Toate cursurile din domeniul Pedagogie

 • Educatie Ecologica in Invatamantul Prescolar

  Unitatea tematicã nr. 1 I. MEDIUL ÎNCONJURÃTOR SI INFLUENtA LUI ASUPRA FORMÃRII PERSONALITÃtII COPIILOR I.1. Rolul cunoaSterii mediului în deschiderea drumului cãtre cunoaSterea realitãtii lumii înconjurãtoare Învãtãmântul preScolar reprezintã prima treaptã a sistemului de învãtãmânt din tara noastrã. Perioada preScolarã este de mare importantã, reverberatiile perioadei preScolare rãmân o sursã de sustinere psihicã în viatã, pentru cã prin toate dimensiunile sale Si, mai ales, prin...

 • Conceptul de Evaluare in Invatamant

  Evaluarea este o componentă a oricărei activităţi umane care tinde spre obţinerea unor rezultate, fapt ce implică necesitatea de a stabili în ce măsură rezultatele propuse au fost efectiv obţinute. Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsuram în raport cu o anumită normă la care ne raportam” (Etienne Brunswic). Evaluarea, într-o accepţiune...

 • Introducere in Pedagogie

  Termenul „principiu” provine din latinescul princeps, traductibil prin „primul, cel mai mare ori cel mai important” – este clar că şi sensul etimologic originar trimite la importanţa problemei principiilor pentru educaţie; - principiile educaţiei sînt, deci, teze cu valoare imperativă care au rolul de a orienta, la nivelul cel mai general, întreg fenomenul educativ al unei epoci şi arii culturale; - întotodeauna şi oriunde, orice act de educaţie se desfăşoară prin raportarea la un set de...

 • Managementul Clasei de Elevi

  Cap.1. Managementul clasei de elevi 1.1.Delimitari conceptuale Intalnim o multitudine de definitii pentru termenul de management. Etimologia acestui termen provine din latinescul „manus” care inseamna mana, conducere, strunirea cailor, pilotare. Verbul englezesc „to manage” are urmatoarele sensuri: a administra, a tine un cal in frau, a duce la bun sfarsit, a trata cu indulgenta. (Iucu, R., 2000, p.31). Managementul, ca proces, este definit ca totaltea eforturilor de gândire şi acţiuni...

 • Fundamente Pedagogice

  Capitolul I EDUCAtIA – DIMENSIUNE INTEGRATOARE A VIEtII OBIECTIVE: .. Sã redefineascã conceptul de educatie, extinzând sfera abordãrilor traditionale spre noi perspective teoretico-aplicative; .. Sã argumenteze principalele caracteristici ale educatiei prin utilizarea unor exemple din realitatea cotidianã; .. Sã interpreteze sub aspect valoric, functiile educatiei si aportul acestora în dezvoltarea societãtii si a individului; .. Sã diferentieze formele educatiei, stabilind...

 • Educatia

  1. CONCEPTUL DE EDUCATIE Termenul de educatie se pae ca a fost pus in circulatie pe la 157 ca echivalent al expresiilor “instruire”, “infiintare” utilizate in acea vreme pentru a desemna formarea umana. Radacinile etimologice ale conceptului de educatie se afla in latinescul education, in sensul sau general, crestere, formare, instruire. Existau si expresiile: educo-educere, ce insemnau a scoate din, care se apropie de sensul de “a educa”. Treptat, educatia va tinde sa exprime efortul de a...

 • Fundamentele Psihopedagogiei Speciale

  Deficienţa vizează consecinţele leziunii (leziunilor) produse la nivelul unor organe sau părţi ale corpului. Este vorba de consecinţele unor defecte sau pierderi la nivelul membrelor, organelor, ţesuturilor sau la nivelul altor structuri ale corpului, indiferent de cauza acestora. Tot în această categorie intră şi defectele funcţiilor psihologice/cognitive. Potrivit definiţiei ICIDH, deficienţa constituie orice pierdere sau anormalitate la nivel psihologic, fiziologic sau al...

 • Didactica Specialitatii

  Etimologie - didactikos=instrucţie, instruire - didaskein (gr.) = a învăţa pe alţii - didactike (gr.) =arta învăţării - didactica (lat.)=ştiinţa învăţării - Didactica Magna (Comenius, 1657) - Omnes omnia docendi artificium= arta universală de a-i învăţa pe toţi totul DIDACTICA-DEFINIŢII - ştiinţă sau teorie a procesului de învăţământ; - ştiinţă sau teorie a predării şi învăţării în toate formele şi pe toate treptele învăţământului; - teoria conducerii procesului de predare –...

