Toate cursurile din domeniul Pedagogie

 • Arma Nucleara, Chimica si Bacteriologica Biologica

  PLANUL petrecerii şedinţei cu cursanţii catedrei militare Tema 1-3: Arma nucleară, chimică şi bacteriologică (biologică). Mijloacele de protecţie individuală şi colectivă în dotarea subunităţilor. Aparatele de cercetare de radiaţie şi chimică. Şedinţa:1 Durata: 160 min. Locul: - Auditoriul Literatura: Instrucţiunea de protecţia chimică. Ordinea desfăşurării şedinţei: Nr d/o Conţinutul şedinţei Timpul Metoda Acţiunile cursanţilor I. Introducerea 5 min. Prelegeri 1. - evidenţa...

 • Curs de Lectii a Pregatirii Militare a Studentilor la Pregatirea pe Transmisiuni

  Tema 1. Principiile de organizare a legăturii radio. Regulile de asigurare a convorbirilor telefonice prin canale radio. Caracteristicii de lucru radio Scopurile şedinţei: 1. Perfecţionarea cunoştinţelor studenţilor. 2. Formarea deprinderilor practice de expluatare a staţiilor radio. 3. Pregătirea studenţilor pentru îndeplinirea obligaţiunilor comandantului de grupă. Detalii oganizatorice: Durata: 80 min. Locul de desfăşurare: auditorie. Forma de organizare: lecţie. Metode de...

 • Fundamentele Pedagogiei

  Tema 1 Statutul epistemologic al pedagogiei Concepte cheie: pedagogie, ştiinţe ale educaţiei, obiect de studiu, educaţie, metodologie de cercetare specifică, normativitate specifică, limbaj specific Repere teoretice Pedagogia este ştiinţa ce studiază teoria şi practica educaţiei. Etimologie: gr. pais –paidos - copil gr. agogé – a conduce gr. paidagogus – sclavul care conducea copilul spre/ la şcoală gr. Paideia – copilărie, educaţie, cultură. - Saltul de la educaţia copilului –...

 • Comunicare Didactica

  CURS 1. – 1 martie TEME: 1. Comunicarea: delimitari conceptuale, structura, particularitati metodologice, niveluri ale comunicarii educationale; CURS 2. – 8 martie – ora 18.00, 15 martie – ora 16.30 TEME: 2. Teorii clasice si contemporane ale comunicarii; 3. Forme ale comunicarii educationale contemporane si comportamente didactice adecvate -prezentare si interpretare în contextul educatiei formale; CURS 3 – 22 martie – ora 18.00, 29 martie – ora 16.30 TEME: 4. Retroactiuni ale...

 • Proiectarea Optional Multidisciplinara

  I. NOTA DE PREZENTARE. ARGUMENT Disciplina optionala “Inteligenta emotionala” ar putea reprezenta la clasa a XI-a, disciplina socio-umană, din cadrul ariei curriculare „Om şi societate”.Studiul “Inteligentei emotionale” în liceu, alături de studiul celorlalte ştiinţe sociale îşi propune formarea unei personalităţii autonome, creative în vederea unei dezvoltări personale libere şi armonioase. Pentru ca un tânăr să răspundă adecvat unor realităţi în schimbare, el trebuie să dispună nu doar de...

 • Strategii Didactice

  1. Strategii Didactice 1.1. STRATEGII DIDACTICE Strategia a fost definita ca un mod de combinare si organizare cronologica a ansamblului de metode si mijloace alese pentru a atinge anumite obiective Strategia didactica este un termen unificator, integrator, care reuneste sarcinile de învatare cu situatiile de învatare, reprezentând un sistem complex si coerent de mijloace, metode, materiale si alte resurse educationale care vizeaza atingerea unor obiective. - este necesara în orice act...

 • Fundamentele Pedagogiei

  CONCEPTUL DE EDUCAŢIE Educaţie – conceptul provine din latină “educatio”. Înseamnă creştere. Sofiştii sec.V î.e.n. susţin că “dacă avem un sol bun nelucrat, este mult mai rău decât un sol rău, nelucrat” (în educaţie). Educatorul este un crescător. Adevăratul învăţător este magister, preceptor. Educator – este o traducere aproximativă a grecescului paidagogós. (pais înseamnă copil, iar agogé înseamnă a conduce). Educatorul nu era adevăratul învăţător ci sclavul însărcinat să ducă copiii st ...

