Fundamentele pedagogiei

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 116 în total
Cuvinte : 35264
Mărime: 1.11MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.univ.dr. Voinea Mihaela

Cuprins

Introducere ... 5

1. De la pedagogie la sistemul tiinșelor educașiei 8

1.1.Introducere 8

1.2.Obiectivele unitașii de învașare . 9

1.3.Evoluția conceptului de pedagogie ... 9

1.4. Statutul epistemologic al pedagogiei ... 12

1.5. Sistemul țtiințelor educației 14

1.6.Rezumat 16

1.7. Test de evaluare 17

2. Educașia, obiect de studiu al tiinșelor educașiei 18

2.1.Introducere ... 18

2.2.Obiectivele unitașii de învașare . 18

2.3. Conceptul de educașie si evolușia sa .. 18

2.4. Educație ți pedagogie postmoderna 21

2. 5.Rezumat ... 26

2.6.Test de evaluare 26

3.Educabilitatea. Factorii fundamentali ai educabilitașii .. 27

3.1.Introducere ... 27

3.2.Obiectivele unitașii de învașare .. 27

3.3. Educabilitatea: definiții ți implicații 27

3.4. Factorii educabilitații: ereditatea-mediul-educația .. 29

3. 5.Rezumat .. 33

3.6.Test de autoevaluare nr.1 .. 34

4.Formele educașiei . Funcșiile educașiei. Mediile educașionale i impactul

lor acestora asupra dezvoltarii fiinșei umane

36

4.1.Introducere 36

4.2.Obiectivele unitașii de învașare 36

4.3. Formele educaței ți interacțiunea dintre ele . 37

4.4. Funcțiile educației 40

4.5. Mediile educaționale ți impactul lor asupra dezvoltarii ființei umane 42

4.6.Rezumat . 50

4.7.Test de autoevaluare nr.2 .. 50

4.8. Tema de control nr.1 . 52

5. Educașia i problemele lumii contemporane. Educașia permanenta.

Autoeducașia .

53

5.1.Introducere 53

5.2.Obiectivele unitașii de învașare . 53

5.3 Educație ți contemporaneitate .. 53

5.4. Educația permanenta 57

5.5. Autoeducația 61

5.6.Rezumat 63

5.7.Test de evaluare 63

6. Structura educașiei . 64

6.1.Introducere ... 64

6.2.Obiectivele unitașii de învașare ... 64

6.3. Conceptul de structura a educației. Perspective de analiza .. 64

6.4. Componentele structurii educației 65

6.6.Rezumat 70

6.7.Test de evaluare . 70

7. Domenii reprezentative ale educașei ... 71

7.1.Introducere ... 71

7.2.Obiectivele unitașii de învașare . 71

7.3.Domeniile reprezentative ale educației 71

7.3.1. Educația intelectuala .. 72

7.3.2. Educația morala . 75

7.3.3. Educașia estetica .. 76

7.3.5. Educația religioasa 77

7.3.6.Educașia fizica .. 78

7.3.7. Educația tehnologica . 79

7.4.Rezumat . 80

7.5.Test de evaluare . 80

8. Noile educașii . 81

8.1.Introducere ... 81

8.2.Obiectivele unitașii de învașare . 81

8.3. Noile educații ... 81

8.4. Interacțiuni ți interdependențe între domeniile educației 84

8.5.Rezumat . 85

8.6.Test de evaluare . 85

8.7. Tema de control nr.2 . 85

9. Sistemul de învașamânt. Schimbare i inovare în sistemul de învașamânt

9.1.Introducere ... 86

9.2.Obiectivele unitașii de învașare ... 86

9.3. De la sistemul de educație la situația educativa: contextul în care se

realizeaza educația ..

