Toate cursurile

 • Suport de curs - Casuta cu povesti

  Motto : “Copilul se naște curios în lume și nerăbdător de a se orienta în ea.Literatura care îi satisface această pornire îl încantă. Ca să fie opere de artă, scrierile pentru copii trebuie să intereseze și pe oamenii maturi, instruiți. A ieși din lecturi cu stimă sporită pentru om, acesta e secretul marilor literaturi pentru copii.” (George Călinescu) Locuitori ai lumii poveștilor sunt cei care vorbesc limba poveștilor . Locuitori ai lumii poveștilor suntem , am fost sau vom fi cu...

 • Implications in improving the quality of training human services agritourist in south eastern region of Romania

  Abstract Reforms the last decades have changed practically all spheres of life și activity of the rural population. National trend recorded demși growth of rural tourism has led to some organizational problems, reflected in shortage of qualified staff. A hșiy solution was offered the allocation by the European Social Fund, funds to train și retrain the trades, tourism și agrotourism. This research aims to identify the effects generated by investment in staff training, which is reflected in...

 • Managementul organizational si elementele sale psihosociale

  MOTIVAREA ALEGERII TEMEI Influențele structurante ale sistemului sociocultural asupra personalității, mai ales în ontogeneză, cât și influențele individuale asupra structurilor sociale (grupuri, organizații, instituții) nu pot avea loc decât pe fondul unui sistem complex de relații interpersonale, ale cărui caracteristici vor influența atât procesele psihoindividuale, cât și pe cele socioculturale, desfășurate la nivelul organizațiilor și instituțiilor sociale. Orice organizație urmărește...

 • Test analiza pietei

  I. O întreprindere industrială produce într-o lună 5.000 buc. produse finite de același fel, la un cost unitar de 20.000 lei. Întreprinderea are posibilitatea de a distibui produsele consumatorilor finali folosind trei variante de distribuție: A - prin apelarea la intermediari B - prin propria rețea de distribuție C - prin folosirea unei variante combinate de distribuție Stabiliți care este cea mai eficientă variantă de distribuție știind că prețul unitar obținut de firma producătoare și...

 • Teorii si metode de interventie in asistenta sociala (persoana si familie)

  Finalitățile cursului: Prin conținutul său, cursul prezintă studenților cunoștințele necesare abordării problematicii asistenței sociale și a metodelor și tehnicilor specifice acestui domeniu. Cursul se focalizează pe principalele valori pe care asistentul social trebuie să le respecte în practică, pe dezvoltarea abilităților de relaționare, pe evaluare corectă a nevoilor clientului, pe întocmirea planului de intervenție și aplicarea acestuia în cadrul practicii de specialitate. Cursul...

 • Pedagogie

  Curs.nr.1 Introducere în problematica instruirii și evaluării Introducere în problematica instruirii și evaluării Obiective: - Să definească conceptele cheie utilizate; - Să înțeleagă raportul didactică generală-didactică specifică; - Să analizeze legătura didacticii cu alte științe Introducere în problematica instruirii și evaluării Etimologic, termenul didactică - provine din limba greacă: ❑didaskein = a învăța pe alții; ❑didaktike = știința învățării; ❑didactikos = instruire....

 • Managementul IMM-urilor - Suport de curs

  1. Definiți conceptul de „sistem informațional” și prezentați semnificația elementelor sale componente. Definirea conceptului de sistem informational imbraca exprimari diverse, fiind unanim acceptat ca un ansamblu structurat de elemente care ofera informatii celor interesati. Deseori, acest sistem este asociat in sens metaforic, cu sistemul sangvin din organismele vii, care asigura colectarea, tratarea si distrubuirea sangelui catre alte organe. Similar, ansamblul complex al organizatiei...

 • Introducere in antropologie

  Antropologie: obiecte de studiu/disparitia exoticului Subdiscipline Antropologia si alte discipline Etnografie, etnologie cultura/relativism cultural/ Cercetare de teren colectiva in Serbia A te alatura unei conversatii deja existente Etnografia: a scrie, transcrie, rescrie despre un grup Proces de autodescoperire A petrece timp in mijlocul unui grup Aplicatii ale antropologiei “Din ce în ce mai multe firme angajează antropologi deoarece valorizează metoda observației și accentul...

