Pedagogie generală

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 29142
Mărime: 102.56KB (arhivat)
Cost: Gratis
Universitatea “Ovidius” – Constanţa Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Extras din document

INTRODUCERE ÎN STUDIUL PEDAGOGIEI

Pedagogia este ştiinţa socioumană care studiază educaţia la nivelul funcţiei şi a structurii sale specifice prin metodologii de cercetare specifice, care vizează descoperirea şi valorificarea unor legităţi, principii şi norme de acţiune specifice. Abordarea problemelor fundamentale ale pedagogiei presupune explicarea şi înţelegerea conceptelor de bază ale domeniului, care pot fi aplicate, analizate, sintetizate, apreciate critic la nivelul ştiinţelor educaţiei considerate fundamentale. În acest domeniu putem include:

1) Teoria generală a educaţiei (care include disciplinele propuse în planul de învăţământ al facultăţii, colegiului sau liceului de specialitate sub numele de Fundamentele pedagogiei şi Teoria educaţiei);

2) Teoria generală a instruirii (care include disciplina propuse în planul de învăţământ al facultăţii, colegiului sau liceului de specialitate sub numele de Didactica generală sau de Teoria şi metodologia instruirii);

3) Teoria şi metodologia curriculumului – are ca obiect de studiu specific: proiectarea, realizarea şi dezvoltarea activităţilor de educaţie şi instruire organizate la nivelul sistemului şi al procesului de învăţământ;

4) Teoria şi metodologia cercetării pedagogice – are ca obiect de studiu specific: evidenţierea fundamentelor epistemologice ale domeniului şi a strategiilor de inovare necesare la nivelul activităţilor organizate la nivelul sistemului şi al procesului de învăţământ.

Cursul de Pedagogie generală pe care îl propunem studenţilor Universităţii Ovidius – Constanţa, într-o variantă proprie Învăţământului Deschis la Distanţă, este integrat în structura planului de învăţământ al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, instituţie organizată conform art.68 (1, 2, 3) din Legea Învăţământului /1995.

Structura cursului

(2 părţi – 9 module de studiu)

I) Teoria generală a educaţiei: 1) Educaţie (definiţie, funcţii, structură, conţinut, forme, direcţii de evoluţie); 2) Sistem de educaţie (sistem de învăţământ-proces de învăţământ-structura sistemului de învăţământ); 3) Finalităţile educaţiei (definirea conceptului, finalităţile macrostructurale - finalităţile microstructurale; 4) Reforma educaţiei (conceptul de reformă, proiectarea reformei); 5) Ştiinţele educaţiei/pedagogice (specificul ştiinţelor educaţiei / pedagogice, criterii de clasificare).

II) Teoria generală a instruirii / Didactica generală: 1) Procesul de învăţământ (concept, trăsături, dimensiuni); 2) Principiile procesului de învăţământ (principii pedagogice, principii didactice); 3) Structura de funcţionare a procesului de învăţământ: obiectivele - conţinutul - metodele - evaluarea; 4) Proiectarea procesului de învăţământ (teoria proiectării / rolul proiectării curriculare - practica proiectării curriculare).

Cele două categorii de probleme fundamentale sunt integrate, de regulă, sub genericul pedagogia generală. Conceptele definite şi dezvoltate, la acest nivel, asigură “nucleul epistemic tare” sau “corpul central” al ştiinţelor educaţiei care susţine, pe de o parte, soluţiile inovatoare adaptabile la variabilitatea problemelor practicii pedagogice, iar, pe de altă parte, substanţa saltului de la specializarea intradisciplinară spre "hibridarea" inter şi transdisciplinară proprie noilor ştiinţe sociale (vezi Dogan, Mattei; Pahre, Robert, 1997).

PARTEA I

TEORIA GENERALĂ A EDUCAŢIEI /

P R O B L E M E F U N D A M E N T A L E

A L E P E D A G O G I E I

În calitatea sa de ştiinţă pedagogică fundamentală, teoria generală a educaţiei defineşte şi analizează următoarele concepte de bază: educaţia, sistemul de educaţie, finalităţile educaţiei, schimbarea în educaţie, ştiinţele educaţiei sau ştiinţele pedagogice.

Perspectiva propusă are în vedere depăşirea tendinţei de reducere a teoriei educaţiei doar la conţinuturile generale ale educaţiei, numite şi laturi sau dimensiuni ale educaţiei – vezi educaţia: morală, intelectuală, tehnologică, estetică, fizică. Această tendinţă, proprie pedagogiei tradiţionale (bazată pe valorile unui model formal de abordare a educaţiei – de aici şi numele de teoria formală a educaţiei) poate fi depăşită prin aprofundarea domeniului de cercetare al educaţiei la nivelul unui model de analiză axiologic, explicativ, practic (vezi Dictionnaire actuel de l’éducation, 1993, pag.1357-1363).

