Pedagogia Prescolara si a Scolaritatii Mici

Imagine preview
(8/10 din 17 voturi)

Acest curs prezinta Pedagogia Prescolara si a Scolaritatii Mici.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 115 de pagini .

Profesor: RODICA MARIANA NICULESCU

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Pedagogie

Cuprins

Capitolul I Obiectul pedagogiei prescolare si a scolaritatii mici
I.1. Definirea obiectului pedagogiei prescolare si a scolaritatii mici 2
I.2. Necesitatea studiului pedagogiei prescolare si a scolaritatii mici 5
Capitolul II Fundamentele psihologice ale pedagogiei prescolare si a scolaritatii mici
II.1. Psihogeneza si psihodinamica în evolutia vietii psihice 6
II.2. Tabloul psihologic al vârstelor premergatoare scolaritatii 14
2.1. Stadialitatea în dezvoltarea psihica 14
2.2. Vârsta celei mai mici copilarii (0-15/18 luni) 16
2.3. „Perioada expansiunii subiective" (1-3 ani) 16
2.4. „Descoperirea realitatii externe" (3-6 ani) 16
2.5. „Vârsta ratiunii” – vârsta cunoasterii (6-10 ani) 17
II.3. Rolul educatiei în personogeneza 18
Capitolul III Aspecte psihopedagogice ale vârstelor premergatoare scolarizarii si micii scolaritati
III.1. Jocul - activitate fundamentala la vârstele copilariei 24
1.1. Jocul – prima activitate în ontogeneza 24
1.2. Teorii ale jocului 24
1.3. Clasificarea jocurilor 28
1.4. Functiile jocului 32
1.5. Evolutia jocului în ontogeneza 33
1.6. Jucaria si rolul ei psihopedagogica 42
III.2. Creativitatea si creatia la prescolar si scolarul mic 44
III.3. Comunicarea la prescolar si scolarul mic 48
Capitolul IV Copilul si familia
IV.1. Familia - structura sociala purtatoare a unor functii educationale specifice 49
IV.2. Directii ale relatiei sinergice dintre familie si institutiile de educatie 52
Capitolul V Institutiile (pre)scolare cu functii explicit educative
V.1. Gradinita - institutie circumscrisa educatiei formale pentru copiii între 3 si 7 ani 54
V.2. Finalitatile educatiei prescolare. Obiective generale / specifice si componentele de realizat 55
V.3. Unitatea scolara - mica scolaritate pentru copiii între 6/7 ani - 10/11 ani 66
V.4. Procesul instructiv - educativ în institutia prescolara si în scoala (învatamântul primar) 67
4.1. Forme de organizare a activitatii 68
4.2. Metode folosite în educatia prescolara si a micii scolaritati 75
4.3. Mijloace folosite în educatia prescolara si a micii scolaritati 79
4.4. Dimensiunile educatiei prescolare si a micii scolaritati 80
4.4.1. Dimensiunea intelectuala 80
4.4.2. Dimensiunea moral – civica 87
4.4.3. Dimensiunea estetica 95
4.4.4. Dimensiunea corporala 101
4.4.5. Dimensiunea vocationala 104
Bibliografie

Extras din document

CAPITOLUL I

OBIECTUL PEDAGOGIEI PRESCOLARE SI A SCOLARITATII MICI

Obiectivele capitolului I:

Pe parcursul acestui capitol, se va urmarii la cursanti:

- dezvoltarea capacitatii de a delimita obiectul pedagogia prescolara si a scolaritatii mici;

- dezvoltarea capacitatii de a argumenta necesitatea studiului pedagogiei prescolare si a scolaritatii mici în pregatirea initiala si continua a dascalilor.

