Toate cursurile din domeniul Pedagogie

 • Factorii de Dezvoltare Socio-Culturala a Studentilor in Institutiile de Invatamant Superior

  1. Sistemul de auto-guvernare a studenţilor, un element de valoare în societatea modernă. Un moment important pentru dezvoltarea personalităţii oricărui tînăr studios este abilitatea de auto guvernare -o formă avansată de organizare şi gestionare a propriilor forţe şi cunoştinţe în relaţiile cu societatea. Dar azi să vorbeşti despre student şi auto-guvernare în sensul propriu al cuvîntului este dificil „graţie” unor motive obiective şi subiective. Printre acestea sunt: pasivitatea socială...

 • Sistemul de Invatamant in Romania

  Factori perturbatori şi erori în evaluarea şcolară. Modalităţi de corectare - o problemă ce constituie obiectul a numeroase investigaţii psihopedagogice priveşte variabilitatea intra şi interindividuală a aprecierii rezultatelor şcolare, evidenţierea factorilor perturbatori şi a erorilor comise în actul evaluării. - Landsheere preciza că în problema evaluării toţi se încred în onestitatea lor, dar aceasta, deşi constituie o condiţie necesară, nu este şi suficientă; - Monteil, recunoscând...

 • Teoria Instruirii. Teoria Evaluarii

  CAPITOLUL I Introducerea în problematica generală a evaluării 1.1. DEFINIREA ŞI IMPORTANŢA EVALUĂRII Evaluarea este o componentă a oricărei activităţi umane care tinde spre obţinerea unor rezultate, fapt ce implică necesitatea de a stabili în ce măsură rezultatele propuse au fost efectiv obţinute. În sensul cel mai larg, evaluarea are un rol deosebit în viaţa fiecărei fiinţe umane. Omul trăieşte sub semnul măsurii şi al comparaţiei cu alţii şi cu sine. În întreaga lui existenţă el este...

 • Teoria si Metodologia Curriculumului

  Curriculum. Caracteristici, distincţii, evoluţii Curriculum-ul reprezintă un concept-cheie nu numai în ştiinţele educaţiei, dar şi în cadrul practicilor educaţionale contemporane. Termenul de curriculum (provine din limba latină, şi desemna fugă, alergare, cursă, întrecere, car de luptă) este consemnat pentru prima data in documentele universitatilor din Leiden-Olanda (1582) şi Glasgow-Scoţia (1633). În sens larg, procesual, se desemnează prin curriculum ansamblul proceselor educative şi...

 • Psihologia Educatiei

  TEMA NR. 1 CONSTRUCTIA TEORETICA SI METODOLOGICA A PSIHOLOGIEI EDUCATIEI Lumea contemporana se caracterizeaza printr-o evolutie rapida si imprevizibila a stiintei si tehnicii, generand o gigantica miscare de idei, de inventii si descoperiri, o crestere exponentiala a informatiei si tehnologiilor de varf. Acestea au drept consecinta informatizarea societatii, restructurarea si reinnoirea informatiilor, cercetarea interdisciplinara si folosirea unor demersuri epistemologice pluridisciplinare....

 • Antropologia Culturii

  Introducere În intenţia autorului, lucrarea de faţă îşi propune să introducă pedagogia în dezbaterea modernă privind omul şi cultura. Punctul de plecare - şi totodată central - al argumentaţiei mele constă în definirea omului drept o fiinţă culturală. Această trăsătură explică, de altfel, în mod esenţial, ceea ce numim de obicei educabilitate. O „fiinţă naturală” - animalul, de pildă - nu poate fi educată, ea poate fi cel mult „dresată”, condiţionată. Există o deosebire fundamentală între...

 • Pedagogie Interculturala

  Introducere Educaţia în perspectiva deschiderii către valori multiple reprezintă un demers pe deplin justificat, întrucât vizează mai buna inserţie a individului într-o lume spirituală polimorfă şi dinamică. Acest demers formativ vine în întâmpinarea atât a dezideratelor individualităţii, prin valorizarea unor trăsături particulare, unice, ce merită a fi recunoscute sau amplificate, cât şi în profitul societăţii, asigurându-i un anumit grad de coerenţă, solidaritate şi funcţionalitate....

