Pedagogie

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 30270
Mărime: 130.54KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. PEDAGOGIA – ŞTIINŢĂ FUNDAMENTALĂ A EDUCAŢIEI

1.1. Obiectul de studiu al pedagogiei

1.2. Sistemul ştiinţelor educaţiei

1.3. Relaţia pedagogiei cu alte ştiinţe

1.4. Cercetarea pedagogică

1.1. Obiectul de studiu al pedagogiei

Din punct de vedere etimologic, termenul pedagogie, provine din grecescul „paidagogia” care înseamnă „a conduce copilul” (pais, paidos = copil, agoge = a conduce). Semnificaţia cuvântului era aceea de a conduce copilul, de a-l creşte şi de a-l forma. Un alt termen grecesc provenit din aceeaşi rădăcină lingvistică „paidagogos” definea sclavul care avea sarcina de a conduce copilul la şcoală.

Pornind de la sensul etimologic se observă că termenul de pedagogie a evoluat în timp, astfel încât astăzi definim pedagogia ca fiind ştiinţa care are ca obiect de studiu educaţia.

Educaţia ca proces social de iniţiere a copilului şi de modelare a personalităţii lui a apărut o dată cu societatea umană iar pedagogia ca reflecţie sistematică asupra educaţiei a apărut mai târziu.

Pedagogia studiază esenţa şi trăsăturile fenomenului educaţional, scopul şi sarcinile educaţiei, valoarea şi limitele ei, conţinutul, principiile, metodele şi formele de desfăşurare a proceselor educaţionale (Cucoş, 1998, p. 20).

Statutul de ştiinţă al pedagogiei este argumentat prin îndeplinirea următoarelor condiţii:

• are un obiect de studiu bine delimitat (fenomenul educaţional);

• are metode specifice de cercetare şi investigare (observaţia, experimentul, studiul de caz, testele etc.);

• are legi şi principii (care fundamentează ştiinţa educaţiei);

• are un sistem conceptual (care cuprinde acţiunile, procesele, fenomenele pe care le studiază);

• are o finalitate precisă (îmbunătăţirea calitativă a tuturor activităţilor implicate în educaţie).

Statutul pedagogiei de ştiinţă a educaţiei scoate în evidenţă complexitatea obiectului de cercetare al acesteia care este activitatea de formare şi dezvoltare permanentă a personalităţii umane.

Din punct de vedere epistemologic (a teoriei cunoaşterii ştiinţifice), pedagogia este:

• ştiinţă umană (alături de economie, antropologie, geografie, etnologie, istorie, politologie, psihologie, filosofie, care au ca obiect de cercetare activitatea umană);

• ştiinţă socială (alături de sociologie, etnologie, antropologie socială, demografie, psihologie socială, care studiază comunitatea umană la nivel macrostructural şi microstructural);

• ştiinţă a comunicării (alături de filologie, lingvistică, semiologie, care analizează raporturile de informare şi de formare realizabile în diverse contexte socioumane) (Cristea, 2000, p. 281).

Şi din perspectivă istorică, pedagogia se înscrie în liniile generale de evoluţie a ştiinţei, parcurgând următoarele etape:

• pedagogia populară; în această etapă experienţa educativă de la nivelul comunităţilor era sintetizată într-un ansamblu de proverbe, informaţii empirice, reguli care, deşi nu erau structurate teoretic, aveau o valoare recunoscută;

• pedagogia filosofică; o lungă perioadă de timp pedagogia s-a bazat pe reflecţia şi deducţia filosofică, sistemele pedagogice fiind incluse în sistemele filosofice s-au purtând amprenta acestora;

• pedagogia experimentală s-a dezvoltat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când deducţia a fost înlocuită cu metoda experimentală (observarea sistematică a acţiunilor educaţionale, urmată de analiza şi interpretarea datelor obţinute);

• pedagogia ştiinţifică bazată pe cercetarea fenomenelor educaţioanle, cercetare care în ultima perioadă de timp a dobândit tot mai mult un caracter interdisciplinar.

Pe lângă statutul de ştiinţă pedagogia a fost considerată şi artă. Statutul de artă poate fi atribuit educaţiei şi nu pedagogiei. Educaţia realizată de cele mai talentate şi competente cadre didactice poate deveni artă, arta didactică. Educatorul este un artist în momentul în care, desfăşurând actul educaţional dovedeşte capacitatea de adaptare a activităţii educaţionale la cele mai diverse situaţii. Astfel, poate fi argumentată afirmaţia unor specialişti care consideră că nu se pot oferi soluţii sau reţete pedagogice pentru diferite situaţii. Soluţia pedagogică constă în intervenţia educativă realizată în concordanţă cu contextul educaţional respectiv, având ca finalitate rezolvarea situaţiei-problemă.

1.2. Sistemul ştiinţelor educaţiei

Pedagogia contemporană, ca şi alte ştiinţe (chimia, matematica, biologia etc.) cuprinde un ansamblu de ramuri sau ştiinţe ale educaţiei. Sistemul ştiinţelor educaţiei include disciplinele teoretice şi practice care studiază activitatea de formare şi dezvoltare permanentă a personalităţii umane, prin strategii şi mijloace de cercetare specifice. Pedagogia ca ştiinţă fundamentală şi specifică educaţiei sintetizează rezultatele obţinute în acest domeniu în urma diverselor demersuri realizate.

