Toate cursurile

 • Programe de marketing - Agricola Corporate - Neam de gospodari

  1. Prezentarea companiei 1.1 Istoric Primele înscrisuri ale existenței Agricola pe meleagurile noastre le avem de la 1957. Acum mai bine de 57 de ani o mână de fermieri pricepuți, cu respect pentru tradiția de peste un secol a băcăuanilor în creșterea animalelor și păsărilor, a înființat o gospodărie agricolă pe care aveau să o chivernisească vreme îndelungată, cu dăruire și prisosință, mai multe generații. Numită Avicola, după cutuma vremii, acea echipă de oameni inimoși și-a asumat...

 • Faze mobile si faze stationare in cromatografia de gaze

  Faze mobile si faze stationare in cromatografia de gaze Cromatografia de gaze este o metoda utilizata in separarea substantelor volatile sau substantelor care pot deveni volatile dintr-un amestec gazos la temperaturi inalte. Faza mobila FM (gazul purtator) se deplaseaza prin coloana cu umplutura sau prin coloana capilara ce contine faza stationara FS (WCOT sau SCOT). In timp ce gazul purtator se deplaseaza prin coloana, componentele probei intra in contact cu faza stationara. In functie...

 • Marketingul evenimentelor

  Evenimentul - este definit ca fiind o întâmplare importantă în viața socială ori particulară, fapt de mare însemnătate, un fenomen local și instantaneu sau chiar fapt remarcabil care poate fi utilizat atât de persoanele fizice dar în special de organizații pentru a comunica cu stakeholderii, și în special de a-i determina pe aceștia să își modifice comportamentul față de ea, produsele / serviciile pe care le oferă sau chiar ideile pe care acesta le promovează cum ar fi cele legate de...

 • Analiza de regresie si corelatie Regresia liniara, multiliniara, neliniara - Analiza de corelatie

  Analiza de regresie și corelație Regresia liniară, multiliniară, neliniară Analiza de corelație  Legături dintre variabile  legătura nulă  nu există nici o influență între variabilele considerate  legătura funcțională  modificarea unei variabile antrenează variația altei variabile într-o măsură ce rămâne constantă, idiferent de tipul și locul de referință  legătura statistică  modificarea unei variabile este rezultatul conjugat al influenței mai multor variabile,...

 • MFP

  Curs 1 MANAGEMENTUL FINANCIAR AL COMUNITĂȚILOR LOCALE 1.1. Introducere în managementul financiar public - Managementul financiar reprezintă ansamblul principiilor, metodelor, instrumentelor, obiectivelor, specifice ale organizației având drept scop poziționarea constituirii și utilizării resurselor economico - financiare. Sarcinile managementului financiar constau în: a)evaluarea efortului, în plan financiar, a tuturor acțiunilor ce urmează a fi întreprinse într-o perioadă de gestiune...

 • Educatie timpurie

  CURS 1 EDUCATIE TIMPURIE Educația Timpurie Educație = educatio( lat.) = creștere, cultivare - Educația = o activitate socială complexă care se realizează printr-un lanț nesfârșit de acțiui exercitate în mod conștient, sistematic și organizat, în fiecare moment un subiect - individual sau colectiv - acționând asupra unui obiect - individual sau colectiv - în vederea transformării acestuia din urmă într-o personalitate activă și creatoare, corespunzătoare atât condițiilor istorico-sociale...

 • Gestiunea financiara a intreprinderii

  Abordarea sistemică a întreprinderii - Noțiuni - cheie - sistem - variabile - variabile de intrare - variabile de ieșire - variabile esențiale - variabile de acțiune - proces de transformare - conducător - Definiții - Sistem - un ansamblu de elemente în interacțiune între ele însele, dar egale ca dezvoltare în mediu și coordonate în funcție de o finalitate. - Variabile - elemente componente ale sistemului care determină dinamica acestuia. - Variabile de intrare - date...

