Cunoașterea Mediului

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 9 fișiere: doc, pdf
Pagini : 300 în total
Cuvinte : 91080
Mărime: 1.72MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mirela Tarnoveanu
un curs util celor care preda in invatamantul primar

Cuprins

1.1 Obiectivele unităţii de învăţare 2

1.2 Masa. Volumul. Densitatea corpurilor 2

1.2.1 Masa 2

1.2.2 Volumul 3

1.2.3 Densitatea 4

Test de autoevaluare nr. 1 6

1.3 Energia 7

1.3.1 Forme de energie 8

1.3.2. Sugestii metodologice în preluarea noţiunilor legate de energie la ciclul primar. Surse de energie „ Exemple de activităţi”. 11

1.3.3 Rolul resurselor regenerabile în activitatea de protecţie a mediului. Exemple de activităţi 19

1.4 Tunetul, Fulgerul şi Ploaia 21

1.4.1. Fulgerul care loveşte în sus. 22

1.4.2. Cum afectează fulgerul lumea 22

1.5. Eclipse 23

1.5.1. Eclipse de soare 23

1.5.2. Eclipsele de lună 24

Test de autoevaluare nr. 2 24

1.6 Elemente de teoria haosului 24

1.6.1 Scurt istoric 24

1.6.2 Determinism, predictibilitate / impredictibilitate 25

1.6.3 Descrierea comportamentului haotic. Atractori clasici şi stranii. 28

1.6.4 Elemente de geometrie fractală. 31

1.7 Lucrare de verificare nr. 1. 34

Răspunsuri la testele de autoevaluare. Sugestii 34

Rezumat 35

Bibliografie selectivă 36

Extras din document

1.1 Obiectivele unităţii de învăţare

După parcurgerea acestei unităţi de curs studentul va fi capabil:

• Să explice fenomenele fizice prin utilizarea corectă a terminologiei de specialitate;

• Să identifice surse de energie şi să explice rolul resurselor regenerabile în activitatea de protecţie a mediului;

• Să utilizeze investigaţia şi experimentarea dirijată pentru evidenţierea şi explicarea unor procese fizice;

• Să rezolve probleme cu caracter teoretic şi aplicativ;

• Să descrie fenomenele fizice din această unitate;

• Să definească şi să explice teoria haosului.

1.2 Masa. Volumul. Densitatea corpurilor

1.2.1 Masa

Un corp se află în repaus într-un interval de timp oarecare dacă, în orice moment din acel interval de timp, corpul ocupă aceeaşi poziţie faţă de un corp referinţă.

Un corp se află în mişcare într-un interval de timp oarecare dacă, există momente diferite în acel interval de timp, în care corpul ocupă poziţii diferite faţă de corpul de referinţă.

Pentru a pune în mişcare un corp, pentru a-l opri sau pentru a-i schimba traiectoria trebuie să acţionăm asupra lui. La orice acţiune exterioară care caută să-i schimbe starea de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă, corpul se opune, reacţionează.

Mişcarea rectilinie uniformă este mişcarea în care traiectoria corpului este o linie dreaptă şi viteza este constantă.

Inerţia este proprietatea unui corp de a-şi menţine starea de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă în absenţa acţiunilor exterioare, respectiv de a se opune la orice acţiune care caută să-i schimbe starea de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă în care se află.

Masa este mărimea fizică ce măsoară inerţia unui corp. Unitatea de măsură este kilogramul.

Determinarea masei corpurilor

Instrumentul utilizat pentru măsurarea masei unui corp este cântarul de tip balanţă. Măsurarea masei cu ajutorul balanţei se numeşte cântărire. Aceasta constă în compararea masei unui corp cu mase marcate (corpuri cu mase cunoscute a căror valoarea este înscrisă pe ele). Două corpuri sunt în echilibru pe talerele unei balanţe dacă au aceeaşi masă.

NU confundaţi masa cu greutatea unui corp!

Greutatea reprezintă forţa cu care Pământul atrage un corp G = m ∙ g. Se observă o proporţionalitate directă între greutate şi masă prin intermediul acceleraţiei gravitaţionale g = 9,81 m/s2.