87

9.4. Sistemul de învațamânt din România ... 89

9.5. Schimbare ți inovare în sistemul de învațamânt . 90

9.5.1. Factori psihologici/individuali ai schimbarii .. 95

9.5.2. Factori sociali: organizația țcolara .. 96

9.6.Rezumat 97

9.7.Test de evaluare 98

10. Statutul profesional al cadrului didactic în societatea cunoaterii 99

10.1.Introducere .. 99

10.2.Obiectivele unitașii de învașare ... 99

10.3.Statutul profesional al cadrului didactic în societatea cunoțaterii .. 99

10.4. Competența didactica- nucleul profesionalismului didactic .. 105

10.5.Rezumat . 113

10.6. Test de evaluare ... 114

Bibliografie . 115

Extras din document

6

Resurse si mijloace de lucru

Metodele indicate pentru parcurgerea cursului:

- lectura;

- reflecșia;

- conversașia euristica;

Structura cursului

Cursul conșine urmatoarele unitași de învașare:

1. Sistemul stiinșelor educașiei

2. Educașia, obiect de studiu al stiinșelor educașiei.

3. Educabilitatea. Factorii fundamentali ai educabilitații

4. Formele educației ți funcțiile educației. Mediile educaționale ți impactul

acestora asupra dezvoltarii ființei umane

5. Educația ți problemele lumii contemporane. Educașia permanenta.

Autoeducația

6. Structura educației

7. Componentele/dimensiunile educașiei. Conținuturile educației

8. Noile educații - conținuturi particulare ale educației

9. Sistemul de învațamânt. Schimbare ți inovare în sistemul de învațamânt

10. Statutul profesional al cadrului didactic în societatea cunoațterii

Temele de control sunt formulate în urmatoarele unitași de învașare: U4, U8.

Unitatea de învașare 1. De la pedagogie la sistemul țtiințelor

educației

Cuprins

1.1.Introducere . 8

1.2.Obiectivele unitașii de învașare . 9

1.3.Evoluția conceptului de pedagogie . 9

1.4. Statutul epistemologic al pedagogiei 12

1.5. Sistemul tiințelor educației .. 14

1.6.Rezumat .. 16

1.7.Test de evaluare 17

1. Introducere

Cursul de fața este o introducere în problematica educației cu accent pe ideea

evoluției acestei discipline de la abordarea empirica specifica primei etape a

constituirii sale, pâna la sistemul țtiințelor educației de azi.

1.2. Obiectivele unitații de învațare

La sfârțitul acestui curs, studenții vor fi capabili sa:

-sa explice evoluția termenului de ”pedagogie”;

-sa descrie doua impediemente ale afirmarii pedagogiei ca țtiința;

- sa exemplifice trecerea de la pedagogie la sistemul țtiințelor educației;

-sa argumenteze necesitatea constituirii sistemului țtiințelor educației.

Durata medie de parcurgere a primei unitați de învațare este de 2 ore.

Motto: ”Dei este un cuvânt deseori utilizat, nu se tie ce înseamna de

fapt pedagogia. O tiința, o arta, o tehnologie, o filosofie morala sau un set de doctrine

normative?”

(Bârzea, 1998, p.25)

9

1.3. Evolușia conceptului de pedagogie

Termenul de pedagogie invita mereu la reflecție deoarece, ața cum remarca C. Bârzea,

în lucrarea intitulata ”Arta ți țtiința educației”, traverseaza o criza de identitate.

Ce este pedagogia? Este arta, este țtiința, este ți arta ți țtiința? Dar mai este termenul de

pedagogie la moda? Nu pare el sa fie înlocuit cu cel de ”țtiințe ale educației”? Iata câteva

întrebari la care încercam sa oferim posibile raspunsuri, care sa ofere o viziune cât mai

realista asupra problematicii complexe pe care o desemneaza termenul de pedagogie.