 • Pedagogie Adolescentului

  CAPITOLUL I STATUTUL EPISTEMOLOGIC AL CONSILIERII EDUCAŢIONALE I.1. Diferenţieri conceptuale: psihoterapie, intervenţie de criză, consiliere Semnificaţia cea mai larga a consilierii poate fi regăsita la începuturile organizării societăţii umane fiind apropiata de cea de sfătuire cu privire la treburile comunităţii. Fie ca erau vrăjitori, şamani, astrologi, sfetnici sau consilieri aceste persoane aveau un rol asemănător de a vindeca, îndruma, sfătui, de a oferi soluţii pentru probleme...

 • Psihologia Adolescentului

  CURS 1 PERIOADA ADOLESCENŢEI 1. Dezvoltarea fizică la pubertate şi adolescenţă 2. Consecinţe ale dezvoltării fizice în planul dezvoltării sociale 3. Caracteristici ale dezvoltării psihice 4. Dezvoltarea intelectuală 5. Dezvoltarea socială 1. Dezvoltarea fizică la pubertate şi adolescenţă Biologic adolescenţa semnifică perioada de la pubertate la maturitate. Adolescenţa este descrisă ca începând cu pubertatea şi încheindu-se în perioada adultă. Perioada este caracterizată de schimbări...

 • Mediul Educational Scolar

  CAPITOLUL I PRELIMINARII LA ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ Una din preocupările constante ale comunităţilor umane din toate timpurile o constituie modelarea personalităţii şi facilitarea adaptării membrilor societăţii, în special a generaţiilor tinere. Activităţile aferente nu sunt specific umane; le întâlnim şi pe scara inferioară a filogenezei, nu numai pe treptele superioare ale acesteia. Semnificativ şi specific uman este faptul că necesitatea intervenţiei sociale în evoluţia...

 • Clasa ca Grup Social

  6.1 Delimitari conceptuale Conceptul de grup a fost si e folosit pt a acoperi a realitate vasta,motiv pt care acesta a capatat o pluritate de sensuri.Unii autori francezii reunesc sub denumirea de “grupuri umane” 5 tipuri de realitati,incercand o delimitate a continutului lor pt a asigura i intelegere mai adecvata a diferentelor ce exista intre ele: 1)multimea, se refera la un numar de persoane care se reunesc cu ocazia unui eveninent comun(spectacol,manifestare sportiva) 2)ceata,care...

 • Cursuri Pedagogie I

  Definirea pedagogiei si repere evolutive Pedagogia devine stiintă – initial sub denumirea de “Didactica”- când studierii educatiei i se asociază observatia sistematică ca metodă de investigare legată de numele lui J. A. Comenius care, în secolul XVII publică lucrarea Didactica magna. Lucrările lui Fr. Herbart – Pedagogie generală,1806 si Prelegeri pedagogice, 1835 – consacră denumirea generică a stiintelor educatiei – Pedagogia. De la această dată, pedagogia îsi mentine si consolidează...

 • Didactica Specialitatii

  Predarea eficientă implică decizii dificile şi fundamentate pedagogic, utilizarea unor judecăţi minuţioase şi respectarea naturii complexe a misiunii educaţiei. În plus faţă de cunoştinţele şi deprinderile tehnice pe care trebuie să le folosească în practica educaţională curentă, cadrele didactice trebuie să conştientizeze şi dimensiunea etică a profesiei lor. Din această perspectivă, misiunea primordială a profesorilor este aceea de a forma deprinderi şi atitudini, precum şi aceea de a...

 • Topicuri Specifice Consilierii Educationale Focalizate pe Preventie si Dezvoltare

  Tematica abordată în activităţile de consiliere educaţională focalizate pe dezvoltare personală şi socială şi pe prevenţia situaţiilor de risc este conexată obiectivelor specifice (Tomşa, 1999, Băban, 2001, Dumitru, 2008) – dezvoltarea sănătăţii fizice şi mentale ale elevilor şi a stării de bine, facilitarea adaptării şcolare şi sociale a elevilor, ameliorarea relaţiilor lor cu familia, şcoala şi societatea şi facilitarea accesului la resurse educaţionale adecvate şi sprijinirea orientării...

 • Metodica Predarii Aritmeticii

  STRATEGII DIDACTICE Strategiile didactice –mod de combinare optima a metodelor si mijlooacelor de invatare Termenul de “strategie” este definit in DEX ca fiind “parte comopnenta a artei militare ,care se ocupa cu priblemele pregatirii ,planificarii si ducerii razboiului si operatiilor militare.”(1998,p.1024) Prin analogie ,strategia in educatie, presupune elaborarea de planuri ,de programe ,de proiecte pentru a atinge obiectivele generale si specifice ,depasind dificultati particulare sau...

Pagina 9 din 20