Didactica specialității

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 30897
Mărime: 132.02KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT- OBIECT DE STUDIU AL DIDACTICII

Didactica, alături de teoria educației, reprezintă științele fundamentale ale educației (nucleul tare al științelor educației).

Didactica este, în sens etimologic, știința învățării, știință care a evoluat de-a lungul timpului sub influența maturizării celorlalte științe ale educației și ca urmare a relațiilor cu alte domenii științifice. Prin obiectul de studiu comun (procesul de învățământ, instruirea realizată prin procesul de învățământ), didactica este asociată cu teoria instruirii.

Didactica postmodernă valorifică elevul, determinând un nou tip de dialog al teoriilor învățării și modelelor de instruire.

Didacticile speciale (metodicile) reprezintă modalități de aplicare a didacticii generale la specificul unui obiect de învățământ.

1.1. Obiectul de studiu al didacticii

Wincenty Okón consideră că obiectivul didacticii este: a) să analizeze: scopurile și conținutul instrucției, procesul de învățământ și principiile acestuia; b) să facă cunoscute: metodele și mijloacele de învățământ, organizarea învățământului, planificarea muncii didactice, personalitatea profesorului (Ionescu Miron, Radu Ioan, coord., 2001, p.20)

În vederea delimitării conceptuale a domeniului didacticii este necesar a specifica sensurile actuale ale conceptelor de învățământ și instruire (Ionescu Miron, Radu Ioan, coord., 2001, p.20-22):

Învățământ:

- principală formă de organizare a educației; proces de instruire și educare în școală, organizat și desfășurat pentru a realiza obiectivele pedagogice ale educației școlare, stabilite la nivel de sistem și de proces (Miron Ionescu);

- domeniu în care este valorificată structura acțiunii educaționale la nivelul corelației funcționale dintre cadrele didactice și elevi, exersată în numeroase și variate situații educative (G. Mialaret, 1992);

- ansamblul instituțiilor școlare dintr-o țară care participă la organizarea arhitecturii școlare prin proiectarea unor cicluri, orientări, filiere, realizabile la nivelul unor structuri specifice educației/instruirii formale, dar și neformale (“Dictionnaire encyclopédique de l´éducation et de la formation”, 1994).

Instruire: concept corelat în principal cu învățământul și utilizat frecvent cu cel puțin trei nuanțări:

- instruire generală: activitate de înzestrare cu competențe și cunoștințe din domeniile culturii, științei, tehnicii și de aplicare a lor în practică;

- instruire profesională: activitate al cărei scop este însușirea unei specialități, a unei profesii concrete; ea se bazează pe însușirea cunoștințelor profesionale, pe formarea abilităților profesionale și pe dezvoltarea interesului și preocupărilor legate de profesia respectivă;

- autoinstruire: instruire realizată prin efort propriu, în afara unei instituții și în absența îndrumării unei persoane din afară.

Etimologic, termenul “instruire” provine din latinescul instruo și înseamnă aranjament, aranjare, construcție, întemeiere, instrucția devenind o construcție a spiritului, a intelectului, “construcția unor structuri cognitive, operaționale” (Skinner).

Ioan Neacșu definește în mod operațional instruirea “ca procesul prin care mediul unui subiect este deliberat manipulat pentru a învăța să fie capabil să emită sau să se angajeze într-un comportament specific, în condiții specifice și cu răspunsuri specifice situației” (Neacșu Ioan, 1999, p. 64).

I. Cerghit (1996) analizează următoarele abordări ale instrucției:

- activitate de transmitere a cunoștințelor (abordarea tradițională);

- activitate de dirijare a învățării;

- mod de organizare a situațiilor de instruire;

- proces de formare a structurilor mentale;

- proces de construcție a cunoștințelor prin interacțiune socială.