 • Arma Nucleara, Chimica si Bacteriologica Biologica

  PLANUL petrecerii şedinţei cu cursanţii catedrei militare Tema 1-3: Arma nucleară, chimică şi bacteriologică (biologică). Mijloacele de protecţie individuală şi colectivă în dotarea subunităţilor. Aparatele de cercetare de radiaţie şi chimică. Şedinţa:1 Durata: 160 min. Locul: - Auditoriul Literatura: Instrucţiunea de protecţia chimică. Ordinea desfăşurării şedinţei: Nr d/o Conţinutul şedinţei Timpul Metoda Acţiunile cursanţilor I. Introducerea 5 min. Prelegeri 1. - evidenţa...

 • Curs de Lectii a Pregatirii Militare a Studentilor la Pregatirea pe Transmisiuni

  Tema 1. Principiile de organizare a legăturii radio. Regulile de asigurare a convorbirilor telefonice prin canale radio. Caracteristicii de lucru radio Scopurile şedinţei: 1. Perfecţionarea cunoştinţelor studenţilor. 2. Formarea deprinderilor practice de expluatare a staţiilor radio. 3. Pregătirea studenţilor pentru îndeplinirea obligaţiunilor comandantului de grupă. Detalii oganizatorice: Durata: 80 min. Locul de desfăşurare: auditorie. Forma de organizare: lecţie. Metode de...

 • Fundamentele Pedagogiei

  Tema 1 Statutul epistemologic al pedagogiei Concepte cheie: pedagogie, ştiinţe ale educaţiei, obiect de studiu, educaţie, metodologie de cercetare specifică, normativitate specifică, limbaj specific Repere teoretice Pedagogia este ştiinţa ce studiază teoria şi practica educaţiei. Etimologie: gr. pais –paidos - copil gr. agogé – a conduce gr. paidagogus – sclavul care conducea copilul spre/ la şcoală gr. Paideia – copilărie, educaţie, cultură. - Saltul de la educaţia copilului –...

 • Comunicare Didactica

  CURS 1. – 1 martie TEME: 1. Comunicarea: delimitari conceptuale, structura, particularitati metodologice, niveluri ale comunicarii educationale; CURS 2. – 8 martie – ora 18.00, 15 martie – ora 16.30 TEME: 2. Teorii clasice si contemporane ale comunicarii; 3. Forme ale comunicarii educationale contemporane si comportamente didactice adecvate -prezentare si interpretare în contextul educatiei formale; CURS 3 – 22 martie – ora 18.00, 29 martie – ora 16.30 TEME: 4. Retroactiuni ale...

 • Proiectarea Optional Multidisciplinara

  I. NOTA DE PREZENTARE. ARGUMENT Disciplina optionala “Inteligenta emotionala” ar putea reprezenta la clasa a XI-a, disciplina socio-umană, din cadrul ariei curriculare „Om şi societate”.Studiul “Inteligentei emotionale” în liceu, alături de studiul celorlalte ştiinţe sociale îşi propune formarea unei personalităţii autonome, creative în vederea unei dezvoltări personale libere şi armonioase. Pentru ca un tânăr să răspundă adecvat unor realităţi în schimbare, el trebuie să dispună nu doar de...

 • Strategii Didactice

  1. Strategii Didactice 1.1. STRATEGII DIDACTICE Strategia a fost definita ca un mod de combinare si organizare cronologica a ansamblului de metode si mijloace alese pentru a atinge anumite obiective Strategia didactica este un termen unificator, integrator, care reuneste sarcinile de învatare cu situatiile de învatare, reprezentând un sistem complex si coerent de mijloace, metode, materiale si alte resurse educationale care vizeaza atingerea unor obiective. - este necesara în orice act...

 • Fundamentele Pedagogiei

  CONCEPTUL DE EDUCAŢIE Educaţie – conceptul provine din latină “educatio”. Înseamnă creştere. Sofiştii sec.V î.e.n. susţin că “dacă avem un sol bun nelucrat, este mult mai rău decât un sol rău, nelucrat” (în educaţie). Educatorul este un crescător. Adevăratul învăţător este magister, preceptor. Educator – este o traducere aproximativă a grecescului paidagogós. (pais înseamnă copil, iar agogé înseamnă a conduce). Educatorul nu era adevăratul învăţător ci sclavul însărcinat să ducă copiii st ...

Pagina 4 din 20