Teoria și Metodologia Instruirii

Curs
8.7/10 (9 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 244 în total
Cuvinte : 113487
Mărime: 428.70KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: STAN PANTURU

Cuprins

1. INTRODUCERE ÎN TEORIA SI METODOLOGIA INSTRUIRII

( prof univ. dr. Stan Panturu )

1.1. Definire. Concepte fundamentale

1.2. Locul si rolul Teoriei si metodologiei instruirii în sistemul stiintelor

educatiei/pedagogice

1.3. Problematica Teoriei si metodologiei instruirii

1.4. Functiile Teoriei si metodologiei instruirii

1.5. Orientarile valorice promovate la nivelul Teoriei si metodologiei instruirii

Teme de reflectie, evaluare si autoevaluare

Bibliografie

2. DIDACTICA GENERALA – TEORIA SI METODOLOGIA INSTRUIRII

( prof univ. dr. Stan Panturu )

2.1. Didactica generala – teoria generala a procesului de învatamânt

2.2. Didactica traditionala si didactica moderna

2.3. De la didactica moderna la didactica postmoderna

2.4. Didactica generala si didacticile speciale

2.5. De la didactica generala la teoria si metodologia instruirii

Teme de reflectie, evaluare si autoevaluare

Bibliografie

3. ÎNVATARE – INSTRUIRE – EDUCATIE – DEZVOLTARE ( prof. univ.

dr. Stan Panturu)

3.1. Învatarea – infrastructura dezvoltarii

3.2. Instruirea – o învatare/formare institutionalizata

3.3. Educatia – o formare-dezvoltare orientata si valorizata a personalitatii

3.4. De la actul de învatare, instruire, educatie la efectul de dezvoltare

3.5. Învatare – instruire – educatie permanenta

3.6. Educatie permanenta – “learning society”

Teme de reflectie, evaluare si autoevaluare

Bibliografie

4. PROCESUL DE ÎNVATAMÂNT (prof univ. dr. Stan Panturu)

4.1. Consideratii introductive

4.2. Definirea procesului de învatamânt

4.3. Caracteristicile procesului de învatamânt

4.3.1. Procesul de învatamânt - proces bilateral

4.3.2. Procesul de învatamânt, proces unitar, formativ- informativ

4.3.3. Procesul de învatamânt, proces de comunicare .

4.3.4. Procesul de învatamânt - proces de cunoastere .

4.3.5. Procesul de învatamânt- sistem cu autoreglare .

Teme de reflectie, evaluare si autoevaluare

Bibliografie

5. TEORIILE ÎNVATARII – FUNDAMENTE STIINTIFICE SI

APLICATIVE PENTRU TEORIA SI METODOLOGIA INSTRUIRII

( prof univ. dr. Stan Panturu si prep. univ. drd. Daniela Necsoi )

5.1. Ce sunt teoriile învatarii ?

5.2. Functiile teoriilor învatarii

5.3. Teoriile învatarii grupate în modele

5.4. Teorii ale învatarii reprezentative pentru teoria si metodologia instruirii

5.4.1. Teoria conditionarii operante – B.F Skinner

5.4.2. Teoria psihogenezei cunostintelor si operatiilor intelectuale – J Piaget

5.4.3. Teoria genetic cognitiva si structurala – J.S.Bruner

5.4.4. Teoria operationala a învatarii – P.I.Galperin

5.4.5. Teoria învatarii cumulativ-ierarhice – R.M. Gagné

5.4.6. Teoria organizatorilor cognitivi si anticipativi de progres –

D.P.Ausubel

Teme de reflectie, evaluare si autoevaluare

Bibliografie

6. MODELE ALE INSTRUIRII DERIVATE DIN TEORII ALE ÎNVATARII

( prof univ. dr. Stan Panturu )

