Educația contemporană

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 5 fișiere: docx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 11072
Mărime: 88.92KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Importanta comparativismului educational.

Pedagogia comparata - domeniu teoretic fundamental al sistemului stiintelor educatiei, alaturi de pedagogia generală, didactica, pedagogia prospectiva si istoria pedagogiei.

Obiectul de studiu al P.C. - analiza comparativa a sistemelor nationale de educatie si învătământ în scopul desprinderii principalelor caracteristici ale acestora, dar si al identificării acelor elemente ce pot contribui la continua optimizare a educatiei lumii contemporane. Pedagogia (educatia) comparata isi propune sa studieze sistemele educative din diversele tări ale lumii, evolutia si schimbarea acestora, analizate din punct de vedere comparativ în scopul desprinderii aspectelor care le aseamănă sau, dimpotrivă, le diferentiază.

Realizeaza un studiu teoretic, dar si unul practic-descriptiv, explicativ, constatativ si prospectiv.

Dictionar de Pedagogie, pg. 328 - „cercetările de pedagogie comparată pot avea drept obiect atât sistemele de educatie si învătământ în ansamblu, cât si aspecte particulare ale acestora, cum ar fi metodele pedagogice, structurile învătământului, planurile sau programele scolare etc.”

Metoda principala: comparatia (lat. comparatio - „analogie”, „raport”, „confruntare”), operatie logică prin care se raportează două sau mai multe obiecte, multimi, sisteme în vederea determinării asemănării sau deosebirii lor calitative, cantitative sau structurale.

Este bine cunoscut faptul că fiecare natiune, fiecare tară îsi configurează o anumită modalitate de „a face” educatie, de a forma personalităti responsabile în functie de specificul său psiho-socio-cultural si de scopurile pe care le urmăreste. Totusi, atunci cand o tara obtine rezultate importante si valide in educatie, merita sa “adoptam” din bunele practice educationale. Aceste “schimburi” au devenit din ce in ce mai dese. Globalizarea are impact si asupra educatiei, aceasta devenind mai putin “teritorializata”. De unde si actualitatea si insemnatatea P.C.

Delimitari conceptuale.

Exista divergente de opinii cu privire la definirea pedagogiei comparate vs educatie comparata, acordandu-se predilectie pentru utilizarea unui termen in favoarea celuilalt. De asemenea, unii autori considera ca PC este un subdomeniu/subcapitol al Sociologiei educatiei.

Obiectivele analizei comparative în domeniul educational.

Analiza sistemelor educationale nu se poate realiza fara studierea si intelegerea sistemelor sociale aferente (inclusiv politice, culturale, economice) ale tărilor considerate, ca si fără prelungirea concluziilor în decizii, dar si în prognoze realiste de „dezvoltare prin similitudine” (Noah, H.; Eckstein, M., 1969).

M. Debesse (1972) arăta că, de regulă, obiectivele pe care le poate urmări o analiză comparativă cu referire la domeniul educational pot fi:

- finalitătile educationale,

- curriculum-ul national (în special curriculum-ul nucleu);

- maniera si strategiile dominante de evaluare, în special probele de evaluare natională;

- structura sistemului national de educatie pe verticală/nivelar (cicluri de scolaritate), dar si pe orizontală (filiere, profile, specializări etc.);

- stabilitatea educatiei formale în raport cu dinamica politicii de stat;

- gradul de democratizare, descentralizare, autonomie;

- coabitarea si loialitatea concurentei între educatia publica si educatia privată;

- pregătirea cadrelor didactice etc.

Scopul final: finalitati realiste. Finalitati la nivel international/ global si finalitati la nivel national.

Scurt istoric al abordărilor comparative în aria preocupărilor educationale

Marc-Antoine Julien de Paris (17751848) - părinte al comparativismului educational. Îndeplinind o importantă functie în cadrul Ministerului Instructiunii Publice din Franta, J. de Paris călătoreste în multe din tările europene si realizează interesante observatii cu privire la cultura si sistemele de educatie specifice acestora. Scrieri: „Eseu general despre educatia fizică, morala si intelectuală”, „Plan de educatie practică pentru copilărie, adolescent si tinerete”, „Schită si puncte de vedere preliminare ale unei lucrări asupra educatiei comparate” (1817).

