Toate cursurile

 • Bazele administratiei publice

  Unitate de învățare Nr. 1 Definirea rolului si locului Administrației publice in sistemul de drept românesc Cuprins Pagina Obiectivele Unității de învățare Nr. 1 . Lucrare de verificare Unitate de învățare Nr. 1 ... Răspunsuri și comentarii la testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de învățare Nr. 1 . Administrația publică: Concepte Bazele administrației publice OBIECTIVELE Unității de învățare Nr. 1 Principalele obiective ale Unității de învățare Nr. 1 sunt: - să cunoască...

 • Spiritualitatea ortodoxa romaneasca in mileniul al II-lea si la inceputul mileniului al III-lea

  1. Cadrul general al organizării bisericești în ținuturile românești ( a doua jumătate a secolului al XIX-lea - secolul al XX-lea) 1.Țara Românească și Moldova În secolul al XIX-lea au avut loc în Europa, dar și în diferite teritorii românești numeroase frământări social-naționale, care au influențat, între altele, însăși viața politică din această parte de lume. În acest context, teritoriile românești au devenit "teatrul" de interese ale unor puteri străine, precum Imperiile...

 • Metoda Taguchi

  Introducere: a) Principiu metodei Metoda Taguchi s-a impus pentru că s-a dovedit că mult mai eficientă decât celelalte metode de planificare a experiențelor. Ea derivă totuși din metoda experimentelor factoriale. Genichi Taguchi propune o altă metodă pentru calculul efectelor medii ale factorilor și interacțiunilor, făcând astfel mult mai ușoară modelarea matematică. Răspuns la problema reducerii numărului de încercări l-a dat metoda planelor fracționate, care permite modelarea cu mult...

 • Drept Procesual Civil I

  Principiile fundamentale ale procesului civil Forma procesului civil Sesizarea instantei Este de principiu, facuta de partea interesata. Ca regula, nu avem sesizare din oficiu. De la regula conform careia isntanta se pronunta doar sesizata si nu din oficiu sunt si exceptii: la punerea sub interdictie (art 165 NCC) avem aceasta exceptie de la regula de baza; la divort unde traditional au existat cereri asupra carora judecatorul se pronunta chiar daca nu i s-a cerut acest lucru (exceptia e...

 • Economie generala

  1. ECONOMIA Economia reprezint o tiin social ce studiaz : produc ia, desfacerea, comer ul, consumul de bunuri i servicii. Potrivit defini iei date de Lionel Robbins în 1932 ,,economia este tiin a ce studiaz modul aloc rii mijloacelor rare în scopuri alternative’’. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea uman , economia este o tiin social . Economia centrat pe variabile m surabile se împarte în dou domenii principale: a) microeconomia care se ocup de agen i individuali, cum ar fi...

 • Nursing in chirurgie generala

  CAPITOLUL I: GENERALITĂȚI 1.Organizarea serviciului chirurgical Spitalul este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, ce deține personalitate juridica, având rolul furnizării de servicii medicale. Poate avea un caracter public, public cu secții private sau privat. Un statut aparte îl detin spitatele de urgența - aceste pot fi inființate si pot funcționa doar ca si spitale publice. Unitatile medicale de tip spitalicesc acorda o varietate de servicii ce pot avea fie o natura...

 • Plan de lectie - Gradina prieteniei

  Grupa: Mare Disciplina: Consiliere și orientare Profesor: Ion Alexandra Mădălina Tema: Grădina prieteniei Obiective operaționale: O1: - Să stabilească relații de prietenie cu un copil; O2: - Să denumească care sunt criteriile personale de alegere a prietenilor; Metode : lectura, conversația; Resurse materiale: Povestea „Aripioare colorate” de Editura Aquila Logistic, fluturaș de pluș, creioane colorate , foi. Forme de organizare :individual,frontal. Scenariu didactic I.Momentul...

 • Drept Procesual Civil

  Notiuni introductive in studiul dreptului procesual civil Dreptul procesual civil este acea ramură de drept care include totalitatea normelor juridice aranjate într-un sistem strict stabilit, ce reglementează examinarea și soluționarea litigiilor civile în sens larg, în cadrul raportului de drept procesual civil, apărute între subiecții dreptului procesual civil. Procesul civil este activitatea desfășurată de către instanță, părți, organe de executare și alte persoane sau organe care...

