Comunicare Didactică

Curs
9.2/10 (18 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 41540
Mărime: 1.70MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Corina Gheorghiu
Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Cuprins

1.Comunicarea – repere privind interactiunea educatională

2. Comunicarea didactică si elementele ei

2. 1 Ce este comunicarea didactică? 14

2. 1. 1 Caracteristicile comunicării didactice 14

2. 2 Elementele comunicării didactice 15

2. 2. 1 Emitătorul 15

2. 2. 2 Receptorul 15

2. 2. 3 Mesajul si efectele sale 16

2. 2. 4 Decodarea 16

2. 2. 5 Feedback-ul 16

2. 2. 6 Canalul de comunicare 17

2. 2. 7 Contextul comunicării 19

2. 3 Conditiile reusitei în comunicarea didactică 20

2. 4 Cadrul didactic si competentele sale de comunicare 20

2. 5 Aplicatii 21

1. 1 Ce este comunicarea? 5

1. 2 Forme ale comunicării umane - implicatii psihopedagogice 5

1. 2. 1 Comunicarea orizontală si verticală 5

1. 2. 2 Comunicarea verbală, nonverbală si paraverbală 6

1. 2. 3 Comunicarea accidentală, subiectivă si instrumentală 9

1. 3 Implicatii psihopedagogice ale formelor de comunicare 10

1. 4 Concluzii 10

1. 5 Aplicatii 11

Comunicare didactică – note de curs

3

3. Prezentarea si ascultarea eficiente

3. 1 Prezentarea eficientă 23

3. 1. 1 Fazele prezentării eficiente 23

3. 1. 2 Prezentarea informativă 30

3. 1. 3 Prezentarea persuasivă 31

3. 1. 4 Aplicatii

32

3. 2 Ascultarea eficientă 35

3. 2. 1 Ascultarea interactivă 35

3. 2. 2 Aplicatii

36

4. Conflictul în comunicarea didactică

4. 1 Ce înseamnă conflict ?

37

4. 2 Perspective de analiză a conflictului

37

4. 3 Tipuri de conflict

38

4. 4 Reactii care pot fi implicate într-un conflict educational

40

4. 5 Forsyth – cursul circular al conflictului în grupurile mici

43

4. 6 Provocarea si rezolvarea conflictelor 45

4. 6. 1 Strategii de provocare/stimulare a conflictului 45

4. 6. 2 Strategii de prevenire a conflictului 46

4. 6. 3 Strategii de reducere a conflictului 46

4. 6. 4 Strategii ineficiente în rezolvarea unui conflict 48

4. 6. 5 Strategii de rezolvare a conflictelor

49

4. 7 Aplicatii

54

5. Grupul si importanta sa în comunicarea didactică

5. 1 Ce întelegem prin grup?

60

5. 2 Caracteristicile grupului

60

5. 3 Fazele reunirii unui grup

60

5. 4 Fazele separării unui grup

61

5. 5 Coeziune si deviantă în cadrul grupului 62

5. 5. 1 Elemente care influentează coeziunea 62

5. 5. 2 Deviantă în cadrul grupului 62

Comunicare didactică – note de curs

4

5. Grupul si importanta sa în comunicarea didactică

5. 6 Colaborare si competitie în cadrul grupului 63

5. 6. 1 Factori care stimulează comportamentul competitiv 63

5. 6. 2 Factori care stimulează cooperarea 63

5. 6. 3 Factori care stimulează competitia si colaborarea

63

5. 7 Normele de grup 63 63

5. 7. 1 Ce este norma? 63

5. 7. 2 Ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista norme? 63

5. 7. 3 Procese prin care putem influenta aparitia normelor în grup

64

5. 8 Rolurile si jucarea acestora în cadrul grupului 64

5. 8. 1 Rolul persoanei centrale în formarea grupului 64

5. 8. 2 Rolurile în cadrul echipei (Belbin) 70

5. 8. 3 Rolurile în acceptiunea lui Fred LUTHANS 71

5. 8. 4 Rolurile profesorului si ale studentului

72

5. 9 Aplicatii

73

6. Bibliografie

81

Comunicare didactică – note de curs

Extras din document

Dată fiind omniprezenta comunicării în relatiile interumane, cel mai adesea, ne

asteptăm ca răspunsul la întrebarea ce este comunicarea, să pară o simplă formalitate. Cu