Victor Cousin (1772-1867), apărător si sustinător al „împrumuturilor” educative din alte tări; publică în 1832 studiul intitulat „Raport asupra instruirii în Germania si în special în Prusia”;

Dimitri Usinski (1824-1870) publică o serie de articole sub forma unor „Scrisori” expediate din tările europene în care a călătorit, în care realizează analize comparative ale sistemelor de educatie specifice acestor tări;

Horace Mann si Henry Barnard - personalităti importante ale scolii americane care au făcut cunoscute în SUA lucrările lui Victor Cousin si conceptia pedagogică novatoare a lui J. F. Pestalozzi.

Un argument în sprijinul ideii conform căreia începutul secolului XX marchează o nouă etapă în dezvoltarea comparativismului educational este si faptul că între anii 1899-1900 este predat primul curs de pedagogie comparată la Universitatea Columbia de către James Russel.

Michael Ernest Sadler (1861-1923) În lucrarea publicată în anul 1900 si intitulată în mod foarte sugestiv „Cât de multe lucruri de valoare practică putem învăta din studiul sistemelor educative străine”, Sadler prezintă principalele coordonate ale conceptiei sale comparative. O teză importantă pe care o sustine în mod argumentat este ideea caracterului determinat al educatiei din fiecare tară de către factori si forte specifice cum ar fi: statul, biserica, minoritătile nationale, familia, climatul economic si financiar, institutiile de învătământ etc. Cunoasterea acestor forte determinative ne va ajuta să întelegem mai bine matricea socio-istorică si culturală a tării respective si măsura în care ea este compatibilă cu „istoria” social si educatională a tării ce recurge la astfel de împrumuturi educationale.

I. L. Kandel consideră că PC trebuie să treacă dincolo de simpla descriere a „faptelor si stărilor educationale” si să desprindă acea „fortă spirituală intangibilă, impalpabilă ce pune în miscare sistemul educativ dintr-o tară sau alta - si-l face ceea ce este” (apud Stanciu, Ghe. I., et. al., 1971, p.112). În lucrarea sa „Educatia comparată”, I. Kandel supune analizei sistemele educationale a sase tări (Anglia, Franta, Germania, Italia, Rusia s S.U.A.) pe care le consideră „laboratoarele mondiale ale educatiei”.

Bibliografie

1. Gariddo, Garcia, J.L., Fundamente ale educației comparate(trad.), Editura Didactică și Pedagogică, București,1995

2. Ungureanu, Dumitru, Pedagogie comparată (note de curs), Editura Mirton, Timișoara,2001

3. Tudorică, Roxana, Managementul educației în context european, Editura Meronia, București,2007

BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:

1. Iliescu,Vasile, Abordare comparativă în pedagogie, Editura Didactică și Pedagogică, București,1976

2. Fagerlind, I., Birt, S., Planificarea și administrarea educației în Europa: tendințe și riscuri, în Perspective - UNESCO, 77/1991

3. ***Comunicatul de la Brugges, privind intensificarea cooperării europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale, pe perioada 2011 – 2020 – Comunicatul miniştrilor europeni responsabili în domeniul educaţiei şi formării profesionale, al partenerilor social – europeni şi al Comisiei Europene, privind revizuirea abordării strategice şi a priorităţilor procesului de la Copenhaga (7.12.2010). În: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningpolicy/doc/vocational/bruges_ro.pdf

4. ***Documente de politici educaţionale, postate pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. În: http://www.edu.ro/index.php/articles/c401/

5. ***Legea Educaţiei Naţionale nr.1/10.01.2011.În: www.moficial.ro/ 2011/018. Pdf

6. ***Strategia europeană de cooperare în educaţie şi formare, aprobată de Consiliul European Extraordinar, din 23 – 24 martie 2000. În: http://www.tvet.ro/index.php/ro/educatie-si-formareprofesionala-in-europa/64.html

7. Antonesei, L., Paideia, Ed. Polirom, Iaşi, 1996

8. Chiş, V., (2001), Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca

9. Creţu, C., (1997), Psihopedagogia succesului, Ed. Polirom, Iaşi

10. Creţu, C., (1998), Curriculum diferenţiat şi personalizat, Ed. Polirom, Iaşi

11. Cristea, S., (1994), Fundamentele pedagogice ale reformei învăţământului, EDP, Idei pedagogice contemporane, Bucureşti