 • Drept Procesual Penal

  1.Dispozitii generale privind urmarirea penala Urmărirea penală are ca obiect colectarea probelor necesare cu privire la existența infracțiunii, la identificarea făptuitorului, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se transmită cauza penală în judecată în condițiile legii și pentru a se stabili răspunderea acestuia.1) Divizarea atribuțiilor procesuale la efectuarea urmăririi penale între procuror și ofițerul de urmărire penală.2) îmbinarea regulii independenței procurorului și...

 • Competenta intelectuala. educatie intelectuala

  Hoopes (1979) - învățarea interculturală se desfășoară pe un continuum, de la ETNOCENTRISM, la diferite forme de adaptare și integrare. conștientizare [apreciere, valorizare] schimbare |___________|__________|____________|___________|____________|___________| etnocentrism înțelegere [acceptare, respect] competență interculturală COMPETENȚA INTERCULTURALĂ Capacitatea de a negocia sensurile culturale și de a săvârși comportamente de comunicare eficiente ce recunosc diferitele identități...

 • Jurisdictii internationale

  - Cursul 1 Tematică: I. Cadrul jurisdicțional internațional și european: 1. Delimitarea între contencios internațional și jurisdicție internațională; 2. Delimitarea între jurisdicții naționale și jurisdicții internaționale; 3. Analiza categorială a jurisdicțiilor; 4. Semnificația jurisdicțiilor internaționale. Obs! În plan internațional, astăzi, există peste 40 de jurisdicții internaționale. Dintre acestea la disciplina jurisdicții internaționale vom studia doar patru jurisdicții...

 • Contributia lui Enrico Ferri in dezvoltarea criminologiei

  1. Istoric Născut la 25 februarie 1856 într-o familie de .ărani săraci, Enrico Ferri a fost o remarcabilă personalitate care ,,a influen.at gândirea juridică, sociologică .i criminologică a începutului de secol XX.”1 Criminologul .i-a efectuat studiile juridice la Universitatea din Bologna, desfă.urând apoi o activitate profesională densă, fiind profesor universitar la Roma, Torino .i Bruxel. Acesta a de.inut .i func.ia de om politic în Parlamentul italian, având de asemenea .i o carieră ca...

 • Managementul portofoliului de active financiare IFR

  Introducere Cursul este destinat, în principal, studenților Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Ecologice din București - învățământ cu frecvență redusă (IFR), dar poate constitui un util material de studiu și pentru studenții la învățământ cu frecvență (IF). Acest curs are ca principal obiectiv completarea cunoștințelor studenților privind piața de capital cu principiile, tehnicile și modelele de administrare a portofoliilor de valori mobiliare. Se prezintă evaluarea...

 • Teoria pietelor concurentiale - sinteza curs

  Capiitollull I: CEREREA ȘI OFERTA PE PIAȚA UNUI BUN 1. Funcția de cerere 1.1. Funcția de cerere individuală Funcția de cerere evaluează legătura dintre cantitățile cerute dintr-un anumit bun și factorii care influențează cererea. Deoarece depinde de preferințele individului, de prețuri și de bugetul disponibil, cererea este dedusă din condiția de optim a consumatorului: individul alege acea combinație de consum pentru care raportul utilităților marginale egalează raportul prețurilor...

 • Atribuirea faptelor internationale ilicite - jurisprudenta

  I. Cazul Personalului diplomatic și consular S.U.A. la Teheran (S.U.A. c. Iran), I.C.J. Reports 1981, p. 45 Situația de fapt În contextul revoluției islamice din Iran, la 4 noiembrie 1979 a avut loc un atac armat asupra Ambasadei S.U.A. din Teheran, condus de organizația „Studenților Musulmani susținători ai Politicii Imam-ului”. Localurile misiunii au fost sechestrate, iar membrii personalului diplomatic și consular au fost luați ostatici. Atacuri similare s-au produs împotriva...

Pagina 6 din 1374