Informatică aplicată în pedagogie

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3794
Mărime: 209.17KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Capitolul 1. Instruirea asistarã de calculator: istoric, pedagogie informaticã

Instruirea asistatã de calculator reprezintã o metodã didacticã sau o metodã de învãþãmânt, care

valorificã principiile de modelare ºi analizã ciberneticã a activitãþii de instruire în contextul noilor

tehnologii informatice ºi de comunicaþii, caracteristice societãþii contemporane.

Metoda instruirii asistate de calculator (IAC) valorificã urmãtoarele operaþii didactice integrate

la nivelul unei acþiuni de dirijare euristicã ºi individualizatã a activitãþilor de predare–învãþareevaluare:

• organizarea informaþiei conform cerinþelor programei adaptabile la capacitãþile fiecãrui

student;

• provocarea cognitivã a studentului prin secvenþe didactice ºi întrebãri care vizeazã

depistarea unor lacune, probleme, situaþii problemã;

• rezolvarea sarcinilor didactice prin reactivarea sau obþinerea informaþiilor necesare de la

resursele informatice apelate prin intermediul calculatorului;

• realizarea unor sinteze recapitulative dupã parcurgerea unor teme, module de studii;

lecþii, grupuri de lecþii, subcapitole, capitole, discipline ºcolare;

• asigurarea unor exerciþii suplimentare de stimulare a creativitãþii studentului.

Proiectarea instruirii implicã organizarea ºi ordonarea materialului care urmeazã sã fie predat,

învãþat, evaluat la nivelul corelaþiei funcþional-structurale dintre profesor ºi student.

Proiectarea instruirii asistate de calculator poate fi definitã ca fiind dezvoltarea sistemicã a

specificaþiilor procesului de instruire utilizând teoriile învãþãrii ºi instruirii pentru a asigura realizarea

procesului de instruire.

Proiectarea instruirii este definitã de un întreg proces: de analizã a necesarului de deprinderi ºi

cunoºtinþe ºi a obiectivelor învãþãrii; ºi de concepere a unui sistem de transfer ºi de livrare care sã

asigure satisfacerea acestor necesitãþi.

Proiectarea instruirii include:

• dezvoltarea unor activitãþi ºi materiale de instruire;

• testarea ºi evaluarea tuturor activitãþilor de instruire ºi învãþare (caracteristice

studentului).

1.1 Comparaþie între Sistemele Tradiþionale ºi Instruirea Sistemicã

Tabelul 1.1 prezintã o analizã comparativã intre componentele instruirii Tradiþionale ºi cele ale

Instruirii Sistemice.

Componentele

Instruirii

Instruirea Tradiþionalã Instruirea Sistemicã

Stabilirea Obiectivelor

Tinta

• Curriculum Traditional

• Manual de Curs

• Referent intern

• Stabilirea si Evaluarea necesarului

de cunostinte si depreinderi;

• Analiza activitatilor unei anumite

functii (post, slujba);

• Referent extern;

Obiectivele • Formulate in functie de

modul global de prezentare

al subiectului de catre

profesor;

• Aceleasi obiective pentru

toti studdentii;

• Formulate considerand evaluarea

necesarului de cunostinte si

deprinderi/ana-lizarea sarcinilor de

serviciu formulate considerand necesarul

de performanta al studentului;

• Sunt alese functie de competentele

studentului;

INSTRUIRE ASISTATÃ DE CALCULATOR - Rezumat -Adrian A. ADÃSCÃLIÞEI Conf. univ. dr. ing.2005 / 2006

2

Componentele

Instruirii

Instruirea Tradiþionalã Instruirea Sistemicã

Cunoasterea

obiectivelor instruirii de

catre studenti

• Studentii sunt neinformati;

• Trebuie sa intuiasca si sa

discearna din lectii si

manuale;

Sunt informati in mod precis inainte de

a incepe procesul de invatare;

Conditii de admitere

care reflecta capacitatea

studentului de a

absolvi cursul

• Nu se verifica capacitatea

studentului de a parcurge

materia;

• Toti studentii au aceleasi

obiective, materiale de curs

si executa aceleasi activitati

scolare;

• Este verificat nivelul initial de

cunostinte ale studentului;

• Materialele didactice si activitatile

sunt evaluate diferit in functie de

capacitatea studentului;

Rezultatul propus

(estimat)

• Curba normala • Nivelul de pregatire ridicat si

uniform.

