Managementul Clasei de Elevi

Imagine preview
(8/10 din 35 de voturi)

Acest curs prezinta Managementul Clasei de Elevi.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 130 de pagini .

Profesor: Prof.Romita Iucu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Pedagogie

Cuprins

1 Probleme generale ale managementului clasei de elevi 13
Obiectivele Unitatii de învatare 1 13
1.1. Managementul clasei de elevi – delimitari conceptaule 14
1.2. Rolurile manageriale ale cadrului didactic 16
1.3. Raspunsuri si comentarii la Testele de autoevaluare 20
1.4. Lucrarea de verificare 1 21
1.5. Bibliografie 22
2 Dimensiunile managementului clasei de elevi: 23
Obiectivele Unitatii de învatare 2 24
2.1. Dimensiunea ergonomica 24
2.1.1 Dispunerea mobilierului în sala de clasa 25
2.1.2 Vizibilitatea 26
2.1.3 Amenajarea salii de clasa 27
2.2. Dimensiunea psihologica 28
2.2.1 Capacitatea de învatare a elevilor 28
2.2.2 Fundamentele psihologice ale competentelor
socio-relationale 29
2.3. Dimensiunea sociala 31
2.3.1 Clasa ca grup social, structura informatiei sociale
în grupul clasa 31
2.3.2 Structura informatiei sociale în grupul clasa 32
2.3.3 Individualizare, grupare si organizare în clasa 33
2.4. Dimensiunea normativa 35
2.4.1 Normativitatea în clasa de elevi 35
2.5. Dimensiunea operationala 37
2.5.1 Proceduri si strategii de interventie ale cadrului didactic 40
2.5.2 Conformare si complianta comportamentala în clasa 43
2.6. Dimensiunea inovatoare 45
2.7. Raspunsuri si comentarii la Testele de autoevaluare 45
2.8. Lucrarea de verificare 2 48
2.9. Bibliografie 50
3. Managementul clasei de elevi - aplicatii la nivelul
procesului instructiv – educativ 51
Obiectivele Unitatii de învatare 3 51
3.1. Managementul instruirii 52
3.2. Managementul problemelor disciplinare 62
3.3. Raspunsuri si comentarii la Testele de autoevaluare 66
3.4. Lucrarea de verificare 3 67
3.5. Bibliografie 68
4 Relatii educationale – interactiuni educationale
în clasa de elevi 69
Obiectivele Unitatii de învatare 4 69
4.1. Relatii si interactiuni educationale în clasa de elevi 70
4.1.1 Relatii de intercunoastere 73
4.1.2 Relatii de intercomunicare 73
4.1.3 Relatii socio-afective 74
4.1.4 Relatii de influentare 75
4.2. Caracteristicile demersului de influenta educationale 76
4.3.Raspunsuri si comentarii la Testele de autoevaluare 83
4.4.Lucrarea de verificare 4 84
4.5.Bibliografie 85
5 Gestionarea situatiilor de criza educationala
în clasa de elevi 86
Obiectivele Unitatii de învatare 5 86
5.1. Situatiile de criza educationala în clasa de elevi 87
5.2. Structura situatiilor de criza educationala în clasa de elevi 90
5.3. Strategii de interventie în situatiile de criza educationala
în clasa de elevi 100
5.3.1 Stiluri de interventie în situatii de criza educationala 106
5.3.2 Interventia în cazul copiilor cu nevoi speciale în clasa 115
5.3.3 Interventia în cazul abaterilor comportamentale grave 117
5.4 Raspunsuri si comentarii la Testele de autoevaluare 124
5.5. Lucrarea de verificare 5 125
5.6. Bibliografie 127
BIBLIOGRAFIE GENERALA 129

Extras din document

INTRODUCERE

Nota de prezentare:

Cursul de Managementul clasei face parte din pachetul dedicat disciplinelor psihopedagogice si vizeaza cunoasterea conceptelor de baza ale disciplinei – Managementul clasei, a componentelor structural sistemice si dinamice ale acesteia. În raport cu dimensiunile teoretice parcurgerea modulului vizeaza familiarizarea studentilor cu problemele fundamentale ale managementului clasei de elevi. Din perspectiva practica, acest curs vizeaza competente de organizare a spatiului instructiv si de interventie în situatii de criza educationala.

Competente:

- cunoasterea diverselor unghiuri de abordare ale procesului de în vatamânt, formele, structurile principale ale acestuia si relatiile dintre acestea din perspectiva managementului clasei de elevi;

- utilizarea paradigmelor explicative ale managementului clasei de elevi la construirea a unor situatii instructiv-educative pe baza procedurilor învatate, la diverse teme de specialitate;

- descrierea modului de utilizare a diverselor strategii specifice în practica scolara pe baza cunoasterii paradigmelor managementului clasei de elevi;

- Identificarea principalelor strategii de interventie în situatiile de criza educationala;

- utilizarea unor structuri organizationale variate si flexibile de individualizare în clasa de elevi;

- Exploatarea functiilor si a rolurilor manageriale în procesele sociorelationale (interactiuni) ale clasei de elevi;

- implicarea în dezvoltarea institutionala si în promovarea inovatiilor în procesul de învatamânt;

- participarea la propria dezvoltare profesionala si la definirea unui stil propriu de

Obiectivele modulului :

Dupa ce vor studia aceasta unitate, cursantii vor putea sa:

- stabileasca specificitatea abordarii manageriale în procesul de învatamânt;

- opereze cu conceptele specifice temei: planificare, organizare, coordonare, control, evaluare, decizie, interventie, situatie de criza, gestionarea situatiilor de criza educationala;

- descrie principalele dimensiuni ale managementului clasei de elevi, în conditiile activitatii educationale concrete;

- identifice situatiile de criza educationala înca din faza incipienta, ordonandu-le si clasificandu-le în functie de specificitatea acestora;

- determine solutiile pertinente pentru diferitele situatii de criza educationala;

- evalueze avantajele si limitele unor decizii de interventie în situatii educationale specifice;

Demersurile de studiu asupra subiectului legat de managementul clasei de elevi si gestionarea situatiilor de criza educationala, reprezinta o tentativa, apreciem noi, temerara dar necesara de lansare a acestei arii de studiu în pedagogia româneasca.

Abordari teoretice ale managementului clasei de elevi

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Clasei de Elevi.doc