toate acestea, formularea efectivă a unei afirmatii cu valoare de definitie poate fi pentru

multi, o situatie destul de ingrată din care singura iesire o reprezintă apelul la cuvintele „nu

stiu”. Ipoteza emisă anterior, ne poate duce cu gândul la celebrele vorbe ale Sfântului

Augustin despre timp. Parafrazându-l, am putea spune oricând că „dacă nimeni nu mă

întreabă ce este comunicarea, stiu; dar dacă mă întreabă nu mai stiu” (Guliciuc, 2003).

Cu toate acestea, domeniul vast al comunicării nu duce lipsă de definitii. Am putea

spune chiar că, dacă ar fi să inventariem numărul acestora am constata că el este aproape

egal cu cel al initiatilor din domeniu. Consider că trecerea în revistă fie si a unei părti a

acestora ar genera si mai multă confuzie. De aceea, pentru a mări considerabil sansele unui

răspuns diferit de incomodul „nu stiu”, vă propun spre acceptare definitia clasică pe care o

regăsim în Dictionarul Explicativ al Limbii Române: a comunica înseamnă a face cunoscut, a

da de stire, a informa, a înstiinta, a spune sau despre oameni, comunităti sociale etc. – a fi în

legătură, în contact cu; a vorbi cu.”

1. COMUNICAREA - REPERE PRIVIND INTERACłIUNEA EDUCAłIONALĂ

Motto…

…dacă nimeni nu mă întreabă ce este timpul, stiu;

dar dacă mă întreabă, nu mai stiu…

Sfântul Augustin

1. 1 CE ESTE COMUNICAREA?

1. 2 FORME ALE COMUNICĂRII UMANE

Luminita Iacob (1998, pp. 225-232) ne propune o clasificare a formelor de comunicare

din care retinem următoarele trei criterii: statutul interlocutorilor, codul folosit si finalitatea

actului comunicativ.

1.2.1 După statul partenerilor: comunicare verticală si orizontală

… are loc între

persoane care au

statute inegale

(elev-profesor,

subaltern-sef).

Comunicarea

verticală

… are loc între persoane

care au statute egale

(elev-elev, profesorprofesor)

Comunicarea

orizontală

Comunicare didactică – note de curs

6

Comunicarea verbală (CV)

Caracteristici:

- Informatia este codificată si transmisă prin cuvânt si prin tot ceea ce tine

de acesta sub aspect fonetic, lexical, morfosintactic.

- Este specific umană.

- Forme: orală si/sau scrisă.

- Cea mai studiată formă a comunicării umane.

Comunicarea nonverbală (CNV)

Caracteristici:

- Informatia este codificată si transmisă printr-o diversitate de semne legate

direct de postura, miscarea, gesturile, mimica, înfătisarea partenerilor.

- Înlesneste, facilitează exprimarea verbală.

- Se bazează deopotrivă pe elemente înnăscute dar si învătate.

- Dimensiunea nonverbală a comportamentului este puternic implicată în

construirea conditiilor interactiunii, în cazul structurării interactiunii, al

influentării continuturilor, de cunoastere a partenerului.

De retinut !!!

- Comportamentele comunicationale pot fi cu dominantă verbală, cu

dominantă nonverbală sau mixte.

- Continuturile afectiv-atitudinale se transmit, în proportii hotărâtoare, prin

CPV si CNV: 55% nonverbal, 38% paraverbal si doar 7% verbal.

- CV si CPV sunt obligatoriu simultane, CNV poate fi simultană, dar le

poate si anticipa si succeda.