Ca model axiologic, teoria educaţiei studiază valorile de maximă generalitate implicate în activitatea de formare-dezvoltare permanentă a personalităţii: paradigmele educaţiei, funcţiile educaţiei, finalităţile educaţiei, sistemul de educaţie, managementul educaţiei.

Ca model explicativ, teoria educaţiei studiază principalele linii de acţiune delimitate la nivel de sistem şi de proces: educaţia permanentă, autoeducaţia, valorificarea deplină a educabilităţii, proiectarea curriculară a educaţiei.

Ca model practic, teoria educaţiei studiază principiile generale de organizare a activităţii de educaţie şi de instruire la nivelul procesului de învăţământ (vezi relaţia de continuitate dintre: teoria educaţiei – teoria instruirii/didactica generală – metodica specialităţii/didactica aplicată) – vezi Cristea, Sorin, Dicţionar de pedagogie, 2000, pag. 365-366.

Pentru a putea aborda, în mod competent şi eficient, problemele fundamentale ale educaţiei, în condiţii metodologice specifice învăţământului deschis la distanţă (IDD), partea I a cursului – intitulată Teoria generală a educaţiei – va fi structurată la nivelul următoarelor 6 module de studii: 1) – modulul de bază – EDUCAŢIA; 2) DIRECŢIILE GENERALE DE EVOLUŢIE A EDUCAŢIEI; 3) SISTEMUL DE EDUCAŢIE; 4) FINALITĂŢILE EDUCAŢIEI; 5) SCHIMBAREA ÎN EDUCAŢIE; 6) ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI.

MODULUL NR.1 – modulul de bază

E D U C A Ţ I A

Educaţia reprezintă obiectul de studiu specific pedagogiei (ştiinţelor pedagogice sau ştiinţelor educaţiei) care vizează activitatea de formare-dezvoltare a personalităţii umane, realizabilă prin corelaţia educator – educat, într-un context deschis.

Datorită complexităţii, profunzimii şi amplitudinii sale, educaţia este studiată şi de alte ştiinţe socioumane înrudite cu pedagogia (filozofia, psihologia, sociologia, politologia, antropologia…) Acestea o fac însă dintr-o perspectivă tangenţială - situată, de regulă, la nivelul câmpului psihosocial care înconjură acţiunea educaţională (vezi structura acţiunii educaţionale) – sau particulară, situată, de regulă, doar la nivelul unei anumite funcţii a educaţiei (uneori la nivelul unei funcţii derivate / vezi funcţiile educaţiei) sau doar la nivelul unui anumit element al structurii acţiunii educaţionale.

Preview document

Pedagogie generală - Pagina 1
Pedagogie generală - Pagina 2
Pedagogie generală - Pagina 3
Pedagogie generală - Pagina 4
Pedagogie generală - Pagina 5
Pedagogie generală - Pagina 6
Pedagogie generală - Pagina 7
Pedagogie generală - Pagina 8
Pedagogie generală - Pagina 9
Pedagogie generală - Pagina 10
Pedagogie generală - Pagina 11
Pedagogie generală - Pagina 12
Pedagogie generală - Pagina 13
Pedagogie generală - Pagina 14
Pedagogie generală - Pagina 15
Pedagogie generală - Pagina 16
Pedagogie generală - Pagina 17
Pedagogie generală - Pagina 18
Pedagogie generală - Pagina 19
Pedagogie generală - Pagina 20
Pedagogie generală - Pagina 21
Pedagogie generală - Pagina 22
Pedagogie generală - Pagina 23
Pedagogie generală - Pagina 24
Pedagogie generală - Pagina 25
Pedagogie generală - Pagina 26
Pedagogie generală - Pagina 27
Pedagogie generală - Pagina 28
Pedagogie generală - Pagina 29
Pedagogie generală - Pagina 30
Pedagogie generală - Pagina 31
Pedagogie generală - Pagina 32
Pedagogie generală - Pagina 33
Pedagogie generală - Pagina 34
Pedagogie generală - Pagina 35
Pedagogie generală - Pagina 36
Pedagogie generală - Pagina 37
Pedagogie generală - Pagina 38
Pedagogie generală - Pagina 39
Pedagogie generală - Pagina 40
Pedagogie generală - Pagina 41
Pedagogie generală - Pagina 42
Pedagogie generală - Pagina 43
Pedagogie generală - Pagina 44
Pedagogie generală - Pagina 45
Pedagogie generală - Pagina 46
Pedagogie generală - Pagina 47
Pedagogie generală - Pagina 48
Pedagogie generală - Pagina 49
Pedagogie generală - Pagina 50
Pedagogie generală - Pagina 51
Pedagogie generală - Pagina 52
Pedagogie generală - Pagina 53
Pedagogie generală - Pagina 54
Pedagogie generală - Pagina 55
Pedagogie generală - Pagina 56
Pedagogie generală - Pagina 57
Pedagogie generală - Pagina 58
Pedagogie generală - Pagina 59
Pedagogie generală - Pagina 60
Pedagogie generală - Pagina 61
Pedagogie generală - Pagina 62
Pedagogie generală - Pagina 63
Pedagogie generală - Pagina 64
Pedagogie generală - Pagina 65
Pedagogie generală - Pagina 66
Pedagogie generală - Pagina 67
Pedagogie generală - Pagina 68
Pedagogie generală - Pagina 69
Pedagogie generală - Pagina 70
Pedagogie generală - Pagina 71
Pedagogie generală - Pagina 72
Pedagogie generală - Pagina 73
Pedagogie generală - Pagina 74
Pedagogie generală - Pagina 75
Pedagogie generală - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Pedagogie Generala.doc

