Didactica învățământului special

Curs
9.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 15581
Mărime: 481.66KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Curs 1

Sistemul actual de educaţie şi recuperare pentru elevii cu dizabilităţi din România şi din diferite state ale lumii

Introducere: Ce este didactica/didactica învăţământului special şi special integrat?

În "Dicţionar de pedagogie" (1979, p.29) se subliniază că, de la Ian Amos Cornenius - autorul capodoperei Didactica Magna - "didactica este ştiinţa organizării şi desfăşurării instrucţiei şi educaţiei în şcoală".

Didactica nu se reduce, însă, aşa cum se interpretează uneori, la studiul problemelor privind însuşirea de cunoştinţe şcolare şi educaţia intelectuală a elevilor, ci studiază o problematică variată şi complexă, în legătură cu (Radu, Gh. http://profesoriitineranti.files.wordpress.com/2014/03/didactica-si-metodica-invatamantului-special-si-integrat.pdf):

- procesul de învăţământ, ca proces de cunoaştere şi formare;

- sistemul de învăţământ, ca ansamblu al instituţiilor de instruire şi educaţie;

- principiile didactice, conţinutul învăţământului, metodele de învăţământ,

- formele de organizare a procesului de învăţământ; tehnologia didactică,

- raporturile profesor - elev şi rolul profesorului în procesul de învăţământ;

- arhitectura şcolară.

Etimologie - termenul didactica îsi are originea în limba greacă, în familia de cuvinte:

odidaskein = a învăţa

odidaktikos = instrucţie

odidasko = învăţare, învăţământ

odidaktike = arta învăţării

Ca parte a pedagogiei generale, didactica reprezintă “arta de a-i învăţa pe toţi toate" (J.A. Comenius, Didactica Magna, 1657).

Ţinând cont de obiectivele cu caracter general ale didacticii pentru învăţământul obişnuit, didactica învăţământului special abordează şi ea problemele menţionate, pe care le adaptează, însă, specificului dezvoltării şcolarilor cu dizabilităţi, ţinând seama de insuficienţele şi lacunele lor, dar şi de trăsăturile pozitive de care dispun, căutând să elaboreze modele curriculare orientate compensator, precum şi instrumente adaptate activităţilor de învăţare, toate acestea în perspectiva pregătirii şcolarilor respectivi pentru integrarea şi menţinerea în comunităţile sociale obişnuite, de preferinţă în localităţile natale.

Tot în "Didactica Magna" (secolul al XVII-lea) găsim şi primele referiri la oportunitatea educării şi instruirii sistematice în şcoală a persoanelor cu dizabilităţi, în lucrarea sa, Ian Amos Comenius, punându-şi întrebarea dacă este posibilă instruirea surzilor, a orbilor şi a înapoiaţilor (adică a deficienţilor mintal), dădea şi un răspuns fără echivoc: "din instrucţia pentru oameni nu trebuie exclus nimeni, decât neoamenii". Referindu-se în mod expres la categoria "înapoiaţilor", marele pedagog spunea: "Oare ne-am putea îndoi de faptul că educaţia este necesară oamenilor opaci la minte, pentru a se elibera de acest neajuns pe care-1 au de la natură? Cine este mai lent şi mai înrăit are nevoie, cu atât mai mult, să se elibereze, pe cât posibil, de opacitatea sa. Şi este imposibil de a găsi o minte atât de redusă, căreia instruirea să nu-i poată fi de ajutor".

1. Politici privind organizarea învăţământului special şi special integrat în România

Sistemul de învăţământ special şi special integrat din România, acesta este reglementat prin următoare documente în vigoare:

- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011

- Ordinul 5555 din 7 octombrie 2011 (M.Of. 759-2011) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională

- Ordinul 5575 din 7 octombrie 2011 (M.Of. 797-2011) Metodologia - cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale

- Ordinul 5573 din 7 octombrie 2011 (M.Of. 787-2011) - REGULAMENT de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat

- Ordinul 5574 din 7 octombrie 2011 (M.Of. 785-2011) - Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă

Sumarizând informaţiile cuprinse în aceste documente,

- Statul asigură cetăţenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar şi superior, precum şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără nici o formă de discriminare.

- Statul garantează dreptul la educaţie al tuturor persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale. Învăţământul special şi special integrat sunt parte componentă a sistemului naţional de învăţământ preuniversitar.

- În România, învăţământul special şi special integrat se adresează tuturor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES).

- Învăţământul special şi special integrat este parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ din România, coordonat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

- Învăţământul special şi special integrat din Romania este gratuit, în conformitate cu prevederile legale.

Forme de şcolarizare a copiilor/elevilor cu CES

- Învăţământul special şi special integrat reprezintă forme de instruire şcolară diferenţiate, adaptate şi de asistenţă educaţională, socială şi medicală complexă, destinate persoanelor cu CES;

- Învăţământul pentru persoanele cu CES care se desfăşoară în unităţile de învăţământ special se numeşte învăţământ special.

- Învăţământul special integrat se poate organiza în clase speciale şi individual sau în grupe integrate în clase de masă.