- Într-o comunicare cu dominantă verbală, cum este cea dintre elev si

profesor, CPV si CNV nu se adaugă verbalului, ci formează un întreg

structurat, complex, convergent.

1.2.2 După codul folosit: comunicare verbală, paraverbală si nonverbală

Comunicarea paraverbală (CPV)

Caracteristici:

- Informatia este codificată si transmisă prin elemente

prozodice si vocale ce însotesc cuvântul si vorbirea în

general si care au semnificatii comunicative aparte.

- În această categorie se înscriu: caracteristicile vocii,

particularitătile de pronuntie, intensitatea rostirii, ritmul si

debitul vorbirii, intonatia, pauza.

- Nu poate fiinta, ca formă, decât concomitent cu

exprimarea verbală. Din perspectiva continutului însă, ele

se pot separa radica

Preview document

Comunicare Didactică - Pagina 1
Comunicare Didactică - Pagina 2
Comunicare Didactică - Pagina 3
Comunicare Didactică - Pagina 4
Comunicare Didactică - Pagina 5
Comunicare Didactică - Pagina 6
Comunicare Didactică - Pagina 7
Comunicare Didactică - Pagina 8
Comunicare Didactică - Pagina 9
Comunicare Didactică - Pagina 10
Comunicare Didactică - Pagina 11
Comunicare Didactică - Pagina 12
Comunicare Didactică - Pagina 13
Comunicare Didactică - Pagina 14
Comunicare Didactică - Pagina 15
Comunicare Didactică - Pagina 16
Comunicare Didactică - Pagina 17
Comunicare Didactică - Pagina 18
Comunicare Didactică - Pagina 19
Comunicare Didactică - Pagina 20
Comunicare Didactică - Pagina 21
Comunicare Didactică - Pagina 22
Comunicare Didactică - Pagina 23
Comunicare Didactică - Pagina 24
Comunicare Didactică - Pagina 25
Comunicare Didactică - Pagina 26
Comunicare Didactică - Pagina 27
Comunicare Didactică - Pagina 28
Comunicare Didactică - Pagina 29
Comunicare Didactică - Pagina 30
Comunicare Didactică - Pagina 31
Comunicare Didactică - Pagina 32
Comunicare Didactică - Pagina 33
Comunicare Didactică - Pagina 34
Comunicare Didactică - Pagina 35
Comunicare Didactică - Pagina 36
Comunicare Didactică - Pagina 37
Comunicare Didactică - Pagina 38
Comunicare Didactică - Pagina 39
Comunicare Didactică - Pagina 40
Comunicare Didactică - Pagina 41
Comunicare Didactică - Pagina 42
Comunicare Didactică - Pagina 43
Comunicare Didactică - Pagina 44
Comunicare Didactică - Pagina 45
Comunicare Didactică - Pagina 46
Comunicare Didactică - Pagina 47
Comunicare Didactică - Pagina 48
Comunicare Didactică - Pagina 49
Comunicare Didactică - Pagina 50
Comunicare Didactică - Pagina 51
Comunicare Didactică - Pagina 52
Comunicare Didactică - Pagina 53
Comunicare Didactică - Pagina 54
Comunicare Didactică - Pagina 55
Comunicare Didactică - Pagina 56
Comunicare Didactică - Pagina 57
Comunicare Didactică - Pagina 58
Comunicare Didactică - Pagina 59
Comunicare Didactică - Pagina 60
Comunicare Didactică - Pagina 61
Comunicare Didactică - Pagina 62
Comunicare Didactică - Pagina 63
Comunicare Didactică - Pagina 64
Comunicare Didactică - Pagina 65
Comunicare Didactică - Pagina 66
Comunicare Didactică - Pagina 67
Comunicare Didactică - Pagina 68
Comunicare Didactică - Pagina 69
Comunicare Didactică - Pagina 70
Comunicare Didactică - Pagina 71
Comunicare Didactică - Pagina 72
Comunicare Didactică - Pagina 73
Comunicare Didactică - Pagina 74
Comunicare Didactică - Pagina 75
Comunicare Didactică - Pagina 76
Comunicare Didactică - Pagina 77
Comunicare Didactică - Pagina 78
Comunicare Didactică - Pagina 79
Comunicare Didactică - Pagina 80
Comunicare Didactică - Pagina 81
Comunicare Didactică - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Comunicare Didactica.pdf