12. Cristea, S., (2000), Dicţionar de pedagogie, Ed. Litera – Litera Inernaţional, Chişinău- Bucureşti

Preview document

Educația contemporană - Pagina 1
Educația contemporană - Pagina 2
Educația contemporană - Pagina 3
Educația contemporană - Pagina 4
Educația contemporană - Pagina 5
Educația contemporană - Pagina 6
Educația contemporană - Pagina 7
Educația contemporană - Pagina 8
Educația contemporană - Pagina 9
Educația contemporană - Pagina 10
Educația contemporană - Pagina 11
Educația contemporană - Pagina 12
Educația contemporană - Pagina 13
Educația contemporană - Pagina 14
Educația contemporană - Pagina 15
Educația contemporană - Pagina 16
Educația contemporană - Pagina 17
Educația contemporană - Pagina 18
Educația contemporană - Pagina 19
Educația contemporană - Pagina 20
Educația contemporană - Pagina 21
Educația contemporană - Pagina 22
Educația contemporană - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • C0_PC_Introducere.docx
  • C1_PC_Conceptul de educatie comparata.docx
  • C2_PC_Tendinte ale politicii educationale in Europa.docx
  • C4_ PC_Educatia in Marea Britanie si Germania.docx
  • C6_PC_Educatia si invatamantul din SUA.docx

Alții au mai descărcat și

Asigurarea Calității în Învățământul Superior Românesc

Introducere Gradul de dezvoltare la care o societate a ajuns la un anumit moment este puternic influenţat de modul în care indivizii care compun...

Calitatea în Învățământ

Calitatea în educaţie, cea mai mare provocare a reformei reale, de fond, şi nu de formă a învăţământului românesc, continuă, să determine...

Didactică

Didactica - Procesul de învățământ Obiective: - Să definească didactica - Să definească procesul de învățământ - Să analizeze procesul de...

Educația

1. CONCEPTUL DE EDUCATIE Termenul de educatie se pae ca a fost pus in circulatie pe la 157 ca echivalent al expresiilor “instruire”, “infiintare”...

Pedagogie

Scopul unităţii de învăţare: - Înţelegerea şi interpretarea de către student a principalelor distincţii şi precizări de ordin conceptual cu...

Mic Dictionar de Termeni Pedagogici

ADMINISTRAŢIA ŞCOLARĂ Administraţia şcolară reprezintă activitatea de conducere executivă a sistemului de învăţământ, realizată în mod...

Fundamente Pedagogice

Capitolul I EDUCAtIA – DIMENSIUNE INTEGRATOARE A VIEtII OBIECTIVE: .. Sã redefineascã conceptul de educatie, extinzând sfera abordãrilor...

Pedagogie

Prin factori ai dezvoltării psihice se înţeleg acele influenţe constante, profunde şi esenţiale care se exercită asupra individului şi produc...

Te-ar putea interesa și

Metode de Cunoaștere a Elevilor sau Grupului cu Scopul Realizării unor Profile de Personalitate ale Acestora

1.1. Metode de cunoaştere a elevilor sau grupului cu scopul realizării unor profile de personalitate ale acestora 1.2. Metode de lucru 1.2.1....

Drepturile Omului si Implicatiile Asupra Familiei Contemporane

INTRODUCERE Drepturile omului reprezinta principalele conditii care permit fiecarei persoane sa-si dezvolte si sa-si foloseasca cat mai eficient...

Educabilitatea - Factorii Devenirii Fiintei Umane

1. CONCEPTUL DE EDUCABILITATE Caracteristica esentiala a fiintei umane si categorie pedagogica distincta, educabilitatea s-a bucurat de atentia...

Scoală și cultură

Ca ramura a sociologiei, sociologia culturii are functii proprii, explorand, prezentand, explicand si analizand fenomenele si procesele culturale...

Educatie si Provocarile Lumii Contemporane

Educaţia este unul dintre fenomenele care a apărut o dată cu societatea umană, suferind pe parcursul evoluţiei sale, modificări esenţiale. De la...

Educația Față în Față cu Problematica Lumii Contemporane

Educaţia este unul dintre fenomenele care a apărut o dată cu societatea umană, suferind pe parcursul evoluţiei sale, modificări esenţiale. De la...

Educatia si Problematica Lumii Contemporane

Educatia este o forma de comunicare interumana prin care se transmit, de la o generatie la alta, valorile culturii, experienta de productie si...

Tendințe în educația contemporană

Termenul de educatie se pare ca a fost pus in circulatie in jurul anului 1527, ca echivalent al expresiilor “instruire”, “infiintare” utilizate in...

Ai nevoie de altceva?