1.2.2 Volumul

Fiecare corp ocupă un loc în spaţiu ce reprezintă volumul corpului respectiv.

Unitatea de măsură pentru volum este m3.

În cazul corpurilor cu formă geometrică regulată, volumul se determină folosind diferite formule matematice (exemplu: volumul paralelipipedului, cubului, cilindrului, sferei).

Volumul corpurilor cu formă neregulată se determină cu ajutorul cilindrului gradat, procedând astfel:

- se introduce apă în cilindrul gradat şi se citeşte indicaţia de pe cilindru care reprezintă de fapt volumul apei din cilindru;

- se introduce în cilindru cu apă, corpul al cărui volum vrem să-l determinăm şi se citeşte noua gradaţie a cilindrului care reprezintă volumul apei din cilindru plus volumul corpului;

- se scad cele două valori citite pe cilindru şi se determină volumul corpului din cilindru.

Aplicaţii practice

Experimentul 1. Inerţia unui corp

Când punem un pahar brusc în mişcare, apa se varsă în spate, în sensul opus mişcării, deoarece apa tinde să rămână pe loc, în repaus.

Dacă oprim brusc paharul, apa se varsă în faţă, în sensul mişcării, deoarece apa tinde să-şi continue mişcarea.

În concluzie, corpurile se opun schimbării stării de mişcare.

Experimentul 2. Determinarea volumului unui corp solid

Materiale necesare: cilindru gradat, apă, cheie;

Determină volumul unei chei cu ajutorul cilindrului gradat folosind explicaţiile de mai sus.