Pedagogia este o stiinșa ce face parte din categoria stiinșelor socio-umane, având ca

obiect de studiu educașia. Ea s-a nascut ca o interogașie asupra fenomenului educașional,

ajungând sa-l cerceteze din diverse puncte de vedere si sa descopere legitașile care îl

guverneaza, devenind deopotriva stiinșa explicativa si normativ-prescriptiva. Asadar,

aceasta stiinșa dialogheaza cu realitatea educașionala, o chestioneaza si o analizeaza, dar

șinteste si idealul, edifica si sugereaza ceea ce merita si poate fi concretizat ( Cucos, 1996,

p.19).

Din punct de vedere etimologic, termenul de “pedagogie” deriva din grecescul

paidagogia (pais, paidos = copil; agoge = a conduce), care ar însemna conducerea

copilului.

În literatura anglo-saxona, întâlnim doar termenul de “education” (educașie), care

desemneaza atât acșiunea de formare a omului, cât si stiinșa care studiaza aceasta

procesualitate.

Câteva definiții oferite pedagogiei reflecta mult mai bine ideile prezentate anterior:

Pedagogia este ”o tiința sociala cu statut academic ce studiaza educația ca proces de

perfecționare a omului (...), cu un obiect propriu de cercetare (educația), pe care îl

examineaza sub un unghi particular printr-un sistem de cunotințe i metode proprii”.

(Dicționar de pedagogie contemporana,1969, p.202)

Bibliografie

1. Ausubel D., Robinson F.G, 1981, Învașarea în scoala, o introducere în psihologia

pedagogica, E.D.P, Bucuresti

2. Balle Francis (coord.) , 2005, Dicșionar de media, Ed.Univers Enciclopedic,

Bucuresti

3. Bennett N., Crawford M, Riches C., 1992, Managing Change in education.

Individual and Organizational Perspectives, Ed. at the Open University London

4. Bîrzea, C., 1998, Arta i tiința educației, E.D.P R.A, Bucurețti

5. Calin M., 1996, Teoria educașiei, Ed.All, Bucurest

6. Cristea S., 2000, Dicșionar de pedagogie, Ed.Litera Internașional, Chisinau

7. Cristea S., 2010, Fundamentele pedagogiei, Ed.Polirom, Iați

8. Cucos C., 2006, Informatizarea în educașie, Ed.Polirom, Iasi

9. Cucos C., 2002, Pedagogie, Ed.Poliorom, Iasi

10. Delors J., (coord.), 2000, Comoara launtrica,Ed.Polirom, Iasi

11. Dragu Anca,1998, Structura personalitașii profesorului, E.D.P, Bucuresti

12. Gliga Lucia (coord.), 2002, Standardele profesionale pentru profesia didactica,

M.E.C., Bucuresti

13. Goleman Daniel, 2001, Inteligenșa emoșionala, Ed.Curtea Veche, Bucuresti

14. Hines, J. M., Hungerford, H. R., Tomera A. N. (1987). Analysis and Synthesis of

reaserchs on Responsabile Enviromental Behavior: A Meta - Analysis The Journal of

Environmental Education, 18:2,1-8

15. Iucu, R., 2004, Formarea cadrelor didactice. Sisteme, politici, strategii,

Ed.Humanitas Educașional, Bucuresti

16. Maciuc Irina, 1998, Formarea formatorilor.Modele alternative si programe modulare,

E.D.P.- R.A., Bucuresti

17. Malița, M. ,1998, Zece mii de culturi. O singura civilizație, Bucurețti: Ed. Nemira

18. Marcus S. (coord), 1999, Competenșa didactica, Ed.All, Bucuresti

19. M.E.C., 2001, Management educașional pentru institușiile de învașamânt, Bucuresti

20. Mitrofan N., 1988, Aptitudinea pedagogica, Ed. Academiei, Bucuresti

21. Molan V., 2007, Inspecșia scolara, componenta a managementului educașional, Ed.

Paralela 45, Pitesti

22. Momanu Marina,2002, Introducere în teoria educașiei, Ed.Polirom, Iasi

23. Moon B, Vlasceanu L, Barrows L.C, 2002, Institutional Approaches to Teacher

Education within Higher Education In Europe: Current Models and New Developments,

