Toate cursurile din domeniul Pedagogie

 • Pedagogia comunitatii - Parteneriate socio-educationale

  Modulul 1. Pedagogia comunității. Parteneriate socio-educaționale - abordări conceptuale Disciplina Pedagogia comunității. Parteneriate socio-educaționale urmărește crearea unui context pentru învățarea organizațională, prin valorificarea conexiunilor existente în comunitate, antrenarea implicării sociale și eficientizarea cooperării între școală și diverse instituții publice sau organizații în calitate de parteneri comunitari ai instituțiilor școlare. Parteneriatul ofera posibilitatea...

 • Principiile invatarii la adult

  Invatarea O modificare relative permanenta a capacitatilor umane care nu este rezultat al maturizarii. Noe, 2008 Principiile invatarii la adult Obiective educationale: La sfarsitul acestei prezentari, studentii vor fi capabili sa: 1. Defineasca andragogia. 2. Defineasca invatatul ca o schimbare in procesul comportamental sau cognitive. 3. Descrie caracteristicile invatatului la adult. 4. Descrie principiile invatatului la adult. 5. Aplice in training principiile invatatului la...

 • Educatie timpurie

  CURS 1 EDUCATIE TIMPURIE Educația Timpurie Educație = educatio( lat.) = creștere, cultivare - Educația = o activitate socială complexă care se realizează printr-un lanț nesfârșit de acțiui exercitate în mod conștient, sistematic și organizat, în fiecare moment un subiect - individual sau colectiv - acționând asupra unui obiect - individual sau colectiv - în vederea transformării acestuia din urmă într-o personalitate activă și creatoare, corespunzătoare atât condițiilor istorico-sociale...

 • Suport de curs - Casuta cu povesti

  Motto : “Copilul se naște curios în lume și nerăbdător de a se orienta în ea.Literatura care îi satisface această pornire îl încantă. Ca să fie opere de artă, scrierile pentru copii trebuie să intereseze și pe oamenii maturi, instruiți. A ieși din lecturi cu stimă sporită pentru om, acesta e secretul marilor literaturi pentru copii.” (George Călinescu) Locuitori ai lumii poveștilor sunt cei care vorbesc limba poveștilor . Locuitori ai lumii poveștilor suntem , am fost sau vom fi cu...

 • Pedagogie

  Curs.nr.1 Introducere în problematica instruirii și evaluării Introducere în problematica instruirii și evaluării Obiective: - Să definească conceptele cheie utilizate; - Să înțeleagă raportul didactică generală-didactică specifică; - Să analizeze legătura didacticii cu alte științe Introducere în problematica instruirii și evaluării Etimologic, termenul didactică - provine din limba greacă: ❑didaskein = a învăța pe alții; ❑didaktike = știința învățării; ❑didactikos = instruire....

 • Didactica

  1. Didactica domeniului si integrarea curriculara 1. invatamantul in ansamblul sau, pe toate treptele de scolaritate - didactica generală, vizeaza construirea conceptelor si teoriilor; poate fi folosita de toate cadrele didactice. 2. procesul de de invatamant din perspectiva pedagogică a predarii si invatarii obiectelor de studiu- didactica specială sau metodica: ramura pedagogică interdisciplinara care reprezinta aplicarea didacticii la predarea unei anumite discipline de invatamant...

 • Metoda de identificarea a sunetelor

  Complementaritatea obiectivelor de referinta Capacități : să desprindă semnificația unui mesaj; să recunoască sensul exact al unor cuvinte; să distingă silabele dintr-un cuvânt și sunetele dintr-o silabă; să pronunțe corect sunetele specifice limbii române, în combinații de sunete; să utilizeze cuvintele în enunțuri proprii simple, pronunțate clar și corect; să identifice litere în textul tipărit și în textul scris de mână; să scrie corect litere, silabe, cuvinte; să utilizeze...

 • Raport de autoevaluare a activitatii cadrului didactic

  Proiectarea activității 15 Proiectarea didactiă este adaptată pe baza evaluării inițiale a preșcolarilor.Planificarea s-a realizat pe nivelul 1 preșcolari-grupa mijlocie, în conformitate cu cerențele Curriculumului pentru învățământul preșcolar, scrisorile metodice, Metodicii pentru desfășurarea activităților educative în grădiniță. Am identificat preșcolarii capabili de performanță și i-am pregătit pentru concursuri la nivel local, județean, național și internațional. Am întocmit programa...

