Toate cursurile din domeniul Pedagogie

 • Procesul de Invatamant - Obiect de Studiu al Didacticii

  1. Definirea didacticii-elemente componente 2. Didactici speciale 3. Procesul de invatamant, ca process de predare,invatare, evaluare 1. Didactica este partea fundamentala a pedagogiei scolare care studiaza procesul de invatamant in amsamblul sau. Fenomenul este de origine greaca: didaktike- arta invatarii, si a fost introdus in opera “Mlagna Didactica” de catre Komeuski (1592-1670). Ca teorie stiintifica didactica are urmatoarele insusiri: - character explicativ- explica componentele...

 • Informatica Aplicata in Pedagogie

  Capitolul 1. Instruirea asistarã de calculator: istoric, pedagogie informaticã Instruirea asistatã de calculator reprezintã o metodã didacticã sau o metodã de învãþãmânt, care valorificã principiile de modelare ºi analizã ciberneticã a activitãþii de instruire în contextul noilor tehnologii informatice ºi de comunicaþii, caracteristice societãþii contemporane. Metoda instruirii asistate de calculator (IAC) valorificã urmãtoarele operaþii didactice integrate la nivelul unei acþiuni de...

 • Psihologia Copilului

  ASPECTE ALE DEZVOLTĂRII PSIHICE UMANE Dezvoltarea se referă la procesul prin care copilul, la o anumită vârstă, trece printr-o serie de schimbări calitative şi cantitative, în urma cărora poate trece în etapa următoare de vârstă. Strâns legat de conceptul de schimbare calitativă este cel de reorganizare comportamentală, adică copilul nu achiziţionează doar noi capacităţi, ci dobândeşte un nou mod de organizare al lor, observabile în raţiune şi comportament. Dezvoltarea pe parcursul...

 • Metodica Activitatilor Matematice in Gradinita

  1. Bazele psihopedagogice ale predãrii-învãtãrii matematicii în învãtãmântul prescolar 1.1 Formarea reprezentãrilor si a notiunilor matematice la prescolari Pe parcursul celor patru ani de grãdinitã, datele senzoriale se îmbogãtesc foarte mult, datoritã lãrgirii sferei de contact a copiilor cu noi si variate obiecte si aspecte ale mediului ambiant si ca urmare a activitãtii din ce in ce mai diferentiate a analizatorilor. De pildã, dacã la 3 ani copiii percep global obiectele, în special...

 • Pedagogie

  Curs 1. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT – OBIECT DE STUDIU AL TEORIEI SI METODOLOGIEI INSTRUIRII Teoria si metodologia instruirii are calitatea unei stiinţe pedagogice fundamentale care este inclusă – de regulă sub numele de didactica generală – în structura pedagogiei generale (alături de fundamentele pedagogiei si de teoria educaţiei). - Didactica generală în versiunea programată cuprinde teoria generală a procesului de învăţământ. Prin obiectul de studiu comun (procesul de învăţământ,...

 • Proiectarea Pedagogica

  PROIECTAREA PEDAGOGICĂ Una dintre cele mai importante activități didactice de la începutul anului școlar și al fiecărui semestru o constituie proiectarea pedagogică al cărei algoritm are în vedere, prin anticipare, pregătirea elevilor pe baza unui program educațional care cuprinde: obiective, conținuturi, strategii, modalități de evaluare, precum și relațiile dintre aceste componente specifice disciplinelor de învățământ și ariilor curriculare din care acestea fac parte. Scopul fundamental...

 • Pedagogie

  Formarea de cunostinte si deprinderi necesare cadrului didactic Specialitatea: Educatie tehnologica, cls V-VIII Forma de evaluare: EXAMEN (terminologie, cunoasterea conceptelor fundamentale in ceea ce priveste strategia didactica) PORTOFOLIU (3 teme) – se sustine Finalitati educationale Proiectare didactica Evaluare Obiectivul evaluarii: Verificarea cunostintelor studentilor in domeniul didacticii disciplinei Educatie tehnologica, nivel scoala generala Corectitudine didactica...

 • Activitatile Matematice in Invatamantul Prescolar

  Înţelegerea şi utilizarea numerelor şi cifrelor 126 8.1 Corespondenţe element cu element între grupele de obiecte 128 Activitãþile matematice în învãþãmântul preºcolar 1.1 Metodica activitãtilor matematice în învãtãmântul preºcolar – obiect si importantã Finalitãtile cuprinse în curiculumul pentru educatia timpurie combinã dezvoltarea socialã a copilului cu cea cognitivã si se bazeazã pe urmãtoarele principii [19]: - Recunoasterea copilãriei ca etapã fundamentalã în formarea individului,...