UNESCO CEPES

24. Naisbitt John, 1989, Megatendinșe. Zece tendinșe care ne schimba viașa, Ed.Politica,

Bucuresti

25. Neculau A., 1978, Calitașile profesorului vazute de elevi, Revista de pedagogie nr.1

26. Neculau A., 2004, Educașia adulșilor, Ed.Polirom, Iasi

27. Panșuru S., Voinea M., 2006, Psihologie educașionala, Ed.Universitașii Lucian Blaga,

Sibiu

28. Paun E., 1999, Scoala- abordare sociopedagogica, Ed.Polirom, Iasi

29. Paun E., Potolea D., 2002, Pedagogie. Fundamentari teoretice si demersuri

aplicative, Ed.Polirom, Iasi

30. Pânisoara Ion- Ovidiu, Comunicarea eficienta, Ediși a II-a, 2004, Polirom, Iasi

31. Poenaru R., Sava F., 1998, Didactogenia în scoala. Aspecte

deontologice,psihologice si pedagogice, Ed. Danubius, Bucuresti

32. Ritzer, G., 2010, Globalizarea nimicului, Ed.Humanitas, Bucurețti

33.

34. Siebert H., 2001, Pedagogie constructivista, Ed.Institutul European, Iasi

35. Siebert H., 2001, Învașarea autodirijata si consilierea pentru învașare, Ed. Institutul

Europen, Iasi

36. Silverstone R., 1999, Televiziunea în viașa cotidiana, Ed.Polirom, Iasi

37. Stan E., 2004, Pedagogie postmoderna, Ed.Institutul European, Iasi

38. Soitu Laurenșiu, Pedagogia Comunicarii, 2001, Ed.Institutul European, Iasi

39. Pânisoara Ion- Ovidiu, Comunicarea eficienta, Ediși a II-a, 2004, Polirom, Iasi

40. Toma Steliana,1994, Profesorul-factor de decizie,Ed.tehnica, Bucuresti

41. Tudorica Roxana, 2007, Managementul educașiei în context european, Ed. Meronia,

Bucuresti

42. Vlasceanu L,1979, Decizie si inovașie în învașamânt, explorari teoretice si empirice

privind integrarea învașamântulu cu cercetarea si producșia, E.D.P, Bucuresti

Preview document

Fundamentele pedagogiei - Pagina 1
Fundamentele pedagogiei - Pagina 2
Fundamentele pedagogiei - Pagina 3
Fundamentele pedagogiei - Pagina 4
Fundamentele pedagogiei - Pagina 5
Fundamentele pedagogiei - Pagina 6
Fundamentele pedagogiei - Pagina 7
Fundamentele pedagogiei - Pagina 8
Fundamentele pedagogiei - Pagina 9
Fundamentele pedagogiei - Pagina 10
Fundamentele pedagogiei - Pagina 11
Fundamentele pedagogiei - Pagina 12
Fundamentele pedagogiei - Pagina 13
Fundamentele pedagogiei - Pagina 14
Fundamentele pedagogiei - Pagina 15
Fundamentele pedagogiei - Pagina 16
Fundamentele pedagogiei - Pagina 17
Fundamentele pedagogiei - Pagina 18
Fundamentele pedagogiei - Pagina 19
Fundamentele pedagogiei - Pagina 20
Fundamentele pedagogiei - Pagina 21
Fundamentele pedagogiei - Pagina 22
Fundamentele pedagogiei - Pagina 23
Fundamentele pedagogiei - Pagina 24
Fundamentele pedagogiei - Pagina 25
Fundamentele pedagogiei - Pagina 26
Fundamentele pedagogiei - Pagina 27
Fundamentele pedagogiei - Pagina 28
Fundamentele pedagogiei - Pagina 29
Fundamentele pedagogiei - Pagina 30
Fundamentele pedagogiei - Pagina 31
Fundamentele pedagogiei - Pagina 32
Fundamentele pedagogiei - Pagina 33
Fundamentele pedagogiei - Pagina 34
Fundamentele pedagogiei - Pagina 35