Preview document

Cunoașterea Mediului - Pagina 1
Cunoașterea Mediului - Pagina 2
Cunoașterea Mediului - Pagina 3
Cunoașterea Mediului - Pagina 4
Cunoașterea Mediului - Pagina 5
Cunoașterea Mediului - Pagina 6
Cunoașterea Mediului - Pagina 7
Cunoașterea Mediului - Pagina 8
Cunoașterea Mediului - Pagina 9
Cunoașterea Mediului - Pagina 10
Cunoașterea Mediului - Pagina 11
Cunoașterea Mediului - Pagina 12
Cunoașterea Mediului - Pagina 13
Cunoașterea Mediului - Pagina 14
Cunoașterea Mediului - Pagina 15
Cunoașterea Mediului - Pagina 16
Cunoașterea Mediului - Pagina 17
Cunoașterea Mediului - Pagina 18
Cunoașterea Mediului - Pagina 19
Cunoașterea Mediului - Pagina 20
Cunoașterea Mediului - Pagina 21
Cunoașterea Mediului - Pagina 22
Cunoașterea Mediului - Pagina 23
Cunoașterea Mediului - Pagina 24
Cunoașterea Mediului - Pagina 25
Cunoașterea Mediului - Pagina 26
Cunoașterea Mediului - Pagina 27
Cunoașterea Mediului - Pagina 28
Cunoașterea Mediului - Pagina 29
Cunoașterea Mediului - Pagina 30
Cunoașterea Mediului - Pagina 31
Cunoașterea Mediului - Pagina 32
Cunoașterea Mediului - Pagina 33
Cunoașterea Mediului - Pagina 34
Cunoașterea Mediului - Pagina 35
Cunoașterea Mediului - Pagina 36
Cunoașterea Mediului - Pagina 37
Cunoașterea Mediului - Pagina 38
Cunoașterea Mediului - Pagina 39
Cunoașterea Mediului - Pagina 40
Cunoașterea Mediului - Pagina 41
Cunoașterea Mediului - Pagina 42
Cunoașterea Mediului - Pagina 43
Cunoașterea Mediului - Pagina 44
Cunoașterea Mediului - Pagina 45
Cunoașterea Mediului - Pagina 46
Cunoașterea Mediului - Pagina 47
Cunoașterea Mediului - Pagina 48
Cunoașterea Mediului - Pagina 49
Cunoașterea Mediului - Pagina 50
Cunoașterea Mediului - Pagina 51
Cunoașterea Mediului - Pagina 52
Cunoașterea Mediului - Pagina 53
Cunoașterea Mediului - Pagina 54
Cunoașterea Mediului - Pagina 55
Cunoașterea Mediului - Pagina 56
Cunoașterea Mediului - Pagina 57
Cunoașterea Mediului - Pagina 58
Cunoașterea Mediului - Pagina 59
Cunoașterea Mediului - Pagina 60
Cunoașterea Mediului - Pagina 61
Cunoașterea Mediului - Pagina 62
Cunoașterea Mediului - Pagina 63
Cunoașterea Mediului - Pagina 64
Cunoașterea Mediului - Pagina 65
Cunoașterea Mediului - Pagina 66
Cunoașterea Mediului - Pagina 67
Cunoașterea Mediului - Pagina 68
Cunoașterea Mediului - Pagina 69
Cunoașterea Mediului - Pagina 70
Cunoașterea Mediului - Pagina 71
Cunoașterea Mediului - Pagina 72
Cunoașterea Mediului - Pagina 73
Cunoașterea Mediului - Pagina 74
Cunoașterea Mediului - Pagina 75
Cunoașterea Mediului - Pagina 76
Cunoașterea Mediului - Pagina 77
Cunoașterea Mediului - Pagina 78
Cunoașterea Mediului - Pagina 79
Cunoașterea Mediului - Pagina 80
Cunoașterea Mediului - Pagina 81
Cunoașterea Mediului - Pagina 82
Cunoașterea Mediului - Pagina 83
Cunoașterea Mediului - Pagina 84
Cunoașterea Mediului - Pagina 85
Cunoașterea Mediului - Pagina 86
Cunoașterea Mediului - Pagina 87
Cunoașterea Mediului - Pagina 88
Cunoașterea Mediului - Pagina 89
Cunoașterea Mediului - Pagina 90
Cunoașterea Mediului - Pagina 91
Cunoașterea Mediului - Pagina 92
Cunoașterea Mediului - Pagina 93
Cunoașterea Mediului - Pagina 94
Cunoașterea Mediului - Pagina 95
Cunoașterea Mediului - Pagina 96
Cunoașterea Mediului - Pagina 97
Cunoașterea Mediului - Pagina 98
Cunoașterea Mediului - Pagina 99
Cunoașterea Mediului - Pagina 100
Cunoașterea Mediului - Pagina 101
Cunoașterea Mediului - Pagina 102
Cunoașterea Mediului - Pagina 103
Cunoașterea Mediului - Pagina 104
Cunoașterea Mediului - Pagina 105
Cunoașterea Mediului - Pagina 106
Cunoașterea Mediului - Pagina 107
Cunoașterea Mediului - Pagina 108
Cunoașterea Mediului - Pagina 109
