Procesul de Învățământ

Curs
8.8/10 (8 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2713
Mărime: 14.43KB (arhivat)
Cost: Gratis
cursul 2 - Pedagogie

Extras din document

Procesul de învatamânt

2.1. Definirea conceptului de proces de învatamânt

Procesul de învatamânt reprezinta principalul subsistem al sistemului de învatamânt, a carui definitie generica poate fi: activitatea instructiv-educativa complexa, desfasurata în mod organizat si sistemic de elevi si profesori în scoala, prin care elevii dobândesc un sistem de cunostinte, priceperi, deprinderi, capacitati, competente, achizitii intelectuale si motrice, prin care îsi formeaza conceptia despre lume, convingerile morale, trasaturile de caracter, precum si aptitudinile de cunoastere, cercetare si creatie.

În învatamântul preuniversitar, activitatea instructiv-educativa este orientata spre cunoasterea si asimilarea unui sistem de valori bine precizat, prin documente curriculare oficiale (planuri de învatamânt, programe, manuale scolare, etc). Cunoasterea corespunzatoare procesului de învatamânt este mijlocita didactic, gratie strategiilor de instruire si autoinstruire proiectate si utilizate de profesor, care sprijina elevul în descoperirea adevarurilor cunoscute. Cunoasterea didactica are caracter stiintific si ea avanseaza o data cu derularea activitatilor de învatare si predare, carora li se adauga evaluari continue, sistematice, ce se constituie în premise ale activitatilor de reglare si optimizare a procesului de învatamânt.

Activitatile instructiv-educative se desfasoara într-un context didactic concret, bine determinat, în interiorul caruia intervin anumite variabile; unele dintre acestea sunt bine cunoscute si valorificate, altele pot fi identificate, iar altele sunt aleatorii. Acestea din urma trebuie acceptate asa cum sunt, iar celelalte doua categorii trebuie mentinute sub control si adaptate nevoilor concrete ale procesului didactic. Astfel, fiecare actiune instructiv-educativa prezinta o serie de caracteristici:

- Angajeaza activitatea binomului educational;

- Vehiculeaza un continut ideatic purtator de mesaje educationale;

- Vizeaza motivarea elevilor prin constientizarea obiectivelor educationale care urmeaza sa fie realizate;

- Se desfasoara în conformitate cu anumite principii, reguli si norme didactice;

- Recurge la valente psihopedagogice si metodice ale unor metode si mijloace de învatamânt;

- Este orientata de finalitati educationale, concretizate în performante scolare, care urmeaza sa fie evaluate (Ionescu, 2003).

Didactice moderna concepe procesul de învatamânt ca activitate de predare-învatare. Rolul prioritar revine cadrului didactic care este centrat pe corelatia dintre actiunea initiala de predare si cea ulterioara sau simultana de învatare, orientata pe directia transformarii personalitatii elevului.

Didactica postmoderna concepe procesul de învatamânt ca activitate de predare – învatare - evaluare, proiectata în sens curricular prin centrarea pe obiective si realizarea corespondentei pedagogice dintre obiective – continuturi – metodologie - evaluare (Cristea, 2002).

2.2. Caracteristicile generale ale procesului de învatamânt

Sunt evidente la nivelul analizei structurii de functionare a actiunii educationale bazata pe corelatia existenta între subiectul educatiei (cadru didactic) si obiectul educatiei (elevul). Aceste caracteristici vizeaza:

a) interactiunea subiect-obiect, proiectata si realizata la nivelul relatiei de comunicare dintre emitator si receptor (cadru didactic-elev);

b) unitatea informativ-formativ, proiectata si realizata la nivelul continutului mesajului educational, construit de cadrul didactic special pentru declansarea raspunsului comportamental al elevului;

c) autoreglarea activitatii cadrului didactic în functie de raspunsul elevului, la nivelul unor circuite de conexiune inversa, deschise perfectionarii.

2.3. Dimensiunile procesului de învatamânt

Descrierea procesului de învatamânt comporta în general doua planuri: abordarea sistemica, mai exact raportarea învatamântului la sistemul sau integrator si analiza componentiala si functionala a învatamântului si, în final, principalele sale demersuri: predare-învatare-evaluare (Chis, 2001).

Cristea (2002) si Cucos (2002) considera ca dimensiunile procesului de învatamânt reflecta resursele abordarii sistemice a activitatii didactice angajate în plan functional, structural si operational.

Dimensiunea functionala reflecta legatura acestuia cu sistemul de învatamânt, realizata la nivelul raporturilor existente între finalitatile pedagogice macrostructurale (ideal educational, scopuri pedagogice) si finalitatile pedagogice microstructurale (obiectivele educationale). Aceasta dimensiune reflecta calitatea structurii sistemului de învatamânt: a structurii de adaptare interna, care vizeaza organizarea pe niveluri – trepte – cicluri scolare curriculare, cu programele curriculare corespunzatoare; a structurii de conducere, a carei valoare este determinata de raporturile existente între conducerea manageriala si conducerea administrativa a organizatiei scolare.