Preview document

Pedagogie - Pagina 1
Pedagogie - Pagina 2
Pedagogie - Pagina 3
Pedagogie - Pagina 4
Pedagogie - Pagina 5
Pedagogie - Pagina 6
Pedagogie - Pagina 7
Pedagogie - Pagina 8
Pedagogie - Pagina 9
Pedagogie - Pagina 10
Pedagogie - Pagina 11
Pedagogie - Pagina 12
Pedagogie - Pagina 13
Pedagogie - Pagina 14
Pedagogie - Pagina 15
Pedagogie - Pagina 16
Pedagogie - Pagina 17
Pedagogie - Pagina 18
Pedagogie - Pagina 19
Pedagogie - Pagina 20
Pedagogie - Pagina 21
Pedagogie - Pagina 22
Pedagogie - Pagina 23
Pedagogie - Pagina 24
Pedagogie - Pagina 25
Pedagogie - Pagina 26
Pedagogie - Pagina 27
Pedagogie - Pagina 28
Pedagogie - Pagina 29
Pedagogie - Pagina 30
Pedagogie - Pagina 31
Pedagogie - Pagina 32
Pedagogie - Pagina 33
Pedagogie - Pagina 34
Pedagogie - Pagina 35
Pedagogie - Pagina 36
Pedagogie - Pagina 37
Pedagogie - Pagina 38
Pedagogie - Pagina 39
Pedagogie - Pagina 40
Pedagogie - Pagina 41
Pedagogie - Pagina 42
Pedagogie - Pagina 43
Pedagogie - Pagina 44
Pedagogie - Pagina 45
Pedagogie - Pagina 46
Pedagogie - Pagina 47
Pedagogie - Pagina 48
Pedagogie - Pagina 49
Pedagogie - Pagina 50
Pedagogie - Pagina 51
Pedagogie - Pagina 52
Pedagogie - Pagina 53
Pedagogie - Pagina 54
Pedagogie - Pagina 55
Pedagogie - Pagina 56
Pedagogie - Pagina 57
Pedagogie - Pagina 58
Pedagogie - Pagina 59
Pedagogie - Pagina 60
Pedagogie - Pagina 61
Pedagogie - Pagina 62
Pedagogie - Pagina 63
Pedagogie - Pagina 64
Pedagogie - Pagina 65
Pedagogie - Pagina 66
Pedagogie - Pagina 67
Pedagogie - Pagina 68
Pedagogie - Pagina 69
Pedagogie - Pagina 70
Pedagogie - Pagina 71
Pedagogie - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Pedagogie
    • Pedagogie I.doc
    • Pedagogie II.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurarea Calității în Învățământul Superior Românesc

Introducere Gradul de dezvoltare la care o societate a ajuns la un anumit moment este puternic influenţat de modul în care indivizii care compun...

Proiectarea Curriculară

Caracteristicile proiectării curriculare Perspectiva curriculară a determinat regândirea programelor şcolare şi elaborarea de manuale şcolare...

Calitatea în Învățământ

Calitatea în educaţie, cea mai mare provocare a reformei reale, de fond, şi nu de formă a învăţământului românesc, continuă, să determine...

Strategii de Formare a Competentelor cu Ajutorul Calculatorului

Experţii în sisteme de reforme în învăţământ susţin tot mai mult ideea că promovarea unui învăţământ modern, prospectiv, flexibil, deschis unei...

Teoria si Metodologia Cercetarii in Educatie

Cunoastere comună versus cunoastere stiintifică Cunoasterea comună: caracteristici Trăind în societate, fiecare individ îsi însuseste în cursul...

Educatie, Calitate, Excelenta

Program de formare continua ”EDUCATIE, CALITATE, EXCELENTA” III.Principii şi indicatori ai calităţii.Autoevaluarea şi evaluarea externă a şcolii...

Managementul Clasei de Elevi

Disciplina Managementul clasei de elevi (MCE) face parte din programul de pregătire a personalului didactic şi vizează cunoaşterea conceptelor de...

Introducere în Pedagogie

LUCRARE DE VERIFICARE NR.1 1.Defineste stiinta si enumera diferentele dintre cunoasterea stiintifica si cea comuna (cu exemple din domeniul...

Te-ar putea interesa și

Rolul Comunicarii Educationale in Formarea Tactului Pedagogic al Cadrului Didactic

ARGUMENT In ultimul timp, pe baza cercetatorilor si a experientei de zi cu zi, se pune tot mai mult accentul pe influienta deosebita pe care o are...

Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional

ARGUMENT Alternativele educaționale reprezintă variante de organizare școlară, care propun modificări ale anumitor aspecte legate de formele...

Aptitudinea Pedagogică a Profesorului Văzută prin Prisma Stilului de Management

INTRODUCERE Considerate insuşiri fizice sau psihice care asigură reuşita într-o anume activitate, aptitudinile constituie componente ale...

Cercetarea Pedagogică

Cercetarea pedagogică 1. Introducere Dezvoltarea pedagogiei ca ştiinţă a fost condiţionată din totdeauna, dar mai cu seamă în ultimul secol, de...

Pedagogia si Desavarsirea Profesionala

CAP. 1 COMPLEMENTARITATEA DEMERSULUI CAUZAL SI A CELUI FINALIST ÎN EXPLICAREA ACTIUNII EDUCATIONALE Principiul potrivit caruia a cunoaste un...

Rolul de Pedagog al Asistentului Social

INTRODUCERE Specializarea şi utilizarea pe scară tot mai largă a ştiinţei şi tehnologiilor moderne fac tot mai dificilă participarea pe piaţa...

Statutul Epistemologic al Pedagogiei ca Știință

 Scopul educatiei nu este de a forma copilul pentru o functie anumita sau de a-l modela dupa un conformismoarecare, ci de a-l maturiza si de a-l...

Alternativa Pedagogica Montessori - Analiza Swot

1.Sisteme educaţionale Fenomenul educativ presupune relatia dintre doi factori : elevul si profesorul. Educaţia trebuie nu numai să pregatească pe...

Ai nevoie de altceva?