Toate cursurile

 • Evaluarea performantelor resurselor umane

  Ce este și de ce este necesară evaluarea performanțelor - În conducerea unei organizații sau instituții, aprecierea obiectivă a personalului influențează creșterea eficienței personalului, cât și adoptarea celor mai bune decizii. Managementul resurselor umane este acea activitate organizatională care permite folosirea cea mai eficientă a angajaților pentru a atinge scopurile organizaționale și individuale. - Printre activitățile din domeniul resurselor umane ca procese ce au o...

 • Integrated marketing communication course

  Capitolul I - Comunicarea organizațiilor si politica de afaceri 1.1 Istoria comunicarii organizationale În prezent, succesul unei organizații atât din punct de vedere economic cât și pe plan social este condiționat de modul în care managerii acesteia abordează problemele legate de inițierea și derularea procesului de comunicare. Fenomenul comunicării a înregistrat o evoluție spectaculoasă iar extinderea sa se datorează în special creșterii nevoii de comunicare la nivelul mediilor economic,...

 • Psihologie

  Sezațiile-Senzatiile sunt procese psihice senzoriale si in acelasi timp imagini primare care semnalizeaza asupra insusirilor concrete si separate ale obiectelor si fenomenelor in conditiile actiunii directe a acestora asupra analizatorilor sau organelor de simt. Caracteristica senzațiilor: Senzațiile sunt procese psihice senzoriale elementare de cunoaștere a însușirilor concrete, luate separat, ale obiectelor, când acestea stimuleaza receptorul unui singur organ de simț. De exemplu, atingând...

 • Finante publice

  S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a marcat.evolutia finantelor publice. În Evul mediu si antichitate au existat doar elemente de FP, deoarece prevederile la dispoziția statului erau preponderent în natură (disma, claca, bir) deoarece banii nu aveau o circulație generalizată. În sens modern putem vorbi o dată trecerea la capitalism cand economia de schimb se generalizează folosirea...

 • Psihologie Sociala II

  1. Grupul: definire si caracteristici 1.1. Raporturile interpersonale si specificul grupului Orice fel de abordare în domeniul psihologiei sociale (fie că este vorba despre interacțiune si influență sau despre orice fel de fenomen psihosocial) face referință la raporturile interpersonale . Asupra raporturilor între persoane au fost formulate, în decursul timpului, o serie de concepții variate, care s-au reflectat în primul rând în terminologia adoptată. O scurtă enumerare a acestor...

 • English grammar support for students in economics

  UNIT 1. 1. SPEAKING AND WRITING IN ENGLISH (1) {VORBIREA ȘI SCRIEREA ÎN LIMBA ENGLEZĂ} Cuprins: 1. Despre sunete ca mijloc de comunicare 2. Vocale 3. Diftongi 4. Triftongi 5. Semivocale=Semiconsoane 1. Sunetele limbilor indo-europene sunt în mare măsură identice. Diferențierile sunt date de modul lor de asociere și de intonație, dar, în același timp, fiecare limbă are unul sau mai multe sunete care îi conferă personalitate. Frecvența anumitor sunete (asociații de sunete), modul lor de...

 • Drept civil

  Unitatea de studiu nr. 1 DREPTUL - NOȚIUNE, SISTEMUL DREPTULUI Obiective specifice Studierea capitolului Dreptul - Noțiune, sistemul dreptului - asigură cunoștințe pentru ca viitorul specialist să deprindă competența de a: - defini - dreptul și norma juridică - cunoaște și interpreta norma juridică pentru a o putea aplica situațiilor practice. Cuprins - timp de studiu 4 ore 1. Accepțiunile noțiunii de drept 2. Sistemul dreptului 3. Norma juridică - noțiune, trăsături, structură,...