Dimensiunea structurala a procesului de învatamânt vizeaza resursele pedagogice angajate în sistem pentru realizarea calitativa a activitatii didactice si relatiile de colaborare instituite de scoala cu societatea civila, în general cu comunitatile educative, teritoriale si locale. Aceasta dimensiune reflecta structura materiala si structura de relatie a sistemului , care asigura: repartizarea resurselor pedagogice (materiale, umane, financiare, informationale), disponibile la un anumit moment dat; atragerea resurselor pedagogice suplimentare din directia agentilor sociali (economici, politici, sociali, etc) interesati sa investeasca în învatamânt.

Dimensiunea operationala a procesului de învatamânt vizeaza activitatea educativa proiectata de cadrele didactice, realizabila în termeni de actiune concreta. Aceasta actiune concreta presupune adaptarea sarcinilor didactice, stabilite la nivelul programelor scolare, la specificul clasei în contextul proiectarii si al realizarii unor relatii pedagogice optime între cadrul didactic si elevi. Procesul declansat implica patru operatii: definirea obiectivelor pedagogice concrete ale activitatilor didactice; stabilirea continutului activitatii didactice; aplicarea metodologiei necesare pentru reusita activitatii didactice si asigurarea evaluarii rezultatelor activitatii didactice.

Preview document

Procesul de Învățământ - Pagina 1
Procesul de Învățământ - Pagina 2
Procesul de Învățământ - Pagina 3
Procesul de Învățământ - Pagina 4
Procesul de Învățământ - Pagina 5
Procesul de Învățământ - Pagina 6
Procesul de Învățământ - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Procesul de Invatamant.doc

Alții au mai descărcat și

Formarea Deprinderilor de Exprimare Orală a Elevilor din Clasa a ii-a

ARGUMENT Statutul limbii române are o însemnatate deosebita în formarea si educarea mladitelor neamului. Limba noastra româneasca este atât de...

Practica Pedagogica

Conform DEX-ului noţiunea de profesor = „persoanǎ cu pregǎtire specialǎ într-un anumit domeniu de activitate şi care predǎ o materie de învǎţǎmânt...

Metodologia Organizarii și Desfasurarii Jocului Didactic Matematic în Ciclul Primar

ARGUMENT În contextul noii societăţi, dreptul la educaţie a devenit realizabil pentru toţi copiii, iar nevoia de cultură - o condiţie a...

Evaluarea Initiala, Evaluarea Formativa, Evaluarea Sumativa – Strategii Complementare

INTRODUCERE Oricare ar fi gradul de dezvoltare economică şi socială a unei ţări, învăţământul angajează direct sau mijlocit o parte însemnată a...

Conceptul de Finalitate a Educatiei

Finalitatea, in plan teleologic, defineste orientarea asumata pentru proiectarea, realizarea, evolutia unei activitati de educatie sau de...

Noțiunile de Geometrie Predate la Clasele I-II

INTRODUCERE Lucrarea de fata se intituleaza “Notiunile de geometrie predate la clasele I-II², si da o scurta introducere la câteva din notiunile...

Portofoliu Final DPPD

Nume: Prenume: Vârsta: Grupă: FIŞA DE OBSERVAŢIE Dată Disciplina Locaţia Indicatori oservationali Interpretare/ Caracterizare...

Rolul Educatiei in Formarea Personalitatii

Rolul educatiei in dezvoltarea personalitatii Prin educatie se urmareste formarea unei personalitati in concordanta cu cerintele obiective ale...

Te-ar putea interesa și

Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ

ARGUMENT „OMUL nu poate deveni OM decât prin EDUCAȚIE” (Kant) În toate societățile lumii, educația ocupă un loc foarte important. Fiecare om își...

Procesul de Invatamant

PROCESUL DE INVATAMANT, OBIECT DE STUDIU AL DIDACTICII 1.1. Definitie si elemente componente 1.2. Procesul de invatamant, ca proces de predare,...

Procesul de Învățământ

Procesul de învăţământ – structură Încercând o definire a procesului de învăţământ , putem reţine faptul că din punct de vedere teoretic este: o...

Opinii și Atitudini privind Calitatea Procesului de Învățământ

Revoluţia din Decembrie 1989 a reprezentat şi reprezintă punctul de plecare în cazul transformărilor fundamentale prin care a trecut România în...

Procesul de Învățământ

Definitie si elemente componente Desfasurarea activitatii instructiv-educative în cadrul sistemului de învatamânt, al institutiei scolare, ia...

Percepția elevilor asupra procesului de învățământ

1. TEMA CERCETARII Această cercetare îşi propune să studieze percepţia elevilor de la Scoala Generala nr. 1 din comuna , judetul asupra procesului...

Forme de organizare în procesul de învățământ

Introducere Formele de organizare ale procesului instructiv-educativ reprezintă structura organizatorică, cadrul de desfăşurare al activităţii...

Didactică

Didactica - Procesul de învățământ Obiective: - Să definească didactica - Să definească procesul de învățământ - Să analizeze procesul de...

Ai nevoie de altceva?