Poligoane Regulate

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 852
Mărime: 454.13KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Nume, prenume:

Data:

Şcoala:

Clasa:

Disciplina:

Unitatea de învățare:

Subiectul lecției:

Durata de desfăşurare a lecţiei:

Competenţe generale:

Competenţe specifice:

Obiective operaționale(Oo) :

- Cognitive

Ganea Ștefania

11.06.2014

Școala Centrală, București

a VII-a A

Matematică

Poligoane regulate

Calcularea elementelor unui pătrat.

50’

1. Identificarea unor date și relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite.

2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice.

3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete.

4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora.

5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă.

6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii.

CG5-8. Deducerea unor proprietăţi ale cercului şi ale poligoanelor regulate folosind reprezentări geometrice şi noţiuni studiate.

CG6-8. Interpretarea informaţiilor conţinute în probleme practice legate de cerc şi de poligoane regulate.

- OC1 – să identifice poligoanele regulate;

- OC2 – să recunoască elementele unui poligon regulat;

- OC3 – să aplice corect formulele pentru calcularea elementelor unui poligon regulat;

- Afective

- Psiho-motorii

Tipul de lecţie:

Resurse procedurale:

Resurse materiale:

Tipul de organizare a activităţii:

Bibliografia:

- OA1 – sǎ dovedeascǎ interes pentru informaţiile prezentate, prin participarea activǎ;

- OA2 – dezvoltarea spiritului de observaţie şi a concentrării în rezolvare;

- OA3 – să se conformeze cerinţelor profesorului îmbunătăţindu-şi continuu performanţele;

- OA4 – stimularea curiozităţii şi dezvoltarea simţului critic.

Preview document

Poligoane Regulate - Pagina 1
Poligoane Regulate - Pagina 2
Poligoane Regulate - Pagina 3
Poligoane Regulate - Pagina 4
Poligoane Regulate - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Poligoane Regulate.pdf

Alții au mai descărcat și

Proiectarea Curriculară

Caracteristicile proiectării curriculare Perspectiva curriculară a determinat regândirea programelor şcolare şi elaborarea de manuale şcolare...

Facilitățile programului de editare word

Procesorul de texte WORD este un program foarte puternic pentru prelucrarea textelor, care face parte din pachetul Microsoft Office. • Crearea şi...

Managementul clasei

I. Managementul științific – definiții management (lat. manum agere = „a conduce cu mâna“) = manevrare, pilotare, strunirea cailor. to manage...

Didactica învățământului special

Curs 1 Sistemul actual de educaţie şi recuperare pentru elevii cu dizabilităţi din România şi din diferite state ale lumii Introducere: Ce este...

Manegementul clasei de elevi

Cursul MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI aparţine disciplinelor opţionale ale modulului psihopedagogic şi se studiază în al doilea semestru al anului...

Pedagogie

Scopul unităţii de învăţare: - Înţelegerea şi interpretarea de către student a principalelor distincţii şi precizări de ordin conceptual cu...

Pedagogie

Prin factori ai dezvoltării psihice se înţeleg acele influenţe constante, profunde şi esenţiale care se exercită asupra individului şi produc...

Tehnici avansate de comunicație și negociere în educație - Teoria și metodologia evaluării

“Comunicarea este un proces, de regulă, intenţionat de transfer de informaţie şi înţelesuri între indivizi, grupuri, niveluri sau subcomponente...

Te-ar putea interesa și

AutoCAD 2007

Lectia 1 Initiere în utilizarea calculatorului - Stocarea si organizarea informatiei în calculator: - Stocarea informatiei : - Hard disk,...

Argumentare și gândire critică

I. Gândirea critică 1. Gândirea critică si practica argumentării În concluzie, gândirea critică ne învaţă să citim, să deconstruim, să înţelegem...

Matematicieni Celebri

PITAGORA-filosof si matematician grec din antichitate(sec al VI-lea i.Hr.)contemporan cu Thales. Familia sa era de origine...

Structuri Geodezice

GLOSAR POLIEDRU – din greacă POLYHEDRON, POLY – (mai) multe, HEDRON – faţă (suprafaţă plană), corp mărginit de mai multe suprafeţe plane;...

AUTOCAD R14

1. Setări iniţiale Această lucrare constitue doar prezentarea gradată a elementelor strict necesare învăţării comenzilor de lucru pentru...

Introducere CAD 2000

Sesiunea de desenare poate începe prin: - Open Drawings - deschiderea unui desen existent; - Start from Scratch - pornirea de la zero a unui nou...

Teoria Autocad

TASTE FUNCTIONALE: Ctrl+C (utilizata in versiunile inferioare versiunii 13) Intrerupe fortat executia comenzii. Se revine la promptul Command:...

Ai nevoie de altceva?