Toate cursurile

 • Institutii de Credit

  Cuvântul "bani" are diferite accepţiuni în limbajul curent, diferite de accepţiunea dată în domeniul economiei. Exemple: orice instrument de plată avere venit Cuvântul "monedă" are o arie de cuprindere mai redusă decât cel de "bani" referindu-se la modul general la toate mijloacele de plată din economie. Definiţie: moneda este un activ general acceptat pentru plata unui bun, serviciu sau rambursarea unui împrumut. Analizând din perspectiva evoluţiei...

 • Drept Constitutional si Institutii Politice Contemporane

  CURS 1: Introducere Studierea, dar mai ales intelegerea structurilor si institutiilor constitutionale, presupune anumite clasificari si delimitari ale termenilor cu care se opereaza. De aceea se impugn a fi date cateva explicatii pricind: societatea, statul, dreptul, politica si morala. I. Societatea umana Este un complex de oameni, grupuri, clase, realitati economice si politice. De asemenea, societatea umana se diferentiaza de cea animala nu numai prin caracteristicile umane (ratiunea si...

 • Managementul IMM-urilor

  Suport teoretic 1.1 Câteva precizări de ordin legislativ Literatura despre întreprinderile mici şi mijlocii devine tot mai bogată. Aproape toate cărţile dedicate întreprinderilor mici şi mijlocii prezintă rolul acestora în economie, evoluţia cantitativă şi calitativă, disputele pe marginea criteriilor de definire. Aici vom spune doar atât: în România, asemenea Uniunii Europene, întreprinderile mici şi mijlocii sunt definite după un singur criteriu: numărul de salariaţi. Desigur, existenţa...

 • Curs 9 si 10 - Litigiile cu Privire la Calitatea de Titular de Brevet DPI

  Mijloacele de drept civil I. Acţiunea în contrafacere II. Litigiile cu privire la calitatea de titular de brevet III. Competenţa de soluţionare a litigiilor civile cu privire la drepturile privind invenţia IV. Acţiunea în concurenţă neloială şi unele măsuri asigurătorii I. Acţiunea în contrafacere (civilă) Acţiunea civilă în contrafacere are ca obiect sancţionarea delictului civil prin care se încalcă dreptul de proprietate industrială asupra invenţiei. Ea are o sferă de aplicare mai...

 • Curs 8 - Nulitatea Relativa pentru Absenta Conditiilor de Fond DPI

  Sediul materiei: art 64 indice 2 alin 1 lit e (modificat in 2007) Potrivit acestui text, un brevet de inventie acordat de OSIM precum si un brev european cu efecte in Romania pot fi anulate la cerere dc se constata ca (lit e) titularul de brevet nu era indreptatit la acordarea brevetului – nul relativa care poate fi totala sau partiala. Nul e relativa pt ca este vorba despre sanctionarea incalcarii unor norme juridice prin care sunt ocrotite interesele uneia sau alteia dintre subiectele de...

 • Curs 7 - Incetarea Drepturilor Nascute in Legatura cu Inventia DPI

  Dr subiective : - dr titularului de inventie (dr sub de proprietate industriala) - dr. inventatorului care nu este titular de brevet - dr. unitatii care nu e titulara de brevet Cazurile de incetare a dreptului de proprietate industriala asupra inventiei Exista mai multe modalitati de incetare a acestui drept : 1. Expirarea termenului de valabilitate a brevetului 2. Renuntarea la brevet 3. Decaderea din calitatea de titular de brevet 4. Revocarea administrativa a brevetului 5....

 • Curs 6 - Reglementari Interne privind Brevetarea in Strainatate DPI

  Reglementari interne privind brevetarea in strainatate Pentru brevetarea in strainatate a unei inventii create pe teritoriul Romaniei si/sau de un inventator roman tb.sa se tina seama, desigur, de legea nationala a statului in care se doreste realizarea brevetarii si de eventualele conventii aplicabile. In plus insa, mai tb.sa fie respectate si unele reglementari interne din Romania. Art.43 – brevetarea in strainatate a inventiei create de pers.fiz.romane pe teritoriul Romaniei se face...

