Toate cursurile

 • Marketing

  Marketingul inseamna a face tot ce este posibil pentru a facilita oamenilor procesul de a oferi banii lor in schimbul bunurilor si/ sau serviciilor tale !!!! - Marketingul este: - zambetul de pe fata receptionerei, - intonatia utilizata cand se raspunde la telefon, - mesajul pe care il trimiti intr-un email, - textul de pe site-ul tau, - titlul scrisorii tale de vanzari, - un nume de companie care nu ii face pe oameni sa se inttrebe cu ce anume te ocupi, - culoarea de pe pliantul...

 • Termoelasticitate

  I. RELAȚII DIN TEORIA ELASTICITĂȚII. RELAȚIILE DUHAMELNEWMANN Relații din teoria elasticității În cazul materialelor izotrope și liniar elastice există trei constante elastice: E, G, υ. Relația dintre cele trei constante de material este următoarea: ???? ???? ???? 2 ∙ ????1 ???? ???????? Legătura dintre tensorul tensiunilor și tensorul deformațiilor specifice este dată de legea generalizată a lui Hooke: Condiții la limită Dacă se notează cu S’ suprafața laterală a unui corp, Sσ...

 • Structuri de control

  Forme de reprezentare a algoritmilor: 1. Schema logică (organigramă) 2. Limbajul algoritmic (pseudocod) 3. Programul Schemele logice sunt forme de reprezentare grafică a algoritmilor, folosind simboluri a căror formă indică tipul acțiunii. Aceste simboluri se numesc blocuri. În interiorul blocurilor, de la caz la caz, pot figura una sau mai multe operații care descriu efectiv acțiunea ce se execută. Ordinea de execuție a operațiilor este dată de segmentele și săgețile ce fac legătura...

 • Securitatea aviatiei civile

  CONVENȚII INTERNAȚIONALE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII - Convenția de la Chicago din 1944 - Convenția de la Tokyo din 1963 - Convenția de la Haga din 1970 - Convenția de la Montreal din 1971 - Protocolul de la Montreal - Convenția MEX DIN 1991 privind producerea de explozibili ACORDURI INTERNAȚIONALE - Memorandum de Cooperare SUA - Cuba - 1973 - Convenția Europeană din 1977 - prevede că deturnarea de aeronave nu este considerată a fi o infracțiune politică, excepție ce ar conduce la...

 • Economia comertului

  1.1 ABORDĂRI ALE CONCEPTULUI DE COMERȚ Etimologic, noțiunea de comerț provine din latină, derivând de la “commercium” (cu semnificație de schimb). Având în vedere nota sa caracteristică, activitatea comercială (comerț) se include în schimbul din economie. N.B. - schimbul reprezintă instrainarea rezultatelor propriei activitați, pentru a primi, prin contraprestație, alte bunuri și servicii. In condițiile economiei naturale, forma de schimb a constituit-o schimbul direct (trocul). Adâncirea...

 • Note de curs drept penal si procesual

  I. Definiția dreptului penal Omenirea, în decursul istoriei sale, a parcurs etape interesante prin prisma evoluției fenomenului criminalității, dar și a măsurilor de apărare socială pe care le-a adoptat pentru a bloca, diminua și preveni unul dintre acele flageluri care, în decursul veacurilor, au produs însemnate pagube umane, morale și materiale. Secolul XX și începutul secolului XXI, cu progrese remarcabile pe plan tehnico-științific și sub raportul nivelului de dezvoltare al...

 • Materii prime generale

  INTRODUCERE Materiile prime vegetale cuprind plantele de cultură cultivate în scopul utilizării acestora ca materii prime pentru produsele alimentare de origine vegetală sau ca substanțe aromatizante și aditivante pentru unele produse alimentare. Materii prime vegetale este o disciplină care studiază și prezintă la speciile vegetale importanța, compoziția chimică, biologia, ecologia și tehnologia de cultivare în scopul sporirii producției și calității acesteia. Disciplina își propune să...

 • Limbajul in activitatea de educatie fizica

  În educația fizică și sport limbajul deține primul plan, comunicării îi revine rolul important în instruire și educație ținând cont de relațiile interpersonale: profesor- student, student-profesor, antrenor-sportiv, arbitru-sportiv etc... Numai enumerând funcțiile limbajului: cognitive, de comunicare, reprezentative, reglatorie, expresivă, dialectică etc, înțelegem că fără comunicare, ca în orice activitate atât în educație fizică cât și în sport ar fi imposibilă realizarea progresului,...