 • Fundamentele Pedagogiei

  Obiectivele cursului: ○Descrierea formelor educaţiei şi a relaţiilor dintre acestea ○Explicarea sarcinilor pedagogiei○Însuşirea noţiunilor de ştiinţe pedagogice şi ştiinţe ale educaţiei ○Identificarea accentelor specifice diferitelor teorii ale educaţiei în explicarea şi normarea actului educaţional○Însuşirea conceptelor fundamentale relative la fiecare dintre componentele educaţiei integrale (obiective, principii, modalităţi de realizare) ○Însuşirea conceptelor relative la problematica a...

 • Managementul Clasei de Elevi

  Disciplina Managementul clasei de elevi (MCE) face parte din programul de pregătire a personalului didactic şi vizează cunoaşterea conceptelor de bază, a componentelor structural- sistemice şi dinamice ale managementului clasei. În raport cu dimensiunile teoretice, cursurile vizează familiarizarea cu problemele fundamentale ale managementului abordate de diferite şcoli şi orientări manageriale, structura dimensională a MCE, profesorul - manager, activităţi manageriale în contextul clasei de...

 • Teoria Educatiei. Pedagogia ca Stiinta

  ETIMOLOGIE GREACĂ: PAIS, PAIDOS - copil AGOGE – acţiunea de a conduce (folosit în literatura europeană; lit de lb. engleză – “educatie”) ! absenţa sufixului “LOGOS” – ! distincţia între: - ARTĂ – - PARADIGMĂ - - ŞTIINŢĂ - Semnificaţie: activitate a omului care are drept scop producerea unor valori estetice şi care foloseşte mijloace de exprimare specifice. Cerinţă: multă îndemânare şi anumite cunoştinţe. Calitate: agreabilitate, confort Semnificaţie: exemplu, model, pildă,...

 • Introducere in Pedagogie si Teoria Curriculum-ului

  INTRODUCERE IN PEDAGOGIE SI TEORIA CURRICULUM-ULUI Partea I Introducere în pedagogie Structura cursului 1. Pedagogia – ştiinţă a educaţiei 2. Educaţia 3. Deontologia educatorului. Competenţe profesionale EXERCIȚIU DE REFLECȚIE 3 min Am optat pentru modulul psiho-pedagogic pentru că Certificatul de profesor CAPITOLUL 1. Pedagogia – ştiinţă a educaţiei PEDAGOGIA: etape Pre-paradigmatică: educatia analizată în contextul altor științe & limbaje (folclor, filosofie,...

 • Metode Activ-Participative Utilizate in Receptarea Textului Literar

  Prin metode activ-participative înţelegem toate situaţiileîn care elevii sunt puşi şi care-i scot pe aceştia din ipostaza de obiect al formării şi-i transformă în subiecţi activi, coparticipanţi la propria formare , nu numai metodele active propriu-zise. Textul literar, literatura în ansamblul ei, au atras şi atrag mereu după sine judecata de valoare, interpretarea. Numim text literar atât o maximă, sentinţă, butadă, aforism, cât şi o nuvelă, schiţă, foileton, poem, care pot fi supuse...

 • Sociologia Educatiei

  1.ELEMENTE DE METODOLOGIA CERCETARII FENOMENELOR SOCIOEDUCATIONALE Metoda desemneaza calea urmata de ratiunea umana pentru a ajunge la cunoasterea sau la demonstrarea unui adevar; implica un ansamblu de operatii intelectuale de analizare, intelegere si explicare a realitatii. Inteleasa in sensul cel mai larg ca o ramura a logicii care studiaza principiile si demersurile investigatiei stiintifice impreuna cu metodele, metodologia este inteleasa in domeniul stiintelor socio-umane ca fiind...

 • Teoria si Metodologia Evaluarii

  Societatea contemporană, caracterizată printr-o dezvoltare accelerată şi printr-un ritm galopant al progresului, generate şi de amploarea fenomenului globalizării, este dominată de tendinţa creşterii permanente a standardelor de performanţă, astfel încât evaluarea reprezintă un proces indispensabil în toate sistemele şi domeniile de activitate. Sistemul de educaţie, în calitate de subsistem fundamental al sistemului social, are ca obiectiv general satisfacerea exigenţelor, aşteptărilor şi...

Pagina 5 din 20