Toate cursurile din domeniul Pedagogie

 • Didactica

  Didactica - Procesul de învățământ Obiective: - Să definească didactica - Să definească procesul de învățământ - Să analizeze procesul de învățământ din perspectiva etapelor sale esențiale - Să indice caracteristicile fundamanentale ale procesului de învățământ aferente etapei de concepere, proiectare, organizare a acestuia Didactica Etimologic, termenul didactică - provine din limba greacă: - didaskein = a învăț pe alții - didaktike = știința învățării - didactikos = instruire...

 • Psihologia educatiei

  Primul curs de psihologia educației este unul introductiv. Încercăm să îți oferim o imagine de ansamblu asupra psihicului uman precum și asupra interacțiunii dintre elev și profesor în context educativ. La sfârșitul primului curs vei fi capabil: - Să prezinți modelul schematic al psihicului uman. - Să descrii coordonatele generale care definesc Psihologia Educației. - Să identifici variabilele învățării. 1 Dacă faci planuri pentru un an, cultivă orez. Dacă faci planuri pentru zece ani,...

 • Alternative educationale

  Cunoasterea si interpretarea principalelor curente pedagogice abordate sincronic si diacronic Cunoasterea analitica a ideilor pedagogice avansate de pedagogii prezentati Reliefarea notelor specifice ale doctrinelor pedagogice elaborate de catre autorii prezentanti Interpretarea corecta a conceptelor specifice Pedagogiei Analiza si interpretarea unor puncte de vedere problematice sau controversate Analiza comparativa a contributiilor pedagogilor prezentati la dezvoltarea sistemelor de...

 • Tehnici avansate de comunicatie si negociere in educatie - Teoria si metodologia evaluarii

  “Comunicarea este un proces, de regulă, intenţionat de transfer de informaţie şi înţelesuri între indivizi, grupuri, niveluri sau subcomponente organizaţionale şi organizaţii în întregul lor” (Şerban Iosifescu). Tipuri şi nivele ale comunicării umane - Comunicarea umană foloseşte stmuli şi semnale care aparţin următoarelor categorii de limbaj: - Limbajul verbal (7%): respectiv CUVINTELE - Limbajul paraverbal (38%): respectiv STIMULI ŞI SEMNALE transmise prin tonul, volumul, timbrul şi...

 • Pedagogie

  Scopul unităţii de învăţare: - Înţelegerea şi interpretarea de către student a principalelor distincţii şi precizări de ordin conceptual cu privire la noţiunile fundamentale ale pedagogiei; - Dezvoltarea capacitaţilor de analiză, comparaţie şi sinteză superioară prin raportare la diversitatea punctelor de vedere din care se definesc/abordează şi interacţionează educaţia şi pedagogia, trăsăturile şi funcţiile educaţiei, caracterul pluri-, inter- şi transdisciplinar al ştiinţelor educaţiei;...

 • Manegementul clasei de elevi

  Cursul MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI aparţine disciplinelor opţionale ale modulului psihopedagogic şi se studiază în al doilea semestru al anului universitar, de către studenţii anului III (nivel licenţă) care au optat pentru cariera didactică. La absolvirea acestuia, studenţii vor fi în măsură:  să identifice problematica de bază a managementului educaţional ca disciplină ştiinţifică şi să deţină elementele necesare aplicării în practică a cunoştinţelor teoretice însuşite;  să opereze cu...

 • Planificare calendaristica 2017-2018

  NR. CRT. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE DISCIPLINA COMP. SP. CONŢINUTURI VIZATE NR. ORE 1. Bine te-am găsit, școală! Evaluare iniţială – probe de cunoaștere 2. Despre mine CLR 1.1. 1.2. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.4. 4.1. Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune) - Cartea - Copertă, foaie, pagină, text, ilustraţii - Acte de vorbire: a saluta persoane cunoscute, a se prezenta - Formulare de întrebări și răspunsuri despre membrii familiei Citire - lectură - Propoziţia, enunţul -...

