Toate cursurile din domeniul Pedagogie

 • Istoria ideilor educationale

  Activitate de cunoștințe de o compexitate deoesebită, care explorează procese și fenomene, care operează cu un număr mare de termeni specifici și din domenii diverse. Obiectul de studiu - ființa umană vie, în devenire, în dezvoltare, cu care își propune să înteracționeze în procesul de educare și formare. Ființa umană este complexă, multilaterală, impulsivă și imprevizibilă. În ființa umană este scrisă întreaga istorie a vieții sale (mică sau mare) și toate aceste aspecte, profesorul,...

 • Pedagogie

  Prin factori ai dezvoltării psihice se înţeleg acele influenţe constante, profunde şi esenţiale care se exercită asupra individului şi produc transformările specifice dezvoltării. Sintetic, în literatura de specialitate sunt menţionaţi ca factori ai dezvoltării psihice: ereditatea, mediul, educaţia. Stadialitatea dezvoltării psihice este o realitate cu importante consecinţe în plan educativ. Se înţelege prin stadiu al dezvoltării psihice “un ansamblu de caracteristici psihice bine conturate...

 • Detalierea temelor pentru definitivat metodica

  1. CURRICULUM PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE • Structura și conținutul curriculumului pentru educaţia timpurie; Valori promovate. • Domeniile de dezvoltare/domeniile experiențiale și importanța lor în educația timpurie. • Planul de învățământ și Metodologia de aplicare a planului de învățământ. - Programul zilnic de activitate; - Activităţi pe domenii experienţiale; - Jocuri şi activitaţi didactice alese; - Activităţi de dezvoltare personală (rutine, tranziţii, activităţi optionale şi...

 • Didactica invatamantului special

  Curs 1 Sistemul actual de educaţie şi recuperare pentru elevii cu dizabilităţi din România şi din diferite state ale lumii Introducere: Ce este didactica/didactica învăţământului special şi special integrat? În "Dicţionar de pedagogie" (1979, p.29) se subliniază că, de la Ian Amos Cornenius - autorul capodoperei Didactica Magna - "didactica este ştiinţa organizării şi desfăşurării instrucţiei şi educaţiei în şcoală". Didactica nu se reduce, însă, aşa cum se...

 • Teoria instruirii

  Puncte de plecare - Nimic si nimeni nu poate infirma valoarea instruirii traditionale in ansamblul ei. - Orientarile moderne in didactica pun in primul plan elevul; el este subiectul cunoasterii, este subiectul actiunii si valorizeaza strategiile interactive de predare - invatare. Paradigma moderna se orientata catre elev si nu catre profesor. - Traditional vorbind, realitatea la care se raporteza invatarea este concreta, fizica si cunoscuta. - In invatamantul actual realitatea fizica...

 • Facilitatile programului de editare word

  Procesorul de texte WORD este un program foarte puternic pentru prelucrarea textelor, care face parte din pachetul Microsoft Office. • Crearea şi corectarea documentelor este scopul pe care și l-a propus acest program încă de a prima versiune a sa. A devenit cel mai important editor de texte datorită unei continue evoluții ale specificațiilor sale. • Lucratul în paralel este o caracteristică productivă și lejeră ce pune la dispoziția utilizatorului posibilitatea de a opera în mai multe...

 • Creativitatea

  - anul 1950 - J.P. Guilford, în calitate de preşedinte al Asociaţiei Americane de Psihologie, elaborează declaraţia inaugurală intitulată “Creativity”: „supravieţuirea omului depinde, şi în viitor va depinde tot mai mult, de dimensiunea creatoare a factorului uman” - importantă pentru probleme de natură socială, economică, culturală - creativitatea este o proprietate, o dimensiune a celor mai mulţi oameni, care este identificabilă, măsurabilă şi poate fi cultivată, dezvoltată în...

 • Managementul clasei

  I. Managementul științific – definiții management (lat. manum agere = „a conduce cu mâna“) = manevrare, pilotare, strunirea cailor. to manage (engl.) = a reuşi, a conduce, a rezolva, a dirija, a manevra, a găsi mijloace etc. manager (engl.) = conducător, administrator, organizator, coordonator al unei echipe. Toate aceste sensuri ne conduc la două accepţiuni: în sensul larg, management = activitate umană complexă de pregătire, proiectare, organizare, coordonare, administrare a tuturor...

