Toate cursurile din domeniul Pedagogie

 • Cursuri Pedagogie I

  Definirea pedagogiei si repere evolutive Pedagogia devine stiintă – initial sub denumirea de “Didactica”- când studierii educatiei i se asociază observatia sistematică ca metodă de investigare legată de numele lui J. A. Comenius care, în secolul XVII publică lucrarea Didactica magna. Lucrările lui Fr. Herbart – Pedagogie generală,1806 si Prelegeri pedagogice, 1835 – consacră denumirea generică a stiintelor educatiei – Pedagogia. De la această dată, pedagogia îsi mentine si consolidează...

 • Didactica Specialitatii

  Predarea eficientă implică decizii dificile şi fundamentate pedagogic, utilizarea unor judecăţi minuţioase şi respectarea naturii complexe a misiunii educaţiei. În plus faţă de cunoştinţele şi deprinderile tehnice pe care trebuie să le folosească în practica educaţională curentă, cadrele didactice trebuie să conştientizeze şi dimensiunea etică a profesiei lor. Din această perspectivă, misiunea primordială a profesorilor este aceea de a forma deprinderi şi atitudini, precum şi aceea de a...

 • Topicuri Specifice Consilierii Educationale Focalizate pe Preventie si Dezvoltare

  Tematica abordată în activităţile de consiliere educaţională focalizate pe dezvoltare personală şi socială şi pe prevenţia situaţiilor de risc este conexată obiectivelor specifice (Tomşa, 1999, Băban, 2001, Dumitru, 2008) – dezvoltarea sănătăţii fizice şi mentale ale elevilor şi a stării de bine, facilitarea adaptării şcolare şi sociale a elevilor, ameliorarea relaţiilor lor cu familia, şcoala şi societatea şi facilitarea accesului la resurse educaţionale adecvate şi sprijinirea orientării...

 • Metodica Predarii Aritmeticii

  STRATEGII DIDACTICE Strategiile didactice –mod de combinare optima a metodelor si mijlooacelor de invatare Termenul de “strategie” este definit in DEX ca fiind “parte comopnenta a artei militare ,care se ocupa cu priblemele pregatirii ,planificarii si ducerii razboiului si operatiilor militare.”(1998,p.1024) Prin analogie ,strategia in educatie, presupune elaborarea de planuri ,de programe ,de proiecte pentru a atinge obiectivele generale si specifice ,depasind dificultati particulare sau...

 • Pedagogie

  1. INTRODUCERE Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ devine o necesitate în condiţiile dezvoltării accelerate a tehnologiei informaţiei. Pentru noile generaţii, conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu calculatorul este o cerinţă intrinsecă. Conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu calculatorul include: predarea unor lecţii de comunicare/transmitere de cunoştinţe; aplicarea, consolidarea, sistematizarea noilor cunoştinţe; verificarea automată a...

 • Comunicarea Didactica

  MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI V. Activitătile manageriale ale profesorului. 1. Decizia: definire si clasificare (tipologii). 2. Profesorul - factor de decizie (decident). 3. Etapele procesului decizional. 4. Conditii de eficientă decizională. Este considerată de managementul actual principala functie a procesului de conducere, deoarece aceasta poate armoniza obiectivele cu resursele si cu oamenii devenind motorul, centrul vital al procesului. Asa cum am observat în procesul educational...

 • Metode si Tehnici Interactive de Grup

  Clasificarea metodelor de învăţământ ( după I. Cerghit ) Sistemul şi clasificarea metodelor de instruire Avantajele metodelor active Transformă elevul din obiect în subiect al învăţării; Este coparticipant la propria formare; Angajează intens toate forţele psihice de cunoaştere; Asigură elevului condiţii optime de a se afirma individual şi în echipă; Dezvoltă gândirea critică; Dezvoltă motivaţia pentru învăţare; Permite evaluarea propriei activităţi. A. Metode de predare-învăţare...

 • Utilizarea Calculatorului in Procesul de Predare-Invatare

  Argument În secolul XXI este resimţită, mai mult ca oricând, nevoia de a asista învăţarea prin intermediul tehnologiei informatice şi comunicaţionale. Dacă în anul 2003, profesorii români care predau matematica şi ştiinţele raportau că 1-2% dintre elevii de clasa a VIII-a utilizează calculatorul în scopul instruirii, în anul 2007, acest procent, este cuprins între 2 şi 3%. Însă, în acest răstimp, cu 30% mai mulţi elevi au acces la Internet, şi cu 37% mai mulţi elevi au acces la computere la...

