Pedagogia Comunicării

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 20237
Mărime: 108.25KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. Crisian Stan

Extras din document

Aptitudinea de a comunica şi capacitatea de a beneficia de efectele acestui proces sunt competenţe extrem de importante într-o lume a comunicării.Cursul urmăreşte familiarizarea cursanţilor cu teoriile şi conceptele specifice pedagogiei comunicării, urmărindu-se operaţionalizarea acestora în termeni care să faciliteze o cât mai bună aplicabilitate practică a conţinuturilor vehiculate.

Este necesară o sensibilizare şi o educare a cadrelor didactice pentru a fi capabile să realizeze o comunicare eficientă.Cursul îşi propune dezvoltarea competenţei de comunicare a cadrelor didactice prin realizarea de aplicaţii, exerciţii, reflecţii cu ajutorul unor metode şi tehnici de comunicare orală şi scrisă. Rolul cadrului didactic este de a informa elevii, de a pune probleme, de a-i încuraja şi de a-i motiva să participe la dialog. Utilizarea adecvată a întrebărilor menite să stimuleze activitatea intelectuală a elevilor, încurajarea întrebărilor din partea acestora, spiritul de cooperare sunt câteva elemente menite să sprijine acest dialog. În acest sens vor fi abordate teme vizând modalităţile de definire a comunicării, teorii şi modele ale comunicării didactice, structura discursului didactic, reţelele de comunicare, feedbackul şi rolul său în comunicarea didactică, stilul didactic, blocajele în comunicare, ipostazele comunicării, metode şi tehnici de comunicare, tipuri de întrebări şi criterii de formulare a acestora, eficientizarea comunicării didactice pe baza analizei tranzacţionale etc. Considerăm că prin parcurgerea temelor anterior menţionate, cursanţii îşi vor dezvolta semnificativ aptitudinile comunicaţionale, fapt în măsură să conducă atât la creşterea randamentului procesului instructiv-educativ cât şi la optimizarea relaţiei profesor-elev.

Cursul include numeroase definiţii sintetice, trimiteri bibliografice clare precum şi sarcini de lucru menite a orienta activitatea cursanţilor înspre atingerea obiectivelor specifice fiecărei teme.

Prin conţinuturile tratate şi prin modul de abordare al acestora, cursul de pedagogia comunicării urmăreşte dezvoltarea următoarelor categorii de competenţe: operarea corectă cu conceptele specifice domeniului teoriei comunicării, stăpânirea conceptelor şi teoriilor privind discursul didactic (comunicarea didactică), familiarizarea cu principalele teorii şi modele ale comunicării precum şi cu implicaţiile de ordin aplicativ ale acestora, abilitatea de proiectare, conducere şi realizare a procesului instructuiv-educativ ca act de comunicare, formarea şi dezvoltarea competenţei comunicaţionale, dezvoltarea capacităţii de a formula argumente şi contraargumente, precum şi de a le structura într-un sistem discursiv coerent, manifestarea comportamentului empatic, planificarea de activităţi didactice care utilizează în mod eficient principiile comunicării (eficienţa reţelelor de comunicare, eficienţa feedback-ului), dezvoltarea aptitudinilor necesare unei comunicări didactice eficiente, înţelegerea conexiunii dintre stitlul didactic, exercitarea autorităţii şi comunicarea didactică, dezvoltarea abilităţilor necesare depăşirii posibilelor blocaje comunicaţionale ce pot surveni în relaţia profesor-elev, înţelegerea rolului jucat de comunicare în construirea stilului didactic propriu, identificarea relaţiilor de autoritate stabilite între profesor şi elev ca premise şi rezultate ale comunicării eficiente etc. Aceste elemente sunt în măsură să aducă un aport substanţial la creşterea eficienţei procesului de predare-învăţare.

- Etimologic conceptul comunicare provine din atât din latinescul comunis, însemnând stăpânit în comun, a face ca un lucru să fie comun, cât şi, aşa cum preciza Noica, din latinescul comunico, însemnând a uni, a împărtăşi, de unde şi cuvântul bisericesc cuminecare/împărtăşire.

- Comunicare – modalitate fundamentală de interacţiune psihosocială a persoanelor, interacţiune ce presupune realizarea unor schimburi informaţionale prin intermediul unor simboluri şi semnificaţii social generalizate în vederea conservării stabilităţii sau, după caz, a obţinerii unor modificări la nivelul unui individ sau a unui grup.