6.1. Consideratii introductive

6.2. Definiri si diferentieri conceptuale: paradigma, teorie, model

6.3. Clasificarea modelelor de instruire

6.4. Modele ale instruirii derivate din teorii ale învatarii

6.4.1. Modelul instruirii programate derivat din teoriile conditionarii

învatarii

6.4.2. Modelul instruirii derivat din teoriile operationale ale învatarii

6.4.3. Modelul “însusirii depline” derivat din teoriile integraliste si

diferentiale asupra învatarii

6.4.4. Modelul abordarii modulare a instruirii derivat din teoriile holiste si

dinamice asupra învatarii

6.5. Modele de instruire – sinteze actuale

6.5.1. Temeiurile culturale ale constructiei cunoasterii individuale

6.5.2. Orientari actuale si tendinte în problematica instruirii

6.5.3. Filosofia unui alt tip de instruire

6.5.4. Alte schimbari si exigente care impun restructurari instruirii

6.5.5. Diversificarea si îmbogatirea modelelor instruirii

6.5.6. Caracterul complementar si alternativ al modelelor instruirii

6.5.7. Sinteze actuale în modelele instruirii

6.5.7.1. Modelul instruirii directe

6.5.7.2. Modelul constructivismului instructional

Extras din document

TEORIA SI METODOLOGIA INSTRUIRII

OBIECTIVELE GENERALE ALE ACESTEI DISCIPLINE

- clasificarea problematicii si a conceptelor fundamentale specifice domeniului teoriei si metodologiei instruirii;

- formarea unei viziuni istorico-pedagogice asupra devenirii si evolutiei teoriei si metodologiei instruirii, ca stiinta apartinând “nucleului epistemologic tare” al stiintelor educatiei;

- formarea unui mod modern de a gândi pedagogic problemele instruirii si educatiei din perspectiva specifica domeniului teoriei si metodologiei instruirii;

- formarea unor modele de analiza, interpretare si evaluare a teoriilor instruirii ce definesc statutul epistemologic al acestei stiinte;

- formarea unor abilitati aplicative din perspectiva metodologiei instruirii;

- formarea capacitatii de întelegere, interpretare si implementare practica a cerintelor reformei curriculare, metodologice si de evaluare din tara noastra, din perspectiva domeniului teoriei si metodologiei instruirii;

- constientizarea semnificatiei si rolului formativ al acestei stiinte din perspectiva competentelor teoretice si practice necesare în profesiunea didactica.

1. INTRODUCERE ÎN TEORIA SI METODOLOGIA INSTRUIRII

Obiective specifice

- sa defineasca TMI ca stiinta pedagogica fundamentala;

- sa analizeze conceptele fundamentale ce schiteaza esenta stiintei;

- sa interpreteze locul si rolul TMI în sistemul stiintelor educatiei/pedagogice;

- sa cunoasca problematica generala a Teoriei si metodologiei instruirii;

- sa diferentieze functiille acestei stiinte ca teorie si ca metodologie a procesului de învatamânt;

- sa argumenteze orientarile valorice promovate de TMI;

- sa constientizeze semnificatia si rolul formativ al acestei stiinte din perspectiva competentelor necesare viitoarelor cadre didactice.

Structura tematica

1.1. Definire. Concepte fundamentale

1.2. Locul si rolul Teoriei si metodologiei instruirii în sistemul stiintelor

pedagogice/educative

1.3. Problematica Teoriei si metodologiei instruirii

1.4. Functiile Teoriei si metodologiei instruirii

1.5. Orientarile valorice promovate la nivelul Teoriei si metodologiei instruirii

1.1. DEFINIRE. CONCEPTE FUNDAMENTALE

Teoria si metodologia instruirii reprezinta o stiinta pedagogica fundamentala care are ca obiect de studiu procesul de învatamânt ca proces de instruire, pentru a conferi o baza teoretica, stiintifica practicii instruirii în vederea optimizarii ei.

Sesizam din aceasta definitie ca aceasta stiinta este, în primul rând, o stiinta pedagogica fundamentala. Ea face parte din nucleul sistemului stiintelor educatiei/pedagogice. Cum preciza Sorin Cristea, “împreuna cu teoria educatiei – care analizeaza conceptele pedagogice de baza ( ) – teoria instruirii formeaza nucleul epistemic tare al stiintelor educatiei, activat la nivelul pedagogiei generale” (2000, p. 366). Ea vizeaza deopotriva teoria instruirii si metodologia instruirii sau, mai corect spus, cerceteaza teoria instruirii pentru a optimiza practica instruirii.

