Programa de caracterizare a elevului

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 158 în total
Cuvinte : 49198
Mărime: 3.72MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1 Produsul

1.1.1 Caracteristici generice ale produselor

Se consideră produs orice bun material, un serviciu, sau o combinaţie a acestora, care satisface o nevoie sau o dorinţă. Produsul se poate manifesta sub următoarele forme: produs tangibil (material – o piesă materială sau un ansamblu de piese), produs intangibil (imaterial – o idee, un concept, un algoritm sau o metodă...) sau o combinaţie a acestora.

În ultima vreme accentul a căzut pe partea de servicii care vin ataşate unui produs sau pe care acesta din urmă le poate oferi. Astfel produsul se transformă într-o combinaţie de beneficii şi satisfacţii pe care clienţii consideră că o să le primească o dată cu achiziţionarea acestuia. Produsul este suma tuturor atributelor fizice, psihologice, simbolice şi de servicii.

Produsele oferite pe o piaţă se pot clasa în tangibile (pur materiale) şi intangibile (pur imateriale).

Conform standardelor ISO 9000 produsul este rezultatul unui proces. Prin proces se înţelege un ansamblu de activităţi corelate sau în interacţiune care transformă elemente de intrare în elemente de ieşire.

Definiţia de mai sus duce la identificarea a cinci categorii generice de produse:

-Servicii;

-„Software”;

-Produse materiale;

-Produse rezultate din procese continue;

-O combinare a celor de mai sus.

Wright defineşte în 1998 produsul ca fiind „o combinare de componente care împreună asigură funcţionalitatea cerută de către client şi utilizator”. În acest caz clientul este cel care cumpără produsul iar utilizatorul cel care îl foloseşte. Clientul şi utilizatorul pot fi două entităţi diferite.

Potrivit autorilor Roozenburg şi Eckels (1994) produsul este „un obiect conceput, produs, tranzacţionat şi folosit de oameni datorită proprietăţilor lui şi a funcţiilor pe care ar putea să le ofere”.

În diverse contexte produsul poate fi văzut ca:

-un bun sau serviciu oferit pentru vânzare; [www-personal.umich.edu/~alandear/ glossary/p.html]

-cantitate a unui bun care a fost creată de cineva sau de un proces;

-orice ieşire tangibilă sau serviciu care este rezultatul unui proces şi este prevăzută pentru livrarea către client sau utilizator;

-un rezultat al unei activităţi, mai ales în contrast cu un proces prin care produsul a fost creat sau modificat; [www.ktec.com/sec_news/hs_busplan/definitions.htm]

-un produs fizic sau un serviciu oferit de o companie care asigură o combinaţie de elemente obiective (materiale) şi subiective (imagine) unui client sau utilizator; [www.oup.com/uk/booksites/content/0199267529/student/glossary.htm]

-unealta, model sau metodă creată pentru un scop specific (ex: software); [www.hprcc.unl.edu/clearinghouse/glossary.html]

-un bun, un serviciu sau o idee cuprinse într-un ansamblu de beneficii tangibile şi intangibile.

Una din temele centrale ale literaturii de dezvoltare de produs nou în ultimii 10 ani a fost accentuarea importanţei centrării procesului în jurul nevoilor utilizatorului.

Donald Norman (Norman, 1998) argumentează că produsele care au în centru nevoile utilizatorului trebuie balansate pe trei elemente esenţiale: marketing, ingineria de vârf şi experienţa utilizatorului (precum un scaun – Figura 1.1). Fiecare dintre elemente este esential, dacă unul dintre elemente este mai accentuat decât celelalte atunci echilibrul se pierde iar produsul probabil va fi un eşec. Imprimanta Xerox Star este un bun exemplu în această direcţie. Deşi satisfacţia clientului faţă de produs era bună, dificultăţile de marketing şi cele tehnologice au dus la respingerea produsului de către piaţă.