I.1. DEFINIREA OBIECTULUI PEDAGOGIEI PRESCOLARE SI A SCOLARITATII MICI

Pedagogia prescolara si a scolaritatii mici este o disciplina de ramura a pedagogiei si, împreuna cu aceasta apartine sistemului stiintelor educatiei. Obiectul ei poate fi definit în sens larg si în sens restrâns. Daca ne referim la abordarea stiintifica a educatiei realizata în întreaga perioada premergatoare scolii, atunci pedagogia prescolara si a scolaritatii mici si a scolaritatii mici are ca obiect actiunea educationala realizata de la 0 la 7 ani. si de la 7 la 10 ani. în sens restrâns, pedagogia prescolara si a scolaritatii mici are ca obiect realizarea educatiei (formale) în perioada cuprinsa între 3 si 7 ani, perioada specifica institutionalizarii în gradinita de copii si perioada 7-10 ani (mica scolaritate). În prima sa ipostaza, pedagogia prescolara si a scolaritatii mici interfereaza cu pedagogia educatiei în familie pentru aria temporala cuprinsa între 0 si 3 ani. Indiferent din ce perspectiva de definire privim pedagogia prescolara si a scolaritatii mici si a scolaritatii mici, ea explica esenta procesului educational complex realizat la vârstele de referinta, analizeaza finalitatile actului educativ, obiectivele sale generate, specifice, operationale, continuturile corelate acestora, metodele, procedeele si mijloacele abordate, toate privite din perspectiva principalelor dimensiuni ale educatiei.

Educatia prescolara si scolaritatii mici este parte integranta a activitatii educationale realizate cu fiinta umana pe traiectoria constructiei personalitatii sale, marcând fazele de început ale ontogenezei. Corespunzând unei perioade specifice a evolutiei psihologice a celui ce se constituie ca obiect al educatiei, pedagogia prescolara si a scolaritatii mici si a scolaritatii mici are in vedere, cum este si firesc, realizarea unor sarcini specifice. Sarcinile sale deriva din idealul educational ce-si propune formarea plenara, complexa a unei personalitati umane creative si adaptabila societatii extrem de dinamice de care are nevoie societatea umana aflata la cumpana de secole.

Pedagogia prescolara si a scolaritatii mici trateaza procesul educational ca pe un sistem de influente exercitate asupra copilului la începutul existentei sale, într-o perioada care îsi pune amprenta asupra calitatii întregului edificiu al personalitatii ce se va definitiva multi ani mai târziu. Procesul instructiv educativ realizat la aceasta vârsta pastreaza caracteristicile fundamentale ale celui exercitat în întreaga perioada de scolaritate, are o functionare sistemica, incluzând componentele structurale, operationale si functionale.

Componentele sale structurale cuprind totalitatea resurselor implicate în activitatea instructiv educativa:

- resursele umane:

- educatoarea / învatatoarea cu particularitatile sale de pregatire de specialitate si metodica, cu motivatia sa pentru activita¬tea profesionala, cu particulartatile personalitatii sale;

- copilul prescolar / scolarul mic aflat într-un anume moment al transformarii sale din candidat la umanitate în personalitate umana, cu nivelul sau de cunostinte, priceperi si deprinderi, cu specificul sau afectiv, cu primele conturari atitudinale si aptitudinale;

- personalul managerial al institutiei prescolare, cu trasaturile sale calitative specifice; respectiv, scoala;

- personalul auxiliar: de întretinere, îngrijire, administrate si activitate contabila, care îsi aduce o contributie de o anume factura la calitatea procesului instructiv educativ;

- * pentru acceptiunea în sens larg sunt inclusi si parintii copilului, în mod explicit;

- resursele materiale si financiare:

- cladirea gradinitei / scolii si dotarea acesteia;

- bugetul gradinitei / scolii;

- * conditiile de locuit ale familiei si bugetul acesteia (în contextul acceptiunii în sens larg);

- resursele pedagogice:

- programa activitatii instructiv educative din gradinita / scoala(elaborata în corelatie cu finalitatile si obiectivele generale ale acestui ciclu educational, deci implicând si aceste elemente);

- materialele de lucru adiacente acesteia (metodici, caiete de lucru cu copiii etc.);

- sistemul de perfectionare a institutorilor (educatori / învatatori);

- politica scolara a statului;

* resursele contextuale: contextul economic, social-politic, juridic, religios, moral-civic etc.

Aceste resurse au valoare de intrari în sistemul reprezentat de procesul instructiv educativ aferent vârstei prescolare / scolare mici. În cadrul sistemului actioneaza componentele sale operationale reprezentate de întregul demers pedagogic ce cuprinde:

Fisiere in arhiva (1):

  • Pedagogia Prescolara si a Scolaritatii Mici.doc