Pedagogie

Imagine preview
(7/10 din 7 voturi)

Acest curs prezinta Pedagogie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Profesor: Gutu Vladimir

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Pedagogie

Extras din document

Obiectivele:

- Identificarea tipurilor de curs si seminar universitar;

- Identificarea conditiilor unui curs/seminar universitar eficient;

- Analiza avantajelor/dezavantajelor diferitor tipuri de suport de curs/seminar universitar;

- Identificarea diferitor tipuri de suport de curs;

- Proiectarea diferitor tipuri de curs/seminar universitar;

- Evaluarea unui curs/seminar universitar

Cursul universitar.

Cursul universitar se considera forma principala a activitatii didactice în învatamântul universitar, având la baza criteriul activitatii frontale de predare - învatare.

Clasificarea cursurilor universitare.

În conformitate cu scopul urmarit, se disting:

- cursul introductiv: orientarea generala în problematica cursului;

- cursul tematic curent : prezentarea selectiva si structurala a temelor planificate;

- cursul de sinteza: sistematizarea si generalizarea problemelor esentiale ale disciplinei.

În conformitate cu raportul teorie – practica, se disting:

- cursul teoretic: se aplica la toate disciplinele;

- cursul practic - aplicativ; se aplica la disciplinele tehnice, medicale, psihologice, artistice;

- cursul sandwici (modular - integrativ); alterneaza etapele de comunicare teoretica cu cea de activitate practica;

Dupa ponderea metodelor didactice, se disting:

- cursul prelegere clasica;

- cursul dezbatere;

- cursul mixt prelegere - dezbatere.

Conditiile unui curs eficient

Pentru a fi eficienta activitatea didactica desfasurata prin curs, trebuie sa se îndeplineasca urmatoarele conditii:

- încadrarea temei cursului în tematica cadru, pentru a asigura unitatea de predare - învatare - evaluare;

- proiectarea taxonomica a obiectivelor educationale;

- asigurarea consistentei, continuitatii si coerentei logice a continutului disciplinei;

- stabilirea corelatiilor între cursurile fundamentale si cele de specialitate, între teorie si practica:

- deschiderea spre multidisciplinaritate;

- cunoasterea studiului actual si de perspectiva al cercetarii stiintifice în domeniul respectiv;

- crearea ambiantei de comunicare profesor - student;

- stimularea interesului si motivatiei de învatare. [54]

Generalizând continutul conditiilor caracterizate, putem formula patru reguli de baza privind realizarea efectiva a unui curs universitar:

- definirea clara a subiectului sau a problemei care urmeaza a fi abordata;

- luarea în consideratie a nivelului de cunostinte si competente de întelegere ale studentilor;

- stabilirea coerentei dintre obiective - continuturi - tehnologii si evaluare;

- luarea în consideratie a criteriilor valorice, intereselor si preocuparilor studentilor.

Proiectul didactic (model) a cursului universitar

I. Tema (titlul) cursului.

Alegerea temei va fi motivata.

II. Obiectivele cursului

1.Obiectivele se proiecteaza în conformitate cu obiectivele generale ale disciplinei si taxonomia obiectivelor.

2.Se elaboreaza obiectivele concrete, prin care se indica clar ce urmeaza sa faca studentii.

Exemplu:

- Studentii urmeaza sa:

- (la nivel de cunoastere)

- identifice principiile

- reproduca definitia

- (la nivel de aplicare)

- clasifice metodele

- argumenteze situatii

- deduca tendintele

- (la nivel de integrare)

- realizeze independent

- rezolve situatia de problema;

- expuna parerea proprie.

III. Introducere

- Se folosesc anumite materiale vizuale, exemple, alt material real în scopul motivarii studentilor.

- Se planifica actiunile concrete de motivare a studentilor.

- Se scriu întrebarile care vor fi puse, pentru a implica studentii în activitate în cadrul cursului.

- Se comunica studentilor cum se încadreaza acest curs în sistemul altor cursuri prevazute de curriculum.

IV. Desfasurarea cursului

- Cursul se desfasoara de la idei simple - la cele complicate.

- Planificarea modalitatilor de implicare a studentilor în activitata didactica.

- Planificarea tipului de notite ce le vor face studentii.

- Utilizarea materialelor care se distribuie studentilor pe durata cursului.

- Utilizarea materialelor vizuale pentru a spori interesul fata de curs.

- Realizarea legaturii dintre cursul si aplicarile practice ale cunostintelor asimilate.

- Structurarea sarcinilor didactice pentru studenti.

- Planificarea utilizarii timpului, tablei, proiectorului etc.

V. Concluziile cursului

1. Planificarea modalitatilor de realizare a concluziilor.

2. Proiectarea întrebarilor (sarcinilor), pentru a verifica daca obiectivele cursului au fost atinse.

3. Informarea studentilor despre modul în care se va desfasura urmatorul curs sau seminar.

Fisiere in arhiva (1):

  • Pedagogie.doc

Alte informatii

este un curs succint in pedagogie, facultatea drept, masterat, USM