Strategii de Instruire - Relatia Predare-Invatare-Evaluare - Conceptul de Predare

Imagine preview
(9/10 din 6 voturi)

Acest curs prezinta Strategii de Instruire - Relatia Predare-Invatare-Evaluare - Conceptul de Predare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Pedagogie

Extras din document

Strategii de instruire. Relatia predare-învatare-evaluare. Conceptul de predare

Strategii de instruire

Pentru a avea succes în instructie trebuie prefigurat un traseu procedural bine contextualizat si articulat. Strategiile didactice sunt demersuri actionale si operationale flexibile, coordoante si racordate la obiective si situatii prin care se creeaza conditiile predarii si generarii învatarii, ale schimbarilor de atitudini si de conduite în contextele didactice diverse, particulare.

Strategia cuprinde specificari si delimitari actionale, în vederea eficientizarii procesului de transmitere a informatiilor si de formare a capacitatilor intentionate. Strategia constituie o schema procedurala astfel dimensionata încât sa prefigureze o realitate educationala în conditii ce se pot modifica. Ea este un dispozitiv actional ce se poate construi pe mai multe paliere sau componente:

1. Mediul de organizare a situatiilor de învatare:

a. formal, la nivelul orei înscrise în program;

b. semiformal, în spatiile si contextele de dinainte sau de dupa intervalele stricte ale parogramului;

c. extrascolar, prin activitati corelative si complementare traseelor didactice.

2. Forma de organizare a educatilor:

a. individuala;

b. pe grupe;

c. frontala.

3. Dupa gradul de explicitare a continuturilor:

a. directe;

b. sugerate;

c. ascunse.

4. Dupa dimensiunea continutului transmis:

a. secvential;

b. integrat, pe unitati tematice;

c. global.

5. Dupa gradul de interventie sau asistenta a cadrului didactic:

a. permanent;

b. episodic;

c. combinat.

6. Dupa coeziune si gradul de legatura dintre diferitele secvente:

a. episoade independente, autonome;

b. episoade corelate pe un plan sincronic;

c. episoade derivate pe un plan diacronic.

Schimbarile de politica educationala au impus si o alta perspectiva asupra actului de predare-învatare-evaluare. Noul Curriculum National este conceput în acord cu o noua filozofie didactica. Atât didactica generala, cât si didacticile speciale se configureaza dupa principii ce favorizeaza personalizarea predarii si formarea autonomieie educatului. Prevalenta unor programe centrate pe achizitiile elevilor determina un anumit sens al schimbarii în didactica fiecarei discipline.

Tabelul de mai jos prezinta prin comparatie câteva caracteristici ale orientarilor traditionale si moderne ale strategiilor didactice (Cucos, 2002):

Criterii Strategii didactice

Orientarea traditionalista Orientare moderna

Rolul elevului Urmareste prelegerea, expunerea, explicatia profesorului Exprima puncte de vedere proprii

Încearca sa retina si sa reproduca ideile auzite Realizeaza un schimb de idei cu ceilalti

Accepta în mod pasiv ideile transmise Argumenteaza; pune si îsi pune întrebari cu scopul de a întelege, de a realiza sensul unor idei

Lucreaza izolat Coopereaza în rezolvarea problemelor si a sarcinilor de lucru

Rolul profesorului Expune, tine prelegeri Faciliteaza si modereaza învatarea

Impune puncte de vedere Ajuta elevii sa înteleaga si sa explice punctele de vedere proprii

Se considera si se manifesta în permanenta ca un parinte Este partener în învatare

Modul de realizare a învatarii Predominant prin memorare si reproducere de cunostinte, prin apel doar la exemple ,,clasice”, validate Predominant prin formare de competente si deprinderi practice

Competitie de elevi, cu scopul de ierarhizare Învatare prin cooperare

Evaluare Masurarea si aprecierea cunostintelor (ce stie elevul) Masurarea si aprecierea competentelor (ce poate sa faca elevul cu ceea ce stie)

Accent pe aspectul cantitativ (cât de multa informatie detine elevul) Accent pe elementele de ordin calitativ (valori, atitudini)

Vizeaza clasificarea ,,statica” a elevilor Vizeaza progresul de învatare la fiecare elev

Variante de instruire (Ionescu, 2003)

La nivel preuniversitar, procesul de învatamânt presupune existenta binomului educational profesor-elev si crearea situatiei de comunicare, respectiv a emisiei si a receptiei.

Tabelul de mai jos prezinta sintetic urmatoarele variante:

Fisiere in arhiva (1):

  • Strategii de Instruire - Relatia Predare-Invatare-Evaluare - Conceptul de Predare.doc

Alte informatii

cursul 3 - Pedagogie