Toate cursurile din domeniul Pedagogie

 • Metodologie

  Stiinta este un ansamblu coerent de cunostinte relative la anumite categorii de fenomene sau obiecte produs cu ajutorul unei metode specifice si a unui demers special adica prin cercetare. Stiinta este o activitate care produce cunoastere cu ajutorul metodei stiintifice. O disciplina stiintifica nu atinge statutul de stiinta autonoma decit respectind urmatoarele criterii : un obiect de studiu propriu ; stiintificitatea demersului - teorii si paradigme, metode de analiza; un ansmabu de autori...

 • Psihologia Educatiei

  Atat d.p.d.v. fizic cat si psihic copilul creste , se dezvolta si se maturizeaza. Rolul psihologiei copilului in activitatea pedagogica. Psiholosia scolara si educationala este o latura sau o subdisciplina ce face parte din ramurile psihologiei. Procesul de invatamant are sau ar trebui sa aiba 2 componente majore institutia sau educatia Latura sau componenta instructiva se refera la formarea de notiuni stintifice. Pe baza acestora insusirea de cunostininte generale si pe diferite profile...

 • Modulul Pedagogic - An de Studiu II

  Curs 1: PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT Teoria procesului de învăţământ operează cu sistemul componentelor didacticii: - curriculum naţional/ la decizia şcolii; - obiective, - conţinuturi - factori şi strategii/ metode de realizare a procesului de predare- învăţare - evaluare - comuniare didactică - managementul clasei. Procesul de învăţământ se materializează în educaţia formală trecând prin toate etapele/ formele de învăţământ: preşcolar, şcolar, universitar, postuniversitar. Procesul de...

 • Pedagogie Curs

  1.1. Definiţia şi trăsăturile principiilor didactice Conceptul de curriculum are, printre altele, avantajul că asigură o înţelegere sistemică a procesului de învăţământ, înţelegere care conduce la câteva subsisteme şi la interdependenţele dintre ele: Tradusă în termeni de operaţii, această dublă conexiune se reduce la triada proiectare- organizare / desfăşurare - evaluare. Dacă ne întrebăm care este baza, temeiul sau fundamentul în raport cu care aceste corelaţii se produc in mod necesar,...

 • Proiectarea si Managementul Programelor

  Cap. I: TEORIA GENERALA A EDUCATIEI 1.1. Educatia – definitii si delimitari conceptuale Realitatea contemporana demonstreaza ca rolul scolii nu numai ca nu s-a diminuat, ci a devenit tot mai complex, întarind ideea potrivit careia avem nevoie de o educatie dinamica, formativa, centrata pe valori autentice. Educatia cuprinde ansamblul influentelor, actiunilor, activitatilor desfasurate pentru formarea, dezvoltarea, modelarea personalitatii umane, pentru integrarea sa optima în...

 • Pedagogie

  Introducere: Problema evaluării în procesul de învăţământ este una veche însă cu conotaţii noi. Este un subiect mult tratat şi controversat. În termeni seci- evaluarea poate fi asociată cu termenul “verdict” , o măsurare şi o apreciere a rezultatelor unui subiect implicat în procesul de învăţământ. Primele cercetări ştiinţifice în acest domeniu au fost intreprinse de psihologul francez H. Pieron în 1922. Dacă ar fi să urmărim procentual această activitate, am contata că ea ar...

 • Curs Pedagogie

  Acquerir une langue, ce n’est pas stocker par répétition des éléments de cette langue (mots et règles de grammaire), mais en reconstruire et internaliser les systèmes de production du discours. Car la langue est un outil de communiquer, c’est agir sur l’autre. La communication est donc une pratique sociale régulée par des conventions socio-culturelles qui définissent qui a le droit de dire quoi à qui, où et quand. Noţiunea de competenţă de comunicare a evoluat foarte mult, înglobând...

 • Tehnici de Comunicare

  COMUNICARE = schimbul de mesaje, dintre doi sau mai multi oameni , in scopul : Transmiterii de informatii ; Constientizarii asupra unor idei, fapte , lucruri; Influentarii modului de a gindi, a actiona, a simti, a se comporta ; Dezvoltarii de relatii interumane eficiente si agreabile. Rezolvarii unor probleme, atingerii unor scopuri, interese. Toti cei care comunicam dorim sa : Sa fim receptati, auziti, vazuti etc. de catre ceilalti, sa ne creem o imagine in fata acestora ; Sa fim...

