Toate cursurile din domeniul Pedagogie

 • Introducere in Didactica Stiintelor Economice

  A. Metode bazate pe expunere Expunerea reprezintă forma tipică de comunicare monologată în procesul de învăţământ în care profesorul deţine poziţia centrală în transmiterea de informaţii. Expunerea constă practic în comunicarea pe cale verbală a unui ansamblu structurat de cunoştinţe în faţa întregului colectiv al clasei care, pentru a fi atractivă şi eficientă, trebuie să respecte anumite cerinţe: - conţinutul expunerii trebuie să fie bine sistematizat, structurat, să aibă o construcţie...

 • Educatie, Calitate, Excelenta

  Program de formare continua ”EDUCATIE, CALITATE, EXCELENTA” III.Principii şi indicatori ai calităţii.Autoevaluarea şi evaluarea externă a şcolii 1.Asigurarea calităţii în unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar Avem nevoie în România de calitate în educaţie? De ce? Unităţile de învăţământ au nevoie de calitate în educaţie pentru: • A face faţă concurenţei din mediul educaţional, în condiţiile finanţării per elev, impuse de procesul de descentralizare; • A se bucura de ...

 • Teoria si Metodologia Instuirii - Teoria si Metodologia Evaluarii

  Scopul unităţii de curs: asimilarea principalelor repere teoretice pe care le implică abordarea problematicii procesului de învăţământ Obiective operaţionale: După parcurgerea unităţii de curs, studenţii vor fi capabili: să indice diferenţe între didactica generală şi didacticile speciale. să determine poziţia şi funcţia procesului de învăţământ în cadrul instituţiei şcolare. să precizeze componentele procesului de învăţământ. să argumenteze principalele accepţii ale predării. să...

 • Exigentele Cadrului Didactic Universitar fata de Procesul de Predare-Invatare

  acum nimeni nu a putut defini profesorul ideal sau profesorul desăvârşit ori criteriile de apreciere ale unei predări eficiente. Respectiv se estimează că profesorul ar putea să influenţeze, în mod satisfăcător, învăţarea şi rezultatele ei, atitudinile şi interesele, aspiraţiile şi orientările profesionale ale celor care învaţă prin comportamentele şi atitudinile sale, prin empatia şi relaţiile sale cu aceştia. Ipotetic cel mai mult ar conta anumite aptitudini cognitive şi...

 • Factorii de Dezvoltare Socio-Culturala a Studentilor in Institutiile de Invatamant Superior

  1. Sistemul de auto-guvernare a studenţilor, un element de valoare în societatea modernă. Un moment important pentru dezvoltarea personalităţii oricărui tînăr studios este abilitatea de auto guvernare -o formă avansată de organizare şi gestionare a propriilor forţe şi cunoştinţe în relaţiile cu societatea. Dar azi să vorbeşti despre student şi auto-guvernare în sensul propriu al cuvîntului este dificil „graţie” unor motive obiective şi subiective. Printre acestea sunt: pasivitatea socială...

 • Sistemul de Invatamant in Romania

  Factori perturbatori şi erori în evaluarea şcolară. Modalităţi de corectare - o problemă ce constituie obiectul a numeroase investigaţii psihopedagogice priveşte variabilitatea intra şi interindividuală a aprecierii rezultatelor şcolare, evidenţierea factorilor perturbatori şi a erorilor comise în actul evaluării. - Landsheere preciza că în problema evaluării toţi se încred în onestitatea lor, dar aceasta, deşi constituie o condiţie necesară, nu este şi suficientă; - Monteil, recunoscând...

 • Teoria Instruirii. Teoria Evaluarii

  CAPITOLUL I Introducerea în problematica generală a evaluării 1.1. DEFINIREA ŞI IMPORTANŢA EVALUĂRII Evaluarea este o componentă a oricărei activităţi umane care tinde spre obţinerea unor rezultate, fapt ce implică necesitatea de a stabili în ce măsură rezultatele propuse au fost efectiv obţinute. În sensul cel mai larg, evaluarea are un rol deosebit în viaţa fiecărei fiinţe umane. Omul trăieşte sub semnul măsurii şi al comparaţiei cu alţii şi cu sine. În întreaga lui existenţă el este...