 • Model de Proiectare Curriculara Centrat pe Competente

  Competenta este un ansamblu integrat de cunostinte, deprinderi si atitudini care permit subiectului, in fata unei categorii de situatii, de a se adapta, de a rezolva probleme si de a realiza proiecte. (C.Delory - 2002). Competenta este o caracteristica individuala sau colectiva atasata posibilitatii de a mobiliza si de a pune in actiune de maniera eficace intr-un context dat, un ansamblu de cunostinte, de capacitati si de atitudini comportamentale. STRUCTURA EXTERNA sau contextuala cuprinde...

 • Evaluare in Procesul Didactic

  Teoreticienii definesc evaluarea scolara evidentiinu-i notele specifice. Asfel, Ion T Radu apreciind ca trasaturi specifice investigarea cu scopul fundamentarii deciziilor, emiterea unor judecati de valoare, efectul anticipativ si uneori retroactiv, o defineste ca “activitatea prin care sunt colectate, prelucrate si interpretate informatiile privind starea si functionarea unui sistem (sistem de invatamant sau proces de invatamant), a rezultatelor pe care le obtine , activitate ce conduce la...

 • Notiuni Generale Despre Psihopedagogie si Aprofundari

  Notiuni generale despre Psihopedagogie si aprofundari Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice 1. Componentele curriculumului şcolar: - curriculum naţional pag 4 - trunchi comun pag 4 - planuri cadru, pag 7 - arii curriculare pag 8 - discipline pag 9 - module pag 10 - standarde de pregătire profesională pag 12 - programe şcolare pag 14 - manuale şcolare pag 17 - auxiliare curriculare pag 19 2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală sau la decizia...

 • Poligoane Regulate

  Nume, prenume: Data: Şcoala: Clasa: Disciplina: Unitatea de învățare: Subiectul lecției: Durata de desfăşurare a lecţiei: Competenţe generale: Competenţe specifice: Obiective operaționale(Oo) : - Cognitive Ganea Ștefania 11.06.2014 Școala Centrală, București a VII-a A Matematică Poligoane regulate Calcularea elementelor unui pătrat. 50’ 1. Identificarea unor date și relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite. 2. Prelucrarea...

 • Proiectarea Didactica

  Conceptul de proiectare didactică are sensul de activitate didactică desfăşurată cu scop de prefigurare, anticipare, predeterminare sau de prognoză a activităţii ce urmează să se desfăşoare cu elevii. După M., Momanu „Proiectarea didactică este procesul de anticipare a obiectivelor, conţinuturilor, metodelor şi mijloacelor de învăţare, a instrumentelor de evaluare şi a relaţiilor ce se stabilesc între toate aceste elemente în contextual unei modalităţi specifice de organizare a activităţii...

 • Curicula si Proiectarea Curiculara

  Reforma curriculară declanşată la nivelul sistemului educaţional a stârnit în lumea educatorilor şi/sau formatorilor numeroase incertitudini şi inadvertenţe. Pentru a le elimina recurgem la bibliografia de specialitate şi mai ales la lucrările unor autori care au pus bazele conceptului de curriculum. În acest sens, vom emite o serie de întrebări la care încercăm să răspundem cât mai clar şi concis. Reforma curriculară a fost determinată de următorii factori: Orientările şi tendinţele...

 • Pedagogie

  1. PEDAGOGIA – ŞTIINŢĂ FUNDAMENTALĂ A EDUCAŢIEI 1.1. Obiectul de studiu al pedagogiei 1.2. Sistemul ştiinţelor educaţiei 1.3. Relaţia pedagogiei cu alte ştiinţe 1.4. Cercetarea pedagogică 1.1. Obiectul de studiu al pedagogiei Din punct de vedere etimologic, termenul pedagogie, provine din grecescul „paidagogia” care înseamnă „a conduce copilul” (pais, paidos = copil, agoge = a conduce). Semnificaţia cuvântului era aceea de a conduce copilul, de a-l creşte şi de a-l forma. Un alt termen...

Pagina 2 din 19