Abordarea celor trei elemente cunoaşte o oarecare variaţie pe măsură ce produsul îşi parcurge ciclul de viaţă (adică perioada cuprinsă intre fabricatia lui,utilizare şi reciclarea lui) . În primele faze, accentul cade pe tehnologie, utilizatorul fiind interesat de noutatea pe care produsul o aduce şi e pregătit să plătească pentru ea. Marketingul şi experienţa trebuie doar să fie “îndeajuns de bune”. În schimb, în fazele târzii ale ciclului de viaţă utilizatorul cere ca toate cele trei elemente să fie implementate corespunzator. (ausweb.scu.edu.au/aw99/papers/treloar1/paper.html)

Figura 1.1 Balansarea produsului (adaptare Norman ‘98)

În timp ce producătorii văd produsul ca pe un obiect fizic, consumatorii cumpără de fapt avantajele de care se bucură din partea bunului respectiv.

În general, în definirea unui produs intervin următoarele elemente:

-componentele materiale - se referă la proprietăţile tehnice şi fizice concrete ale unui produs (greutate, volum, durată de viaţă);

-componentele imateriale - cuprind elementele ce nu au corp material nemijlocit: marca şi numele, instrucţiuni de utilizare, preţul, serviciile asigurate pentru produs (instalarea, termenul de garanţie, service-ul) ;

-comunicaţiile referitoare la produs - includ ansamblul informaţiilor transmise cumpărătorului potenţial : acţiuni de vânzări (promovare la locul vânzării, publicitate) cu scopul de a facilita prezentarea produsului şi a impulsiona decizia de cumpărare ;

-imaginea produsului este un atribut imaterial, simbolic şi arată modul în care produsul îl reprezintă pe consumator, precum şi modalitatea în care acesta doreşte să fie perceput de cei din jur.

Integrarea elementelor de mai sus a condus la structurarea produsului pe trei niveluri, respectiv produsul generic, produsul tangibil şi produsul dezvoltat. Produsul generic (esenţa produsului) cuprinde principalele avantaje pe care cumpărătorul le identifică sub forma unor necesităţi personale ce vor fi satisfăcute de respectivul produs.

Produsul tangibil include caracteristicile, marca, stilul, calitatea şi ambalajul produsului.

Produsul dezvoltat cuprinde toate avantajele adiţionale, extrinseci produsului, pe care cumpărătorul le primeşte şi care pot influenţa decizia lui de cumpărare (livrare, servicii post-vânzare, garanţii etc.). Avantajele înglobate în nivelurile superioare ale produselor le diferenţiază de cele similare oferite de concurenţă şi, totodată, stabilesc cota de piaţă deţinută de fiecare întreprindere prin produsul său.

Preview document

Programa de caracterizare a elevului - Pagina 1
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 2
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 3
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 4
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 5
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 6
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 7
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 8
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 9
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 10
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 11
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 12
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 13
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 14
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 15
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 16
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 17
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 18
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 19
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 20
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 21
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 22
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 23
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 24
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 25
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 26
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 27
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 28
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 29
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 30
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 31
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 32
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 33
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 34
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 35
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 36
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 37
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 38
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 39
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 40
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 41
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 42
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 43
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 44
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 45
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 46
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 47
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 48
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 49
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 50
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 51
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 52
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 53
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 54
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 55
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 56
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 57
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 58
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 59
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 60
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 61
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 62
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 63
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 64
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 65
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 66
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 67
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 68
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 69
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 70
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 71
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 72
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 73
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 74
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 75
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 76
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 77
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 78
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 79
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 80
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 81
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 82
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 83
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 84
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 85
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 86
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 87
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 88
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 89
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 90
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 91
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 92
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 93
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 94
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 95
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 96
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 97
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 98
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 99
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 100
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 101
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 102
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 103
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 104
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 105
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 106
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 107
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 108
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 109
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 110
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 111
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 112
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 113
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 114
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 115
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 116
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 117
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 118
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 119
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 120
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 121
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 122
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 123
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 124
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 125
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 126
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 127
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 128
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 129
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 130
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 131
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 132
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 133
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 134
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 135
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 136
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 137
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 138
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 139
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 140
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 141
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 142
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 143
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 144
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 145
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 146
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 147
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 148
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 149
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 150
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 151
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 152
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 153
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 154
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 155
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 156
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 157
Programa de caracterizare a elevului - Pagina 158

Conținut arhivă zip

  • Programa de Caracterizare a Elevului.doc

Alții au mai descărcat și

Informatică aplicată în pedagogie

Capitolul 1. Instruirea asistarã de calculator: istoric, pedagogie informaticã Instruirea asistatã de calculator reprezintã o metodã didacticã sau...

