De exemplu: -lucratorul in constructii alaturi de receptioner sau menajera reprezinta factorul de productie “munca” -un artist implicat in realizarea unei opere, fie ca este pictura sau simfonie, este considerate munca. Diferenta intre nivelurile de calificare ajuta antreprenorii sa arbitreze disparitatile corespunzatoare intre...

 • Marketingul afacerilor

  Tema 1 SUCCESUL IN AFACERI IN CONTEXT EUROPEAN 1.1.Noțiuni de bază despre marketing. Marketingul poate fi privit ca o funcție a firmei care identifică nevoile și dorințele clienților, identifică segmentele de piață și concepe produse care să deservească cel mai bine aceste segmente. Marketingul plasează astfel clientul în centrul preocupărilor unei firme, având ca obiectiv principal satisfacerea nevoilor și dorințelor acestuia. Personalul de marketing nu poate însă atinge acest...

 • Genetica comportamentului uman

  Informații generale 1.1. Date de identificare a cursului Date de contact ale titularului de curs: Nume: Prof. Univ. Dr. Andrei C. Miu Birou:.Institutul de Psihologie, str. Republicii, nr. 37 Telefon: 0264-590967 Fax: 0264-590967 E-mail: andreimiu@psychology.ro Consultații: Luni, 14:00-16:00 Date de identificare curs și contact tutori: Numele cursului - Genetica comportamentului uman Codul cursului - PSY 1041 Anul, Semestrul - anul 1, sem. 1 Tipul cursului - Obligatoriu Număr...

 • Tehnici de comunicare cu media

  I. Industria Media Referințele utilizate în cadrul cursului: 1. Digital News Report 2019 (internațional): http://www.digitalnewsreport.org/ 2. Media Fact Book (România): http://www.mediafactbook.ro/ 3. Audiențe radio (România): http://www.audienta-radio.ro/default.aspx?id=7 4. Consiliul Național al Audiovizualului: http://www.cna.ro/ II. Biroul de presă Referințe bibliografice - Coman, Cristina, Relațiile publice și mass media, Editura Polirom, Iași, 2004. - David, George, Tehnici de...

 • Construirea bilantului si contului de profit si pierdere previzionate

  Studiu de caz Se cunosc următoarele informații din bilanțul și din contul de profit și pierdere al unei SC la nivelul anului 2018 (mil.lei): Bilant Activ Cp+ Dat. Imobilizări 400 Capital propriu 550 Stocuri 200 Datorii financiare pe termen lung 100 Creanțe clienți 250 Furnizori 240 Active de trezorerie 100 Datorii financiare pe termen scurt 60 Activ total 950 CP+ DAT total 950 Din datoriile financiare 50% sunt pe o perioada, mai mare de doi ani; consideram rata dobânzii de 10%,...

 • Conflictul in spatiu al normelor conflicutale si retrimiterea

  Exista un conflict in spatiu al normelor conflictuale atunci cand sistemele de drept in prezenta contin norme conflictuale care au puncta de legatura diferite. Conflictul se numeste in spatiu deoarce normele conflictuale din sistemele de drept in prezenta coexista. Conflictul in spatiu al normelor conflictuale este de doua feluri: A) Pozitiv - intervine atunci când fiecare normă conflictuală trimite Ia propriul său sistem de drept .. Ex: Se pune pune problema starii civile a unui cetatean...

 • Gramatica si comunicarea in gimnaziu

  PARTEA I I. Gramatica în gimnaziu Teorie și aplicații Gramatica unei limbi este ansamblul de reguli de folosire a acelei limbi. Fiecare limbă are un set specific de reguli și, prin urmare, o structură gramaticală distinctă. Fără cunoașterea gramaticii, a regulilor de funcționare a limbii, limba nu poate fi folosită cum trebuie, nu poate servi ca mijloc de comunicare. Ca atare, studiul limbii este unul dintre obiectele de bază ale ciclului gimnazial. Gramatica generalizează și tipizează...

 • Complementele necircumstantiale si realizarile acestora

  Cuvânt-înainte De ce complementele necircumstanțiale? În învățământul nostru de toate gradele, studiul limbii devine o prioritate elementară, ce se impune în condițiile în care, ca vorbitori activi, suntem puși în situația de a ne supune unor norme și reguli elaborate prin studii temeinice, prin documentări științifice, printr-o asiduă rigurozitate didactică. Într-un asemenea context, școala, ca instituție socială care organizează și desfășoară procesul instructiv-educativ, are datoria...

Pagina 5 din 1374