 • Scoala Prietenoasa Copilului

  Şcoala prietenoasă copilului Oferă experineţe pozitive pentru toţi copii şi promovează starea lor psihosocială bună, respectuld e sine şi încrederea în sine 1. Elevii învaţă din lucrul în grup şi din practicile aplicate. 2. Toţi elevii participă în activităţile şcolare conform intereselor lor. 3. Elevii învaţă cu plăcere şi fără a pune accent pe competiţie. 4. Nu există hăituire între copii la şcoală. 5. nu există pedeapsă corporală în şcoală. 6. Profesorii şi elevii au grijă şi îi...

 • Cursuri Pedagogie

  Educaţia cuprinde ansamblul influenţelor, acţiunilor, activităţilor desfăşurate pentru formarea, dezvoltarea, modelarea personalităţii umane, cu scopul integrării optime în societate. o activitate organizată instituţional conform unor finalităţi pedagogice; un produs al activităţii, determinabil şi adaptabil la cerinţele societăţii; un proces, angajat între mai multe fiinţe umane, aflate în diferite relaţii de comunicare şi de „modificare reciprocă”. funcţia de selectare şi de...

 • Educabilitatea

  Educabilitatea este un concept pedagogic fundamental care defineşte relaţia de interacţiune existentă între trei factori fundamentali: ereditatea, mediul şi educaţia. Educabilitatea reprezintă o caracteristică fundamentală a fiinţei umane care desemnează capacitatea acesteia de formare, dezvoltare, modelare continuă. ereditatea; mediul; educaţia. Ereditatea defineşte o trăsătură biologică proprie organismelor vii şi reprezintă fenomenul transmiterii informaţiei genetice de la ascendenţi...

 • Autoevaluarea

  Autoevaluarea este metoda prin care elevii îşi apreciază, verifică, analizează critic şi evaluează propriile cunoştinţe, capacităţi, competenţe, atitudini, aptitudini. Contribuie la dezvoltarea încrederii în sine a elevilor şi la dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare. Cadrul didactic trebuie să fie preocupat de dezvoltarea la elevi a capacităţilor autoevaluative. Un loc aparte îl ocupă autoevaluarea comportamentelor din domeniul afectiv. Acest lucru se poate realiza utilizând ca...

 • Sociologia Educatiei

  SOCIOLOGIA EDUCAŢIEI CURS 1 1. OBIECTUL SOCIOLOGIEI EDUCAŢIEI Definirea obiectului sociologiei este strâns corelată cu definirea sociologiei ca ştiinţă. Preocuparea pentru această problemă este prezentă pe tot parcursul istoriei sociologiei, reflectând concomitent: 1). dificultăţile reale legate de definirea obiectului sociologiei; 2). diversitatea concepţiilor despre societate, fenomenele sociale şi, în funcţie de aceste concepţii, diversitatea poziţiilor privind definirea obiectului...

 • Pedagogie

  Curs I Pedagogia este ştiinţa care studiază fenomenul educaţional cu toate implicaţiile acestuia asupra formării personalităţii umane şi a integrării sale în viaţa socială. Din perspectivă epistemologică (a ştiinţei cunoaşterii)pedagogia poate fi concepută ca un ansamblu de cunoştinţe generale şi abstracte fixate într-un sistem teoretic coerent obţinut cu ajutorul unor metode adecvate şi având menirea de a explica, prevedea şi controla un domeniu determinant al existenţei umane, acela al...

 • Obiectul Sociologiei Culturii

  Cultura este un domeniu care se constituie in obiect de studiu pentru numeroase discipline. Filosofia culturii, axiologia (teoria valorilor), antropologia culturala, psihologia culturii, sociologia culturii, etc, formeaza o stiinta cu caracter comutativ, numita culturologie. In jurul problemelor culturii s-a conceput si elaborat o bogata literatura, s-au constituit si exista scoli si curente, sisteme de gindire care pornesc fie de la o tratare teoretica a culturii, fie de la o tratare...

Pagina 7 din 20