 • Procesul de Invatamant - Obiect de Studiu al Didacticii

  1. Definirea didacticii-elemente componente 2. Didactici speciale 3. Procesul de invatamant, ca process de predare,invatare, evaluare 1. Didactica este partea fundamentala a pedagogiei scolare care studiaza procesul de invatamant in amsamblul sau. Fenomenul este de origine greaca: didaktike- arta invatarii, si a fost introdus in opera “Mlagna Didactica” de catre Komeuski (1592-1670). Ca teorie stiintifica didactica are urmatoarele insusiri: - character explicativ- explica componentele...

 • Informatica Aplicata in Pedagogie

  Capitolul 1. Instruirea asistarã de calculator: istoric, pedagogie informaticã Instruirea asistatã de calculator reprezintã o metodã didacticã sau o metodã de învãþãmânt, care valorificã principiile de modelare ºi analizã ciberneticã a activitãþii de instruire în contextul noilor tehnologii informatice ºi de comunicaþii, caracteristice societãþii contemporane. Metoda instruirii asistate de calculator (IAC) valorificã urmãtoarele operaþii didactice integrate la nivelul unei acþiuni de...

 • Psihologia Copilului

  ASPECTE ALE DEZVOLTĂRII PSIHICE UMANE Dezvoltarea se referă la procesul prin care copilul, la o anumită vârstă, trece printr-o serie de schimbări calitative şi cantitative, în urma cărora poate trece în etapa următoare de vârstă. Strâns legat de conceptul de schimbare calitativă este cel de reorganizare comportamentală, adică copilul nu achiziţionează doar noi capacităţi, ci dobândeşte un nou mod de organizare al lor, observabile în raţiune şi comportament. Dezvoltarea pe parcursul...

 • Metodica Activitatilor Matematice in Gradinita

  1. Bazele psihopedagogice ale predãrii-învãtãrii matematicii în învãtãmântul prescolar 1.1 Formarea reprezentãrilor si a notiunilor matematice la prescolari Pe parcursul celor patru ani de grãdinitã, datele senzoriale se îmbogãtesc foarte mult, datoritã lãrgirii sferei de contact a copiilor cu noi si variate obiecte si aspecte ale mediului ambiant si ca urmare a activitãtii din ce in ce mai diferentiate a analizatorilor. De pildã, dacã la 3 ani copiii percep global obiectele, în special...

 • Pedagogie

  Curs 1. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT – OBIECT DE STUDIU AL TEORIEI SI METODOLOGIEI INSTRUIRII Teoria si metodologia instruirii are calitatea unei stiinţe pedagogice fundamentale care este inclusă – de regulă sub numele de didactica generală – în structura pedagogiei generale (alături de fundamentele pedagogiei si de teoria educaţiei). - Didactica generală în versiunea programată cuprinde teoria generală a procesului de învăţământ. Prin obiectul de studiu comun (procesul de învăţământ,...

 • Proiectarea Pedagogica

  PROIECTAREA PEDAGOGICĂ Una dintre cele mai importante activități didactice de la începutul anului școlar și al fiecărui semestru o constituie proiectarea pedagogică al cărei algoritm are în vedere, prin anticipare, pregătirea elevilor pe baza unui program educațional care cuprinde: obiective, conținuturi, strategii, modalități de evaluare, precum și relațiile dintre aceste componente specifice disciplinelor de învățământ și ariilor curriculare din care acestea fac parte. Scopul fundamental...

 • Pedagogie

  Formarea de cunostinte si deprinderi necesare cadrului didactic Specialitatea: Educatie tehnologica, cls V-VIII Forma de evaluare: EXAMEN (terminologie, cunoasterea conceptelor fundamentale in ceea ce priveste strategia didactica) PORTOFOLIU (3 teme) – se sustine Finalitati educationale Proiectare didactica Evaluare Obiectivul evaluarii: Verificarea cunostintelor studentilor in domeniul didacticii disciplinei Educatie tehnologica, nivel scoala generala Corectitudine didactica...

 • Activitatile Matematice in Invatamantul Prescolar

  Înţelegerea şi utilizarea numerelor şi cifrelor 126 8.1 Corespondenţe element cu element între grupele de obiecte 128 Activitãþile matematice în învãþãmântul preºcolar 1.1 Metodica activitãtilor matematice în învãtãmântul preºcolar – obiect si importantã Finalitãtile cuprinse în curiculumul pentru educatia timpurie combinã dezvoltarea socialã a copilului cu cea cognitivã si se bazeazã pe urmãtoarele principii [19]: - Recunoasterea copilãriei ca etapã fundamentalã în formarea individului,...

Pagina 4 din 19