Didactica

Imagine preview
(10/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Didactica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 9 fisiere pdf de 205 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Pedagogie

Extras din document

Didactica - Procesul de învățământ

Obiective:

- Să definească didactica

- Să definească procesul de învățământ

- Să analizeze procesul de învățământ din perspectiva

etapelor sale esențiale

- Să indice caracteristicile fundamanentale ale

procesului de învățământ aferente etapei de concepere,

proiectare, organizare a acestuia

Didactica

Etimologic, termenul didactică - provine din

limba greacă:

- didaskein = a învăț pe alții

- didaktike = știința învățării

- didactikos = instruire

Comenius (pedagog ceh, secolul XVII)- părintele

didacticii, a pledat pentru un sistem democratic

de învățământ (a introdus orarul, organizarea pe

niveluri de învățământ, etc.)

Didactica

Obiect de studiu: problematica generală a

procesului de învățământ

- Conținutul procesului de învățământ: volumul

și calitatea cunoștințelor

- Tehnologia desfășurării procesului de

învățământ: principii, metode, mijloace, forme

de organizare ale procesului de învățământ

- Relația profesor - elev

Didactică generală - didactică

specială/metodică

- Particularitățile desfășurării procesului de

învățământ în cadrul diferitelor discipline

reprezintă obiectul de studiu al metodicii sau

didacticile speciale.

- Pentru fiecare disciplină școlară se elaborează

câte o metodică: metodica predării

matematicii, fizicii, etc.

- Didactica generală oferă metodicilor

fundamentele teoretice pe care acestea se

construiesc [1]

Procesul de învățământ - Sistemul de

învățământ

- Procesul de învățământ: ansamblul activităților

instructiv-educative, organizate, planificate și

desfășurate în instituții de învățământ, sub

coordonarea cadrelor didactice

- Sistemul de învățământ: ansamblul instituțiilor

școlare

Procesul de învățământ - etape

- Etapa de concepere, proiectare, organizare

- Etapa de realizare, desfășurare, îndrumare

- Etapa de finalizare [1]

Fisiere in arhiva (9):

  • CURS.1.Didactica.Proces invatamant.pdf
  • CURS.12.Proiectarea didactica.pdf
  • CURS.13.Evaluarea.pdf
  • CURS.2.Principii didactice.pdf
  • CURS.3.Predarea.pdf
  • CURS.4.Invatarea.pdf
  • CURS.5.Moduri.forme organizare proces invatamant.pdf
  • CURS.6.Proiectarea lectiei.pdf
  • CURSuri.7.8.9.10.11.Metode.Mijloace invatamant.pdf