Cunoașterea Mediului - Pagina 110
Cunoașterea Mediului - Pagina 111
Cunoașterea Mediului - Pagina 112
Cunoașterea Mediului - Pagina 113
Cunoașterea Mediului - Pagina 114
Cunoașterea Mediului - Pagina 115
Cunoașterea Mediului - Pagina 116
Cunoașterea Mediului - Pagina 117
Cunoașterea Mediului - Pagina 118
Cunoașterea Mediului - Pagina 119
Cunoașterea Mediului - Pagina 120
Cunoașterea Mediului - Pagina 121
Cunoașterea Mediului - Pagina 122
Cunoașterea Mediului - Pagina 123
Cunoașterea Mediului - Pagina 124
Cunoașterea Mediului - Pagina 125
Cunoașterea Mediului - Pagina 126
Cunoașterea Mediului - Pagina 127
Cunoașterea Mediului - Pagina 128
Cunoașterea Mediului - Pagina 129
Cunoașterea Mediului - Pagina 130
Cunoașterea Mediului - Pagina 131
Cunoașterea Mediului - Pagina 132
Cunoașterea Mediului - Pagina 133
Cunoașterea Mediului - Pagina 134
Cunoașterea Mediului - Pagina 135
Cunoașterea Mediului - Pagina 136
Cunoașterea Mediului - Pagina 137
Cunoașterea Mediului - Pagina 138
Cunoașterea Mediului - Pagina 139
Cunoașterea Mediului - Pagina 140
Cunoașterea Mediului - Pagina 141
Cunoașterea Mediului - Pagina 142
Cunoașterea Mediului - Pagina 143
Cunoașterea Mediului - Pagina 144
Cunoașterea Mediului - Pagina 145
Cunoașterea Mediului - Pagina 146
Cunoașterea Mediului - Pagina 147
Cunoașterea Mediului - Pagina 148
Cunoașterea Mediului - Pagina 149
Cunoașterea Mediului - Pagina 150
Cunoașterea Mediului - Pagina 151
Cunoașterea Mediului - Pagina 152
Cunoașterea Mediului - Pagina 153
Cunoașterea Mediului - Pagina 154
Cunoașterea Mediului - Pagina 155
Cunoașterea Mediului - Pagina 156
Cunoașterea Mediului - Pagina 157
Cunoașterea Mediului - Pagina 158
Cunoașterea Mediului - Pagina 159
Cunoașterea Mediului - Pagina 160
Cunoașterea Mediului - Pagina 161
Cunoașterea Mediului - Pagina 162
Cunoașterea Mediului - Pagina 163
Cunoașterea Mediului - Pagina 164
Cunoașterea Mediului - Pagina 165
Cunoașterea Mediului - Pagina 166
Cunoașterea Mediului - Pagina 167
Cunoașterea Mediului - Pagina 168
Cunoașterea Mediului - Pagina 169
Cunoașterea Mediului - Pagina 170
Cunoașterea Mediului - Pagina 171
Cunoașterea Mediului - Pagina 172
Cunoașterea Mediului - Pagina 173
Cunoașterea Mediului - Pagina 174
Cunoașterea Mediului - Pagina 175
Cunoașterea Mediului - Pagina 176
Cunoașterea Mediului - Pagina 177
Cunoașterea Mediului - Pagina 178
Cunoașterea Mediului - Pagina 179
Cunoașterea Mediului - Pagina 180
Cunoașterea Mediului - Pagina 181
Cunoașterea Mediului - Pagina 182
Cunoașterea Mediului - Pagina 183
Cunoașterea Mediului - Pagina 184
Cunoașterea Mediului - Pagina 185
Cunoașterea Mediului - Pagina 186
Cunoașterea Mediului - Pagina 187
Cunoașterea Mediului - Pagina 188
Cunoașterea Mediului - Pagina 189
Cunoașterea Mediului - Pagina 190
Cunoașterea Mediului - Pagina 191
Cunoașterea Mediului - Pagina 192
Cunoașterea Mediului - Pagina 193
Cunoașterea Mediului - Pagina 194
Cunoașterea Mediului - Pagina 195
Cunoașterea Mediului - Pagina 196
Cunoașterea Mediului - Pagina 197
Cunoașterea Mediului - Pagina 198
Cunoașterea Mediului - Pagina 199
Cunoașterea Mediului - Pagina 200
Cunoașterea Mediului - Pagina 201
Cunoașterea Mediului - Pagina 202
Cunoașterea Mediului - Pagina 203
Cunoașterea Mediului - Pagina 204
Cunoașterea Mediului - Pagina 205
Cunoașterea Mediului - Pagina 206
Cunoașterea Mediului - Pagina 207
Cunoașterea Mediului - Pagina 208
Cunoașterea Mediului - Pagina 209
Cunoașterea Mediului - Pagina 210
Cunoașterea Mediului - Pagina 211
Cunoașterea Mediului - Pagina 212
Cunoașterea Mediului - Pagina 213
Cunoașterea Mediului - Pagina 214
Cunoașterea Mediului - Pagina 215
Cunoașterea Mediului - Pagina 216