Preview document

Informatică aplicată în pedagogie - Pagina 1
Informatică aplicată în pedagogie - Pagina 2
Informatică aplicată în pedagogie - Pagina 3
Informatică aplicată în pedagogie - Pagina 4
Informatică aplicată în pedagogie - Pagina 5
Informatică aplicată în pedagogie - Pagina 6
Informatică aplicată în pedagogie - Pagina 7
Informatică aplicată în pedagogie - Pagina 8
Informatică aplicată în pedagogie - Pagina 9
Informatică aplicată în pedagogie - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Informatica Aplicata in Pedagogie.pdf

Alții au mai descărcat și

Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi

Metodele de învățământ reprezintă căile folosite de cadrul didactic pentru a-i sprijini pe elevi să descopere lumea înconjurătoare. Acestea...

Rolul Metodelor Didactice de predare-învățare în Însușirea Cunoștințelor Matematice la Vârsta Școlară Mică

1. Rolul metodelor de predare-învăţare în însuşirea cunoştinţelor matematice la vârsta şcolară mică 1.1. Metodele didactice Metoda didactică se...

E-learning-ul în învățare - Avantaje și limite

Argument Vin în fața dumneavoastră cu această lucrare fiindcă prin ea am încercat să studiez mai multe aspecte, printre care pot enumera: -...

Modulul pedagogic - an de studiu II

Curs 1: PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT Teoria procesului de învăţământ operează cu sistemul componentelor didacticii: - curriculum naţional/ la decizia...

Fisa de Observare a Lectiei

FISA DE OBSERVARE A LECTIEI (necesara pentru practica observativa) A. Date Generale - Data: ________________________________ - Clasa:...

Planificarea Activitatilor de Practica Pedagogica

Planificarea activitatilor de practica pedagogica I.Date generale Numele si prenumele studentului: Facultatea, grupa: Perioada de practica...

Didactica specialității

Predarea eficientă implică decizii dificile şi fundamentate pedagogic, utilizarea unor judecăţi minuţioase şi respectarea naturii complexe a...

Pedagogie Adolescentului

CAPITOLUL I STATUTUL EPISTEMOLOGIC AL CONSILIERII EDUCAŢIONALE I.1. Diferenţieri conceptuale: psihoterapie, intervenţie de criză, consiliere...

Te-ar putea interesa și

Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională

INTRODUCERE Am ales această temă în ideea de a dezvolta un subiect tot mai des întâlnit, acela de viziune strategică, una dintre metodele cele mai...

Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat

INTRODUCERE Problema evaluării educaționale este una dintre cele mai actuale și controversate probleme. Nu există sistem educațional sau act...

Testarea Adaptivă ca Factor de Optimizare a Procesului de Instruire în Învățământul Universitar

INTRODUCERE Actualitatea temei. în ultimele trei decenii în lumea educaţiei s-au produs schimbări de ordin principial, ca reacţie la...

Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil

INTRODUCERE “Managementul financiar este o artă nu o ştiinţă exactă, ceea ce explică de ce unii oameni sunt capabili să o facă, iar alţii nu”....

Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie

1 INTRODUCERE Gestiunea datelor a stat in atentia majoritatii utilizatorilor calculatoarelor inca de la incerputul folosirii acestora. La inceput...

Sisteme Informatice de Gestiune

CAPITOLUL I. INTRODUCERE Unul din principalele obiective în viaţa unei întreprinderi îl reprezintă gestionarea sistemului informaţional. Un sistem...

Instruirea asistată de calculator - tehnologii interactive

INTRODUCERE Lucrarea de față dorește să creeze o viziune de ansamblu asupra sistemului educațional românesc din prisma evoluției acestuia ca...

E-learning

Invatarea electronica este un tip nou de activitate instructiv-educativa, care prinde tot mai mult teren in lumea civilizata si avansata din punct...

Ai nevoie de altceva?