Cursurile din domeniul Pedagogie

Istoria pedagogiei

Istoria pedagogiei Istoria pedagogiei este disciplina care descrie și explică, în mod științific, apariția și dezvoltarea educației, evoluțua instituțiilor și sistemului de învățămînt, a categoriilor, teoriilor și doctrinelor pedagogice, ca expresie acerințelor societății într-un anumit momnet al dezvoltării.... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Sociologia educației

Cap. I. OBIECTUL DE STUDIU AL SOCIOLOGIEI EDUCAȚIEI 1. Sociologia educației, subramură a sociologiei; 2. Alte ramuri ale sociologiei preocupate de educație; 3. Utilitatea studierii sociologiei educației; 4. Paradigme teoretico metodologice ale sociologiei educației. Metodele de cercetare specifice Exerci... citește mai departe

176 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Proiectarea demersului didactic

Delimitări conceptuale În realizarea proiectării didactice la disciplinele economice atenția este focalizată pe curriculum, care descrie oferta educațională pentru un parcurs școlar determinat, prezentând o structură comună cu programele oricărei alte discipline din învățământul liceal. În aceste condiții,... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras

Didactica specialității

1. PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT- OBIECT DE STUDIU AL DIDACTICII Didactica, alături de teoria educației, reprezintă științele fundamentale ale educației (nucleul tare al științelor educației). Didactica este, în sens etimologic, știința învățării, știință care a evoluat de-a lungul timpului sub influența maturizării... citește mai departe

77 pagini Gratis Extras Preview

Fundamentele pedagogiei

6 Resurse si mijloace de lucru Metodele indicate pentru parcurgerea cursului: - lectura; - reflecșia; - conversașia euristica; Structura cursului Cursul conșine urmatoarele unitași de învașare: 1. Sistemul stiinșelor educașiei 2. Educașia, obiect de studiu al stiinșelor educașiei. 3. Educabilitatea.... citește mai departe

116 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Teorii sociologice

Socializarea individul social eul social Constituirea eului social este rezultatul acțiunii complexelor mecanisme ale socializării. Socializarea este un proces progresiv, cu ritmuri și intensități variabile, cu faze de maximă intensitate urmate de ritmuri mai lente. 1. Paradigma funcționalistă 3. Paradigma... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras

Managementul comunicării și conflictului în clasa de elevi

1. Competența de comunicare în context educațional Competența de comunicare = atingerea nivelului de performanță care asigură emiterea și receptarea mesajului în condiții optime. Competența de comunicare se bazează pe existența unor: aptitudini specifice, disponibilitate biopsihică primară, exerciții și... citește mai departe

46 pagini Gratis Cuprins Extras

Fundamentele pedagogiei

CURS I INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIE 1.a. EDUCAȚIA - DEFINIRE Alte definiții relevante: - educația este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare și moralizare a omului, iar scopul educației este de a dezvolta în individ toată perfecțiunea de care este capabil (Kant); - educația este acțiunea de formare a... citește mai departe

60 pagini Gratis Extras Preview

Pedagogia comunității - Parteneriate socio-educaționale

Modulul 1. Pedagogia comunității. Parteneriate socio-educaționale - abordări conceptuale Disciplina Pedagogia comunității. Parteneriate socio-educaționale urmărește crearea unui context pentru învățarea organizațională, prin valorificarea conexiunilor existente în comunitate, antrenarea implicării sociale și... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Principiile învățării la adult

Invatarea O modificare relative permanenta a capacitatilor umane care nu este rezultat al maturizarii. Noe, 2008 Principiile invatarii la adult Obiective educationale: La sfarsitul acestei prezentari, studentii vor fi capabili sa: 1. Defineasca andragogia. 2. Defineasca invatatul ca o schimbare in procesul... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras

Educație timpurie

CURS 1 EDUCATIE TIMPURIE Educația Timpurie Educație = educatio( lat.) = creștere, cultivare - Educația = o activitate socială complexă care se realizează printr-un lanț nesfârșit de acțiui exercitate în mod conștient, sistematic și organizat, în fiecare moment un subiect - individual sau colectiv - acționând... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Suport de curs - Căsuța cu povești

Motto : “Copilul se naște curios în lume și nerăbdător de a se orienta în ea.Literatura care îi satisface această pornire îl încantă. Ca să fie opere de artă, scrierile pentru copii trebuie să intereseze și pe oamenii maturi, instruiți. A ieși din lecturi cu stimă sporită pentru om, acesta e secretul marilor... citește mai departe

39 pagini Gratis Extras Preview

Pedagogie

Curs.nr.1 Introducere în problematica instruirii și evaluării Introducere în problematica instruirii și evaluării Obiective: - Să definească conceptele cheie utilizate; - Să înțeleagă raportul didactică generală-didactică specifică; - Să analizeze legătura didacticii cu alte științe Introducere în... citește mai departe

211 pagini Gratis Extras Preview

Didactică

1. Didactica domeniului si integrarea curriculara 1. invatamantul in ansamblul sau, pe toate treptele de scolaritate - didactica generală, vizeaza construirea conceptelor si teoriilor; poate fi folosita de toate cadrele didactice. 2. procesul de de invatamant din perspectiva pedagogică a predarii si invatarii... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras

Metoda de identificarea a sunetelor

Complementaritatea obiectivelor de referinta Capacități : să desprindă semnificația unui mesaj; să recunoască sensul exact al unor cuvinte; să distingă silabele dintr-un cuvânt și sunetele dintr-o silabă; să pronunțe corect sunetele specifice limbii române, în combinații de sunete; să utilizeze cuvintele în... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Bibliografie