Cunoașterea Mediului - Pagina 217
Cunoașterea Mediului - Pagina 218
Cunoașterea Mediului - Pagina 219
Cunoașterea Mediului - Pagina 220
Cunoașterea Mediului - Pagina 221
Cunoașterea Mediului - Pagina 222
Cunoașterea Mediului - Pagina 223
Cunoașterea Mediului - Pagina 224
Cunoașterea Mediului - Pagina 225
Cunoașterea Mediului - Pagina 226
Cunoașterea Mediului - Pagina 227
Cunoașterea Mediului - Pagina 228
Cunoașterea Mediului - Pagina 229
Cunoașterea Mediului - Pagina 230
Cunoașterea Mediului - Pagina 231
Cunoașterea Mediului - Pagina 232
Cunoașterea Mediului - Pagina 233
Cunoașterea Mediului - Pagina 234
Cunoașterea Mediului - Pagina 235
Cunoașterea Mediului - Pagina 236
Cunoașterea Mediului - Pagina 237
Cunoașterea Mediului - Pagina 238
Cunoașterea Mediului - Pagina 239
Cunoașterea Mediului - Pagina 240
Cunoașterea Mediului - Pagina 241
Cunoașterea Mediului - Pagina 242
Cunoașterea Mediului - Pagina 243
Cunoașterea Mediului - Pagina 244
Cunoașterea Mediului - Pagina 245
Cunoașterea Mediului - Pagina 246
Cunoașterea Mediului - Pagina 247
Cunoașterea Mediului - Pagina 248
Cunoașterea Mediului - Pagina 249
Cunoașterea Mediului - Pagina 250
Cunoașterea Mediului - Pagina 251
Cunoașterea Mediului - Pagina 252
Cunoașterea Mediului - Pagina 253
Cunoașterea Mediului - Pagina 254
Cunoașterea Mediului - Pagina 255
Cunoașterea Mediului - Pagina 256
Cunoașterea Mediului - Pagina 257
Cunoașterea Mediului - Pagina 258
Cunoașterea Mediului - Pagina 259
Cunoașterea Mediului - Pagina 260
Cunoașterea Mediului - Pagina 261
Cunoașterea Mediului - Pagina 262
Cunoașterea Mediului - Pagina 263
Cunoașterea Mediului - Pagina 264
Cunoașterea Mediului - Pagina 265
Cunoașterea Mediului - Pagina 266
Cunoașterea Mediului - Pagina 267
Cunoașterea Mediului - Pagina 268
Cunoașterea Mediului - Pagina 269
Cunoașterea Mediului - Pagina 270
Cunoașterea Mediului - Pagina 271
Cunoașterea Mediului - Pagina 272
Cunoașterea Mediului - Pagina 273
Cunoașterea Mediului - Pagina 274
Cunoașterea Mediului - Pagina 275
Cunoașterea Mediului - Pagina 276
Cunoașterea Mediului - Pagina 277
Cunoașterea Mediului - Pagina 278
Cunoașterea Mediului - Pagina 279
Cunoașterea Mediului - Pagina 280
Cunoașterea Mediului - Pagina 281
Cunoașterea Mediului - Pagina 282
Cunoașterea Mediului - Pagina 283
Cunoașterea Mediului - Pagina 284
Cunoașterea Mediului - Pagina 285
Cunoașterea Mediului - Pagina 286
Cunoașterea Mediului - Pagina 287
Cunoașterea Mediului - Pagina 288
Cunoașterea Mediului - Pagina 289
Cunoașterea Mediului - Pagina 290
Cunoașterea Mediului - Pagina 291
Cunoașterea Mediului - Pagina 292
Cunoașterea Mediului - Pagina 293
Cunoașterea Mediului - Pagina 294
Cunoașterea Mediului - Pagina 295
Cunoașterea Mediului - Pagina 296
Cunoașterea Mediului - Pagina 297
Cunoașterea Mediului - Pagina 298
Cunoașterea Mediului - Pagina 299
Cunoașterea Mediului - Pagina 300
Cunoașterea Mediului - Pagina 301
Cunoașterea Mediului - Pagina 302
Cunoașterea Mediului - Pagina 303
Cunoașterea Mediului - Pagina 304
Cunoașterea Mediului - Pagina 305
Cunoașterea Mediului - Pagina 306
Cunoașterea Mediului - Pagina 307
Cunoașterea Mediului - Pagina 308
Cunoașterea Mediului - Pagina 309
Cunoașterea Mediului - Pagina 310
Cunoașterea Mediului - Pagina 311
Cunoașterea Mediului - Pagina 312
Cunoașterea Mediului - Pagina 313
Cunoașterea Mediului - Pagina 314
Cunoașterea Mediului - Pagina 315
Cunoașterea Mediului - Pagina 316
Cunoașterea Mediului - Pagina 317
Cunoașterea Mediului - Pagina 318
Cunoașterea Mediului - Pagina 319
Cunoașterea Mediului - Pagina 320
Cunoașterea Mediului - Pagina 321
Cunoașterea Mediului - Pagina 322