 • Structura Limbajului NLP

  1. Structura limbajului O primă încercare propusă de NLP este aceea de a lumina şi elucida unele zone de confuzie şi umbră, ce apar în maniera cotidiană de a reprezenta şi reflecta ‘’realitatea’’, percepţia şi experienţa umană prin limbaj. NLP stabileşte existenţa a 2 structuri ale limbajului verbal: una superficială şi alta profundă. Structura superficială este cea care priveşte ca atare anunţurile verbale folosite pentru a comunica experienţe. Exemplu: ‘’Am cumpărat o carte’’....

 • Logopedie

  CURS 1 Logoped = specialist ; Logopat = copilul deficient Dezvoltarea armonioasa a limbajului este asigurata de : a. functionarea normala a organelor care compun ‘aparatul vorbirii’ b. eficienta educatiei deoarece limbajul nu apare spontan la copil ci se constituie ca mijloc de comunicare specific omului – limbajul articulat – in procesul invatarii , anevoios , lung care necesita competenta , rabdare si efort atat din partea copilului cat si a ‘factorului educativ’ . Doar la varsta...

 • Tehnici de Evaluare

  1. Itemi, tehnici, instrumente de evaluare: repere conceptuale Cele trei concepte sunt intim asociate. Ele definesc realităţi diferite ale procesului sau activităţii evaluative. Foarte sintetic şi pragmatic vom face, pentru început, diferenţierea acestor concepte. 1.1. Itemul pedagogic Itemul pedagogic reprezintă cerinţa, întrebarea la care trebuie să răspundă elevul. De fapt, în sensul său real, complet şi adaptat realităţii şcolare cotidiene, itemul înseamnă sarcina de lucru plus...

 • Teoria si Metodologia Cercetarii in Educatie

  Cunoastere comună versus cunoastere stiintifică Cunoasterea comună: caracteristici Trăind în societate, fiecare individ îsi însuseste în cursul existentei sale o sumă de cunostinte despre traiul laolaltă al oamenilor. Aceste cunostinte se bazează pe experienta directă a indivizilor. Este ceea ce numim „cunoasterea comună” (sau „spontană”, „cotidiană”, „la nivelul simtului comun”, „la nivelul bunului simt”). Cunoasterea comună reprezintă însusirea de către agentul cunoscător a unei...

 • Resursele Agroclimatice ale Republicii Moldova si Regionarea Lor

  1. RESURSELE TERMICE ŞI DE UMEZEALĂ Cantitatea de căldură primită de la Soare pe teritoriul Republicii Moldova este determinată în primul rînd de latitudinea geografică şi circulaţia maselor de aer cu diferite însuşiri fizice. Teritoriul ei este asigurată pe deplin cu resurse termice şi mai modest cu resurse de umezeală. În acelaşi timp pentru regimul termic sunt caracteristice mari variaţii termice în dependenţă de anotimp. În acest context, putem menţiona, regimul termic din perioada rece...

 • Psihologia Copilului

  Despre orice alegem sa vorbim trebuie sa pornim de la un inceput sau mai bine zis totul are un inceput, un debut si asta in orice domeniu si in orice activitate pe care o alegem si era imposibil ca si in cazut fiintei umane sa nu avem un inceput si sa nu vorbim despre el, sa nu ne preocupe si sa nu intereseze in a il descifra. Despre orice alegem sa vorbim trebuie sa pornim de la un inceput sau mai bine zis totul are un inceput, un debut si asta in orice domeniu si in orice activitate pe...

 • Pedagogia ca Stiinta a Educatiei

  Pedagogia ca stiinta a educatiei Planul de idei 1. Ce este pedagogia si locul ei intre stiintele educatiei 2. Dimensiunile pedagogiei ca stiinta si arta. 3. Legatura pedagogiei cu alte stiinte. 4. Sistemul stiintelor educatiei si extinderea domeniului de studiu al pedagogiei. 1. Ce este pedagogia si locul ei intre stiintele educatiei Agoge-paidos – conducerea copilului. Discursul asupra pedagogiei tine de planul meta theoretic, adica de dimensiunea reflexiva. Termen curent in a doua...

Pagina 10 din 20