 • Didactica

  Didactica - Procesul de învățământ Obiective: - Să definească didactica - Să definească procesul de învățământ - Să analizeze procesul de învățământ din perspectiva etapelor sale esențiale - Să indice caracteristicile fundamanentale ale procesului de învățământ aferente etapei de concepere, proiectare, organizare a acestuia Didactica Etimologic, termenul didactică - provine din limba greacă: - didaskein = a învăț pe alții - didaktike = știința învățării - didactikos = instruire...

 • Psihologia educatiei

  Primul curs de psihologia educației este unul introductiv. Încercăm să îți oferim o imagine de ansamblu asupra psihicului uman precum și asupra interacțiunii dintre elev și profesor în context educativ. La sfârșitul primului curs vei fi capabil: - Să prezinți modelul schematic al psihicului uman. - Să descrii coordonatele generale care definesc Psihologia Educației. - Să identifici variabilele învățării. 1 Dacă faci planuri pentru un an, cultivă orez. Dacă faci planuri pentru zece ani,...

 • Alternative educationale

  Cunoasterea si interpretarea principalelor curente pedagogice abordate sincronic si diacronic Cunoasterea analitica a ideilor pedagogice avansate de pedagogii prezentati Reliefarea notelor specifice ale doctrinelor pedagogice elaborate de catre autorii prezentanti Interpretarea corecta a conceptelor specifice Pedagogiei Analiza si interpretarea unor puncte de vedere problematice sau controversate Analiza comparativa a contributiilor pedagogilor prezentati la dezvoltarea sistemelor de...

 • Tehnici avansate de comunicatie si negociere in educatie - Teoria si metodologia evaluarii

  “Comunicarea este un proces, de regulă, intenţionat de transfer de informaţie şi înţelesuri între indivizi, grupuri, niveluri sau subcomponente organizaţionale şi organizaţii în întregul lor” (Şerban Iosifescu). Tipuri şi nivele ale comunicării umane - Comunicarea umană foloseşte stmuli şi semnale care aparţin următoarelor categorii de limbaj: - Limbajul verbal (7%): respectiv CUVINTELE - Limbajul paraverbal (38%): respectiv STIMULI ŞI SEMNALE transmise prin tonul, volumul, timbrul şi...

 • Pedagogie

  Scopul unităţii de învăţare: - Înţelegerea şi interpretarea de către student a principalelor distincţii şi precizări de ordin conceptual cu privire la noţiunile fundamentale ale pedagogiei; - Dezvoltarea capacitaţilor de analiză, comparaţie şi sinteză superioară prin raportare la diversitatea punctelor de vedere din care se definesc/abordează şi interacţionează educaţia şi pedagogia, trăsăturile şi funcţiile educaţiei, caracterul pluri-, inter- şi transdisciplinar al ştiinţelor educaţiei;...

 • Manegementul clasei de elevi

  Cursul MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI aparţine disciplinelor opţionale ale modulului psihopedagogic şi se studiază în al doilea semestru al anului universitar, de către studenţii anului III (nivel licenţă) care au optat pentru cariera didactică. La absolvirea acestuia, studenţii vor fi în măsură:  să identifice problematica de bază a managementului educaţional ca disciplină ştiinţifică şi să deţină elementele necesare aplicării în practică a cunoştinţelor teoretice însuşite;  să opereze cu...

 • Planificare calendaristica 2017-2018

  NR. CRT. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE DISCIPLINA COMP. SP. CONŢINUTURI VIZATE NR. ORE 1. Bine te-am găsit, școală! Evaluare iniţială – probe de cunoaștere 2. Despre mine CLR 1.1. 1.2. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.4. 4.1. Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune) - Cartea - Copertă, foaie, pagină, text, ilustraţii - Acte de vorbire: a saluta persoane cunoscute, a se prezenta - Formulare de întrebări și răspunsuri despre membrii familiei Citire - lectură - Propoziţia, enunţul -...

Pagina 1 din 20