Pedagogie

Imagine preview
(8/10 din 6 voturi)

Acest curs prezinta Pedagogie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 37 de pagini .

Profesor: Cristina Zdrehus

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Pedagogie

Extras din document

SCOPUL  familiarizarea cu problematica si modul de activitate didactica specifica disciplinei, în sistemul formarii initiale a profesorilor

OBIECTIVELE

- formarea competentei pedagogice a viitorilor profesori;

- facilitarea dezvoltarii personalitatii studentilor prin comunicare si autoeducatie;

- modelarea rolurilor de profesor / student (elev) în interactiunea didactica reala;

- deschiderea perspectivei psihopedagogice la nivelul comunitatii.

EVALUAREA - cerinte minime  participare la activitati,

- realizarea lucrarilor aplicative;

- promovarea examenelor.

TEMATICA (submodul I  Introducere in pedagogie)

- Pedagogia

- Educatia

- Educatia în lumea contemporana

- Factorii educatiei

- Consilierea scolara si profesionala

- Educatia permanenta

- Educatia intelectuala

- Educatia morala

- Continutul educatiei morale

- Educatia estetica

- Educatia fizica

SUPORTUL CURSULUI

1. PEDAGOGIA

1.1. Pedagogia este principala stiinta a educatiei si o disciplina de învatamânt.

Ea se integreaza în sistemul larg al disciplinelor socioumane cu care interactioneaza, formând discipline conexe. În acest context interdisciplinar, pedagogia si psihologia au o relatie specifica.

Analiza epistemica în domeniul sociouman releva relatia de complementaritate dintre cunoasterea comuna si cea stiintifica si necesitatea studierii disciplinelor teoretice, respectiv a pedagogiei.

1.2. Statutul epistemologic al pedagogiei este demonstrat de faptul ca are un obiect de studiu (educatia), dispune de metode proprii de investigare, formuleaza teorii si stabileste, prin raportare axiologica ( raportare la valori ), norme si principii care reglementeaza practica educationala.

Pedagogia este o stiinta descriptiva, o teorie normativa si activitate practica; este o stiinta sintetica a educatiei.

1.3. Sistemul disciplinelor pedagogice este desemnat prin termenul clasic pedagogie sau prin cel generic educatie (education) si se subdivide în ramuri si subramuri.

Pedagogia generala cuprinde doua subramuri principale: Teoria educatiei si Didactica.

Pedagogia se raporteaza la doua niveluri de abordare a problemelor educatiei:

macro- / micropedagogic.

Teme aplicative .

1. Argumentati necesitatea studierii pedagogiei.

2. Caracterizati pedagogia ca stiinta a educatiei.

3. Clarificati ce veti studia în cadrul acestui curs de pedagogie (ramuri si subramuri ) si în ce scop (revedeti obiectivele prezentate).

Bibliografie

Bârzea, C., 1991, De la pedagogie la stiintele educatiei, în Revista de pedagogie, nr. 6, pp.3-7

Bârzea, C.,1995, Arta si stiinta educatiei, EDP, RA, Bucuresti, pp.80-99

Bontas, I., 1995, Pedagogie, Ed. ALL, Bucuresti, pp. 11-14; 24-26.

Cucos, C., 1996, Pedagogie, POLIROM, Iasi, pp.17-26

Garrido, G.J.L., 1995, Fundamente ale educatiei comparate, EDP, RA, Bucuresti, pp.176-180

Ilut, P.,1997, Abordarea calitativa a socioumanului, POLIROM, Iasi,

Ionescu, M. (coord.), 1998, Educatia si dinamica ei, Ed. Tribuna Învatamântului

Narly, C., 1996, Pedagogie generala, EDP, RA, Bucuresti, p.61-67

Planchard, E., 1992, Pedagogia scolara contemporana, EDP, Bucuresti, p.3

2. EDUCATIA

2.1. Educatia este un drept universal al omului (conform cu DecalaratiaUniversala a Drepturilor Omului ,1948, art. 26 ) si un drept constitutional al cetateanului român.

Etimologic, termenul deriva din cuvintele latinesti educo-educare (a creste, a cultiva); educatio ( crestere, cultivare, îndrumare, educatie).

Definirea clasica, de exemplu aceea formulata de Rene Hubert (1965) concepe educatia ca un proces unilateral, dirijist, dominant formal si limitat la vârstele tinere.

Actualizarea definirii educatiei ia în considerare perspectivele:

- culturala  omul este o fiinta culturala; valorile sunt elementele esentiale ale culturii;

- educatia este o activitate culturala care sprijina individul sa devina o fiinta culturala ( o persoana care asimileaza valori si modele culturale, le comunica si le creeaza);

- psihosociala  educatia este un proces de influenta psihosociala interactiva si formativa

- manageriala - bazata pe conducere, organizare,eficienta,valorizare,costuri, beneficii;

- educatia este si un sistem ce dispune, în formele sale organizate, de conducere, planificaresi coordonare;

- este si un produs / beneficiu al activitatii formative.

Sintetizând, educatia este o activitate culturala, interactiva si formativa, care prilejuieste beneficii (schimbari cu sens optimizator) pentru dezvoltarea personalitatii umane si dezvoltarea societatii; este si produsul acestei activitati.

Notiunea este tot mai utilizata si ca sinonim al pedagogiei, dresemnând stiintele educatiei din perspectiva interdisciplinara.

2.2.Modelarea structurii educatiei este influentata de modul de definire.

Fisiere in arhiva (1):

  • Pedagogie.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN ORADEA