Fundamentele pedagogiei - Pagina 36
Fundamentele pedagogiei - Pagina 37
Fundamentele pedagogiei - Pagina 38
Fundamentele pedagogiei - Pagina 39
Fundamentele pedagogiei - Pagina 40
Fundamentele pedagogiei - Pagina 41
Fundamentele pedagogiei - Pagina 42
Fundamentele pedagogiei - Pagina 43
Fundamentele pedagogiei - Pagina 44
Fundamentele pedagogiei - Pagina 45
Fundamentele pedagogiei - Pagina 46
Fundamentele pedagogiei - Pagina 47
Fundamentele pedagogiei - Pagina 48
Fundamentele pedagogiei - Pagina 49
Fundamentele pedagogiei - Pagina 50
Fundamentele pedagogiei - Pagina 51
Fundamentele pedagogiei - Pagina 52
Fundamentele pedagogiei - Pagina 53
Fundamentele pedagogiei - Pagina 54
Fundamentele pedagogiei - Pagina 55
Fundamentele pedagogiei - Pagina 56
Fundamentele pedagogiei - Pagina 57
Fundamentele pedagogiei - Pagina 58
Fundamentele pedagogiei - Pagina 59
Fundamentele pedagogiei - Pagina 60
Fundamentele pedagogiei - Pagina 61
Fundamentele pedagogiei - Pagina 62
Fundamentele pedagogiei - Pagina 63
Fundamentele pedagogiei - Pagina 64
Fundamentele pedagogiei - Pagina 65
Fundamentele pedagogiei - Pagina 66
Fundamentele pedagogiei - Pagina 67
Fundamentele pedagogiei - Pagina 68
Fundamentele pedagogiei - Pagina 69
Fundamentele pedagogiei - Pagina 70
Fundamentele pedagogiei - Pagina 71
Fundamentele pedagogiei - Pagina 72
Fundamentele pedagogiei - Pagina 73
Fundamentele pedagogiei - Pagina 74
Fundamentele pedagogiei - Pagina 75
Fundamentele pedagogiei - Pagina 76
Fundamentele pedagogiei - Pagina 77
Fundamentele pedagogiei - Pagina 78
Fundamentele pedagogiei - Pagina 79
Fundamentele pedagogiei - Pagina 80
Fundamentele pedagogiei - Pagina 81
Fundamentele pedagogiei - Pagina 82
Fundamentele pedagogiei - Pagina 83
Fundamentele pedagogiei - Pagina 84
Fundamentele pedagogiei - Pagina 85
Fundamentele pedagogiei - Pagina 86
Fundamentele pedagogiei - Pagina 87
Fundamentele pedagogiei - Pagina 88
Fundamentele pedagogiei - Pagina 89
Fundamentele pedagogiei - Pagina 90
Fundamentele pedagogiei - Pagina 91
Fundamentele pedagogiei - Pagina 92
Fundamentele pedagogiei - Pagina 93
Fundamentele pedagogiei - Pagina 94
Fundamentele pedagogiei - Pagina 95
Fundamentele pedagogiei - Pagina 96
Fundamentele pedagogiei - Pagina 97
Fundamentele pedagogiei - Pagina 98
Fundamentele pedagogiei - Pagina 99
Fundamentele pedagogiei - Pagina 100
Fundamentele pedagogiei - Pagina 101
Fundamentele pedagogiei - Pagina 102
Fundamentele pedagogiei - Pagina 103
Fundamentele pedagogiei - Pagina 104
Fundamentele pedagogiei - Pagina 105
Fundamentele pedagogiei - Pagina 106
Fundamentele pedagogiei - Pagina 107
Fundamentele pedagogiei - Pagina 108
Fundamentele pedagogiei - Pagina 109
Fundamentele pedagogiei - Pagina 110
Fundamentele pedagogiei - Pagina 111
Fundamentele pedagogiei - Pagina 112
Fundamentele pedagogiei - Pagina 113
Fundamentele pedagogiei - Pagina 114
Fundamentele pedagogiei - Pagina 115
Fundamentele pedagogiei - Pagina 116