 • Educatia contemporana

  Importanta comparativismului educational. Pedagogia comparata - domeniu teoretic fundamental al sistemului stiintelor educatiei, alaturi de pedagogia generală, didactica, pedagogia prospectiva si istoria pedagogiei. Obiectul de studiu al P.C. - analiza comparativa a sistemelor nationale de educatie si învătământ în scopul desprinderii principalelor caracteristici ale acestora, dar si al identificării acelor elemente ce pot contribui la continua optimizare a educatiei lumii contemporane....

 • Istoria ideilor educationale

  Activitate de cunoștințe de o compexitate deoesebită, care explorează procese și fenomene, care operează cu un număr mare de termeni specifici și din domenii diverse. Obiectul de studiu - ființa umană vie, în devenire, în dezvoltare, cu care își propune să înteracționeze în procesul de educare și formare. Ființa umană este complexă, multilaterală, impulsivă și imprevizibilă. În ființa umană este scrisă întreaga istorie a vieții sale (mică sau mare) și toate aceste aspecte, profesorul,...

 • Pedagogie

  Prin factori ai dezvoltării psihice se înţeleg acele influenţe constante, profunde şi esenţiale care se exercită asupra individului şi produc transformările specifice dezvoltării. Sintetic, în literatura de specialitate sunt menţionaţi ca factori ai dezvoltării psihice: ereditatea, mediul, educaţia. Stadialitatea dezvoltării psihice este o realitate cu importante consecinţe în plan educativ. Se înţelege prin stadiu al dezvoltării psihice “un ansamblu de caracteristici psihice bine conturate...

 • Detalierea temelor pentru definitivat metodica

  1. CURRICULUM PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE • Structura și conținutul curriculumului pentru educaţia timpurie; Valori promovate. • Domeniile de dezvoltare/domeniile experiențiale și importanța lor în educația timpurie. • Planul de învățământ și Metodologia de aplicare a planului de învățământ. - Programul zilnic de activitate; - Activităţi pe domenii experienţiale; - Jocuri şi activitaţi didactice alese; - Activităţi de dezvoltare personală (rutine, tranziţii, activităţi optionale şi...

 • Didactica invatamantului special

  Curs 1 Sistemul actual de educaţie şi recuperare pentru elevii cu dizabilităţi din România şi din diferite state ale lumii Introducere: Ce este didactica/didactica învăţământului special şi special integrat? În "Dicţionar de pedagogie" (1979, p.29) se subliniază că, de la Ian Amos Cornenius - autorul capodoperei Didactica Magna - "didactica este ştiinţa organizării şi desfăşurării instrucţiei şi educaţiei în şcoală". Didactica nu se reduce, însă, aşa cum se...

 • Teoria instruirii

  Puncte de plecare - Nimic si nimeni nu poate infirma valoarea instruirii traditionale in ansamblul ei. - Orientarile moderne in didactica pun in primul plan elevul; el este subiectul cunoasterii, este subiectul actiunii si valorizeaza strategiile interactive de predare - invatare. Paradigma moderna se orientata catre elev si nu catre profesor. - Traditional vorbind, realitatea la care se raporteza invatarea este concreta, fizica si cunoscuta. - In invatamantul actual realitatea fizica...

 • Facilitatile programului de editare word

  Procesorul de texte WORD este un program foarte puternic pentru prelucrarea textelor, care face parte din pachetul Microsoft Office. • Crearea şi corectarea documentelor este scopul pe care și l-a propus acest program încă de a prima versiune a sa. A devenit cel mai important editor de texte datorită unei continue evoluții ale specificațiilor sale. • Lucratul în paralel este o caracteristică productivă și lejeră ce pune la dispoziția utilizatorului posibilitatea de a opera în mai multe...

 • Creativitatea

  - anul 1950 - J.P. Guilford, în calitate de preşedinte al Asociaţiei Americane de Psihologie, elaborează declaraţia inaugurală intitulată “Creativity”: „supravieţuirea omului depinde, şi în viitor va depinde tot mai mult, de dimensiunea creatoare a factorului uman” - importantă pentru probleme de natură socială, economică, culturală - creativitatea este o proprietate, o dimensiune a celor mai mulţi oameni, care este identificabilă, măsurabilă şi poate fi cultivată, dezvoltată în...

Pagina 2 din 20