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Initiala, Evaluarea Formativa, Evaluarea Sumativa – Strategii Complementare

INTRODUCERE Oricare ar fi gradul de dezvoltare economică şi socială a unei ţări, învăţământul angajează direct sau mijlocit o parte însemnată a...

Comunicarea Didactică

Argument Întregul proces de organizare şi desfăşurare a activităţii de instruire a elevilor este reglementat de profesor prin comunicare. Urmărind...

Comunicare

INTRODUCERE Actualitatea şi importanța problemei abordate. Întregul proces de organizare şi desfăşurare a activităţii şcolare a elevilor este...

Eficientizarea comunicării didactice

1. TIPURI DE COMUNICARE UMANĂ: CARACTERISTICI, RELAŢII 1.1. Comunicarea, dincolo de formele şi manifestările ei sociale şi umane, este: -o...

Succesul și Insuccesul Școlar

Gradul de adecvare/ inadecvare dintre performanțele obținute de elev și solicitările pe care le presupune mediul școlar se exprimă în termeni de...

Paralelism între Comunicarea Umană și Comunicarea Didactică din Învățământul Românesc

PARALELISM ÎNTRE COMUNICAREA UMANĂ ŞI COMUNICAREA DIDACTICĂ DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC 1.Comunicarea umană Conform afirmaţiei lui Adler ,,omul...

Fise de Observatie, Autoevaluare si Evaluare Elevi

În cadrul lecţiei de economie la care am asistat, au fost predate noi informaţii din unitatea de învăţare Proprietatea şi libera iniţiativă. Ca...

Comunicarea Didactica

INTRODUCERE Comunicarea educationala sau pedagogica este cea care mijloceste realizarea fenomenului educational in ansamblul sau, indiferent de...

Te-ar putea interesa și

Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică

INTRODUCERE Intrarea pe o piaţă străină implică o prospectare ştiinţifică, cunoşterea temeinică a tuturor oportunităţilor pe care le oferă ţara...

Comunicarea didactică în învățământul preșcolar

INTRODUCERE Actualitatea şi gradul de cercetare a temei. Volumul imens de informaţie de care dispune azi omenirea şi ritmul alert în care aceasta...

Comunicarea Didactică

Argument Întregul proces de organizare şi desfăşurare a activităţii de instruire a elevilor este reglementat de profesor prin comunicare. Urmărind...

Comunicare

INTRODUCERE Actualitatea şi importanța problemei abordate. Întregul proces de organizare şi desfăşurare a activităţii şcolare a elevilor este...

Eficientizarea comunicării didactice

1. TIPURI DE COMUNICARE UMANĂ: CARACTERISTICI, RELAŢII 1.1. Comunicarea, dincolo de formele şi manifestările ei sociale şi umane, este: -o...

Determinarea Stilului de Comunicare la Cadrele Didactice

Introducere Actualitatea şi importanţa temei studiate. Comunicarea, în general, reprezintă o cheie a succesului în aproape toate aspectele vieţii...

Paralelism între Comunicarea Umană și Comunicarea Didactică din Învățământul Românesc

PARALELISM ÎNTRE COMUNICAREA UMANĂ ŞI COMUNICAREA DIDACTICĂ DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC 1.Comunicarea umană Conform afirmaţiei lui Adler ,,omul...

Comunicarea Didactică

Retroacţiuni ale comunicării didactice Prin caracteristica sa de instrumentalitate, comunicarea didactică înglobează fenomenul de retroacţiune (...

Ai nevoie de altceva?