 • Estetica produselor de cofetarie si patiserie

  Tema: IMPORTANȚA ELEMENTELOR DE DECOR. INDICII DE CALITATE 1. Rolul și importanța elementelor de decor Elementele de decor pentru torturi sunt semipreparate obținute prin prelucrarea la rece sau la cald, în scopul finisării și înfrumusețării torturilor. Din punct de vedere nutritiv, elementele de decor conțin multe glucide sub formă de glucoza și zaharoză, contribuind, astfel, la completarea valorii energetice a torturilor cu care se combină în procesul de finisare. Rolul și importanța...

 • Tranzitia politica si economica a Poloniei

  TRANZIțIA POLITICă POLONIA (REPUBLICA POLONĂ) Tara independenta din 1918, după Primul Razboi Mondial Isi pierde independenta in 1945, fiind ocupata de Germania Nazista, apoi de Uniunea Sovietica În anul 1989, dominația comunistă a fost răsturnată și Polonia a devenit ceea ce este neoficial denumit „A treia Republică Poloneză” Primele alegeri din 1989: Acordul “Mesei Rotunde” unde se stabilieste ca alegerile pentru Adunarea Generala sa fie libere Dublu esec al comunistilor pentru a...

 • Agricultura ecologica

  AGRICULTURA ECOLOGICĂ - SISTEM DE AGRICULTURĂ CARE SUSȚINE CALITATEA ALIMENTELOR ȘI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 1.1. Termenii definitorii pentru agricultura ecologică În contextul social, economic și ecologic actual, la scară planetară poate fi remarcată tendința de trecere, într-un procent tot mai ridicat, de la sistemul de agricultură convențională, de tip industrial, supraintensiv, spre sisteme de agricultură ecologică, o agricultură „a bunului simț”, care să răspundă următoarelor directive...

 • Fundamentele psihologiei

  1. Devenirea psihologiei ca știință. 2. Obiectul de studiu al Psihologiei 1. DEVENIREA PSIHOLOGIEI CA ȘTIINȚĂ Ca preocupare a omului pentru înțelegerea și explicarea fenomenelor vieții sale sufletești, psihologia este foarte veche. De-a lungul existenței sale psihologia a trecut prin mai multe etape: - Etapa preștiințifică - Etapa filosofică - Etapa cunoașterii științifice analitice și intern-contradictorii - Etapa cunoașterii științifice integrativ-sistemice - a) Etapa...

 • Marketing

  PIAȚA 1. Conceptul de piață Piața reprezintă un grup de consumatori sau cumpărători. Nu bunurile fizice aduc satisfacții, ci atributele și funcțiile lor. Prin consum și prin acțiunea lor pe piața, oamenii se exprimă prin ei înșiși, comunică rolul și statutul lor social. În marketing se operează cu o piață concretă, localizabilă sub aspect geografic, identificabilă sub raport socio-demografic, descriptibilă sub aspect economic și monetar, inteligibilă sub aspect cultural, accesibilă...

 • Electrotehnica

  Obiective educaționale În urma parcurgerii acestui modul veți avea posibilitatea de a cunoaște: - unele cunoștințe teoretice în domeniul ingineriei electrice, - sau cunoașterea de soluții adecvate pentru rezolvarea unor probleme existente în electrotehnica . Cuvinte cheie: Campul electromagnetic în regim electrostatic Cuprinsul Modului: 1.1. Sarcina electrică 1.2. Noțiunea de câmp electric. Intensitatea câmpului electrică. 1.3. Linii de câmp electric.Legea lui...

 • Drept executional penal (Ciclul I)

  Tema 1 : Noțiuni generale privind dreptul execuțional penal. Autor: Ceban V., drd, lector universita 1. Obiectivele: - să elucideze noțiunile dreptului execușional penal ca știință și ca ramură de drept; - să formuleze sarcinile dreptului execuțional penal; - să clasifice principiile dreptului execuțional penal; - să estimeze importanța delimitării diferitor tipuri de norme de drept execuțional penal; - să evalueze eficiența dreptului execuțional-penal în RM. 2. Tezele principale:...

Pagina 7 din 1347