 • Traumatisme abdominale

  Generalitati Traumatismele sunt foarte frecvente in ziua de azi la persoanele sub 40 de ani,acestea reprezinta principala cauza de deces. 1995 SUA - 135.000 oameni au murit in urma traumatismelor 11.10.2001 SUA - 5.000 oameni au murit Mor foarte multi oameni in cataclisme naturale : cutremure, alunecari de teren, inundatii, etc 1556 China - 830.000 oameni mor in urma unui cutremur 1923 Japonia - 14.312 oameni mor in urma unui cutremur 1904 San Francisco- 50.000 oameni mor in urma...

 • Metale grele - Determinarea metalelor grele din produsele alimentare si furaje

  Metode oficiale de determinare a conținutului de metale grele din produsele alimentare și furaje Metode de prelevare a eșantioanelor și metodele de efectuare a analizelor Regulamentul (CE) nr. 333/2007 (controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD și benzo(a)piren din produsele alimentare) [Jurnalul Oficial L 88 din 29.3.2007] Spectrometria de absorbție atomică Ionii din soluția de analizat, prin pulverizare (sau nebulizare) pătrund o dată cu gazul...

 • Instalatie de preparare si distributie a apei fierbinti

  Prepararea apei fierbinti se realizeaza utilizand agent termic primar abur saturat la 18 bar, in rezervoarele si schimbatorul de caldura. Initial se realizeaza umplerea completa a instalatiei, iar a rezervoarelor T1 si T2 pana la nivelele indicate pe schema functionala. Incalzirea apei din T2 se face recirculand-o prin schimbatorul de caldura H5 (A-in functiune, B-rezerva). Reglajul temperaturii apei se face prin variatia de debit a agentului primar realizata prin ventilul electropneumatic...

 • Conducerea si organizarea firmei - Suport de curs

  TEMA 1 OBIECTUL DE STUDIU AL MANAGEMENTULUI. PRINCIPIILE MANAGEMNTULUI FIRMEI 1. Obiectul de studiu al managementului Pentru clarificarea conținutului obiectului de studiu al managementului, se prezintă definiția acestuia în viziunea școlii românești de management1: “managementul firmelor rezidă în studierea proceselor și relațiilor de management din cadrul lor, în vederea descoperirii legităților și principiilor care le guvernează și a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici și...

 • Fundamentele psihologiei

  - Etimologic termenul de psihologie provine de la grecescul „psyche” care semnifică suflet, spirit, duh și „logos” care semnifică cuvânt, cunoaștere, știință; îmbinând cele două semnificații putem spune că psihologia este știința despre psihic, suflet; știința care studiază viața interioară a omului și manifestările sale comportamentale I. Principalele momente în constituirea psihologiei ca știință - Psihologia are „un trecut lung, dar o istorie scurtă” (Ebbinghaus) - Orice știință are un...

 • Didactica

  1. Didactica domeniului si integrarea curriculara 1. invatamantul in ansamblul sau, pe toate treptele de scolaritate - didactica generală, vizeaza construirea conceptelor si teoriilor; poate fi folosita de toate cadrele didactice. 2. procesul de de invatamant din perspectiva pedagogică a predarii si invatarii obiectelor de studiu- didactica specială sau metodica: ramura pedagogică interdisciplinara care reprezinta aplicarea didacticii la predarea unei anumite discipline de invatamant...

 • Semiologia abdomenului acut chirurgical

  SEMIOLOGIA ABDOMENULUI ACUT CHIRURGICAL PRINCIPIILE GENERALE DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT - abdomenul acut chirurgical = urgențele chirurgicale abdominale; - abdomenul acut chirurgical cuprinde sindroamele abdominale acute din care bolnavul este salvat numai prin intervenție chirurgicală efectuată în timp util (variabil de la o afecțiune la alta); - diagnosticul abdomenului acut chirurgical cuprinde 2 etape: - diagnosticul pozitiv de abdomen acut chirurgical (decisiv pentru supraviețuirea...

Pagina 7 din 1350