 • Teoria si Metodologia Curriculumului

  Curriculum. Caracteristici, distincţii, evoluţii Curriculum-ul reprezintă un concept-cheie nu numai în ştiinţele educaţiei, dar şi în cadrul practicilor educaţionale contemporane. Termenul de curriculum (provine din limba latină, şi desemna fugă, alergare, cursă, întrecere, car de luptă) este consemnat pentru prima data in documentele universitatilor din Leiden-Olanda (1582) şi Glasgow-Scoţia (1633). În sens larg, procesual, se desemnează prin curriculum ansamblul proceselor educative şi...

 • Psihologia Educatiei

  TEMA NR. 1 CONSTRUCTIA TEORETICA SI METODOLOGICA A PSIHOLOGIEI EDUCATIEI Lumea contemporana se caracterizeaza printr-o evolutie rapida si imprevizibila a stiintei si tehnicii, generand o gigantica miscare de idei, de inventii si descoperiri, o crestere exponentiala a informatiei si tehnologiilor de varf. Acestea au drept consecinta informatizarea societatii, restructurarea si reinnoirea informatiilor, cercetarea interdisciplinara si folosirea unor demersuri epistemologice pluridisciplinare....

 • Antropologia Culturii

  Introducere În intenţia autorului, lucrarea de faţă îşi propune să introducă pedagogia în dezbaterea modernă privind omul şi cultura. Punctul de plecare - şi totodată central - al argumentaţiei mele constă în definirea omului drept o fiinţă culturală. Această trăsătură explică, de altfel, în mod esenţial, ceea ce numim de obicei educabilitate. O „fiinţă naturală” - animalul, de pildă - nu poate fi educată, ea poate fi cel mult „dresată”, condiţionată. Există o deosebire fundamentală între...

 • Pedagogie Interculturala

  Introducere Educaţia în perspectiva deschiderii către valori multiple reprezintă un demers pe deplin justificat, întrucât vizează mai buna inserţie a individului într-o lume spirituală polimorfă şi dinamică. Acest demers formativ vine în întâmpinarea atât a dezideratelor individualităţii, prin valorizarea unor trăsături particulare, unice, ce merită a fi recunoscute sau amplificate, cât şi în profitul societăţii, asigurându-i un anumit grad de coerenţă, solidaritate şi funcţionalitate....

 • Pedagogie Adolescentului

  CAPITOLUL I STATUTUL EPISTEMOLOGIC AL CONSILIERII EDUCAŢIONALE I.1. Diferenţieri conceptuale: psihoterapie, intervenţie de criză, consiliere Semnificaţia cea mai larga a consilierii poate fi regăsita la începuturile organizării societăţii umane fiind apropiata de cea de sfătuire cu privire la treburile comunităţii. Fie ca erau vrăjitori, şamani, astrologi, sfetnici sau consilieri aceste persoane aveau un rol asemănător de a vindeca, îndruma, sfătui, de a oferi soluţii pentru probleme...

 • Psihologia Adolescentului

  CURS 1 PERIOADA ADOLESCENŢEI 1. Dezvoltarea fizică la pubertate şi adolescenţă 2. Consecinţe ale dezvoltării fizice în planul dezvoltării sociale 3. Caracteristici ale dezvoltării psihice 4. Dezvoltarea intelectuală 5. Dezvoltarea socială 1. Dezvoltarea fizică la pubertate şi adolescenţă Biologic adolescenţa semnifică perioada de la pubertate la maturitate. Adolescenţa este descrisă ca începând cu pubertatea şi încheindu-se în perioada adultă. Perioada este caracterizată de schimbări...

 • Mediul Educational Scolar

  CAPITOLUL I PRELIMINARII LA ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ Una din preocupările constante ale comunităţilor umane din toate timpurile o constituie modelarea personalităţii şi facilitarea adaptării membrilor societăţii, în special a generaţiilor tinere. Activităţile aferente nu sunt specific umane; le întâlnim şi pe scara inferioară a filogenezei, nu numai pe treptele superioare ale acesteia. Semnificativ şi specific uman este faptul că necesitatea intervenţiei sociale în evoluţia...

 • Clasa ca Grup Social

  6.1 Delimitari conceptuale Conceptul de grup a fost si e folosit pt a acoperi a realitate vasta,motiv pt care acesta a capatat o pluritate de sensuri.Unii autori francezii reunesc sub denumirea de “grupuri umane” 5 tipuri de realitati,incercand o delimitate a continutului lor pt a asigura i intelegere mai adecvata a diferentelor ce exista intre ele: 1)multimea, se refera la un numar de persoane care se reunesc cu ocazia unui eveninent comun(spectacol,manifestare sportiva) 2)ceata,care...

Pagina 9 din 20