Conținut arhivă zip

  • Fundamentele pedagogiei.pdf

Alții au mai descărcat și

Portofoliu Modul Psihopedagogic

INTRODUCERE A. Importanţa şi actualitatea temei Este bine ştiut că progresul şi reuşita în educaţie nu pot veni decât sub influenţa pozitivă a...

Portofoliu Pedagogie - Fundamentele pedagogiei, teoria și metodologia curriculumului

Capitolul 1. Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+Teoria și metodologia curriculumului) 1.1. Eseu: Stiluri de predare Stiluri de predare...

Formele si Laturile Educatiei

1. Educaţia – delimitări conceptuale şi accepţiuni ale termenului Termenul de educaţie este de origine latină: „educo-educare (educere)” – a...

Formele educației și relațiile dintre ele

Educaţia este o componentă a existenţei socioumane şi, totodată, o activitate de esenţă psihosocială care vizează formarea-dezvoltarea permanentă a...

Formele educației - criterii de selecție și organizare a conținuturilor curriculare

În cursul existenţei sale, fiecare persoană este supusă unui ansamblu de influenţe care se succed sau se îmbină armonios. Unele au un caracter...

Teoria Curriculumului

TEORIA CURRICULUMULUI Descrierea cursului Cursul propune sudentilor aprofundarea unei teme cu mare aplicabilitate in sistemele educationale...

Teoria și Metodologia Instruirii

PARTEA I TEORIA ŞI METODOLOGIA INSTRUIRII CAPITOLUL I DIDACTICA – TEORIA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 1.1. PRECIZĂRI CONCEPTUALE Activitatea...

Pedagogie

Scopul unităţii de învăţare: - Înţelegerea şi interpretarea de către student a principalelor distincţii şi precizări de ordin conceptual cu...

Te-ar putea interesa și

Psihologia Educației

I.PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI I.1.ÎNVAŢAREA ŞI TEORIILE ÎNVĂŢĂRII Conceptele de învaţare si învaţare şcolară.Mecanisme şi procesualitate. În sens...

Portofoliu Didactic

I.1.PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI I.1.Metodele de cunoastere a personalitatii Nevoia de cunoaştere a elevului a determinat analiza unor metode şi tehnici...

Portofoliu de Evaluare Finală

I.1.Metoda observaţiei Ca metodă de cunoaştere şi cercetare psihopedagogică, observaţia constă în urmărirea intenţionată şi înregistrarea exactă,...

Portofoliu de Evaluare Finală

I. PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI 1. Obiectul și importanța psihologiei școlare Psihologia este știința care acordă o atenție deosebită descrierii și...

Portofoliu Pedagogie - Fundamentele pedagogiei, teoria și metodologia curriculumului

Capitolul 1. Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+Teoria și metodologia curriculumului) 1.1. Eseu: Stiluri de predare Stiluri de predare...

Fundamente Pedagogice

Capitolul I EDUCAtIA – DIMENSIUNE INTEGRATOARE A VIEtII OBIECTIVE: .. Sã redefineascã conceptul de educatie, extinzând sfera abordãrilor...

Fundamentele Pedagogiei

Tema 1. Educaţia 1.1. Concept şi sensuri. Sensurile împrumutate conceptului educaţie pe parcursul evoluţiei istorice a omenirii sunt multiple şi...

Fundamentele pedagogiei

CURS I INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIE 1.a. EDUCAȚIA - DEFINIRE Alte definiții relevante: - educația este activitatea de disciplinare, cultivare,...

Ai nevoie de altceva?