- “comunicarea reprezintă o interacţiune socială prin sistemul de simboluri şi mesaje” Gerbner

- “comunicarea se petrece în clipa în care persoanele atribuie semnificaţie unui mesaj” Mortensen (esse es percepi – existenţa comunicării este legată de existenţa unui receptor al mesajului capabil să-i atribuie un înţeles)

- “comunicarea este dobândirea, transmiterea şi ataşarea unui înţeles informaţiei” Roberts (comunicare înseamnă şi achiziţionare de informaţie)

- “comunicarea este un proces de vehiculare a informaţiei în vederea reducerii incertitudinii” Berger

- Comunicare – modalitate fundamentală de interacţiune psihosocială a persoanelor, interacţiune ce presupune realizarea unor schimburi informaţionale prin intermediul unor simboluri şi semnificaţii social generalizate în vederea conservării stabilităţii sau, după caz, a obţinerii unor modificări la nivelul unui individ sau a unui grup.

Exemple reprezentative pentru practica didactică:

- Comunicarea este inevitabilă (orice comportament are o anumită valoare comunicativă);

- Comunicarea este o trebuinţă imperios necesară (Absenţa îndelungată a comunicării şi condiţiile de izolare pun în pericol integritatea psihică a individului)

- Comunicarea este simbolică (Comunicarea implică un sistem de semne, sunete şi simboluri, stabilite în mod convenţional şi utilizate conform unor reguli de comunicare)

- Comunicarea este contextuală

- Comunicarea se realizează întotdeauna într-un context spaţio-temporal, organizaţional şi socio-afectiv particular, context care, în funcţie de catracteristicile sale, influenţează semnificativ conţinutul, forma şi eficienţa comunicării

- contextul comunicării este multidimensional: contextul fizic: luminozitate, temperatură, acustică, contextul socio-psihologic: roluri, norme, obiceiuri sociale, contextul temporal: 8-11, 15-18;

Preview document

Pedagogia Comunicării - Pagina 1
Pedagogia Comunicării - Pagina 2
Pedagogia Comunicării - Pagina 3
Pedagogia Comunicării - Pagina 4
Pedagogia Comunicării - Pagina 5
Pedagogia Comunicării - Pagina 6
Pedagogia Comunicării - Pagina 7
Pedagogia Comunicării - Pagina 8
Pedagogia Comunicării - Pagina 9
Pedagogia Comunicării - Pagina 10
Pedagogia Comunicării - Pagina 11
Pedagogia Comunicării - Pagina 12
Pedagogia Comunicării - Pagina 13
Pedagogia Comunicării - Pagina 14
Pedagogia Comunicării - Pagina 15
Pedagogia Comunicării - Pagina 16
Pedagogia Comunicării - Pagina 17
Pedagogia Comunicării - Pagina 18
Pedagogia Comunicării - Pagina 19
Pedagogia Comunicării - Pagina 20
Pedagogia Comunicării - Pagina 21
Pedagogia Comunicării - Pagina 22
Pedagogia Comunicării - Pagina 23
Pedagogia Comunicării - Pagina 24
Pedagogia Comunicării - Pagina 25
Pedagogia Comunicării - Pagina 26
Pedagogia Comunicării - Pagina 27
Pedagogia Comunicării - Pagina 28
Pedagogia Comunicării - Pagina 29
Pedagogia Comunicării - Pagina 30
Pedagogia Comunicării - Pagina 31
Pedagogia Comunicării - Pagina 32
Pedagogia Comunicării - Pagina 33
Pedagogia Comunicării - Pagina 34
Pedagogia Comunicării - Pagina 35
Pedagogia Comunicării - Pagina 36
Pedagogia Comunicării - Pagina 37
Pedagogia Comunicării - Pagina 38
Pedagogia Comunicării - Pagina 39
Pedagogia Comunicării - Pagina 40
Pedagogia Comunicării - Pagina 41
Pedagogia Comunicării - Pagina 42
Pedagogia Comunicării - Pagina 43
Pedagogia Comunicării - Pagina 44
Pedagogia Comunicării - Pagina 45
Pedagogia Comunicării - Pagina 46
Pedagogia Comunicării - Pagina 47
Pedagogia Comunicării - Pagina 48
Pedagogia Comunicării - Pagina 49
Pedagogia Comunicării - Pagina 50
Pedagogia Comunicării - Pagina 51
Pedagogia Comunicării - Pagina 52
Pedagogia Comunicării - Pagina 53
Pedagogia Comunicării - Pagina 54
Pedagogia Comunicării - Pagina 55
Pedagogia Comunicării - Pagina 56
Pedagogia Comunicării - Pagina 57
Pedagogia Comunicării - Pagina 58
Pedagogia Comunicării - Pagina 59
Pedagogia Comunicării - Pagina 60
Pedagogia Comunicării - Pagina 61
Pedagogia Comunicării - Pagina 62
Pedagogia Comunicării - Pagina 63
Pedagogia Comunicării - Pagina 64
Pedagogia Comunicării - Pagina 65
Pedagogia Comunicării - Pagina 66
Pedagogia Comunicării - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Pedagogia Comunicarii.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea Didactică