Unii autori chiar considera teoria procesului de învatamânt (teoria instruirii) ca o subteorie a teoriei despre educatie “care defineste conceptele de baza ale didacticii generale” (Noveanu, E., 1982, p. 13).

Un punct de vedere apropiat întâlnim si la R.B.Iucu, care preciza ca “didactica a fost asociata în ultima vreme atât cu teoria instruirii - fapt motivat de obiectul comun de studiu, cât si cu teoria învatamântului, prin faptul ca ambele studiaza într-un ansamblu coerent componentele procesului de învatamânt (învatamântul fiind conceput ca forma cea mai organizata de realizare a instruirii si educatiei” (2001, p. 29). Inversând lucrurile, am putea spune ca Teoria si metodologia instruirii este o dezvoltare actuala a didacticii generale, o parte a didacticii moderne, cu centrare pe instruirea scolara. Ea a rezultat din reconstruirea pedagogiei generale, în urma evolutiilor sale externe dar mai ales interne.

Conceptele pedagogice fundamentale cu care opereaza aceasta stiinta si la care ne vom opri în studiul de fata sunt incluse în însusi numele ei: teorie; metodologie; instruire.

Teoria semnifica o constructie conceptuala, ce uzeaza de deductii si de validare logica, o sinteza si generalizare a datelor cunoasterii, în vederea formularii unor principii explicative ale dezvoltarii unei doctrine. În cazul nostru, teoria instruirii exprima statutul epistemologic al instruirii, faptul ca ea este “dusa” în stiinta, “construita”, explicata si interpretata cu mijloacele si în dimensiunile stiintei.

Daca teoria exprima “înaltarea” cunoasterii, ridicarea ei la rang de stiinta pentru a putea întelege si explica mai bine un fenomen, un aspect al realitatii, în schimb metodologia este un fel de “cum s-ar aplica în practica teoria”, un ansamblu de principii normative, de reguli si procedee în spiritul carora practica devine praxiologie, un ansamblu de procedee utilizate pentru obtinerea unor rezultate mai bune. Roger Mucchielli defineste metodologia drept totalitatea metodelor utilizate de o stiinta si teoria generala asupra acestei totalitati

Cum spunea S. Cristea, “metodologia stiintei evidentiaza importanta constructiei teoretice care orienteaza modalitatile, procedeele si mijloacele de cercetare a realitatii, aplicabile la nivelul activitatii umane aflate în studiu, în cazul nostru la nivelul actiunii de instruire” (2000, p. 247). Metodologia instruirii sau a procesului de învatamânt reprezinta astfel teoria care urmareste, prin definirea, clasificarea si valorificarea metodelor, procedeelor si mijloacelor didactice în relatie optima cu celelate componente ale procesului instruirii, sa optimizeze în permanenta activitatea didactica.

Instruirea semnifica sistemul de comunicare si organizare a invatarii pentru achizitia de cunostinte esentiale si mai ales pt formarea dec capacitati, abilitati, deprinderi, competente. Etimologia cuvântului - lat. instructio = aranjare, amenajare, construire – sugereaza dimensiunea operationala a conceptului ce defineste o activitate complexa ce consta, cum spunea V. Okon, în “a trimite pe cineva – copil, tânar, adult – la scoala pentru a-l învata si a-i asigura, în principal, o cultura, sub îndrumarea cuiva” (apud. Cristea, S., 2000, p. 196). Altfel spus, prin extensiune, instruirea desemneaza, cum se exprima R.B.Iucu, “o constructie în spirit” (2001, p. 31) sau, în formularea lui B.F.Skinner, “constructia unor structuri cognitive, operationale”. Instruirea presupune un educator si un educat, primul asigurându-si resposabilitatea pregatirii si formarii celuilalt, în sens de asimilare de cunostinte si formarea capacitatilor teoretice si practice.

