Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării

Curs
7.8/10 (6 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 22508
Mărime: 93.73KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Banari ana

Cuprins

1. Didactica. Teoria procesului de invatamant

A. Definitii, conexiuni si delimitari

2. Procesul de invatamant

A. Definitii, caracteristici

B. Abordarea sistemica (planul functional, structural, operational)

C. Predare, invatare, evaluare

D. Principiile didactice

3. Scopuri si obiective ale procesului de invatamant

A. Definitii, caracteristici, clasificari

B. Obiective operationale

4. Continutul procesului de invatamant

A. Definitii, cracteristici, organizare

B. Documente oficiale

C. Continut si/sau curriculum

5. Metodologia procesului de invatamant

A. Definitii, moduri de organizare

B. Strategii, metode, mijloace, procedee

C. Metodele principale

6. Evaluarea in procesul de invatamant

A. Funcţii, structură, tipuri/strategii

B. Evaluarea randamentului şcolar, tehnici, distorsiuni

C. Metode alternative, autoevaluare

7. Organizarea si desfasurarea procesului de invatamant

A. Clase si lectii, tipuri si moduri de realizare

B. Proiectarea activitatii didactice

8. Managementul procesului de invatamant

Extras din document

1. Didactica. Teoria procesului de invatamant

• Definitii, conexiuni si delimitari

Didactica. Teoria instruirii. Introducere

Teoria instruirii – didactica generală:

Are ca obiect de studiu procesele concrete de predare-învăţare-evaluare ce se desfăşoară în contextul şcolar,

Defineşte conceptele de bază privind realizarea procesului de învăţământ,

Elaborează principiile generale ale predării şi învăţării,

Emite teorii explicative şi acţionale asupra eficientizării activităţilor instructiv-educative,

Defineşte subcomponentele procesului educaţional: procesul de învăţământ, obiectivele pedagogice, conţinutul învăţământului, metodologia didactică, proiectarea pedagogică a procesului de învăţământ.

Conceptul de didactică [limba greacă, „didaktike“ (derivat din „didaskune“): a învăţa pe alţii, didaskein = a învata pe altul, didaskal = învatator, didasko = învat] a fost introdus în circulaţie de către pedagogul ceh Jan Amos Comenius [Komenski] (1592-1670), prin lucrarea sa „Didactica Magna” publicată în anul 1632.

In procesul dezvoltării didacticii ca şi complex de teorii privind componentele procesului de invatamant s-au constituit mai multe moduri de abordare cărora le corespund tot atâtea conexiuni si determinari.

Aceasta face necesară o delimitare a modurilor de abordare a procesului didactic şi, în consecinţă, una terminologică. Astfel, in paralel (uneori) cu utilizarea termenului de didactica, teoria instruirii, apar urmatoarele concepte:

• teoria curriculum-ului şcolar

• didacticile speciale

• tehnologia didactică

• didactica tradiţională şi didactica modernă

• situaţia educativă (de instruire-învăţare)

Se pot delimita 3 etape distincte în procesul fundamentării didacticii ca ştiinţă:

• Etapa tradiţională de tip magistrocentrist – sec. 17-19, când accentul prioritar se punea pe activitatea de predare.

• Etapa didacticii moderne – sf. sec. 19-20 – are loc descoperirea relaţiei predare-învăţare şi determinările ei psihologice şi sociologice.

• Etapa postmodernă – a II-a jumătate a sec. 20 care punea accentul pe raportul predare-învăţare-evaluare.

Aceste etape relevă 3 ipostaze esenţiale pe care domeniul didacticii le-a cunoscut în evoluţia sa istorică:

• eforturile de întemeiere a didacticii ca ştiinţă a predării

• dezvoltarea obiectului didacticii pentru a deveni ştiinţă a predării-învăţării

• extinderea obiectului didacticii ca ştiinţă a predării-invăţării-evaluării

Concepţia despre desfăşurarea proceselor de predare-învăţate reflectă, de altfel, nivelul atins în diferite perioade istorice de cercetarea ştiinţifică în domeniul fenomenelor pedagogice.

După anii 80, domeniul didacticii stă sub semnul a două mari orientări complexe şi, deseori, convergente: reflecţiile de natură epistemologică şi cele de natură psihologică care încearcă să împace caracterul dual al interacţiunii educationale pe care se întemeiază:

A. Abordările epistemologice iau ca reper rezultatele cercetărilor în domeniul achiziţionării cunoştinţelor cu caracter ştiinţific, considerând ca prioritar caracterul didactic al interacţiunii profesor-elev

profesor

conţinut

elev

relaţie didactică

B. Abordările psihologice şi psihosociale se concentrează, mai ales, asupra caracterului pedagogic al interacţiunii profesor-elev. În acest caz, există o preocupare deosebită atât pentru modul în care individul asimilează cunoştinţele care îi sunt oferite de către profesor dar şi pentru modul în care contextul psihosocial influenţează calitatea proceselor de învăţare.

conţinut

profesor

elev

relaţie pedagogică

Didactica studiază următoarele patru mari domenii:

• învăţământul în ansamblul său, pe toate treptele de şcolaritate şi autoinstruirea, caz în care poartă denumirea de didactică generală

• procesul de învăţământ din perspectiva pedagogică a predării şi învăţării obiectelor de studiu, caz în care poartă denumirea de didactică specială sau metodică (fiecare obiect de învăţământ are deci didactica sa care studiază conţinutul, principiile, metodele şi formele de organizare proprii obiectului respectiv în detaliile concrete aplicative)

• didactica adulţilor

• autoeducaţia/autoinstruirea

Didactica generală sintetizează experienţa acumulată în practica şcolară, oglindită în metodici şi elaborează reguli şi legităţi valabile pentru procesul de învăţământ în ansamblul său.

