Toate cursurile din domeniul Pedagogie

 • Pedagogie

  Curs 1. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT – OBIECT DE STUDIU AL TEORIEI SI METODOLOGIEI INSTRUIRII Teoria si metodologia instruirii are calitatea unei stiinţe pedagogice fundamentale care este inclusă – de regulă sub numele de didactica generală – în structura pedagogiei generale (alături de fundamentele pedagogiei si de teoria educaţiei). - Didactica generală în versiunea programată cuprinde teoria generală a procesului de învăţământ. Prin obiectul de studiu comun (procesul de învăţământ,...

 • Proiectarea Pedagogica

  PROIECTAREA PEDAGOGICĂ Una dintre cele mai importante activități didactice de la începutul anului școlar și al fiecărui semestru o constituie proiectarea pedagogică al cărei algoritm are în vedere, prin anticipare, pregătirea elevilor pe baza unui program educațional care cuprinde: obiective, conținuturi, strategii, modalități de evaluare, precum și relațiile dintre aceste componente specifice disciplinelor de învățământ și ariilor curriculare din care acestea fac parte. Scopul fundamental...

 • Pedagogie

  Formarea de cunostinte si deprinderi necesare cadrului didactic Specialitatea: Educatie tehnologica, cls V-VIII Forma de evaluare: EXAMEN (terminologie, cunoasterea conceptelor fundamentale in ceea ce priveste strategia didactica) PORTOFOLIU (3 teme) – se sustine Finalitati educationale Proiectare didactica Evaluare Obiectivul evaluarii: Verificarea cunostintelor studentilor in domeniul didacticii disciplinei Educatie tehnologica, nivel scoala generala Corectitudine didactica...

 • Activitatile Matematice in Invatamantul Prescolar

  Înţelegerea şi utilizarea numerelor şi cifrelor 126 8.1 Corespondenţe element cu element între grupele de obiecte 128 Activitãþile matematice în învãþãmântul preºcolar 1.1 Metodica activitãtilor matematice în învãtãmântul preºcolar – obiect si importantã Finalitãtile cuprinse în curiculumul pentru educatia timpurie combinã dezvoltarea socialã a copilului cu cea cognitivã si se bazeazã pe urmãtoarele principii [19]: - Recunoasterea copilãriei ca etapã fundamentalã în formarea individului,...

 • Fundamentele Pedagogiei

  Obiectivele cursului: ○Descrierea formelor educaţiei şi a relaţiilor dintre acestea ○Explicarea sarcinilor pedagogiei○Însuşirea noţiunilor de ştiinţe pedagogice şi ştiinţe ale educaţiei ○Identificarea accentelor specifice diferitelor teorii ale educaţiei în explicarea şi normarea actului educaţional○Însuşirea conceptelor fundamentale relative la fiecare dintre componentele educaţiei integrale (obiective, principii, modalităţi de realizare) ○Însuşirea conceptelor relative la problematica a...

 • Managementul Clasei de Elevi

  Disciplina Managementul clasei de elevi (MCE) face parte din programul de pregătire a personalului didactic şi vizează cunoaşterea conceptelor de bază, a componentelor structural- sistemice şi dinamice ale managementului clasei. În raport cu dimensiunile teoretice, cursurile vizează familiarizarea cu problemele fundamentale ale managementului abordate de diferite şcoli şi orientări manageriale, structura dimensională a MCE, profesorul - manager, activităţi manageriale în contextul clasei de...

 • Teoria Educatiei. Pedagogia ca Stiinta

  ETIMOLOGIE GREACĂ: PAIS, PAIDOS - copil AGOGE – acţiunea de a conduce (folosit în literatura europeană; lit de lb. engleză – “educatie”) ! absenţa sufixului “LOGOS” – ! distincţia între: - ARTĂ – - PARADIGMĂ - - ŞTIINŢĂ - Semnificaţie: activitate a omului care are drept scop producerea unor valori estetice şi care foloseşte mijloace de exprimare specifice. Cerinţă: multă îndemânare şi anumite cunoştinţe. Calitate: agreabilitate, confort Semnificaţie: exemplu, model, pildă,...

