Principiile Didactice

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Principiile Didactice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Profesor: Bozza

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Pedagogie

Cuprins

PRINCIPIILE DIDACTICII 4
Definire 4
Caracteristici generale 4
Funcţiile principiilor 4
Caracterul general- normativ, sistemic, dinamic şi deschis al principiilor 4
Principiul interdependenţei dintre teorie şi practică 6
Legatura intre principiile didactice 7
VALORIFICAREA ACESTUI PRINCIPIU IN ACTIVITATEA DE PREDARE INVATARE EVALUARE 7
Tipuri de lectii 7
Metodologia activităţii didactice 10
CLARIFICĂRI CONCEPTUALE 11
Metode de invatamant intalnite la educatie fizica 12
Mijloacele de învăţământ 17
CLASIFICARE 17
Categorii de mijloace de invatamant in educatie fizica 18
Metode de evaluare 19

Extras din document

PRINCIPIILE DIDACTICII

Definire

Vom considera principiile didactice ca fiind sistemul normativ care circumscrie activi-tatea cadrului didactic, indiferent de nivelul la care prestează sau disciplina de predare.

În limba latină, termenul principium înseamnă fie început, fie bază (fundament), fie imperativ. În acest sens, definim principiile didactice ca norme generale care stau la baza proiectării,organizării şi desfăşurării activităţii de predare-învăţare, în vederea realizării optime a obiectivelor educaţionale.

Caracteristici generale

- au la bază raportul de condiţionare dintre: natura copilului, scopul educaţiei şi ştiinţă, efectele instructiv-formative;

- sunt principii didactice fundamentate psihologic;

- servesc drept îndrumar în proiectarea şi realizarea procesului de învăţământ;

- au aplicabilitate largă în toate domeniile educaţiei (= principii fundamentale ale educaţiei).

Funcţiile principiilor

- Orientează procesul educativ înspre obiectivele propuse de cadrul didactic;

- Normează practica educativă, prin respectarea unor particularităţi psihologice, pedagogice, deontologice, ştiinţifice;

- Prescrie moduri de relaţionare în raport cu situaţia de învăţare;

- Reglează activitatea didactică atunci când rezultatele şi performanţele la care se ajunge nu sunt cele scontate.

Caracterul general- normativ, sistemic, dinamic şi deschis al principiilor

Caracter normativ:

- vizează toate componentele funcţionale ale procesului de învăţământ;

- sunt aplicabile în procesul de predare-învăţare la toate disciplinele şi în toate activităţile didactice, pe toate nivelurile de şcolarizare;

- caracterul normativ este dat de funcţia lor orientativă şi reglatoare în: stabilirea obiectivelor, structurarea conţinuturilor, alegerea formelor de realizare a procesului de predare-învăţare, stabilirea strategiilor, evaluarea ş.a. ;

- respectarea acestor principii duc la un comportament didactic modelat de norme ştiinţifice, iar proiectarea lecţiei devine un act de creaţie derivat din aceste principii.

Caracter sistemic (interacţionist):

- ele trebuie aplicate în ansamblu în fiecare formă de activitate, reprezentând sisteme de norme între care există strânse interrelaţii;

- încălcarea unui principiu poate duce la anularea sau atenuarea celorlalte.

Caracter dinamic, deschis:

- este determinat de cerinţele noi ale dezvoltării sociale, de progresele realizate în ştiinţele socio-umane (îndeosebi în psihologie- raportate la scopul general al educaţiei şi la idealul educaţional).

Aşa cum am arătat, principiile didactice formează un sistem, stabilind interdependenţe, condiţionări, influenţări reciproce. Numărul, precum şi formularea ca atare a principiilor didactice variază de la un autor la altul, aşa încât vom recurge la prezentarea celor mai frecvent formulate principii în didactică. Acestea sunt:

- Principiul respectării particularităţilor de vârstă şi individuale;

- Principiul participării conştiente şi active a elevilor în activitatea didactică;

- Principiul corelaţiei dintre senzorial şi raţional, dintre concret şi abstract (principiul intuiţiei);

- Principiul interdependenţei dintre teorie şi practică;

- Principiul sistematizării şi continuităţii în învăţare;

- Principiul accesibilităţii cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor.

In educatie fizica, unul dintre cei mai aplicati principii este principiul interdependentei dintre teorie si practica.

Fisiere in arhiva (1):

  • Principiile Didactice.doc

Alte informatii

Facultatea de Educatie Fizica si Sport - Oradea