Considerarea didacticii drept știința și arta (în sens de măiestrie didactică) conceperii, organizării și desfășurării cu succes a procesului de învățământ sau al predării - învățării eficiente, a condus la asocierea didacticii cu teoria instruirii, atât prin obiectul comun de studiu, cât și datorită absenței termenului de didactică în literatura de specialitate anglo-saxonă (Romiță B. Iucu, 2001, p.29).

Sorin Cristea consideră că obiectul de studiu al didacticii generale vizează definirea procesului de învățământ din următoarele perspectivele (Cristea, Sorin, 2000, p. 99):

- caracteristici generale și dimensiuni specifice;

- structură de funcționare, bazată pe corelația obiective - conținut - metodologie - evaluare;

- sistem de proiectare dezvoltat la nivelul activității didactice/ educative, realizată în mediul școlar și extrașcolar.

Teoria instruirii definește conceptele de bază ale didacticii generale (E. Noveanu), (Cristea, Sorin, 2000, p. 366): procesul de învățământ, obiectivele pedagogice, conținutul învățământului, metodologia didactică, evaluarea didactică, proiectarea pedagogică/ a procesului de învățământ.

I. Nicola (1994) sistematizează următoarele probleme de care se preocupă didactica (Nicola Ioan, 1994, p. 270-271):

a) Conținutul procesului de învățământ (volumul și calitatea cunoștințelor):

- didactica privește criteriile pe baza cărora se efectuează selectarea și ordonarea cunoștințelor, astfel încât să fie în concordanță cu cerințele sociale și să asigure integrarea individului în viața socială;

- didactica se concentrează asupra elaborării metodologiei necesare întocmirii planurilor de învățământ, a programelor și manualelor școlare;

b) Tehnologia desfășurării procesului de învățământ (ansamblul principiilor, metodelor, procedeelor, mijloacelor și formelor de organizare folosite în vederea transmiterii și asimilării cunoștințelor);

Preview document

Didactica specialității - Pagina 1
Didactica specialității - Pagina 2
Didactica specialității - Pagina 3
Didactica specialității - Pagina 4
Didactica specialității - Pagina 5
Didactica specialității - Pagina 6
Didactica specialității - Pagina 7
Didactica specialității - Pagina 8
Didactica specialității - Pagina 9
Didactica specialității - Pagina 10
Didactica specialității - Pagina 11
Didactica specialității - Pagina 12
Didactica specialității - Pagina 13
Didactica specialității - Pagina 14
Didactica specialității - Pagina 15
Didactica specialității - Pagina 16
Didactica specialității - Pagina 17
Didactica specialității - Pagina 18
Didactica specialității - Pagina 19
Didactica specialității - Pagina 20
Didactica specialității - Pagina 21
Didactica specialității - Pagina 22
Didactica specialității - Pagina 23
Didactica specialității - Pagina 24
Didactica specialității - Pagina 25
Didactica specialității - Pagina 26
Didactica specialității - Pagina 27
Didactica specialității - Pagina 28
Didactica specialității - Pagina 29
Didactica specialității - Pagina 30
Didactica specialității - Pagina 31
Didactica specialității - Pagina 32
Didactica specialității - Pagina 33
Didactica specialității - Pagina 34
Didactica specialității - Pagina 35
Didactica specialității - Pagina 36
Didactica specialității - Pagina 37
Didactica specialității - Pagina 38
Didactica specialității - Pagina 39
Didactica specialității - Pagina 40
Didactica specialității - Pagina 41
Didactica specialității - Pagina 42
Didactica specialității - Pagina 43
Didactica specialității - Pagina 44
Didactica specialității - Pagina 45
Didactica specialității - Pagina 46
Didactica specialității - Pagina 47
Didactica specialității - Pagina 48
Didactica specialității - Pagina 49
Didactica specialității - Pagina 50
Didactica specialității - Pagina 51
Didactica specialității - Pagina 52
Didactica specialității - Pagina 53
Didactica specialității - Pagina 54
Didactica specialității - Pagina 55
Didactica specialității - Pagina 56
Didactica specialității - Pagina 57
Didactica specialității - Pagina 58
Didactica specialității - Pagina 59
Didactica specialității - Pagina 60
Didactica specialității - Pagina 61
Didactica specialității - Pagina 62
Didactica specialității - Pagina 63
Didactica specialității - Pagina 64
Didactica specialității - Pagina 65
Didactica specialității - Pagina 66
Didactica specialității - Pagina 67
Didactica specialității - Pagina 68
Didactica specialității - Pagina 69
Didactica specialității - Pagina 70
Didactica specialității - Pagina 71
Didactica specialității - Pagina 72
Didactica specialității - Pagina 73
Didactica specialității - Pagina 74
Didactica specialității - Pagina 75
Didactica specialității - Pagina 76
Didactica specialității - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Didactica specialitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Motivația în școală