 • Aparate electronice de masurat

  - 1. OSCILOSCOAPE 1. Introducere - aparat indispensabil în practica electronică - este destinat, în principal, vizualizării formei de variație în timp a unei tensiuni electrice și măsurării unor parametri caracteristici tensiunii vizualizate (amplitudine, perioadă, etc.) - este folosit în testare, analiză, diagnoză, depanare a circuitelor electrice și electronice - osciloscoapele moderne combină mai multe aparate de măsurat, fiind capabile să furnizeze o multitudine de informații...

 • Finante publice

  TEMA 1. SECTORUL PUBLIC Statul apare în calitate de producăłor sau consumator al bunurilor in acest context putem să definim bunurile economice, ca find acele bunuri care îndeplinese cumulativ douî conditii:1.capacitatea indivizilor de a realiza o legäturî intre trebuintele lor si bunul apt sa o satisfacă, 2.raritatea- cantitate limitatà comparativ cu nevoile nelimitate, in conditi determinate de loc și timp. Bunurile economice sunt clasificate dupa mai multe criterii, dupa forma de...

 • Drept Civil - curs si tematica pt examen

  16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor raporturilor. 4. Drepturile subiective si clasificare. 5. Obligatiile civile si clasificare 6. Bunurile. Clasificare. 7. Bunuri mobile si immobile 8. Bunuri certe si generice 9. Bunuri divizibile si indivizibile 10. Bunuri consumptibile si neconsumptibile 11. Bunuri frugifere si nefrugifere 12. Bunuri principale si accesori 13. Bunuri corporate...

 • Comunicare - Obiective si functii

  10.10.2017 Importanta comunicarii in activitatile sociale si cele economice Definitie: Comunicarea evidentiaza transmiterea, mesajelor sub forma unor idei, sentimente, emotii etc. cu scopul de a se face inteles cel care a initiat dialogul. Comunicarea este importanta in orice domeniu, cu precadere in domeniul administrative deoarece angajatii acestor institutii transmit informatii cetatenilor cu scopul sprijinirii in rezolvarea unor probleme. Cuvinte de evitat in comunicare: cam, niste....

 • Managementul inovarii

  CURSUL 1 MANAGEMENTUL INOVĂRII NOTIUNI INTRODUCTIVE Necesitatea inovării Suntem în mileniul trei, mileniul dezvoltării inteligenței intuitive. Orice om și orice grup uman are în structura sa internă o lege de evoluție. Așa a fost făcută lumea. Important este ca, pe măsura maturizării personale și/sau colective să conștientizăm că există niște legi naturale care se aplică în mod automat, fie că vrem sau nu vrem, fie că știm sau nu știm despre ele. Una dintre aceste legi afirmă că totul...

 • Managementul resurselor umane

  CURS I: INTRODUCERE IN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1. Rolul și particularitățile resurselor umane în cadrul organizației Dezvoltarea teoriei și practicii în domeniul managementului resurselor umane necesită în primul rând, cunoașterea și înțelegerea cât mai deplină a rolului și particularităților resurselor umane în cadrul organizației. - Resursele umane reprezintă organizația Societatea modernă se prezintă, după cum se poate constata, ca o rețea de organizații care apar, se dezvoltă...

 • Etica in afaceri

  INTRODUCERE Prezentul curs se adresează studenților de la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, toate specializările, forma de învățământ cu frecvență sau fără frecvență, cu scopul de a oferi acestora noțiunile de bază în ceea ce privește etica, morala și comportamentul etic în afaceri bazat pe principiile universale ale moralității. Scopul demersurilor etice îl reprezintă moralitatea. Misiunea eticii este nu numai de a expune aspectele teoretice ale moralei, ci și...

 • Societatile comerciale

  I. Societățile comerciale1 I1. Aspecte generale În vederea desfășurării de activități cu scop lucrativ, persoanele fizice și persoanele juridice se pot asocia și pot constitui societăți comerciale, cu respectarea dispozițiilor legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare. Societatea comercială poate fi definită drept o persoană juridică constituită de către o grupare de persoane, pe baza unui contract de societate, în care asociații înțeleg...

Pagina 8 din 1361