 • Fundamentarea strategiei de piata folosind analiza SWOT

  ARGUMENT Analiza SWOT constituie cea mai importanta tehnica manageriala utilizata pentru intelegerea pozitiei strategice a unei intreprinderi/organizatii. Analiza SWOT incepe cu scrierea unei liste cu puncte curente : puncte de forta dar si puncte de slabiciune, privind starea unei intreprinderi/organizatii. Denumirea SWOT insasi este un acronim provenind de la initialele unui numar de patru cuvinte in limba engleza : Strengths. Punctele forte ale organizatiei, deci capacitatile,...

 • L'equilibre du marche monetaire

  La macroéconomie monétaire est composée des trois domaines d’analyse : - La nature de la monnaie - La demande de la monnaie - L’offre de la monnaie La monnaie est injectée par des institutions financiers qui ont la plus grande responsabilité (en matière de responsabilité est la banque centrale) Europe : La Banque Centrale de la Zone Euro - Les banques centrales ont un droit exclusif d’émission des billets de banque sur le marché. Ils peuvent aussi régler la quantité de monnaie en...

 • Legislatia internationala, europeana si nationala privind substantele chimice periculoase

  INTRODUCERE CE SUNT SUBSTANTELE CHIMICE PERICULOASE? Substanțe care au proprietăți fizice sau chimice periculoase, ce pot cauza vătămari imediate oamenilor în timpul depozitării, manevr ării sau transportului si au o serie de efecte: incendiu, explozie, coroziune, otr ăvire. Substantele chimice sunt clasificate ca reprezentând pericole chimice daca sunt: explozive, gaze comprimate, lichide combustibile, inflamabile, instabile, reactive la apa, oxidante. Substanțele chimice sunt clasificate...

 • Constructii

  1. Parametrii organizării execuției proceselor de construcție (construire). În organizarea execuției proceselor de construcție (construire) intervin o serie de parametri care se grupează astfel: - parametri tehnico-organizatorici; - parametri de desfășurare în spațiu; - parametri de desfășurare în timp. 1.1. Parametri tehnico-organizatorici. 1. Qi - cantitatea de proces, reprezentând cantitatea aferentă unui proces “i” de construcție; acest parametru este stabilit prin antemăsurătorile...

 • Contabilitate

  CURS NR. 1 Contabilitatea are în prezent o multitudine de accepțiuni în sensul că este considerată, după caz, o tehnică de gestiune, unul dintre limbajele formalizate ale organizațiilor, o știință și un sistem informațional. Contabilitatea este un sistem informațional care cuantifică, prelucrează și comunică informații financiare despre o entitate economică identificabilă.1 În ceea ce privește organizarea sistemului informațional contabil, trebuie remarcat că s-au conturat două...

 • Dreptul transporturilor - Contractul de expeditie

  1. Sediul materiei 1.1 Acte normative reglementând regimul juridic al contractelor de expediție încheiate înainte și după data de 1 octombrie 2011 Contractul de expediție a cunoscut o evoluție în timp, de la o varietate a contractului de transport până la un contract de sine stătător. Astfel, în privința reglementării legale a contractului de expediție pot fi identificate trei etape principale: a) contractul de expediție - varietate a contractului de transport b) contractul de...

 • Suport de curs - Casuta cu povesti

  Motto : “Copilul se naște curios în lume și nerăbdător de a se orienta în ea.Literatura care îi satisface această pornire îl încantă. Ca să fie opere de artă, scrierile pentru copii trebuie să intereseze și pe oamenii maturi, instruiți. A ieși din lecturi cu stimă sporită pentru om, acesta e secretul marilor literaturi pentru copii.” (George Călinescu) Locuitori ai lumii poveștilor sunt cei care vorbesc limba poveștilor . Locuitori ai lumii poveștilor suntem , am fost sau vom fi cu...

 • Implications in improving the quality of training human services agritourist in south eastern region of Romania

  Abstract Reforms the last decades have changed practically all spheres of life și activity of the rural population. National trend recorded demși growth of rural tourism has led to some organizational problems, reflected in shortage of qualified staff. A hșiy solution was offered the allocation by the European Social Fund, funds to train și retrain the trades, tourism și agrotourism. This research aims to identify the effects generated by investment in staff training, which is reflected in...

Pagina 8 din 1351