Managementul Clasei de Elevi

Curs
8.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 33095
Mărime: 686.03KB (arhivat)
Cost: Gratis
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Extras din document

Disciplina Managementul clasei de elevi (MCE) face parte din programul de pregătire a personalului didactic şi vizează cunoaşterea conceptelor de bază, a componentelor structural- sistemice şi dinamice ale managementului clasei.

În raport cu dimensiunile teoretice, cursurile vizează familiarizarea cu problemele fundamentale ale managementului abordate de diferite şcoli şi orientări manageriale, structura dimensională a MCE, profesorul - manager, activităţi manageriale în contextul clasei de elevi, situaţiile de criză educaţională.

Din perspectivă practică, seminariile vizează formarea competenţelor de organizare a spaţiului instructiv-educativ şi de intervenţie în situaţii de criză educaţională. În sprijinul constituirii unei cât mai bune relaţii între dimensiunile teoretice şi cele practice, cele două anexe oferă „tehnologia” cunoaşterii şi intervenţiei psihosociale asupra colectivului de elevi.

Competenţe vizate prin cursuri şi seminarii

• cunoaşterea diverselor unghiuri de abordare ale procesului de învăţământ, formele, structurile principale ale acestuia şi relaţiile dintre acestea din perspectiva managementului clasei de elevi;

• utilizarea paradigmelor explicative ale managementului clasei de elevi la construirea unor situaţii instructiv-educative pe baza procedurilor învăţate, la diverse teme de specialitate;

• descrierea modului de utilizare a diverselor strategii specifice în practica şcolară pe baza cunoaşterii paradigmelor managementului clasei de elevi;

• identificarea principalelor strategii de intervenţie în situaţiile de criză educaţională;

• utilizarea unor structuri organizationale variate şi flexibile de individualizare în clasa de elevi;

• exploatarea funcţiilor şi a rolurilor manageriale în procesele sociorelaţionale (interacţiuni) ale clasei de elevi;

• implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor în procesul de învăţământ;

• participarea la propria dezvoltare profesională şi la definirea unui stil propriu de învăţare.

Obiective:

După ce vor studia această disciplină cursanţii vor putea:

• să stabilească specificitatea abordării manageriale în procesul de învăţământ;

• să opereze cu conceptele specifice temei: planificare, organizare, coordonare, control, evaluare, decizie, intervenţie, situaţie de criză, gestionarea situaţiilor de criză educaţională;

• să descrie principalele dimensiuni ale managementului clasei de elevi în condiţiile activităţii educaţionale concrete;

• să identifice situaţiile de criză educaţională încă din faza incipientă, ordonându-le şi clasificându-le în funcţie de specificitatea acestora;

• să determine soluţiile pertinente pentru diferitele situaţii de criză educaţională;

• să evalueze avantajele şi limitele unor decizii de intervenţie în situaţii educaţionale specifice.

I. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI - O ALTERNATIVĂ SAU O COMPLETARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE ?

1.1. Termenul de management

MANAGEMENTUL poate fi definit ca un proces în care oamenii aflaţi în poziţii de conducere într-o organizaţie dirijează direct şi influenţează activităţile altor persoane din organizaţie cu scopul de a eficientiza produsele relevante şi/sau serviciile în ordinea nevoilor clienţilor cu scopul de a atinge obiectivele instituţiei.

Dex: 1.Activitatea şi arta de a conduce. 2.Ansamblul activităţilor de organizare, de conducere si de gestiune a întreprinderilor. 3.Stiinta si tehnica organizarii si conducerii unei întreprinderi.”

Nodex: 1.Ansamblul activitatilor de organizare, conducere si gestiune a întreprinderilor 2.Stiinta organizarii si conducerii întreprinderilor.”

Wikipedia Encyclopedy: (din franceza veche ménagement arta conducerii, a dirijarii, din lat. manu agere “a conduce cu mâinile”) caracterizeaza procesele de a conduce sau dirija parti sau o întreaga organizatie, începând cu afacerea, continuând cu restructurarile prin manipularea resurselor (umane, financiare, materiale, intlectuale sau intangibile).

La începutul secolului al XX-lea, Mary Parker Follett definea managemetul ca „arta de a obtine lucruri prin intermediul oamenilor.”

1.2. Orientări şi şcoli manageriale

1.2.1. Management clasic

Din punctul de vedere al unui management clasic, managerul este orientat pe efcienta activitatii. El în general se focalizeaza pe patru functii: planificarea, organizarea, conducerea şi controlul.

- Planificarea reprezenta anticiparea modalitatii prin care se pot atinge scopurile.

- Organizarea reprezinta modalitatea de a crea în interiorul ogranizatiei structurile necesare pentru finalizarea activitatilor proiectate si pentru obtinerea rezultatelor scontate. Astfel, în interiorul organizatiei sunt create relatiile dintre angajati si manager prin care activitatea sa se poata desfasura eficient de la început si pâna la finalizarea sa.

- Conducerea (leading) implica comunicarea cu angajatii si motivarea acestora, astfel încât sa poata fi atinse obiectivele organizatiei.