Conținut arhivă zip

  • ANEXA 1.doc
  • ANEXA 2.doc
  • MIRELA_TARNOVEANU.pdf
  • UNITATEA 1.doc
  • UNITATEA 2.doc
  • UNITATEA 3.doc
  • UNITATEA 4 - 2003.doc
  • UNITATEA 5 - 2003.doc
  • UNITATEA 6 - 2003.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect de activitate integrată

ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITATII INTEGRATE DATA: 10.06.2010 GRUPA: MARE TEMA DE STUDIU: CU CE SI CUM EXPRIMAM CEEA CE SIMTIM ? TEMA...

Personalitatea

5. Relaţiile extrapersonale presupun interacţiunile cu realităţi extrapersonale (suprapersonale):  Relaţiile cu structurile obiectivate ale...

Management școlar

Cursul îşi propune să creeze contextul de învăţare din care să rezulte la nivelul studenţilor: Cunoaşterea tuturor conceptelor implicate în...

Educație, calitate, excelență

Program de formare continua ”EDUCATIE, CALITATE, EXCELENTA” III.Principii şi indicatori ai calităţii.Autoevaluarea şi evaluarea externă a şcolii...

Cursuri Pedagogie

PROBLEMATICA INTRODUCERII ÎN PEDAGOGIE. CONCEPTE FUNDAMENTALE 1.Termenul de pedagogie este compus din grecescul pais, paidos, care înseamnă copil...

Cursuri Interculturalitate

1. ISTORIE ŞI INTERCULTURALITATE 1.1. Antichitate şi interculturalitate 1.2. Creştinismul şi impactul său intercultural 1.3. Etnicitatea în...

Pedagogia Preșcolară și a Școlarității Mici

CAPITOLUL I OBIECTUL PEDAGOGIEI PRESCOLARE SI A SCOLARITATII MICI Obiectivele capitolului I: Pe parcursul acestui capitol, se va urmarii la...

Teoria și metodologia instuirii - teoria și metodologia evaluării

Scopul unităţii de curs: asimilarea principalelor repere teoretice pe care le implică abordarea problematicii procesului de învăţământ Obiective...

Te-ar putea interesa și

Portofoliu Modul Psihopedagogic

INTRODUCERE A. Importanţa şi actualitatea temei Este bine ştiut că progresul şi reuşita în educaţie nu pot veni decât sub influenţa pozitivă a...

Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător

ARGUMENT Înv¬ăţământul preşcolar prima verigă a sistemului de învăţământ are menirea de a forma copiii sub aspect psiho-intelectual, fizic şi...

Abordări sociologice ale valorilor și securității naționale

Pagină albă INTRODUCERE Interesul pentru valori, pentru modul în care acestea sunt transmise prin intermediul proceselor de socializare, s-a...

Importanța Activităților Practice pentru Educația Ecologică la Ciclul Primar

INTRODUCERE În această lucrare am căutat să evidenţiez importanţa activităţilor practice pentru dobândirea unei educaţii ecologice temeinice, în...

Standardul International de Audit 315 - Cunoasterea Entitatii si Mediului Sau si Evaluarea Riscurilor de Denaturare Semnificativa

Scopul Standard Internaţional de Audit (ISA) este de a stabili reguli şi de a oferi recomandări privind cunoaşterea entităţii şi mediului său,...

Aspecte ale educării preșcolarilor pentru cunoașterea mediului

1.Importanţa cunoaşterii mediului înconjurător în grădiniţa de copii Mediul înconjurător în care copiii îşi desfăşoară activitatea, prin variatele...

Proiect didactic - cunoașterea mediului

INSTITUTOARE: DATA: 18.03.2011 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Generală Nr. 7 Tg.-Mureş CLASA I S ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe...

Proiect de activitate - cunoașterea mediului

OBIECTIVE DE REFERINTA SPECIFICE LECTIEI: Pe parcursul lectiei elevii vor fi capabili - Sa identifice asemanari si deosebiri intre animalele...

Ai nevoie de altceva?