Preview document

Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 1
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 2
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 3
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 4
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 5
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 6
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 7
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 8
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 9
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 10
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 11
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 12
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 13
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 14
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 15
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 16
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 17
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 18
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 19
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 20
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 21
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 22
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 23
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 24
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 25
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 26
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 27
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 28
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 29
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 30
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 31
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 32
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 33
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 34
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 35
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 36
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 37
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 38
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 39
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 40
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 41
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 42
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 43
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 44
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 45
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 46
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 47
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 48
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 49
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 50
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 51
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 52
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 53
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 54
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 55
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 56
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 57
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 58
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 59
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 60
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 61
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 62
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 63
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 64
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 65
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 66
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 67
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 68
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 69
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 70
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 71
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 72
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 73
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 74
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 75
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 76
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 77
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 78
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 79
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 80
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 81
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 82
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 83
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 84
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 85
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 86
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 87
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 88
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 89
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 90
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 91
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 92
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 93
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 94
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 95
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 96
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 97
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 98
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 99
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 100
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 101
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 102
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 103
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 104
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 105
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 106
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 107
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 108
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 109
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 110
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 111
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 112
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 113
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 114
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 115
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 116
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 117
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 118
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 119
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 120
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 121
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 122
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 123
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 124
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 125
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 126
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 127
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 128
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 129
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 130
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 131
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 132
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 133
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 134
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 135
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 136
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 137
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 138
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 139
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 140
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 141
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 142
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 143
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 144
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 145
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 146
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 147
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 148
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 149
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 150
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 151
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 152
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 153
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 154
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 155
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 156
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 157
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 158
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 159
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 160
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 161
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 162
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 163
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 164
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 165
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 166
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 167
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 168
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 169
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 170
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 171
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 172
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 173
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 174
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 175
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 176
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 177
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 178
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 179
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 180
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 181
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 182
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 183
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 184
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 185
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 186
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 187
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 188
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 189
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 190
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 191
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 192
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 193
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 194
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 195
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 196
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 197
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 198
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 199
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 200
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 201
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 202
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 203
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 204
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 205
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 206
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 207
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 208
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 209
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 210
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 211
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 212
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 213
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 214
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 215
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 216
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 217
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 218
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 219
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 220
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 221
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 222
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 223
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 224
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 225
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 226
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 227
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 228
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 229
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 230
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 231
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 232
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 233
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 234
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 235
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 236
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 237
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 238
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 239
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 240
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 241
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 242
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 243
Teoria și Metodologia Instruirii - Pagina 244

Conținut arhivă zip

  • Teoria si Metodologia Instruirii.doc

Alții au mai descărcat și

Portofoliu de Evaluare Finală

1. Fişă de consiliere privind rezolvarea unei probleme cu care se confruntă un elev 81 2. Fişă pentru orientarea în carieră 83 IX. Proiect de...

Invatamantul Centrat pe Elev. Concepte, Caracteristici, Forme si Metode de Instruire Specifice

Intoducere Adaptarea educaţiei intelectuale şi morale la posibilităţile mintale ale fiecărui copil este o revendicare imperioasă a psihologiei...

Tactul Pedagogic, Relatia Formator-Elev, Stiluri de Predare si Invatare

Tactul pedagogic reprezintă o aptitudine generală a subiectului educaţiei/educatorului obiectivată în comportamentul acestuia, adaptabil permanent...

Constructivism Social

Constructivismul social este un termen ce defineşte o vedere particulară a educaţiei. Constructivismul se înţelege ca o descriere a ceea ce fiecare...

Robert Gagne - Conditiile Invatarii

Puţine lucruri sunt mai demne de interes decât dezvoltarea comportamentului uman.Fiinţa umană devine la matutritate o persoană uimitor de...

Metodele Traditionale de Evaluare

Metoda semnifică o „cale de urmat” pentru realizarea unui obiectiv bine precizat şi definit, un demers de cercetare sau investigare a modalităţilor...

Stiluri de Invatare

DATA: ŞCOALA: PROFESOR: CLASA: a Va D ARIA CURICULARĂ: Consiliere şi orientare MODULUL: Managementul informaţiilor şi al învăţării...

Notarea și Aprecierea Elevilor

Atribuirea unor judecăţi de valoare rezultatelor obţinute de către elevi se concretizează fie prin intermediul unor expresii verbale apreciative...

Ai nevoie de altceva?