Unul dintre motivele esenţiale pentru care oamenii urmează şcoala, cu precădere după incheierea învăţământului obligatoriu este reuşita socială:...

Managementul comunicării în clasa de elevi

Formele comunicării în clasele de elevi Comunicarea, desemnând actul cunoașterii prin vehicularea cuvintelor, poate reprezenta un nivel de...

Eseu de Motivare a Unui Elev cu Dificultăți de Învățare

1. Introducere Dificultăţile de învăţare constituie o formulă terminologică care încearcă estomparea unor noţiuni care pot traumatiza şi...

Elemente de didactica domeniului Științe

Capitolul I. Conceptul de educație din perspectiva didacticilor speciale 1.1. Reflecții teoretice prealabile Educația este o creație a...

Didactică

Didactica - Procesul de învățământ Obiective: - Să definească didactica - Să definească procesul de învățământ - Să analizeze procesul de...

Pedagogie

1. DEFINIŢIE ŞI ELEMENTE COMPONENTE Desfăşurarea activităţii instructiv-educative în cadrul sistemului de învăţământ, al instituţiei şcolare, ia...

Pedagogie

Scopul unităţii de învăţare: - Înţelegerea şi interpretarea de către student a principalelor distincţii şi precizări de ordin conceptual cu...

Fundamentele pedagogiei

6 Resurse si mijloace de lucru Metodele indicate pentru parcurgerea cursului: - lectura; - reflecșia; - conversașia euristica; Structura...

Te-ar putea interesa și

Didactica specialității

Predarea disciplinelor socio-umane este necesara intrucat responsabilitatile profesorilor se concentreaza atât asupra educarii elevilor, cât si...

Didactica specialității

Didactica specialitatii l. DOMENIUL COGNITIV, ELEMENT AL PROCESULUI EDUCATIONAL IN TAXONOMIA BLOOM Procesului de invatamant ii este...

Portofoliu - Didactica Specialității

1. Manual de specialitate şi programa lui. -NEDELCU Elena - CULTURĂ CIVICĂ. GHIDUL PROFESORULUI PENTRU CLASA a VII-a, ed. ALL, 2000. -NEDELCU...

Didactica Specialitații

CAPITOLUL I . EVOLUŢIA ISTORICĂ A DIDACTICII Conceptul „didactică” îşi are originea etimologică în termenii greceşti „didaskein”(a învăţa),...

Elemente de didactica domeniului Științe

Capitolul I. Conceptul de educație din perspectiva didacticilor speciale 1.1. Reflecții teoretice prealabile Educația este o creație a...

Didactica Specialității

Etimologie - didactikos=instrucţie, instruire - didaskein (gr.) = a învăţa pe alţii - didactike (gr.) =arta învăţării - didactica...

Curs Didactica Specialitatii

. Didactica Specialitatii Reforma curriculara in invatamantul profesional tehnic. Variante de curriculum la decizia scolii Procesul de...

Teoria și Metodologia Instruirii

TEORIA SI METODOLOGIA INSTRUIRII OBIECTIVELE GENERALE ALE ACESTEI DISCIPLINE - clasificarea problematicii si a conceptelor fundamentale specifice...

Ai nevoie de altceva?