 • Curs 5 - Prioritatile Exceptionale (Continuarea lui c4)

  PRIORITATILE EXCEPTIONALE – continuare Art. 21 din L 64/1991 a fost abrogat prin L 28/2007. Acesta reglementa prioritatea de expozitie care a fost introdusa inca din 1883 prin Conventia de la Paris. Abrogarea art. 21 nu a inlaturat existenta continutului normativ al acestei prioritati, care a fost incorporat in reglementarile referitoare la autodivulgare. Faza I, etapa 2 – controlul prealabil al conditiilor de forma Rezulta indirect din din art. 23 alin. 10 care arata ca cererile de brevet...

 • Curs 3 - Brevetarea Inventiei DPI

  1) Conditiile de fond ale obiectului (reglem. in principal in art. 7-13 din L.64/1991 modificata prin L.28/2007): POZITIVE: NEGATIVE: -noutatea; -activitatea inventiva; -aplicabilitatea industriala; -natura de inventie. -sa nu aduca atingere ordinii publice si bunelor moravuri; -brevetarea sa nu fie exclusa expres de catre lege. Clasificarea inventiilor: A. dupa obiect: 1. un produs; 2. un procedeu. Inventia de produs = un corp material determinat fie prin forma sa, fie prin...

 • Curs 2 - Continuare la Introducere in DPI

  2. propr.industriala ca dr.subiectiv Dreptul subiectiv de proprietate industriala= posibilitatea recunoscuta de lege titularului sau (pers.fiz/jur.) de a folosi in mod exclusiv o creatie intelectuala industriala sau un semn distinctiv ale unei asemenea activitati. Deci reprezinta o posibilitate(o facultate) a titularului, iar nu o obligatie. In anumite imprejurari titularul dreptului subiectiv de propr.industriala are chiar si o obligatie. De ex.: in cazul inventiei brevetate, titularul de...

 • Analiza Ratelor de Rentabilitate

  Ratele de rentabilitate reprezintă indicatori sintetici, prin care se apreciază sub formă relativă situaţia profitabilităţii sau a capacităţii întreprinderii de a produce profit. Ratele rentabilităţii sunt printre cei mai importanţi indicatori prin care se apreciază eficienţa generală a activităţii unei întreprinderi, deoarece reflectă rezultatele obţinute ca urmare a trecerii prin toate stadiile circuitului economic: aprovizionare, producţie şi desfacere. Rata rentabilităţii, ca indicator...

 • Analiza Economica si Financiara

  CAPITOLUL 1 AFACERI SI FINANTE 1.1 Forme de organizare a afacerilor Exista o mare diversitate de forme in care se organizeaza afacerile. Pentru formarea unei imagini concrete asupra lor, afacerile (firmele, intreprinderile) se clasifica in functie de anumite criterii. Dupa unele aprecieri, functie de structura legala, exista trei forme principale de organizare a afacerilor: - afacerea proprietate individuala () - afacerea in parteneriat (partnership) - corporatia (societatea pe...

 • Istoria Mentalitatilor

  Apărut în scrierile filosofilor englezi de la sfârşitul secolul al XVII-lea, ca derivat substantivizat al adjectivului mental/mentalis, provenit din vocabularul scolasticii medievale, termenul de mentalitate (mentality, în idiomul insular) definea modul de a gândi şi simţi al unei colectivităţi etc. După transferul în limba franceză a secolului al XVIII-lea, cuvântul devine un loc comun în limbajul cotidian, evocând maniera generală de a gândi, predominantă, la un moment dat, într-o...

 • Tranzactii Economice Internationale - Sistemul Politicilor Comerciale Externe

  09.1. Politica comercială externă Politica comercială este una dintre componentele de bază ale politicii economice generale a fiecărui stat independent, vizând sfera relaţiilor economice externe. Atribut al suveranităţii de stat, politica comercială urmăreşte realizarea funcţiei externe a statului. Specificul relaţiilor economice internaţionale face ca şi reglementările de politică comercială să fie adaptate în mod corespunzător, ceea ce determină existenţa unor deosebiri importante între...

Pagina 934 din 1314