Preview document

Didactica învățământului special - Pagina 1
Didactica învățământului special - Pagina 2
Didactica învățământului special - Pagina 3
Didactica învățământului special - Pagina 4
Didactica învățământului special - Pagina 5
Didactica învățământului special - Pagina 6
Didactica învățământului special - Pagina 7
Didactica învățământului special - Pagina 8
Didactica învățământului special - Pagina 9
Didactica învățământului special - Pagina 10
Didactica învățământului special - Pagina 11
Didactica învățământului special - Pagina 12
Didactica învățământului special - Pagina 13
Didactica învățământului special - Pagina 14
Didactica învățământului special - Pagina 15
Didactica învățământului special - Pagina 16
Didactica învățământului special - Pagina 17
Didactica învățământului special - Pagina 18
Didactica învățământului special - Pagina 19
Didactica învățământului special - Pagina 20
Didactica învățământului special - Pagina 21
Didactica învățământului special - Pagina 22
Didactica învățământului special - Pagina 23
Didactica învățământului special - Pagina 24
Didactica învățământului special - Pagina 25
Didactica învățământului special - Pagina 26
Didactica învățământului special - Pagina 27
Didactica învățământului special - Pagina 28
Didactica învățământului special - Pagina 29
Didactica învățământului special - Pagina 30
Didactica învățământului special - Pagina 31
Didactica învățământului special - Pagina 32
Didactica învățământului special - Pagina 33
Didactica învățământului special - Pagina 34
Didactica învățământului special - Pagina 35
Didactica învățământului special - Pagina 36
Didactica învățământului special - Pagina 37
Didactica învățământului special - Pagina 38
Didactica învățământului special - Pagina 39
Didactica învățământului special - Pagina 40
Didactica învățământului special - Pagina 41
Didactica învățământului special - Pagina 42
Didactica învățământului special - Pagina 43
Didactica învățământului special - Pagina 44
Didactica învățământului special - Pagina 45
Didactica învățământului special - Pagina 46
Didactica învățământului special - Pagina 47
Didactica învățământului special - Pagina 48
Didactica învățământului special - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Didactica invatamantului special.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI 1.ARGUMENTE TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND MOTIVAREA ALEGERII TEMEI „Ai toată viaţa...

Tulburarea Afectivitatii cu Deficit de Atentie

ARGUMENT În ultimii ani s-a vorbit şi s-a scris mult despre copiii hiperactivi, cărora li se asociază deficitul de atenţie. De asemenea, este...

Evaluarea și Abordarea Individualizată în Contextul lor Incluzive

Educaţia incluzivă este o abordare şi un proces continuu de dezvoltare a politicilor şi practicilor educaţionale, orientate spre asigurarea...

Mass Media in Educatie - Aspecte Pozitive si Negative

INTRODUCERE Lucrarea de faţă prezintă aspecte teoretice şi analize sociologice în domeniul pedagogiei, mai exact referitoare la relaţia dintre...

Curriculum Incluziv - Acces la Educatie pentru Grupurile Dezavantajate

Obiectivul de dezvoltare al Proiectului pentru Incluziune Socială (PIS) este de a îmbunătăţi condiţiile de viaţă şi a promova incluziunea socială a...

Jocuri Adaptate Copiilor cu Dizabilitati Mintale in Procesul Intructiv - Educativ

1.1 Formarea si dezvoltarea deprinderilor de joc 1.2 Consolidarea dezvoltarii senzoriale si afective 1.3 Formarea si dezvoltarea initiativei , a...

Conceptul de Curriculum

Din punct de vedere etimologic, termenul “curriculum” prvine din limba latina (curriculum- singular si curricula- plural) si are semnificatia de...

Documente Curriculare

Curriculum desemnează ansamblul structurat al experienţelor de predare şi învăţare (obiective, conţinuturi material didactice, activităţi de...

Te-ar putea interesa și

Predarea si Invatarea Limbii Romane la Scolarul de Varsta Mica, cu Abordare intre Scoala Generala si Scoala Speciala

ARGUMENT Alegerea acestei teme de cercetare este fondată pe mai multe motive. Un prim motiv este dat de importanţa educaţiei văzută ca factor de...

Coordonatele Psihopedagogice Contemporane ale Relatiei Familie - Scoala

Argument: motivatia alegerii temei. Într-un context în care discursul public si chiar si arealul cercetării stiintifice pare să fie invadat,...

Metode Active de Invatare a Istoriei

1. Istoria intre stiinta si disciplina de invatamânt In cadrul procesului instructiv educativ din scoala, toate disciplinele de invatamânt si toti...

Managementul Carierei

“Experienţa nu este ceea ce ţi se întâmplă, ci ceea ce înţelegi din ce ţi se întâmplă.” Aldous HUXLEY INTRODUCERE Într-o lume a afacerilor...

Cercetare - curriculumul școlar

1. Obiective si ipoteze Activitatea de predare, la fel ca şi cea de învăţare sunt fundamentale în dezvoltarea viitoare a elevilor. După Anca Dragu...

Mijloace Moderne de Invatamant - Rolul Calculatorului in Procesul de Predare-Invatare la Tema Alcooli

INTRODUCERE Cunoasterea lumii este un proces infinit de reflectare din ce în ce mai fidela a realitatii obiective în constiinta umana. Diversele...

Practica la Statistica

Obiectivul proiectului Obiectivul acestui proiect consta in studierea distributiei cadrelor didactice din invatamantul profesional si de ucenici...

Perspectivele Serviciilor de Învătământ

După ce au fost mult timp ignorate şi considerate neproductive, rolul serviciilor a început să fie tot mai mult recunoscut, ele substituindu-se,...

Ai nevoie de altceva?