Comunicare Didactica

Imagine preview
(9/10 din 17 voturi)

Acest curs prezinta Comunicare Didactica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 82 de pagini .

Profesor: Corina Gheorghiu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Pedagogie

Cuprins

1.Comunicarea – repere privind interactiunea educatională
2. Comunicarea didactică si elementele ei
2. 1 Ce este comunicarea didactică? 14
2. 1. 1 Caracteristicile comunicării didactice 14
2. 2 Elementele comunicării didactice 15
2. 2. 1 Emitătorul 15
2. 2. 2 Receptorul 15
2. 2. 3 Mesajul si efectele sale 16
2. 2. 4 Decodarea 16
2. 2. 5 Feedback-ul 16
2. 2. 6 Canalul de comunicare 17
2. 2. 7 Contextul comunicării 19
2. 3 Conditiile reusitei în comunicarea didactică 20
2. 4 Cadrul didactic si competentele sale de comunicare 20
2. 5 Aplicatii 21
1. 1 Ce este comunicarea? 5
1. 2 Forme ale comunicării umane - implicatii psihopedagogice 5
1. 2. 1 Comunicarea orizontală si verticală 5
1. 2. 2 Comunicarea verbală, nonverbală si paraverbală 6
1. 2. 3 Comunicarea accidentală, subiectivă si instrumentală 9
1. 3 Implicatii psihopedagogice ale formelor de comunicare 10
1. 4 Concluzii 10
1. 5 Aplicatii 11
Comunicare didactică – note de curs
3
3. Prezentarea si ascultarea eficiente
3. 1 Prezentarea eficientă 23
3. 1. 1 Fazele prezentării eficiente 23
3. 1. 2 Prezentarea informativă 30
3. 1. 3 Prezentarea persuasivă 31
3. 1. 4 Aplicatii
32
3. 2 Ascultarea eficientă 35
3. 2. 1 Ascultarea interactivă 35
3. 2. 2 Aplicatii
36
4. Conflictul în comunicarea didactică
4. 1 Ce înseamnă conflict ?
37
4. 2 Perspective de analiză a conflictului
37
4. 3 Tipuri de conflict
38
4. 4 Reactii care pot fi implicate într-un conflict educational
40
4. 5 Forsyth – cursul circular al conflictului în grupurile mici
43
4. 6 Provocarea si rezolvarea conflictelor 45
4. 6. 1 Strategii de provocare/stimulare a conflictului 45
4. 6. 2 Strategii de prevenire a conflictului 46
4. 6. 3 Strategii de reducere a conflictului 46
4. 6. 4 Strategii ineficiente în rezolvarea unui conflict 48
4. 6. 5 Strategii de rezolvare a conflictelor
49
4. 7 Aplicatii
54
5. Grupul si importanta sa în comunicarea didactică
5. 1 Ce întelegem prin grup?
60
5. 2 Caracteristicile grupului
60
5. 3 Fazele reunirii unui grup
60
5. 4 Fazele separării unui grup
61
5. 5 Coeziune si deviantă în cadrul grupului 62
5. 5. 1 Elemente care influentează coeziunea 62
5. 5. 2 Deviantă în cadrul grupului 62
Comunicare didactică – note de curs
4
5. Grupul si importanta sa în comunicarea didactică
5. 6 Colaborare si competitie în cadrul grupului 63
5. 6. 1 Factori care stimulează comportamentul competitiv 63
5. 6. 2 Factori care stimulează cooperarea 63
5. 6. 3 Factori care stimulează competitia si colaborarea
63
5. 7 Normele de grup 63 63
5. 7. 1 Ce este norma? 63
5. 7. 2 Ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista norme? 63
5. 7. 3 Procese prin care putem influenta aparitia normelor în grup
64
5. 8 Rolurile si jucarea acestora în cadrul grupului 64
5. 8. 1 Rolul persoanei centrale în formarea grupului 64
5. 8. 2 Rolurile în cadrul echipei (Belbin) 70
5. 8. 3 Rolurile în acceptiunea lui Fred LUTHANS 71
5. 8. 4 Rolurile profesorului si ale studentului
72
5. 9 Aplicatii
73
6. Bibliografie
81
Comunicare didactică – note de curs

Extras din document

Dată fiind omniprezenta comunicării în relatiile interumane, cel mai adesea, ne

asteptăm ca răspunsul la întrebarea ce este comunicarea, să pară o simplă formalitate. Cu

toate acestea, formularea efectivă a unei afirmatii cu valoare de definitie poate fi pentru

multi, o situatie destul de ingrată din care singura iesire o reprezintă apelul la cuvintele „nu

stiu”. Ipoteza emisă anterior, ne poate duce cu gândul la celebrele vorbe ale Sfântului

Augustin despre timp. Parafrazându-l, am putea spune oricând că „dacă nimeni nu mă

întreabă ce este comunicarea, stiu; dar dacă mă întreabă nu mai stiu” (Guliciuc, 2003).

