Fundamentele pedagogiei

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 24767
Mărime: 310.42KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CURS I

INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIE

1.a. EDUCAȚIA - DEFINIRE

Alte definiții relevante:

- educația este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare și moralizare a omului, iar scopul educației este de a dezvolta în individ toată perfecțiunea de care este capabil (Kant);

- educația este acțiunea de formare a omului pentru el însuși, dezvoltându-i-se o multitudine de interese (Herbart);

- educația constituie acțiunea generațiilor adulte asupra celor tinere, cu scopul de a le forma acestora din urmă anumite stări fizice, intelectuale și mentale necesare vieții sociale și mediului pentru care sunt destinate (Durkheim);

Din definiția de mai sus precum și din analiza altora existente în literatura pedagogică se pot desprinde câteva caracteristici relevante ale educației:

- Complexitatea educației;

- Caracterul finalist, intenționat - educația se desfășoară în mod conștient, deliberat, potrivit unui scop dinainte stabilit,

- Obiectul educației îl constituie DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII UMANE în toate domeniile: intelectual, moral, fizic, estetic, profesional;

- Pregatirea omului pentru prezent, dar și pentru viitor, în raport cu idealul social și educațional, cu cerințele societății, dar și cu interesele și aspirațiile individuale.

Ca fenomen social, educația este o acțiune umană specifică, ea își schimbă finalitățile, conținuturile și funcțiile odată cu schimbările societății pe care o influențează la rândul ei.

1.b. FUNCȚIILE EDUCAȚIEI:

I.Selectarea, prelucrarea și transmiterea a valorilor de la societate la individ

Selectarea = alegerea informațiilor relevante pentru momentul istoric respectiv și particularitățile educabililor;

Prelucrarea = adaptarea informațiilor la particularitățile individuale și de vărstă ale educabililor;

Transmiterea = procesul efectiv de predare-învățare.

Cele 3 operatii se realizează pe baza unor principii pedagogice în funcție de particularitățile psihice ale celor educați.

Aceste 3 operații se afla într-o interdependență deoarece o selectare adecvată influențează pozitiv transmiterea, precum și o transmitere adecvată implică o corectă selecție și prelucrare.

II. Dezvoltarea conștientă a potențialului biopsihic al omului

Educația urmărește să producă modificări pozitive și de durată asupra omului care este văzut ca un tot unitar, ca ființă bio-psiho-socială. Ea este întotdeauna dependentă de anumite particularități biopsihice, urmărind în același timp dezvoltarea lor.

III. Pregătirea subiectului uman pentru o integrare activă în viața socială

Educația urmărește formarea unui tip de personalitate care să corespundă cerințelor sociale prezente, dar care să fie capabilă să se adapteze schimbărilor sociale ce pot interveni.

Cele trei funcții sunt interdependente: pe de o parte acțiunea educațională vizează dezvoltarea personalității umane, pe de altă parte această dezvoltare răspunde cerințelor societății față de individ. Prin funcțiile sale, educația urmărește stabilirea unui echilibru dinamic între cei doi poli, putând fi considerată o condiție atât pentru existența și dezvoltarea societății, cât și a fiecărui individ în parte.

2. PEDAGOGIA ca ȘTIINȚĂ A EDUCAȚIEI

Pedagogia studiază esența și trăsăturile fenomenului educațional, scopul și sarcinile educației, valoarea si limitele ei, conținutul, principiile, metodele și formele de desfăsurare a proceselor paideutice (Bîrzea, C., 1998).

Ultimele decenii au adus în discuție înlocuirea termenului de pedagogie cu sintagma științele educației, invocându-se următoarele argumente:

- Etimologic, pedagogie = „îngrijirea și conducerea copilului” (pais, paidos și agoge) sens limitat în raport cu vastitatea și complexitatea domeniului actualmente vizat.