Alții au mai descărcat și

Metodele Interactive de Predare

1. ARGUMENT Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele utilizate. Marii pedagogi au evidenţiat faptul că...

Metode alternative

Pedagogia competentelor: o viziune integratoare In invatamantul modern, o preocupare importanta este aceea a formarii de competente generale si...

Notarea și Aprecierea Elevilor

Atribuirea unor judecăţi de valoare rezultatelor obţinute de către elevi se concretizează fie prin intermediul unor expresii verbale apreciative...

Formarea Continuă a Cadrelor Didactice - Factor de Creștere a Calității Educației Primare

Analiza de nevoi privind perfectionarea si formarea continua a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar din judetul Mures Pe parcursul...

Metode de Învățământ

1. Definirea conceptelor de: tehnologie didactică, strategie didactică, metodologie didactică, metode de învăţământ, procedee didactice Conceptul...

Probleme de docimologie didactică

Docimologia este disciplina științifică care cercetează problemele examinării și notării elevilor și a candidaților la examene și concursuri, în...

Instrumente și Forme de Evaluare

Omul prin natura sa psihologica are nevoie permanenta de a se autoevalua sau de a fi evaluat prin diferite mijloace. Principalul efect al acestei...

Sistemul de învățământ în Republica Moldova

Educaţia este o cultură a caracterului, o obişnuinţă contra naturii, dar şi singura care-i distinge pe oameni. Este o artă, care face să treacă...

Te-ar putea interesa și

Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor

INTRODUCERE Societatea românească, în ansamblu, este supusă unor schimbări ample și complexe, regăsite și la nivel global. Profunzimea acestor...

Rolul Comunicarii Educationale in Formarea Tactului Pedagogic al Cadrului Didactic

ARGUMENT In ultimul timp, pe baza cercetatorilor si a experientei de zi cu zi, se pune tot mai mult accentul pe influienta deosebita pe care o are...

Tăinuirea și nedenunțarea

INTRODUCERE Dreptul penal reprezintă subsistemul normelor juridice care reglementează relaţiile de apărare socială prin interzicerea că...

Finalitățile Educației

ARGUMENT Educaţia este un tip particular de acţiune umană, o intervenţie sau direcţionare, o categorie fundamentală a pedagogiei. Platon definea...

Statutul Epistemologic al Pedagogiei ca Știință

 Scopul educatiei nu este de a forma copilul pentru o functie anumita sau de a-l modela dupa un conformismoarecare, ci de a-l maturiza si de a-l...

Pedagogie generală

INTRODUCERE MOTTO: ’’Ca şi bulgărele de zăpadă, copilul poartă cu sine şi din pulberea drumului pe care îl străbate. De aceea, este necesar să...

Pedagogie Generala

1. Delimitari conceptuale Formele si modalitatile de înfaptuire a sarcinilor didactice pot fi descrise prin sintagmele: tehnologie didactica,...

Educația - teorie și metodă

Capitolul I. EDUCAȚIA CA FENOMEN SOCIAL ȘI PEDAGOGIC 1. Educația și funcțiile ei 2. Educația și socializarea. Educația și instruirea 3....

Ai nevoie de altceva?