Detalierea temelor pentru definitivat metodică

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 34895
Mărime: 197.04KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. CURRICULUM PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE

• Structura și conținutul curriculumului pentru educaţia timpurie; Valori promovate.

• Domeniile de dezvoltare/domeniile experiențiale și importanța lor în educația timpurie.

• Planul de învățământ și Metodologia de aplicare a planului de învățământ.

- Programul zilnic de activitate;

- Activităţi pe domenii experienţiale;

- Jocuri şi activitaţi didactice alese;

- Activităţi de dezvoltare personală (rutine, tranziţii, activităţi optionale şi activitaţi desfăşurate după-amiaza).

Finalităţile, structura şi conţinutul curriculumului preşcolar

În prezent s-a constituit o ştiinţă care se ocupă de construcţia curriculum-ului şi anume Teoria curriculum-ului. Originea ei se află în publicarea, în 1918, a operei americanului Franklin Bobbitt. În lucrarea sa „The Curriculum”, resemnifică conceptul şi include în sfera acestuia întreaga experienţă de învăţare a elevilor, respectiv atât activităţile formale, desfăşurate în mediul şcolar, cât şi pe cele desfãşurate în mediul extraşcolar, planificate şi proiectate în şcoală, în vederea realizării unei educaţii globale, integrative.

Se consideră, însă, că prima formulare a Teoriei Curriculum-ului se găseşte în lucrarea lui Tyler (1950), el este considerat primul pedagog care a elaborat o formulare modernă a teoriei curriculum-ului.

La noi, termenul a început să fie semnalat sporadic, încă din anii 1980, însă, din precauţie, el era evitat. Uneori era tradus folosindu-se termeni cum ar fi cel de programă. Însă, deschiderea necesară a avut loc abia după 1990 şi mai ales după 1997.

Curriculumul este considerat “unul dintre conceptele cheie ale pedagogiei contemporane” (C. Bîrzea, 1993).

În etapa tradiţională, curriculumul era centrat pe cunoștințe, în etapa modernă, curriculumul este centrat pe elev. Curriculumul este centrat pe copil, astfel încât acesta„devine soarele în jurul căruia gravitează dispozitivele pedagogiei; el este centrul în jurul căruia acestea se organizează.” (J. Dewey, 1977, p. 123).

Franklin Bobbitt, prin lucrarea sa „The Curriculum” (1918), oferă noi semnificaţii conceptului şi include în sfera acestuia întreaga experienţă de învăţare a elevilor, respectiv atât activităţile formale, desfăşurate în mediul şcolar, cât şi pe cele desfăşurate în mediul extraşcolar,planificate şi proiectate în şcoală, în vederea realizării unei educaţii globale,integrative. Sintagma-cheie folosită de către pedagog în întreaga sa operă este „educaţia adevărată pentru viaţă”.

“Rolul central al curriculumului în sistemele educaţionale din lume este acela de a flexibiliza programele de studiu, de a permite trecerea în educaţie de la vechea paradigmă – elevul să se adapteze la şcoală, la o paradigmă modernă – şcoala să se adapteze la elev. “(Bocos, 2012,p.27)

Curriculum: repere conceptuale

Există o multitudine de definiţii ale conceptului de curriculum. „Conceptul central – curriculum – are o încărcătură de semnificaţii care îl plasează în zona conceptelor polisemantice, larg disputate”. Astăzi desemnează ansamblul structurat al experienţelor de predare şi de învăţare (obiective, conţinuturi, material didactic, activităţi de predare/învăţare/evaluare) planificate, oferite sub îndrumarea unei instituţii de învăţământ (în interiorul şi în afara acestei) în vederea atingerii obiectivelor prestabilite.

În sens larg, „Curriculum-ul este ansamblul experienţelor de învăţare prin care trece elevul pe parcursul traseului său şcolar”. În sens restrâns „Curriculum-ul reprezintă ansamblul documentelor şcolare care reglementează desfăşurarea activităţii şcolare: plan de învăţământ, programe şcolare, manuale, ghiduri de aplicare etc.”