 • Introducere in Pedagogie si Teoria Curriculum-ului

  INTRODUCERE IN PEDAGOGIE SI TEORIA CURRICULUM-ULUI Partea I Introducere în pedagogie Structura cursului 1. Pedagogia – ştiinţă a educaţiei 2. Educaţia 3. Deontologia educatorului. Competenţe profesionale EXERCIȚIU DE REFLECȚIE 3 min Am optat pentru modulul psiho-pedagogic pentru că Certificatul de profesor CAPITOLUL 1. Pedagogia – ştiinţă a educaţiei PEDAGOGIA: etape Pre-paradigmatică: educatia analizată în contextul altor științe & limbaje (folclor, filosofie,...

 • Metode Activ-Participative Utilizate in Receptarea Textului Literar

  Prin metode activ-participative înţelegem toate situaţiileîn care elevii sunt puşi şi care-i scot pe aceştia din ipostaza de obiect al formării şi-i transformă în subiecţi activi, coparticipanţi la propria formare , nu numai metodele active propriu-zise. Textul literar, literatura în ansamblul ei, au atras şi atrag mereu după sine judecata de valoare, interpretarea. Numim text literar atât o maximă, sentinţă, butadă, aforism, cât şi o nuvelă, schiţă, foileton, poem, care pot fi supuse...

 • Sociologia Educatiei

  1.ELEMENTE DE METODOLOGIA CERCETARII FENOMENELOR SOCIOEDUCATIONALE Metoda desemneaza calea urmata de ratiunea umana pentru a ajunge la cunoasterea sau la demonstrarea unui adevar; implica un ansamblu de operatii intelectuale de analizare, intelegere si explicare a realitatii. Inteleasa in sensul cel mai larg ca o ramura a logicii care studiaza principiile si demersurile investigatiei stiintifice impreuna cu metodele, metodologia este inteleasa in domeniul stiintelor socio-umane ca fiind...

 • Teoria si Metodologia Evaluarii

  Societatea contemporană, caracterizată printr-o dezvoltare accelerată şi printr-un ritm galopant al progresului, generate şi de amploarea fenomenului globalizării, este dominată de tendinţa creşterii permanente a standardelor de performanţă, astfel încât evaluarea reprezintă un proces indispensabil în toate sistemele şi domeniile de activitate. Sistemul de educaţie, în calitate de subsistem fundamental al sistemului social, are ca obiectiv general satisfacerea exigenţelor, aşteptărilor şi...

 • Instruire Asistata de Calculator

  CURS 1 Cuprins 1.Mijloace de învã.ãmânt. Instruirea asistatã de calculator 2.Introducere în E-Learning 3.Platforme educa.ionale. Moodle Mijloace de învã.ãmânt .Realizarea obiectivelor procesului de învãþãmânt impune ca necesarã, în diferite etape ale învãþãrii, intuirea obiectelor, proceselor, fenomenelor realitãþii, fie direct, fie prin intermediul unor substitute. .Totodatã, formarea unor priceperi ºi deprinderi solicitã prezenþa unor suporturi materiale pentru exersarea acþiunilor....

 • Managementul Clasei de Elevi

  Procesul educational este un proces instructiv-educativ dar si unul managerial, datorita faptului ca, activitatea este proiectata, organizata, coordonata, corectata, condusa potrivit unor principii de eficienta si succes. Managerul clasei de elevi – profesorul – are o viziune de ansamblu asupra învatamântului si educatiei, initiaza proiecte educationale, organizeaza activitati didactice si educationale, coordoneaza resursele umane, materiale si financiare, ia decizii împreuna cu cei...

 • Integrarea - Trasatura a Personalitatii

  Def: Personalitatea reprezintă o sinteză calitativă de procese şi însuşiri bio-¬psiho-socio-culturale necesare efectuării diferitelor activităţi care-l solicită pe om în cadrul raporturilor sale cu societatea în care trăieşte. Personalitatea este un sistem dinamic care se înţelege şi se cunoaşte mai bine, raportat la o “realitate socială distinctă”. În procesul devenirii personalităţii, există câteva perioade sau momente cruciale, care-şi pun amprenta asupra evoluţiei individului. Premisa...

 • Problematica Dezvoltarii Umane

  1.1. Precizări conceptuale Dezvoltarea umană are loc pe mai multe nivele: fizic - se vizează creşterea în lungime şi greutate, dezvoltarea organelor interne; cognitiv – percepţie, învăţare, memorie, raţionament, limbaj; psihosocial – personalitate, emoţii, relaţii cu alţii. Conceptul de dezvoltare se referă la anumite modificări ce apar în organismul uman începând de la momentul concepţiei şi până la moarte. Modificările înregistrate în tot acest parcurs sunt determinate de două categorii de...

Pagina 5 din 20