În acelaşi timp, stabileşte principiile necesare desfăşurării acestui proces, asigurând astfel baza dezvoltării didacticilor speciale, oferind orientarea necesară soluţionării problemelor specifice oricărei didactici speciale, precum şi didacticii adulţilor.

Preview document

Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 1
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 2
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 3
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 4
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 5
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 6
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 7
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 8
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 9
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 10
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 11
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 12
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 13
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 14
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 15
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 16
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 17
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 18
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 19
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 20
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 21
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 22
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 23
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 24
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 25
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 26
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 27
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 28
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 29
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 30
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 31
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 32
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 33
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 34
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 35
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 36
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 37
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 38
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 39
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 40
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 41
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 42
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 43
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 44
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 45
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 46
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 47
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 48
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 49
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 50
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 51
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 52
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 53
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 54
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 55
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 56
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 57
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 58
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 59
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 60
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 61
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 62
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 63
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 64
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 65
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 66
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 67
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 68
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 69
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 70
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 71
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 72
Teoria și metodologia instruirii, teoria și metodologia evaluării - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Teoria si Metodologia Instruirii, Teoria si Metodologia Evaluarii.doc

Alții au mai descărcat și

Utilizarea metodelor interactive în vederea optimizării predării - învățării științelor naturii în ciclul primar

1.INTRODUCERE Daca te poarta gandul peste un an, seamănă un ogor. Dacă te poartă peste zece ani, sădește un pom. Dacă te poartă gândul peste...

Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice

PREAMBUL Schimbările sociale din Republica Moldova şi în alte ţări sud-est europene au generat noi atitudini în procesul de educaţie şi instruire...

Strategii de stimulare a creativității școlarilor mici

ARGUMENT Fenomen multidimensional, creativitatea apare ca o activitate complexă care se finalizează într-un produs. Ea se manifestă în...

Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar

REZUMAT Această lucrare are ca temă „Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie şi punctuaţie în...

Învățământul Primar

CAP. I. Introducere 1.1. Învăţământul primar în contextul actual „Formarea şi dezvoltarea profilului moral cu dimensiune axiologică a...

Rolul Metodelor Didactice de predare-învățare în Însușirea Cunoștințelor Matematice la Vârsta Școlară Mică

1. Rolul metodelor de predare-învăţare în însuşirea cunoştinţelor matematice la vârsta şcolară mică 1.1. Metodele didactice Metoda didactică se...

Metodele Interactive de Predare

1. ARGUMENT Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele utilizate. Marii pedagogi au evidenţiat faptul că...

Metode alternative

Pedagogia competentelor: o viziune integratoare In invatamantul modern, o preocupare importanta este aceea a formarii de competente generale si...

Te-ar putea interesa și

Portofoliu Didactic

I.1.PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI I.1.Metodele de cunoastere a personalitatii Nevoia de cunoaştere a elevului a determinat analiza unor metode şi tehnici...

Portofoliu de Evaluare Finală

PSIHOLOGIA EDUCATIEI ANALIZA PRODUSELOR ACTIVITĂTII UNUI ELEV a)Testul „Luscher” - I.A.-12 ani Utilizand mult culoarea albastra, putem spune...

Portofoliu de evaluare finală - identificarea profilului intelectual al unui adolescent

I. ELEMENTE SEMNIFICATIVE DIN PORTOFOLIILE DISCIPLINELOR DPPD 1. PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI - IDENTIFICAREA PROFILULUI INTELECTUAL AL UNUI ADOLESCENT...

Psihopedagogia tinerilor și adolescenților

Metode de cercetare a adolescentilor,tinerilor si adultilor Caracteristici generale ale varstei adolescentei Psihologia adolescentului şi...

Problemele morale actuale - avortul, eutanasia, drogurile, violența, suicidul, schimbarea sexului

“Vă scriu vouă, tinerilor, pentru că sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi și ați biruit pe cel viclean. Nu iubiți lumea, nici...

Teoria Instruirii

Conceptul de instruire. Etimologie. Evoluţia conceptului -accepţiuni contemporane. Educaţie –pedagogie-didactică –instruire. Instruire : în limba...

Teoria și metodologia instruirii și evaluării

I. DESPRE INSTRUIRE ȘI TEORIA INSTRUIRII Pentru a defini teoria instruirii, trebuie să precizăm, mai întâi, ce este instruirea. O definiție ne...

Pedagogie

În literatura pedagogica se foloseste în ultimii ani tot mai frecvent termenul de curriculum care-si datoreaza complexitatea, dar si ambiguitatea...

Ai nevoie de altceva?