Tipuri de curriculum:

Core curriculum (curriculum nucleu)

• cuprinde ansamblul de cunoştinţe, abilităţi şi comportamente obligatorii pentru toţi elevii cuprinse în planul cadru (obiectele de învăţământ şi numărul minim de ore pe săptămână pentru fiecare an de studiu);

• el reprezintă trunchiul comun al planului de învăţământ (70-80% din totalul obiectelor de învăţământ).

Curriculum la decizia şcolii (CDŞ)

• cuprinde ansamblul de conţinuturi-obiective centrate pe nevoile individuale ale elevilor (20 - 30% din totalul disciplinelor);

• se elaborează în funcţie de resursele umane şi materiale ale şcolii, de interesele elevilor, de necesităţile comunităţii locale şi situaţii specifice şcolii;

• se realizează sub mai multe ipostaze: aprofundare, extindere sau opţional.

Aprofundarea reprezintă, pentru învăţământul general, acea formă a CDŞ care urmăreşte realizarea obiectivelor de referinţă / conţinuturilor prevăzute pentru curriculumul – nucleu prin diversificarea activităţilor de învăţare în număr maxim de ore prevăzut în plaja orară a unei discipline;

• se aplică în cazuri de recuperare pentru acei elevi care nu reuşesc să atingă nivelul minimal al obiectivelor prevăzute de programă în anii anteriori.

Extinderea reprezintă, pentru învăţământul general, acea formă a CDŞ care urmăreşte completarea obiectivelor şi conţinuturilor prevăzute pentru curriculum - nucleu cu noi obiective de referinţă şi unităţi de conţinut, în numărul maxim de ore prevăzut în plaja orară a unei discipline;

• presupune parcurgerea programei în întregime.

Preview document

Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 1
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 2
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 3
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 4
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 5
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 6
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 7
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 8
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 9
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 10
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 11
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 12
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 13
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 14
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 15
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 16
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 17
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 18
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 19
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 20
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 21
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 22
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 23
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 24
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 25
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 26
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 27
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 28
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 29
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 30
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 31
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 32
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 33
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 34
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 35
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 36
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 37
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 38
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 39
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 40
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 41
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 42
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 43
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 44
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 45
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 46
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 47
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 48
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 49
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 50
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 51
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 52
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 53
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 54
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 55
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 56
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 57
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 58
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 59
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 60
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 61
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 62
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 63
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 64
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 65
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 66
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 67
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 68
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 69
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 70
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 71
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 72
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 73
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 74
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 75
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 76
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 77
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 78
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 79
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 80
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 81
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 82
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 83
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 84
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 85
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 86
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 87
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 88
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 89
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 90
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 91
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 92
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 93
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 94
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 95
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 96
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 97
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 98
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 99
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 100
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 101
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 102
Detalierea temelor pentru definitivat metodică - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Detalierea temelor pentru definitivat metodica.docx

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță

INTRODUCERE Limbajul este un mijloc de creaţie, de afirmare de sine, de adaptare şi de facilitare a relaţiilor sociale. Limbajul este strâns legat...

Proiect de activitate integrată

ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITATII INTEGRATE DATA: 10.06.2010 GRUPA: MARE TEMA DE STUDIU: CU CE SI CUM EXPRIMAM CEEA CE SIMTIM ? TEMA...

Metode de Evaluare

În reforma educaţională întreprinsă în momentul de faţă în sistemul educaţional, activitatea de evaluare devine din ce în ce mai importantă...

Plan de lecție - Corpul meu

- Data: 13.12.2019 - Unitatea de învățământ:Grădinița cu program prelungit „Alexandrina Simionescu Ghica” Târgoviște - Grupa: mijlocie B Step by...

Didactică

Didactica - Procesul de învățământ Obiective: - Să definească didactica - Să definească procesul de învățământ - Să analizeze procesul de...

Alternative educaționale

Cunoasterea si interpretarea principalelor curente pedagogice abordate sincronic si diacronic Cunoasterea analitica a ideilor pedagogice avansate...

Manegementul clasei de elevi

Cursul MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI aparţine disciplinelor opţionale ale modulului psihopedagogic şi se studiază în al doilea semestru al anului...

Pedagogie

Scopul unităţii de învăţare: - Înţelegerea şi interpretarea de către student a principalelor distincţii şi precizări de ordin conceptual cu...

Ai nevoie de altceva?