- Controlul este procesul prin care sunt urmarite rezultatele activitatii, performantele interveninduse cu scop corectiv. În cazul acestui proces rolul managerului este de a stabili niste standarde de eficienta, de a le urmari si de a corecta orice deviatie de la acestea. De asemenea, în cazul în care este necesar, managerul poate interveni si în modificarea standardelor, în cazul în care considera ca acestea nu sunt cele mai bune din perspectiva rezultatelor

1.2.2. Modelul behaviorist

Din punctul de vedere al modelului behaviorist managementul este privit în special din perspectiva rolurilor pe care trebuie sa le joace managerul si relatiilor în interiorul organizatiei. Astfel putem urmari rolul de reprezentant al insituţiei, rolul de lider şi rolul de a crea şi menţine legături iner-instituţionale.

Preview document

Managementul Clasei de Elevi - Pagina 1
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 2
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 3
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 4
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 5
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 6
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 7
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 8
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 9
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 10
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 11
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 12
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 13
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 14
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 15
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 16
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 17
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 18
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 19
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 20
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 21
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 22
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 23
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 24
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 25
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 26
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 27
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 28
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 29
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 30
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 31
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 32
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 33
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 34
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 35
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 36
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 37
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 38
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 39
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 40
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 41
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 42
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 43
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 44
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 45
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 46
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 47
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 48
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 49
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 50
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 51
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 52
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 53
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 54
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 55
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 56
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 57
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 58
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 59
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 60
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 61
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 62
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 63
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 64
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 65
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 66
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 67
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 68
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 69
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 70
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 71
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 72
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 73
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 74
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 75
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 76
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 77
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 78
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 79
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 80
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 81
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 82
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 83
Managementul Clasei de Elevi - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Managementul Clasei de Elevi.doc

Alții au mai descărcat și

Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ

ARGUMENT „OMUL nu poate deveni OM decât prin EDUCAȚIE” (Kant) În toate societățile lumii, educația ocupă un loc foarte important. Fiecare om își...

Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi

Metodele de învățământ reprezintă căile folosite de cadrul didactic pentru a-i sprijini pe elevi să descopere lumea înconjurătoare. Acestea...

Rolul Comunicarii Educationale in Formarea Tactului Pedagogic al Cadrului Didactic

ARGUMENT In ultimul timp, pe baza cercetatorilor si a experientei de zi cu zi, se pune tot mai mult accentul pe influienta deosebita pe care o are...

Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare

ARGUMENT MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Abordarea temei ”Dimensiunea normativă și culturală a organizațiilor școlare” implică prezentarea şi...

Portofoliu Pedagogie

Autoevaluarea activităţii de pregătire pedagogică Una dintre cele mai importante etape în formarea mea ca professor, în trecerea de la statutul de...

Managementul schimbării în educație

REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII Actualitatea temei. Problema edificării unei “Europe a cunoaşterii” s-a pus în mod explicit de la mijlocul...

Comunicarea Didactică

Argument Întregul proces de organizare şi desfăşurare a activităţii de instruire a elevilor este reglementat de profesor prin comunicare. Urmărind...

Psihologia Educatiei

Rolul Psihologiei Educatiei in formarea profesorilor in toate ciclurile de invatamanat EDUCAŢIA reprezintă ansamblul activităţilor şi influenţelor...

Te-ar putea interesa și

Managementul Clasei de Elevi

I.1. Termenul de management Context teoretic Etimologia termenului de management (Cf. E. Joita, 2000) provenita din lat. manus-agere mâna,...

Managementul Clasei de Elevi

Analiza şcolii în perspectivă socio-organizaţională ar putea fi considerată, la o primă vedere, un demers mai puţin obişnuit, având în vedere...

Managementul Clasei de Elevi

REZOLVAREA UNUI CONFLICT ÎN CLASA DE ELEVI PRIN ANALIZA SWOT 1.Conflict:Generalității În orice colectivitate, clasă, grup, apar stari tensionale...

Managementul Clasei de Elevi - Dimensiunea Ergonomica

DISCIPLINA: Managemetul clasei de elevi TEMA: Dimensiunea ergonomica in managementului clasei de elevi SUBIECTUL: Structura dimensiunii...

Managementul Clasei de Elevi - Sarcini de Lucru

MANAGERUL CLASEI DE ELEVI 1. Cum vă imaginaţi relaţia de conducere colectivă – răspundere personală în actuala etapă a învăţământului românesc la...

Managementul clasei de elevi - Influențe ale ergonomiei școlare

În sistemul social de învățământ și educație, profesorii trebuie să se raporteze la cei pe care îi educă, să determine relații de cooperare cu...

Modele ale managementului clasei de elevi

INTRODUCERE Managementul reprezintă activitatea și arta de a conduce sau ansamblul activităților de organizare, conducere și gestionare, conform...

Managementul Clasei de Elevi

Cap.1. Managementul clasei de elevi 1.1.Delimitari conceptuale Intalnim o multitudine de definitii pentru termenul de management. Etimologia...

Ai nevoie de altceva?