Fundamente Pedagogice

Capitolul I EDUCAtIA – DIMENSIUNE INTEGRATOARE A VIEtII OBIECTIVE: .. Sã redefineascã conceptul de educatie, extinzând sfera abordãrilor...

Managementul Clasei de Elevi

Cap.1. Managementul clasei de elevi 1.1.Delimitari conceptuale Intalnim o multitudine de definitii pentru termenul de management. Etimologia...

Proiectarea opțional multidisciplinară

I. NOTA DE PREZENTARE. ARGUMENT Disciplina optionala “Inteligenta emotionala” ar putea reprezenta la clasa a XI-a, disciplina socio-umană, din...

Teoria si Metodologia Instruirii, Teoria si Metodologia Evaluarii

1. Didactica. Teoria procesului de invatamant • Definitii, conexiuni si delimitari Didactica. Teoria instruirii. Introducere Teoria instruirii –...

Fundamentele Psihopedagogiei Speciale

Deficienţa vizează consecinţele leziunii (leziunilor) produse la nivelul unor organe sau părţi ale corpului. Este vorba de consecinţele unor...

Metodica Activităților Matematice în Grădiniță

1. Bazele psihopedagogice ale predãrii-învãtãrii matematicii în învãtãmântul prescolar 1.1 Formarea reprezentãrilor si a notiunilor matematice la...

Didactica Specialității

Etimologie - didactikos=instrucţie, instruire - didaskein (gr.) = a învăţa pe alţii - didactike (gr.) =arta învăţării - didactica...

Te-ar putea interesa și

Paradoxurile unei Economii Avansate - Internationalizarea IMM-urilor Italiene

Introducere Un jurnalist al anilor ´50, analizând realităţile economice din Italia şi încercând să dea o explicaţie fenomenelor vremii, într-unul...

Portofoliu de Evaluare Finală

1. Fişă de consiliere privind rezolvarea unei probleme cu care se confruntă un elev 81 2. Fişă pentru orientarea în carieră 83 IX. Proiect de...

Performanța Actului Didactic Măsurată prin Formarea Spiritului Antreprenorial al Elevilor Liceului Grup Școlar Iordache Golescu Găești

ARGUMENT Problema asigurǎrii şi menţinerii calitǎţii serviciilor educaţionale este una deosebit de importantǎ cu un impact imediat , dar şi pe...

Didactica Specialitatii

Didactica specialitatii l. DOMENIUL COGNITIV, ELEMENT AL PROCESULUI EDUCATIONAL IN TAXONOMIA BLOOM Procesului de invatamant ii este...

Proiectarea Curriculară

Caracteristicile proiectării curriculare Perspectiva curriculară a determinat regândirea programelor şcolare şi elaborarea de manuale şcolare...

Studiul privind Cresterea Eficientei Procedurilor de Aruncare la Cos in Jocul de Baschet la o Echipa Reprezentativa de Liceu

Cap.I Argumentarea teoretică I.1 Importanţa temei Baschetul - joc sportiv colectiv ce face parte din categoria mijloacelor de perfecţionare a...

Management Strategic - Vodafone

1.Istoric şi sector de activitate: Compania Vodafone a fost înfiinţată în anul 1984 ca o divizie a Racal Electronics Plc., cunoscută atunci drept...

Psihologia educației note de curs 2019

DETERMINANȚI AI DEZVOLTĂRII PSIHICE În contextul facilitării cunoașterii caracteristicilor psihologice ale omului, pentru a putea realiza o...

Ai nevoie de altceva?