Argument Întregul proces de organizare şi desfăşurare a activităţii de instruire a elevilor este reglementat de profesor prin comunicare. Urmărind...

Un Cadru Didactic Democratic

MOTTO “Profesorul doar îţi deschide uşa; tu decizi dacă intri”( proverb chinezesc). 1 Stiluri de predare Pedagogia se particularizează, în...

Comunicarea în Procesul Didactic

1. Ce este comunicarea? Provenit prin filiera franceză, verbul a comunica are în limba română un “frate bun”, fapt ce ne îndreptăţeşte să vorbim...

Proiect de Lectie - Discursul Argumentativ

Definiţie Specie a genului oratoric şi constă într-o expunere orală sau scrisă a unei teme în faţa unui auditoriu. Scopul lui este de a convinge...

Factori ai Comunicării

„În sensul cel mai larg, se vorbeşte de comunicare de fiecare dată când un sistem, respectiv o sursă influenţează un alt sistem, în speţă un...

Fundamentele pedagogiei

6 Resurse si mijloace de lucru Metodele indicate pentru parcurgerea cursului: - lectura; - reflecșia; - conversașia euristica; Structura...

Comunicarea Didactica

Comunicarea didactica sau pedagogica este cea care mijloceste realizarea fenomenului educational in ansamblul sau, indifereant de continuturile,...

Abilitare pe Curriculum

I. Curriculum: proiect, proces, produs Proiectarea globală Obiectivele temei urmăresc: • cunoaşterea conceptelor din domeniul curriculumului; •...

Te-ar putea interesa și

Rolul Comunicarii Educationale in Formarea Tactului Pedagogic al Cadrului Didactic

ARGUMENT In ultimul timp, pe baza cercetatorilor si a experientei de zi cu zi, se pune tot mai mult accentul pe influienta deosebita pe care o are...

Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne

PRELIMINARII “Dacă copilul, îndrumat de profesor, inţelege gîndul exprimat de poet şi însuşeşte forma în care a fost expus, încă nu înseamnă că-şi...

Optimizarea predării- învățării prin metode interactive în cadrul activităților de educare a limbajului

ARGUMENT Pedagogia contemporană duce mai departe firul continuității istorice a practicii școlare, căutând să valorifice critic, în spirit...

Comunicarea în cadrul organizației

CAPITOLUL I “Cuvântul conţine un ce sfânt care ne interzice să facem din el un joc al hazardului.” (Baudelaire) COMUNICARE ŞI CONDUCERE 1.1....

Comunicarea didactică în învățământul preșcolar

INTRODUCERE Actualitatea şi gradul de cercetare a temei. Volumul imens de informaţie de care dispune azi omenirea şi ritmul alert în care aceasta...

Patologii Comunicationale - Persuasiunea

CCAPITOLUL I POZITIONAREA si DEFINIREA CONCEPTULUI de “PERSUASIUNE” „Comunicarea este cea prin intermediul careia ne formam si ne modificam...

Problematica Comunicării

ARGUMENT Eficienţa activităţii de instruire-învăţare depinde, indiscutabil, de maniera în care cadrul didactic manipulează diversele elemente ale...

Comunicarea Didactică

Argument Întregul proces de organizare şi desfăşurare a activităţii de instruire a elevilor este reglementat de profesor prin comunicare. Urmărind...

Ai nevoie de altceva?