Didactica invatamantului special

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Didactica invatamantului special.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 49 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Pedagogie

Extras din document

Curs 1

Sistemul actual de educaţie şi recuperare pentru elevii cu dizabilităţi din România şi din diferite state ale lumii

Introducere: Ce este didactica/didactica învăţământului special şi special integrat?

În "Dicţionar de pedagogie" (1979, p.29) se subliniază că, de la Ian Amos Cornenius - autorul capodoperei Didactica Magna - "didactica este ştiinţa organizării şi desfăşurării instrucţiei şi educaţiei în şcoală".

Didactica nu se reduce, însă, aşa cum se interpretează uneori, la studiul problemelor privind însuşirea de cunoştinţe şcolare şi educaţia intelectuală a elevilor, ci studiază o problematică variată şi complexă, în legătură cu (Radu, Gh. http://profesoriitineranti.files.wordpress.com/2014/03/didactica-si-metodica-invatamantului-special-si-integrat.pdf):

- procesul de învăţământ, ca proces de cunoaştere şi formare;

- sistemul de învăţământ, ca ansamblu al instituţiilor de instruire şi educaţie;

- principiile didactice, conţinutul învăţământului, metodele de învăţământ,

- formele de organizare a procesului de învăţământ; tehnologia didactică,

- raporturile profesor - elev şi rolul profesorului în procesul de învăţământ;

- arhitectura şcolară.

Etimologie - termenul didactica îsi are originea în limba greacă, în familia de cuvinte:

odidaskein = a învăţa

odidaktikos = instrucţie

odidasko = învăţare, învăţământ

odidaktike = arta învăţării

Ca parte a pedagogiei generale, didactica reprezintă “arta de a-i învăţa pe toţi toate" (J.A. Comenius, Didactica Magna, 1657).

Ţinând cont de obiectivele cu caracter general ale didacticii pentru învăţământul obişnuit, didactica învăţământului special abordează şi ea problemele menţionate, pe care le adaptează, însă, specificului dezvoltării şcolarilor cu dizabilităţi, ţinând seama de insuficienţele şi lacunele lor, dar şi de trăsăturile pozitive de care dispun, căutând să elaboreze modele curriculare orientate compensator, precum şi instrumente adaptate activităţilor de învăţare, toate acestea în perspectiva pregătirii şcolarilor respectivi pentru integrarea şi menţinerea în comunităţile sociale obişnuite, de preferinţă în localităţile natale.

Tot în "Didactica Magna" (secolul al XVII-lea) găsim şi primele referiri la oportunitatea educării şi instruirii sistematice în şcoală a persoanelor cu dizabilităţi, în lucrarea sa, Ian Amos Comenius, punându-şi întrebarea dacă este posibilă instruirea surzilor, a orbilor şi a înapoiaţilor (adică a deficienţilor mintal), dădea şi un răspuns fără echivoc: "din instrucţia pentru oameni nu trebuie exclus nimeni, decât neoamenii". Referindu-se în mod expres la categoria "înapoiaţilor", marele pedagog spunea: "Oare ne-am putea îndoi de faptul că educaţia este necesară oamenilor opaci la minte, pentru a se elibera de acest neajuns pe care-1 au de la natură? Cine este mai lent şi mai înrăit are nevoie, cu atât mai mult, să se elibereze, pe cât posibil, de opacitatea sa. Şi este imposibil de a găsi o minte atât de redusă, căreia instruirea să nu-i poată fi de ajutor".

1. Politici privind organizarea învăţământului special şi special integrat în România

Sistemul de învăţământ special şi special integrat din România, acesta este reglementat prin următoare documente în vigoare:

- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011

- Ordinul 5555 din 7 octombrie 2011 (M.Of. 759-2011) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională

- Ordinul 5575 din 7 octombrie 2011 (M.Of. 797-2011) Metodologia - cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale

- Ordinul 5573 din 7 octombrie 2011 (M.Of. 787-2011) - REGULAMENT de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat

- Ordinul 5574 din 7 octombrie 2011 (M.Of. 785-2011) - Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă

Sumarizând informaţiile cuprinse în aceste documente,

- Statul asigură cetăţenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar şi superior, precum şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără nici o formă de discriminare.

- Statul garantează dreptul la educaţie al tuturor persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale. Învăţământul special şi special integrat sunt parte componentă a sistemului naţional de învăţământ preuniversitar.

- În România, învăţământul special şi special integrat se adresează tuturor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES).

- Învăţământul special şi special integrat este parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ din România, coordonat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

- Învăţământul special şi special integrat din Romania este gratuit, în conformitate cu prevederile legale.

Forme de şcolarizare a copiilor/elevilor cu CES

- Învăţământul special şi special integrat reprezintă forme de instruire şcolară diferenţiate, adaptate şi de asistenţă educaţională, socială şi medicală complexă, destinate persoanelor cu CES;

- Învăţământul pentru persoanele cu CES care se desfăşoară în unităţile de învăţământ special se numeşte învăţământ special.

- Învăţământul special integrat se poate organiza în clase speciale şi individual sau în grupe integrate în clase de masă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Didactica invatamantului special.doc