- Se invocă deseori și un anume „halo” peiorativ ce însoțește pedagogia care își are originea în statutul inferior al sclavului - pedagog. În Antichitate, era numit pedagog sclavul care se îngrijea de copii; el nu avea o pregătire specială. Uneori termenul e folosit în acest sens, peiorativ, pentru a desemna o persoană cu pretenții de educator, dar care nu e pregătit ca atare.

- C.Bârzea vorbește de un „complex de superioritate al științelor „nobile” față de bastarzii epistemologiei (gr. episteme = cunoaștere ștințifică, logos = teorie): psihologie, sociologie, pedagogie” (1998). Cu alte cuvinte, pedagogia este lipsită de demnitatea epistemologică a științelor „adevărate” sau „exacte”, pentru că cunoașterea științifică presupune precizie, exactitate, corectitudine. Ori, omul, obiectul de studiu al științelor „bastarde” nu se supune acestor criterii de precizie, decât poate din punct de vedere biologic. De aici caracterul dual al pedagogiei, văzută ca știință și artă în același timp. (Tot C. Bârzea face o apreciere importantă, fâcând distincție între sensurile pedagogiei: dacă educația ca praxis are afinități cu arta, în schimb, reflecția teoretică asupra educației, ține de domeniul științei).

- Dintre toate argumentele, adâncirea cunoașterii pedagogice, care a dus la desprinderea din corpul comun de cunoștințe despre educație a unui mare număr de discipline, având propriul lor obiect de studiu și metode proprii de cercetare, a avut un rol decisiv.

Preview document

Fundamentele pedagogiei - Pagina 1
Fundamentele pedagogiei - Pagina 2
Fundamentele pedagogiei - Pagina 3
Fundamentele pedagogiei - Pagina 4
Fundamentele pedagogiei - Pagina 5
Fundamentele pedagogiei - Pagina 6
Fundamentele pedagogiei - Pagina 7
Fundamentele pedagogiei - Pagina 8
Fundamentele pedagogiei - Pagina 9
Fundamentele pedagogiei - Pagina 10
Fundamentele pedagogiei - Pagina 11
Fundamentele pedagogiei - Pagina 12
Fundamentele pedagogiei - Pagina 13
Fundamentele pedagogiei - Pagina 14
Fundamentele pedagogiei - Pagina 15
Fundamentele pedagogiei - Pagina 16
Fundamentele pedagogiei - Pagina 17
Fundamentele pedagogiei - Pagina 18
Fundamentele pedagogiei - Pagina 19
Fundamentele pedagogiei - Pagina 20
Fundamentele pedagogiei - Pagina 21
Fundamentele pedagogiei - Pagina 22
Fundamentele pedagogiei - Pagina 23
Fundamentele pedagogiei - Pagina 24
Fundamentele pedagogiei - Pagina 25
Fundamentele pedagogiei - Pagina 26
Fundamentele pedagogiei - Pagina 27
Fundamentele pedagogiei - Pagina 28
Fundamentele pedagogiei - Pagina 29
Fundamentele pedagogiei - Pagina 30
Fundamentele pedagogiei - Pagina 31
Fundamentele pedagogiei - Pagina 32
Fundamentele pedagogiei - Pagina 33
Fundamentele pedagogiei - Pagina 34
Fundamentele pedagogiei - Pagina 35
Fundamentele pedagogiei - Pagina 36
Fundamentele pedagogiei - Pagina 37
Fundamentele pedagogiei - Pagina 38
Fundamentele pedagogiei - Pagina 39
Fundamentele pedagogiei - Pagina 40
Fundamentele pedagogiei - Pagina 41
Fundamentele pedagogiei - Pagina 42
Fundamentele pedagogiei - Pagina 43
Fundamentele pedagogiei - Pagina 44
Fundamentele pedagogiei - Pagina 45
Fundamentele pedagogiei - Pagina 46
Fundamentele pedagogiei - Pagina 47
Fundamentele pedagogiei - Pagina 48
Fundamentele pedagogiei - Pagina 49
Fundamentele pedagogiei - Pagina 50
Fundamentele pedagogiei - Pagina 51
Fundamentele pedagogiei - Pagina 52
Fundamentele pedagogiei - Pagina 53
Fundamentele pedagogiei - Pagina 54
Fundamentele pedagogiei - Pagina 55
Fundamentele pedagogiei - Pagina 56
Fundamentele pedagogiei - Pagina 57
Fundamentele pedagogiei - Pagina 58
Fundamentele pedagogiei - Pagina 59
Fundamentele pedagogiei - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Fundamentele pedagogiei.docx