Cu toate acestea, domeniul vast al comunicării nu duce lipsă de definitii. Am putea

spune chiar că, dacă ar fi să inventariem numărul acestora am constata că el este aproape

egal cu cel al initiatilor din domeniu. Consider că trecerea în revistă fie si a unei părti a

acestora ar genera si mai multă confuzie. De aceea, pentru a mări considerabil sansele unui

răspuns diferit de incomodul „nu stiu”, vă propun spre acceptare definitia clasică pe care o

regăsim în Dictionarul Explicativ al Limbii Române: a comunica înseamnă a face cunoscut, a

da de stire, a informa, a înstiinta, a spune sau despre oameni, comunităti sociale etc. – a fi în

legătură, în contact cu; a vorbi cu.”

1. COMUNICAREA - REPERE PRIVIND INTERACłIUNEA EDUCAłIONALĂ

Motto…

…dacă nimeni nu mă întreabă ce este timpul, stiu;

dar dacă mă întreabă, nu mai stiu…

Sfântul Augustin

1. 1 CE ESTE COMUNICAREA?

1. 2 FORME ALE COMUNICĂRII UMANE

Luminita Iacob (1998, pp. 225-232) ne propune o clasificare a formelor de comunicare

din care retinem următoarele trei criterii: statutul interlocutorilor, codul folosit si finalitatea

actului comunicativ.

1.2.1 După statul partenerilor: comunicare verticală si orizontală

… are loc între

persoane care au

statute inegale

(elev-profesor,

subaltern-sef).

Comunicarea

verticală

… are loc între persoane

care au statute egale

(elev-elev, profesorprofesor)

Comunicarea

orizontală

Comunicare didactică – note de curs

6

Comunicarea verbală (CV)

Caracteristici:

- Informatia este codificată si transmisă prin cuvânt si prin tot ceea ce tine

de acesta sub aspect fonetic, lexical, morfosintactic.

- Este specific umană.

- Forme: orală si/sau scrisă.

- Cea mai studiată formă a comunicării umane.

Comunicarea nonverbală (CNV)

Caracteristici:

- Informatia este codificată si transmisă printr-o diversitate de semne legate

direct de postura, miscarea, gesturile, mimica, înfătisarea partenerilor.

- Înlesneste, facilitează exprimarea verbală.

- Se bazează deopotrivă pe elemente înnăscute dar si învătate.

- Dimensiunea nonverbală a comportamentului este puternic implicată în

construirea conditiilor interactiunii, în cazul structurării interactiunii, al

influentării continuturilor, de cunoastere a partenerului.

De retinut !!!

- Comportamentele comunicationale pot fi cu dominantă verbală, cu

dominantă nonverbală sau mixte.

- Continuturile afectiv-atitudinale se transmit, în proportii hotărâtoare, prin

CPV si CNV: 55% nonverbal, 38% paraverbal si doar 7% verbal.

- CV si CPV sunt obligatoriu simultane, CNV poate fi simultană, dar le

poate si anticipa si succeda.

- Într-o comunicare cu dominantă verbală, cum este cea dintre elev si

profesor, CPV si CNV nu se adaugă verbalului, ci formează un întreg

structurat, complex, convergent.

1.2.2 După codul folosit: comunicare verbală, paraverbală si nonverbală

Comunicarea paraverbală (CPV)

Caracteristici:

- Informatia este codificată si transmisă prin elemente

prozodice si vocale ce însotesc cuvântul si vorbirea în

general si care au semnificatii comunicative aparte.

- În această categorie se înscriu: caracteristicile vocii,

particularitătile de pronuntie, intensitatea rostirii, ritmul si

debitul vorbirii, intonatia, pauza.

- Nu poate fiinta, ca formă, decât concomitent cu

exprimarea verbală. Din perspectiva continutului însă, ele

se pot separa radica

Fisiere in arhiva (1):

  • Comunicare Didactica.pdf

Alte informatii

Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic