Fundamentele pedagogiei

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Fundamentele pedagogiei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 116 de pagini .

Profesor: Lect.univ.dr. Voinea Mihaela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Pedagogie

Cuprins

Introducere ... 5
1. De la pedagogie la sistemul tiinșelor educașiei 8
1.1.Introducere 8
1.2.Obiectivele unitașii de învașare . 9
1.3.Evoluția conceptului de pedagogie ... 9
1.4. Statutul epistemologic al pedagogiei ... 12
1.5. Sistemul țtiințelor educației 14
1.6.Rezumat 16
1.7. Test de evaluare 17
2. Educașia, obiect de studiu al tiinșelor educașiei 18
2.1.Introducere ... 18
2.2.Obiectivele unitașii de învașare . 18
2.3. Conceptul de educașie si evolușia sa .. 18
2.4. Educație ți pedagogie postmoderna 21
2. 5.Rezumat ... 26
2.6.Test de evaluare 26
3.Educabilitatea. Factorii fundamentali ai educabilitașii .. 27
3.1.Introducere ... 27
3.2.Obiectivele unitașii de învașare .. 27
3.3. Educabilitatea: definiții ți implicații 27
3.4. Factorii educabilitații: ereditatea-mediul-educația .. 29
3. 5.Rezumat .. 33
3.6.Test de autoevaluare nr.1 .. 34
4.Formele educașiei . Funcșiile educașiei. Mediile educașionale i impactul
lor acestora asupra dezvoltarii fiinșei umane
36
4.1.Introducere 36
4.2.Obiectivele unitașii de învașare 36
4.3. Formele educaței ți interacțiunea dintre ele . 37
4.4. Funcțiile educației 40
4.5. Mediile educaționale ți impactul lor asupra dezvoltarii ființei umane 42
4.6.Rezumat . 50
4.7.Test de autoevaluare nr.2 .. 50
4.8. Tema de control nr.1 . 52
5. Educașia i problemele lumii contemporane. Educașia permanenta.
Autoeducașia .
53
5.1.Introducere 53
5.2.Obiectivele unitașii de învașare . 53
5.3 Educație ți contemporaneitate .. 53
5.4. Educația permanenta 57
5.5. Autoeducația 61
5.6.Rezumat 63
5.7.Test de evaluare 63
6. Structura educașiei . 64
6.1.Introducere ... 64
6.2.Obiectivele unitașii de învașare ... 64
6.3. Conceptul de structura a educației. Perspective de analiza .. 64
6.4. Componentele structurii educației 65
6.6.Rezumat 70
6.7.Test de evaluare . 70
7. Domenii reprezentative ale educașei ... 71
7.1.Introducere ... 71
7.2.Obiectivele unitașii de învașare . 71
7.3.Domeniile reprezentative ale educației 71
7.3.1. Educația intelectuala .. 72
7.3.2. Educația morala . 75
7.3.3. Educașia estetica .. 76
7.3.5. Educația religioasa 77
7.3.6.Educașia fizica .. 78
7.3.7. Educația tehnologica . 79
7.4.Rezumat . 80
7.5.Test de evaluare . 80
8. Noile educașii . 81
8.1.Introducere ... 81
8.2.Obiectivele unitașii de învașare . 81
8.3. Noile educații ... 81
8.4. Interacțiuni ți interdependențe între domeniile educației 84
8.5.Rezumat . 85
8.6.Test de evaluare . 85
8.7. Tema de control nr.2 . 85
9. Sistemul de învașamânt. Schimbare i inovare în sistemul de învașamânt
9.1.Introducere ... 86
9.2.Obiectivele unitașii de învașare ... 86
9.3. De la sistemul de educație la situația educativa: contextul în care se
realizeaza educația ..
87
9.4. Sistemul de învațamânt din România ... 89
9.5. Schimbare ți inovare în sistemul de învațamânt . 90
9.5.1. Factori psihologici/individuali ai schimbarii .. 95
9.5.2. Factori sociali: organizația țcolara .. 96
9.6.Rezumat 97
9.7.Test de evaluare 98
10. Statutul profesional al cadrului didactic în societatea cunoaterii 99
10.1.Introducere .. 99
10.2.Obiectivele unitașii de învașare ... 99
10.3.Statutul profesional al cadrului didactic în societatea cunoțaterii .. 99
10.4. Competența didactica- nucleul profesionalismului didactic .. 105
10.5.Rezumat . 113
10.6. Test de evaluare ... 114
Bibliografie . 115

Extras din document

6

Resurse si mijloace de lucru

Metodele indicate pentru parcurgerea cursului:

- lectura;

- reflecșia;

- conversașia euristica;

Structura cursului

Cursul conșine urmatoarele unitași de învașare:

1. Sistemul stiinșelor educașiei

2. Educașia, obiect de studiu al stiinșelor educașiei.

3. Educabilitatea. Factorii fundamentali ai educabilitații

4. Formele educației ți funcțiile educației. Mediile educaționale ți impactul

acestora asupra dezvoltarii ființei umane

5. Educația ți problemele lumii contemporane. Educașia permanenta.

Autoeducația

6. Structura educației

7. Componentele/dimensiunile educașiei. Conținuturile educației

8. Noile educații - conținuturi particulare ale educației

9. Sistemul de învațamânt. Schimbare ți inovare în sistemul de învațamânt

10. Statutul profesional al cadrului didactic în societatea cunoațterii

Temele de control sunt formulate în urmatoarele unitași de învașare: U4, U8.

Unitatea de învașare 1. De la pedagogie la sistemul țtiințelor

educației

Cuprins

1.1.Introducere . 8

1.2.Obiectivele unitașii de învașare . 9

1.3.Evoluția conceptului de pedagogie . 9

1.4. Statutul epistemologic al pedagogiei 12

1.5. Sistemul tiințelor educației .. 14

1.6.Rezumat .. 16

1.7.Test de evaluare 17

1. Introducere

Cursul de fața este o introducere în problematica educației cu accent pe ideea

evoluției acestei discipline de la abordarea empirica specifica primei etape a

constituirii sale, pâna la sistemul țtiințelor educației de azi.

1.2. Obiectivele unitații de învațare

La sfârțitul acestui curs, studenții vor fi capabili sa:

-sa explice evoluția termenului de ”pedagogie”;

-sa descrie doua impediemente ale afirmarii pedagogiei ca țtiința;

- sa exemplifice trecerea de la pedagogie la sistemul țtiințelor educației;

-sa argumenteze necesitatea constituirii sistemului țtiințelor educației.

Durata medie de parcurgere a primei unitați de învațare este de 2 ore.

Motto: ”Dei este un cuvânt deseori utilizat, nu se tie ce înseamna de

fapt pedagogia. O tiința, o arta, o tehnologie, o filosofie morala sau un set de doctrine

normative?”

(Bârzea, 1998, p.25)

9

1.3. Evolușia conceptului de pedagogie

Termenul de pedagogie invita mereu la reflecție deoarece, ața cum remarca C. Bârzea,

în lucrarea intitulata ”Arta ți țtiința educației”, traverseaza o criza de identitate.

Ce este pedagogia? Este arta, este țtiința, este ți arta ți țtiința? Dar mai este termenul de

pedagogie la moda? Nu pare el sa fie înlocuit cu cel de ”țtiințe ale educației”? Iata câteva

întrebari la care încercam sa oferim posibile raspunsuri, care sa ofere o viziune cât mai

realista asupra problematicii complexe pe care o desemneaza termenul de pedagogie.

Pedagogia este o stiinșa ce face parte din categoria stiinșelor socio-umane, având ca

obiect de studiu educașia. Ea s-a nascut ca o interogașie asupra fenomenului educașional,

ajungând sa-l cerceteze din diverse puncte de vedere si sa descopere legitașile care îl

guverneaza, devenind deopotriva stiinșa explicativa si normativ-prescriptiva. Asadar,

aceasta stiinșa dialogheaza cu realitatea educașionala, o chestioneaza si o analizeaza, dar

șinteste si idealul, edifica si sugereaza ceea ce merita si poate fi concretizat ( Cucos, 1996,

p.19).

Din punct de vedere etimologic, termenul de “pedagogie” deriva din grecescul

paidagogia (pais, paidos = copil; agoge = a conduce), care ar însemna conducerea

copilului.

În literatura anglo-saxona, întâlnim doar termenul de “education” (educașie), care

desemneaza atât acșiunea de formare a omului, cât si stiinșa care studiaza aceasta

procesualitate.

Câteva definiții oferite pedagogiei reflecta mult mai bine ideile prezentate anterior:

Pedagogia este ”o tiința sociala cu statut academic ce studiaza educația ca proces de

perfecționare a omului (...), cu un obiect propriu de cercetare (educația), pe care îl

examineaza sub un unghi particular printr-un sistem de cunotințe i metode proprii”.

(Dicționar de pedagogie contemporana,1969, p.202)

Fisiere in arhiva (1):

  • Fundamentele pedagogiei.pdf

Bibliografie

1. Ausubel D., Robinson F.G, 1981, Învașarea în scoala, o introducere în psihologia
pedagogica, E.D.P, Bucuresti
2. Balle Francis (coord.) , 2005, Dicșionar de media, Ed.Univers Enciclopedic,
Bucuresti
3. Bennett N., Crawford M, Riches C., 1992, Managing Change in education.
Individual and Organizational Perspectives, Ed. at the Open University London
4. Bîrzea, C., 1998, Arta i tiința educației, E.D.P R.A, Bucurețti
5. Calin M., 1996, Teoria educașiei, Ed.All, Bucurest
6. Cristea S., 2000, Dicșionar de pedagogie, Ed.Litera Internașional, Chisinau
7. Cristea S., 2010, Fundamentele pedagogiei, Ed.Polirom, Iați
8. Cucos C., 2006, Informatizarea în educașie, Ed.Polirom, Iasi
9. Cucos C., 2002, Pedagogie, Ed.Poliorom, Iasi
10. Delors J., (coord.), 2000, Comoara launtrica,Ed.Polirom, Iasi
11. Dragu Anca,1998, Structura personalitașii profesorului, E.D.P, Bucuresti
12. Gliga Lucia (coord.), 2002, Standardele profesionale pentru profesia didactica,
M.E.C., Bucuresti
13. Goleman Daniel, 2001, Inteligenșa emoșionala, Ed.Curtea Veche, Bucuresti
14. Hines, J. M., Hungerford, H. R., Tomera A. N. (1987). Analysis and Synthesis of
reaserchs on Responsabile Enviromental Behavior: A Meta - Analysis The Journal of
Environmental Education, 18:2,1-8
15. Iucu, R., 2004, Formarea cadrelor didactice. Sisteme, politici, strategii,
Ed.Humanitas Educașional, Bucuresti
16. Maciuc Irina, 1998, Formarea formatorilor.Modele alternative si programe modulare,
E.D.P.- R.A., Bucuresti
17. Malița, M. ,1998, Zece mii de culturi. O singura civilizație, Bucurețti: Ed. Nemira
18. Marcus S. (coord), 1999, Competenșa didactica, Ed.All, Bucuresti
19. M.E.C., 2001, Management educașional pentru institușiile de învașamânt, Bucuresti
20. Mitrofan N., 1988, Aptitudinea pedagogica, Ed. Academiei, Bucuresti
21. Molan V., 2007, Inspecșia scolara, componenta a managementului educașional, Ed.
Paralela 45, Pitesti
22. Momanu Marina,2002, Introducere în teoria educașiei, Ed.Polirom, Iasi
23. Moon B, Vlasceanu L, Barrows L.C, 2002, Institutional Approaches to Teacher
Education within Higher Education In Europe: Current Models and New Developments,
UNESCO CEPES
24. Naisbitt John, 1989, Megatendinșe. Zece tendinșe care ne schimba viașa, Ed.Politica,
Bucuresti
25. Neculau A., 1978, Calitașile profesorului vazute de elevi, Revista de pedagogie nr.1
26. Neculau A., 2004, Educașia adulșilor, Ed.Polirom, Iasi
27. Panșuru S., Voinea M., 2006, Psihologie educașionala, Ed.Universitașii Lucian Blaga,
Sibiu
28. Paun E., 1999, Scoala- abordare sociopedagogica, Ed.Polirom, Iasi
29. Paun E., Potolea D., 2002, Pedagogie. Fundamentari teoretice si demersuri
aplicative, Ed.Polirom, Iasi
30. Pânisoara Ion- Ovidiu, Comunicarea eficienta, Ediși a II-a, 2004, Polirom, Iasi
31. Poenaru R., Sava F., 1998, Didactogenia în scoala. Aspecte
deontologice,psihologice si pedagogice, Ed. Danubius, Bucuresti
32. Ritzer, G., 2010, Globalizarea nimicului, Ed.Humanitas, Bucurețti
33.
34. Siebert H., 2001, Pedagogie constructivista, Ed.Institutul European, Iasi
35. Siebert H., 2001, Învașarea autodirijata si consilierea pentru învașare, Ed. Institutul
Europen, Iasi
36. Silverstone R., 1999, Televiziunea în viașa cotidiana, Ed.Polirom, Iasi
37. Stan E., 2004, Pedagogie postmoderna, Ed.Institutul European, Iasi
38. Soitu Laurenșiu, Pedagogia Comunicarii, 2001, Ed.Institutul European, Iasi
39. Pânisoara Ion- Ovidiu, Comunicarea eficienta, Ediși a II-a, 2004, Polirom, Iasi
40. Toma Steliana,1994, Profesorul-factor de decizie,Ed.tehnica, Bucuresti
41. Tudorica Roxana, 2007, Managementul educașiei în context european, Ed. Meronia,
Bucuresti
42. Vlasceanu L,1979, Decizie si inovașie în învașamânt, explorari teoretice si empirice
privind integrarea învașamântulu cu cercetarea si producșia, E.D.P, Bucuresti