Conceptul de Evaluare în Învățământ

Curs
9.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 5817
Mărime: 38.34KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Evaluarea este o componentă a oricărei activităţi umane care tinde spre obţinerea unor rezultate, fapt ce implică necesitatea de a stabili în ce măsură rezultatele propuse au fost efectiv obţinute.

Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsuram în raport cu o anumită normă la care ne raportam” (Etienne Brunswic).

Evaluarea, într-o accepţiune largă, se concentrează asupra eficienţei Sistemului de învăţământ, considerat ca subsistem al Sistemului social. Evaluarea apare ca o componentă esenţială a activităţii de învăţământ şi în special a procesului de învăţământ.

Evaluarea are rolul de a măsura şi aprecia, în funcţie de obiective, eficienţa procesului de predare-învăţare, raportată la îndeplinirea funcţiilor ei, la cerinţele economice şi culturale ale societăţii contemporane.

Evaluarea este punctual final dintr-o succesiune de evenimente care cuprinde:

- Stabilirea finalităţilor sau scopurilor pedagogice prin prisma comportamentelor dezirabile ale elevilor;

- Proiectarea şi înfăptuirea programului de realizare a scopurilor propuse;

- Măsurarea rezultatelor obţinute.

Măsurarea presupune determinarea cu mai mare precizie a rezultatelor şcolare prin teste, în timp ce aprecierea implică o judecată de valoare, urmată de o anumită decizie a profesorului.

Analiza conceptului de evaluare pedagogică îmbină perspectiva sociologică realizată în termini de sistem, cu cea psihologică angajată la nivelul procesului de învăţământ. Perspectivele de analiză a evaluării sunt:

1. Evaluarea de sistem urmăreşte gradul de realizare a finalităţilor macrostructurale în anumite limite de timp şi spaţiu; permite măsurarea şi aprecierea unor aspecte centrate asupra raporturilor dintre învăţământ şi viaţa socio-economică şi culturală.

2. Evaluarea de proces urmăreşte gradul de realizare a obiectivelor la nivel microstructural.

Activitatea didactică, indiferent de tipul şi gradul (nivelul) instituţiei de învăţământ, se desfăşoară în conformitate cu anumite finalităţi, cunoscute sub denumirea de obiective pedagogice sau didactice.

Pentru atingerea lor, atât la nivelul instituţiei de învătământ, cât şi la nivelul clasei, intră în joc resursele materiale (spaţii de învătământ, mobilier, materiale didactice, mijloace tehnice etc.) dar şi cele umane (profesori, elevi, personal auxiliar etc.), au loc procese de planificare, organizare şi dirijare, de control şi evaluare, toate acestea, împreună, vizând atingerea obiectivelor pedagogice stabilite.

De priceperea utilizării resurselor şi de capacitatea de conducere a procesului de învăţământ (deci, de strategia didactică) depind, în ultimă instanţă, performanţele şcolare obţinute de elevi.

Problema se pune asemănător şi în cazul evaluării, o componentă principală a procesului de învăţământ, alături de predare şi învăţare, deoarece atât profesorul, la nivelul clasei, cât si directorul, la nivelul şcolii, sunt datori să-şi stabilească din timp când şi cum vor verifica dacă se află pe drumul cel bun, la capătul căruia obiectivele stabilite vor fi atinse şi aceasta nu oricum, ci cu cheltuieli materiale, financiare, de timp şi umane cât mai reduse.

Aşadar, a stabili o strategie de evaluare în învăţământ echivalează cu a fixa când evaluezi, sub ce formă, cu ce metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute etc. Desigur, în final, în funcţie de concluziile desprinse, elevul îşi va modifica strategia de învăţare, profesorul pe cea de predare iar directorul strategia managerială.

Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare (realizabilă prin operaţiile de măsurare – apreciere - decizie) în structura de funcţionare a activităţii didactice/educative. Conceptul de strategie de evaluare reflectă tendinţa de extindere a acţiunilor evaluative: de la verificările tradiţionale la evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii didactice, a situaţiilor de instruire/învăţare.

Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în functie de criteriile alese, mai multe strategii/tipuri de evaluare:

Preview document

Conceptul de Evaluare în Învățământ - Pagina 1
Conceptul de Evaluare în Învățământ - Pagina 2
Conceptul de Evaluare în Învățământ - Pagina 3
Conceptul de Evaluare în Învățământ - Pagina 4
Conceptul de Evaluare în Învățământ - Pagina 5
Conceptul de Evaluare în Învățământ - Pagina 6
Conceptul de Evaluare în Învățământ - Pagina 7
Conceptul de Evaluare în Învățământ - Pagina 8
Conceptul de Evaluare în Învățământ - Pagina 9
Conceptul de Evaluare în Învățământ - Pagina 10
Conceptul de Evaluare în Învățământ - Pagina 11
Conceptul de Evaluare în Învățământ - Pagina 12
Conceptul de Evaluare în Învățământ - Pagina 13
Conceptul de Evaluare în Învățământ - Pagina 14
Conceptul de Evaluare în Învățământ - Pagina 15
Conceptul de Evaluare în Învățământ - Pagina 16
Conceptul de Evaluare în Învățământ - Pagina 17
Conceptul de Evaluare în Învățământ - Pagina 18
Conceptul de Evaluare în Învățământ - Pagina 19
Conceptul de Evaluare în Învățământ - Pagina 20
Conceptul de Evaluare în Învățământ - Pagina 21
Conceptul de Evaluare în Învățământ - Pagina 22
Conceptul de Evaluare în Învățământ - Pagina 23
Conceptul de Evaluare în Învățământ - Pagina 24
Conceptul de Evaluare în Învățământ - Pagina 25
Conceptul de Evaluare în Învățământ - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Conceptul de Evaluare in Invatamant.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Initiala, Evaluarea Formativa, Evaluarea Sumativa – Strategii Complementare

INTRODUCERE Oricare ar fi gradul de dezvoltare economică şi socială a unei ţări, învăţământul angajează direct sau mijlocit o parte însemnată a...

Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI 1.ARGUMENTE TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND MOTIVAREA ALEGERII TEMEI „Ai toată viaţa...

Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului

CAPITOLUL I PROFILUL PSIHOLOGIC AL COPILULUI PREŞCOLAR I.1 Caracteristici ale dezvoltării pshihofizice ale copilului în perioada preşcolară...

Evaluarea și Strategii de Evaluare

1. Evaluarea si strategia de evaluare Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din perspectiva...

Stimularea succesului școlar la elevii din cursul primar

Modernizarea învăţământului este un proces logic, constituit dintr-o suită de acţiuni ce vizează realizarea unei concordanţe a învăţământului cu...

Dictionar de Termeni Pedagogici

Analitic = Care se bazează pe analiză, care procedează prin analiză Analiza = A cerceta un lucru descompunându-l în părţile lui componente; a...

Informatică aplicată în pedagogie

Capitolul 1. Instruirea asistarã de calculator: istoric, pedagogie informaticã Instruirea asistatã de calculator reprezintã o metodã didacticã sau...

Proiectarea opțional multidisciplinară

I. NOTA DE PREZENTARE. ARGUMENT Disciplina optionala “Inteligenta emotionala” ar putea reprezenta la clasa a XI-a, disciplina socio-umană, din...

Te-ar putea interesa și

Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen

ARGUMENT Industria alimentară este una dintre principalele ramuri ale economiei naționale, având ca obiect fabricarea de produse alimentare...

Tehnici și Metode Moderne de Evaluare și Monitorizare a Calității în Educație la Liceul Vitomirești

INTRODUCERE Mi-am ales această temă pentru că în educaţie, ca în toate domeniile, avem nevoie de calitate, iar sistemul naţional de management şi...

Eficiența metodelor de cunoaștere, verificare și interpretare a rezultatelor școlare la matematică

INTRODUCERE 1. Aspecte ale modernizării învăţământului cu specific la clasele I-IV Procesul de învăţământ întruchipează exercitarea funcţiilor...

Dimensiunea Temporala in Evaluare - Evaluarea Initiala, Continua si Finala in Invatamantul Primar

ARGUMENT Cunoaşterea elevului este o acţiune complexă, pentru că obiectul ei se diferenţiază de obiectul altor forme de cunoaştere. A cunoaşte nu...

Evaluarea Initiala, Evaluarea Formativa, Evaluarea Sumativa – Strategii Complementare

INTRODUCERE Oricare ar fi gradul de dezvoltare economică şi socială a unei ţări, învăţământul angajează direct sau mijlocit o parte însemnată a...

Evaluarea centrată pe elev în predarea psihologiei

1.Abordari teoretice 1.1 Definire Conceptul de evaluare în pedagogie este definit in “Dictionnaire de pedagogie”, Larousse (1996,p. 124) drept...

Proiectarea situațiilor de învățare școlară

În vederea elaborării portofoliului didactic, am ales să proiectez situații de învățare școlară la disciplina „Contabilitate” la un liceu cu profil...

Perfectionarea Managementului in Invatamantul Superior

Învăţământul superior suportă o mare responsabilitate prin faptul că experienţa şi activitatea unei universităţi nu perpetuează o stare de lucruri...

Ai nevoie de altceva?