Pedagogia comunitatii - Parteneriate socio-educationale

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Pedagogia comunitatii - Parteneriate socio-educationale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Pedagogie

Extras din document

Modulul 1. Pedagogia comunității. Parteneriate socio-educaționale - abordări conceptuale

Disciplina Pedagogia comunității. Parteneriate socio-educaționale urmărește crearea unui context pentru învățarea organizațională, prin valorificarea conexiunilor existente în comunitate, antrenarea implicării sociale și eficientizarea cooperării între școală și diverse instituții publice sau organizații în calitate de parteneri comunitari ai instituțiilor școlare.

Parteneriatul ofera posibilitatea schimbului de resurse. Persoanele interesate de problemele și de perspectivele comunității se pot ralia pentru elaborarea și implementarea unor soluții sau direcții de dezvoltare. Acest proces contribuie la dinamizarea vieții comunitare și influențeaza gradul de participare a cetățenilor la viața comunității. Mai mult, parteneriatul îi stimulează și pe cei care sunt mai puțin interesați, demonstrându-le că există oricând o alternativă la pasivitate și la indiferență.

Dacă parteneriatul este analizat dintr-o perspectivă instituțională, atunci se poate constata că modalitatea de conlucrare poate fi o alternativă la anumite acțiuni pe care trebuie să le realizeze instituțiile specializate. Uneori, instituțiile nu pot să-și îndeplinească sarcinile fără sprijin din partea altora, fie pentru că nu posedă resurse materiale, fie pentru că nu au capacitățile necesare - resurse umane specializate. În acest caz, parteneriatul cu firme specializate sau cu organizații nonguvernamentale, care activează în domenii de interes pentru instituțiile școlare, ar putea produce o coalizare pe baza intereselor și valorilor comune. Dialogul și conlucrarea facilitează schimbul de idei între părți, nuanțând aspectele cele mai importante ale unei probleme. Unele dintre aspecte pot fi știute, altele pot fi noi. Parteneriatul face posibilă completarea punctelor forte ale fiecărei părți, generând totodată noi idei.

În ultimii ani parteneriatele educaționale sunt încheiate între instituții pentru a crea un liant între școală și comunitate, informațiile obținute de copii pe parcursul desfășurării acestora fiind utile și în afara vieții școlii.

Parteneriatul educațional este un demers abordat în sprijinul dezvoltării societății prin prisma educativă și presupune participare la o acțiune educativă comună, interacțiuni constructive acceptate de către toți partenerii, comunicare eficientă între participanți, acțiuni comune cu respectarea rolului fiecărui participant, interrelaționare. Parteneriatul educațional mai presupune, unitate de cerințe, de opțiuni, decizii și acțiuni educative, subordonate actului educativ propriu-zis care vine în sprijinul dezvoltării personalității copiilor, asigurându-le acestora realizarea autonomiei personale, prin valorizarea socială a fiecăruia dintre ei. Proiectul de parteneriat poate fi considerat drept formă modernă și complexă de învățare-evaluare, care se bazează pe toate formele de organizare a activităților, grupele participante devenind o comunitate de învățare, în care fiecare contribuie atât la propria formare, cât și la procesul de învățare colectiv.

Societatea românescă, fiind în continuă schimbare, are nevoie de tineri instruiți care să răspundă solicitărilor epocii în care trăiesc. În etapa actuală, posibilitățile tinerilor de a avea acces la informație sunt multiple. La nivelul instituțiilor de învățământ, parteneriatele educaționale se dovedesc a fi modalități de comunicare eficientă între școală și comunitate, întrucât pe lângă informațiile teoretice de care beneficiază partenerii educaționali mai există și aplicațiile practice care vin să completeze într-un mod plăcut bagajul de cunoștințe al acestora. Pentru a realiza un parteneriat construit pe baza valorilor democratice, în societate trebuie să se schimbe valori, atitudini și comportamente la nivelul tuturor factorilor implicați: decidenți, oameni ai școlii, familii, elevi, reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale și nonguvernamentale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Pedagogia comunitatii - Parteneriate socio-educationale.doc

Bibliografie

Băban, A., (ed)., (2001), Consiliere educațională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenție și consiliere. Ed. Risoprint, Cluj-Napoca.
Băran-Pescaru, A., (2004), Parteneriat în educație, Ed. Aramis Print, București
Boca, C. (coord.)., (2008), Împreună pentru copii: grădinița și comunitatea. Proiect pentru Reforma Educației Timpurii (P.R.E.T.),București
Bocoș, M., Răduț, R., Chiș, O., (2016), Dicționar praxiologic de pedagogie. Volumul I: A-D, Editura Paralela 45, Pitești.
Bocoș, M.D., Chiș, O., Răduț-Taciu, R., (2015), Tratat de management educațional pentru învățământul primar și preșcolar, Editura Paralela 45, Pitești.
Bush, T., (2015), Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale, Editura Polirom, Iași.
Catalano, H., (2018), Procesul de învățământ: direcții epistemice, pragmatice și experiențiale, Editura Didactică și Pedagogică, București
Chiș, V., (2002), Provocările pedagogiei contemporane, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
Ciolan, L., (2008), Învățarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Polirom, Iași.
Cojocariu, V., Sacară, L., (2005), Managementul proiectelor pedagogice, Editura Didactică și Pedagogică, București
Jigău, M., (2002), Învățământul din România. Condiții, probleme și strategii de dezvoltare, Ed. Marlink, București
Mara, D., (2006), Educație pentru educație, Editura ALMA MATER, Sibiu
Rădulescu, E., Țârcă, A., (2005), Școala și comunitatea. Ghid pentru profesori, Ed. Humanitas Educational, București
Stahl, P.H., (2002), Familia și școala - contribuții la sociologia educației, Editura Paidea, București
Stăiculescu, C., (2002), Școala și comunitatea locală. Parteneriat pentru educație, Ed. ASE, București
Vrășmaș, E., (2008), Parteneriatul educațional. Ed. Aramis, București
Vrășmaș, T., (2004), Școala și educația pentru toți, Editura Miniped, București
Ghid Relația școală comunitate, Ghidul Formatorului, Phare RO 0104.02
https://etwinning.ro/resurse/Publicatie_eTwinning_2011.pdf.