Alții au mai descărcat și

Utilizarea tehnologiei moderne (gadget-uri, platforme didactice, tehnică de calcul) în predarea disciplinei alese

Noile tehnologii au schimbat interacțiunile dintre oameni, modalitățile de petrecere a timpului liber, viața de azi devenind practic de neconceput...

Teoria și Metodologia Instruirii

PARTEA I TEORIA ŞI METODOLOGIA INSTRUIRII CAPITOLUL I DIDACTICA – TEORIA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 1.1. PRECIZĂRI CONCEPTUALE Activitatea...

Pedagogie

Scopul unităţii de învăţare: - Înţelegerea şi interpretarea de către student a principalelor distincţii şi precizări de ordin conceptual cu...

Fundamentele pedagogiei

6 Resurse si mijloace de lucru Metodele indicate pentru parcurgerea cursului: - lectura; - reflecșia; - conversașia euristica; Structura...

Dimensiunile Educației

1. Educaţia intelectuală a) Semnificaţia educaţiei intelectuale în lumea contemporană Recunoscută ca o componentă a activităţii educative din...

Curs Didactica Specialitatii

. Didactica Specialitatii Reforma curriculara in invatamantul profesional tehnic. Variante de curriculum la decizia scolii Procesul de...

Caracteristicile, funcțiile și formele educației

Planul cursului 1. Analiza caracteristicilor educatiei ca fenomen social 2. Functiile educatiei 3. Formele educatiei Pentru a evidenti mai...

Abilitare pe Curriculum

I. Curriculum: proiect, proces, produs Proiectarea globală Obiectivele temei urmăresc: • cunoaşterea conceptelor din domeniul curriculumului; •...

Te-ar putea interesa și

Psihologia Educației

I.PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI I.1.ÎNVAŢAREA ŞI TEORIILE ÎNVĂŢĂRII Conceptele de învaţare si învaţare şcolară.Mecanisme şi procesualitate. În sens...

Portofoliu Didactic

I.1.PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI I.1.Metodele de cunoastere a personalitatii Nevoia de cunoaştere a elevului a determinat analiza unor metode şi tehnici...

Portofoliu de Evaluare Finală

I.1.Metoda observaţiei Ca metodă de cunoaştere şi cercetare psihopedagogică, observaţia constă în urmărirea intenţionată şi înregistrarea exactă,...

Portofoliu de Evaluare Finală

I. PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI 1. Obiectul și importanța psihologiei școlare Psihologia este știința care acordă o atenție deosebită descrierii și...

Portofoliu Pedagogie - Fundamentele pedagogiei, teoria și metodologia curriculumului

Capitolul 1. Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+Teoria și metodologia curriculumului) 1.1. Eseu: Stiluri de predare Stiluri de predare...

Fundamentele pedagogiei

6 Resurse si mijloace de lucru Metodele indicate pentru parcurgerea cursului: - lectura; - reflecșia; - conversașia euristica; Structura...

Fundamente Pedagogice

Capitolul I EDUCAtIA – DIMENSIUNE INTEGRATOARE A VIEtII OBIECTIVE: .. Sã redefineascã conceptul de educatie, extinzând sfera abordãrilor...

Fundamentele Pedagogiei

Tema 1. Educaţia 1.1. Concept şi sensuri. Sensurile împrumutate conceptului educaţie pe parcursul evoluţiei istorice a omenirii sunt multiple şi...

Ai nevoie de altceva?