Cursuri Pedagogie I

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Cursuri Pedagogie I.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 17 pagini .

Profesor: Emil Soare

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Pedagogie

Cuprins

1. Definitii ale pedagogiei
2. Taxonomia stiintelor pedagogice / stiintelor educatiei
3. Definitii ale educatiei
4. Natura educatiei
5. Caracteristicile generale ale educatiei
6. Finalitătile educatiei. Ideal, scop si obiective educationale
7. Structura generală a activitătii de educatie
8. Functiile generale ale educatiei
9. Formele generale ale educatiei
10. Continuturile generale ale educatiei

Extras din document

Definirea pedagogiei si repere evolutive

Pedagogia devine stiintă – initial sub denumirea de “Didactica”- când studierii educatiei i se

asociază observatia sistematică ca metodă de investigare legată de numele lui J. A. Comenius

care, în secolul XVII publică lucrarea Didactica magna. Lucrările lui Fr. Herbart – Pedagogie

generală,1806 si Prelegeri pedagogice, 1835 – consacră denumirea generică a stiintelor

educatiei – Pedagogia.

De la această dată, pedagogia îsi mentine si consolidează continuu acest statut prin faptul că:

îsi înnoieste continuu principiile în functie de noile cunostinte ce apar în sistemul stiintelor si de

dinamica reală a fenomenului educational.

De asemenea, principiile sale teoretice si metodologice instrumentează din ce în ce mai eficient

educatia în sensul că permite producerea unor rezultate bine definite, cu efecte anticipate .

Ce este pedagogia? Cu ce se ocupă ea? sunt întrebări care au răspuns unanim acceptat doar la

un nivel ridicat de generalitate: pedagogia este stiinta educatiei, sau pedagogia se ocupă cu

studiul fenomenului educational.

”Stiintele educatiei sunt constituite de ansamblul disciplinelor care studiază conditiile de

existentă, de functionare si de evolutie ale situatiilor si faptelor educatiei” precizează autorul

mentionat. Coerenta disciplinelor stiintelor educatiei este dată de pluridisciplinaritate, criteriu

care-i asigură unitatea.

După 1980, crescând, se revalorizează statutul pedagogiei; pedagogia generală capătă din nou

statut de stiintă fundamentală în categoria stiintelor educatiei. Ea se ocupă în principal de

(re)sistematizarea continuă a cunostintelor si integrarea experientelor conceptualizate privitoare

la situatiile educationale, inclusiv a celor cotidiene. Această sinteză se adresează explicit

educatorului, dar principalul beneficiar trebuie să fie educatul.

Stiintele educatiei/pedagogice reprezintă rezultatul a două directii de dezvoltare a pedagogiei:

diversificarea internă si diversificarea externă.

În interiorul pedagogiei s-au constituit progresiv diferite domenii de sine stătătoare (teoria

instruirii, teoria curriculumului, teoria evaluării, fundamentele pedagogiei, istoria pedagogiei,

2

pedagogia comparată, pedagogia prescolară, pedagogia adultilor, pedagogia universitară,

pedagogia familiei, psihopedagogia specială etc.).

Pe de altă parte, pedagogia si-a diversificat registrul relatiilor cu alte domenii stiintifice si, pe

această cale, s-au constituit noi domenii pluri si interdisciplinare printre care: psihologia

educatiei, sociologia educatiei, antropologia educatiei, filozofia educatiei, economia si

planificarea educatiei, politici educationale s.a. Toate acestea constituie componente ale

dezvoltării pedagogiei si stiintelor educatiei astăzi.

DEFINIłII ale pedagogiei

Pedagogia studiază dimensiunea profundă a educatiei care vizează functionalitatea si structura

specifică a activitătii de formare-dezvoltare a personalitătii proiectată si realizată la nivelul

corelatiei dintre subiectul si obiectul educatiei, dintre cel care educă si cel care este educat.

S. Cristea: Pedagogia este stiinta socioumană care studiază educatia la nivelul functiei si a

structurii sale specifice prin metodologii de cercetare specifice, care vizează descoperirea si

valorificarea unor legităti, principii si norme de actiune specifice.

C. Cucos (1996): stiinta educatiei care “studiază esenta si trăsăturile fenomenului educational,

scopul si sarcinile educatiei, valoarea si limitele ei, continutul, principiile, metodele si formele de

desfăsurare a proceselor paideutice.”

Émile Planchard: „Pedagogia se ocupă de ceea ce este (realul), de ceea ce trebuie să fie

(idealul), de ceea ce se face (realizarea)”, dovedindu-se astfel că este, în acelasi timp, o „stiintă

teoretică si descriptivă, stiintă normativă si tehnică de actiune.”

St. Bârsănescu: „stiintă a educatiei cu un dublu obiect: să descrie educatia ca pe un proces

natural, asa cum procedează stiintele descriptive; apoi să fixeze un ideal de educatie si să dea

norme pentru urmărirea acestuia, deci să procedeze ca stiintele normative.”

G. G. Antonescu: „stiinta care, bazându-se pe cunoasterea naturii omenesti si tinând seama de

idealul către care trebuie să tindă omenirea, stabileste un sistem de principii după care se va

îndruma influenta intentionată a educatorului asupra celui educat.”

René Hubert: Pedagogia „are ca obiect elaborarea unei doctrine a educatiei, în acelasi timp

teoretică si practică, precum doctrina moralitătii a cărei prelungire este, si care nu este exclusiv

nici stiintă, nici tehnică, nici filosofie, nici artă, dar toate acestea la un loc si ordonate după

articulatii logice”.

Lucien Cellerier, 1910: „Pedagogia este teoria generală a artei educatiei grupând într-un sistem

solid legat prin principii universale experientele izolate, metodele personale, plecând de la

realitate si separând cu rigurozitate ceea ce apartine realului de ceea ce apartine idealului.”

Cezar Bîrzea: Pedagogia poate fi interpretată ca o stiintă a paradigmelor în rezolvarea

problemelor cheie ale educatiei. Mai poate fi înteleasă si ca stiintă a modelelor de interpretare si

realizare a educatiei deoarece: obiectul ei este un proiect; educatia este o totalitate; educatia

este o actiune socială, un sistem deschis; interventia educativă este supusă conditionării moralei

si ideologiei pe care le putem evita prin modele.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cursuri Pedagogie I.pdf

Alte informatii

Universitatea din Pitesti